БЬРЩА QӘРӘWЬЛИЙЕ БОНА ҺИНБУНЕ Сьбат 2018

Ве дәрхьстьнеда һәнә готар бона 2-29 Нисане 2018.

Чʹәʹв Бьдьнә Баԝәри у Гӧһдарийа Нӧһ, Данийел, у Ибо

Әԝ мер рʹасти тәнгасийед ӧса һатьн мина йед мә. Ле гәло чь али ԝан кьр амьнийа хԝә хԝәй кьн?

Тӧ Йаһоԝа ӧса Нас Дьки Чаԝа Нӧһ, Данийел у Ибо Нас Дькьрьн?

Чаԝа әԝ мер кәсе Һәри Жорьн нас кьрьн? Чаԝа занәбуна ԝан кʹаре ԝанрʹа ани? Чаԝа әм дькарьн баԝәрийа ӧса пешда биньн, мина баԝәрийа ԝан?

СӘРҺАТИ

Йаһоԝа Дькарә Һәр Тьшти Бькә

Жьнькәке отобуса Ԛиргизистнеда гьлик бьһист, кʹижан әʹмьре ԝе у мере ԝе гӧһаст.

Чь те Һʹәсабе Бьбьн Мәрьве Рʹӧһʹани?

Кʹьтеба Пироз хәйсәт-һʹӧнӧред мәрьве рʹӧһʹани бәрамбәри хәйсәт-һʹӧнӧред мәрьве нәрʹӧһʹани дькә

Бәрдәԝам кьн Рʹӧһʹанида Пешда Һәрʹьн

Занәбуна Кʹьтеба Пироз бәс нинә сәва бьбьнә мәрьве рʹӧһʹани. Ле гәло бона ве йәке диса чь лазьм ә?

Шабун: Һʹӧнӧр кӧ Әм жь Хԝәде Дьстиньн

Һәрге тә тедәрхьст кӧ чәтьнайед һәррʹожи шабуна тә жь тә дьстиньн, тӧ чь дькари бьки сәва шабуна хԝә пашда вәгәрʹини?

ЖЬ АРХИВЕД МӘ

Ирләндеда бь Сайа Готара Мьзгини Бәла бу

Чьрʹа Рассел бьра баԝәр бу ԝәки ԝедәре дәшт «һазьр ә у һивийа нандьруне йә»?