Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Гӧһдайин Дькарә Әʹмьре Ԝә Хьлаз кә!

Гӧһдайин Дькарә Әʹмьре Ԝә Хьлаз кә!

САЛА 2004, 26 Кануна Пешьн әʹрдһʹәжәкә ԛәԝи ԛәԝьми ль гьраве Симеуле, алийе бакʹурарʹоавайе бәр дәве бәʹра Суматрайе дь Әндонәзийайеда. Һәр кәсед кӧ ль бәр дәве бәʹре сәкьни бун сәр бәʹре дьньһерʹин, у ньшкева ава бәʹре пашда кʹьшийа. Ве дәме һәр кәс дәстпекьрьн бьрәвьнә щийе бьльнд, у дькьрьнә ԛарʹә-ԛарʹ «Смонг! Смонг!», чь кӧ сәр зьмане ԝан те һʹәсабе тсунами. Нава 30 дәԛәда пʹелед аве дәве бәʹре гьртьн у гәләк авайи һьлшийан.

Ԝи гьрава Симеуледа тсунамиә ӧса ԛәԝи щара пешьн ԛәԝьми. Жь 78 000 мәрьвед кӧ ԝедәре дьжин тʹәне 7 мәрьв мьрьн. Ле йед майин ча һатьнә хьласкьрьне? * Мәрьвед кӧ ԝедәре дьжин тʹьме тьштед ӧса дьбежьн: «Чахе әʹрдһʹәже мәзьн дьԛәԝьмьн, у пʹеле аве ԛәԝи дьбьн, бьрʹәвьн щийе бьльнд, чьмки ав ԝе дәве бәʹре бьгьрә». Бажарване Симеуле жь тсунамиед бәре, һинбун тедәрхьн незикбуна тсунами, бь сайа гӧһастьна һәԝа дь бәреда. Әԝ йәк кӧ ԝана әԝ һәр тьшт дьданә һʹәсаб, әʹмьре ԝан хьлаз кьр.

Кʹьтеба Пироз дьбежә дәрһәԛа ԛәзийа кӧ незик дьбә, «тәнгасикә ӧса мәзьн ԝе бьбә, кӧ жь дәстпебуна дьнйайе һʹәта ньһа мина ԝе нәбуйә у нә жи ԝе бьбә» (Мәтта 24:21). Ле әԝ нә кʹӧтасийа Әʹрде йә бь дәсте мәрьва йан жь бо тʹәшԛәла, чьмки мәрәме Хԝәде әԝ ә ԝәки әʹрд һʹәта-һʹәтайе һәбә (Ԝаиз 1:4). Ле ԛәзийа кӧ незик дьбә ԝе бь дәсте Хԝәде бьԛәԝьмә, ԝәки ԛьрʹа ԝан бинә «йед кӧ дьне хьраб дькьн». Әԝ йәк ԝе кʹӧтасийа зӧлмийе у чәрчьрандьне бинә (Әʹйанти 11:18; Мәтʹәлок 2:22). Демәк әԝ йәк ԝе кʹәрәмәкә мәзьн бә!

Ԝәʹде тʹәшԛәла, тсунамиа, у әʹрдһʹәжа, мәрьвед нәнәһәԛ жи дьмьрьн, ле әԝ рʹожа ахьрийа дьнйайе, йа кӧ незик дьбә, ԝе зийане нәдә мәрьвед нәнәһәԛ. Кʹьтеба Пироз дьбежә: «Хԝәде һʹьзкьрьн ә», у Хԝәде наве кʹижани Йаһоԝа йә, соз дьдә кӧ «кәсед рʹаст ԝе рʹуйе әʹрде, . . . бьстиньн у һәр у һәр ль сәр бьжин» (1 Йуһʹәнна 4:8; Зәбур 37:29, ДО). Ле тӧ чаԝа дькари тәйах ки тәнгасийа мәзьн у жь кʹәрәмед создайи шабуне бьстини? Фәрз әԝ ә: Гӧһ бьдьнә рʹебәрийе!

ДИНА ХԜӘ БЬДӘ ГӦҺАСТЬНЕД КӦ ДЬНЕДА ДЬԚӘԜЬМЬН

Әм нькарьн кʹьфш кьн хьлазийа рʹожа ахьрийе у ньзаньн ԝе кʹәнге бе, чьмки Иса гот: «Ле бона ԝе рʹоже у ԝе сьһʹәте тʹӧ кәс ньзанә, нә мьлйакʹәтед әʹзмана, нә жи Кӧрʹ, ле тʹәне Бав». Ле йәкә Иса мә һелан дькә «һʹьшйар бьминьн» (Мәтта 24:36; 25:13). Чьрʹа? Чьмки Кʹьтеба Пирозда те шьровәкьрьне кӧ һʹале дьнйайе ԝе чаԝа бә, пешийа ԝе йәке кӧ Хԝәде хьлазийе бинә. Чаԝа кӧ бажарванед Симеуле жь пелед аве тедәрхьстьн кӧ тсунами незик дьбә, һәма бь ԝи щурʹәйи гӧһастьна кӧ дьнеда дьԛәԝьмьн әʹйан дькьн кӧ хьлази ида незик ә. Дәрһәԛа ԝан гӧһастьна  кӧ Кʹьтеба Пироз әʹйан дькә дькарьн бьвиньн чаргошеда.

Бь рʹастийе һьнә жь ԝан ԛәԝьмандьна йе кӧ чаргошеда тенә готьне, бәре жи дьԛәԝьмин, ле нә бь һәврʹа. Ле Иса гот кӧ гава әм «ԝан һʹәму тьшта» бьвиньн, әме тедәрхьн кӧ хьлази ида незик ә (Мәтта 24:33). Һәла пьрсе бьдә хԝә: «Ԛә бәре әԝ һʹәму тьшт дьԛәԝьмин 1) нав тʹәмамийа дьнйайеда, 2) бь һәврʹа ԝәʹдәкида, у 3) ӧса кӧ чьԛас дьчә һе хьраб дьбә?» Әԝ һʹәму тьшт рʹожед мәда дьԛәԝьмьн.

ӘʹЙАНКЬРЬНА ҺʹЬЗКЬРЬНА ХԜӘДЕ

Президенте бәре йе Дәԝләтед Йәкбуйи гот кӧ «система пешәʹламкьрьна хофе . . . әʹмьр хьлаз дькә». Паши тсунамие йа кӧ ԛәԝьми сала 2004, система пешәʹламкьрьна хофе һатә чекьрьне дь ве регионеда, сәва кӧ мәрьв нәмьрьн жь тʹәшԛәле кӧ ахьрийеда дькарьн бьԛәԝьмьн. Хԝәде жи, һʹәта кӧ хьлазийе бинә, пешда әʹлам дькә дәрһәԛа ве йәке. Кʹьтеба Пироз пʹехәмбәртийе дькә: «Әв Мьзгинийа Пʹадшатийе ԝе ль нав тʹәмамийа дьнйайе бе даннасинкьрьне, кӧ һʹәму мьләтарʹа бьбә шәʹдәти у һьнге хьлази ԝе бе» (Мәтта 24:14).

Тʹәне салед пашԝәхтийада, Шәʹдед Йаһоԝа 1.9 милиард сьһʹәт хәрщ кьрьнә бәлакьрьна мьзгинеда, 240 ԝәлатада сәр 700 зьмана зедәтьр. Әԝ йәк бь рʹастийе жи избаткьрьна ԛәԝи йә кӧ хьлази незик ә. Шәʹдед Йаһоԝа мәрьва һʹьз дькьн, әԝана бь дьл у щан ԛәԝата хԝә хәрщ дькьн сәва кӧ мәрьварʹа әʹлам кьн дәрһәԛа рʹожа Хԝәдейә диԝанкьрьне. У әԝ рʹож гәләк зу незик дьбә (Мәтта 22:39). Әԝ йәк кӧ ԝә бьһист дәрһәԛа ԝе әʹламәтийе һʹьзкьрьна Йаһоԝа дьдә кʹьфше һьндава ԝә. Бира хԝәда хԝәй кьн, ԝәки «[Хԝәде] нахԝазә тʹӧ кәс ӧнда бә, ле дьхԝазә ԝәки һʹәму  жь гӧнәкьрьне вәгәрʹьн» (2 Пәтрус 3:9). Ле һуне ԛәбул кьн һʹьзкьрьна Хԝәде у гӧһ бьдьнә пешәʹламкьрьне?

БЬРʹӘВЬНӘ СЬТʹАРЕ!

Биньн бира хԝә кӧ бажарванед Симеуле ча хԝә данә кʹьфше, чахе дитьн кӧ ав жь дәве бәʹре пашда кʹьшийа. Әԝана һивийе нибун һʹәта кӧ ава бәʹре вәгәрʹә, ле дәрберʹа рʹәвин бьльндщийа. Бь ԝе йәке ԝана әʹмьре хԝә хьлаз кьр. Әм жи гәрәке бьрʹәвьнә бьльндщийа һәла һе дәрәнг нинә, сәва кӧ жь тәнгасийа мәзьн хьлаз бьн. Ле ча әм дькарьн әве йәке бькьн? Ишайа пʹехәмбәр бь рʹебәрийа Хԝәде ньвиси дәрһәԛа тʹәглифкьрьне, кӧ ԝе рʹожед хьлазийеда бьбә. Әԝи гот: «Ԝәрьн әм һьлкʹьшьн чʹийайе Хӧдан . . . [Әԝ] ԝе рʹейед хԝә һини мә бькә у әме дь рʹейед ԝида бьмәшьн». Әм һәма ԝи ԝәʹдәйида дьжин (Ишайа 2:2, 3).

Чахе мәрьв һʹьлдькʹьшә сәр сәре чʹийе, әԝ хԝә щики бехоф тʹәхмин дькә. Ӧса жи, чахе мәрьв жь Кʹьтеба Пироз педьһʹәсә дәрһәԛа рʹейед Хԝәде, әԝ йәк али ԝи дькә кӧ жийина хԝәда гӧһастьна бькә, кʹижан кӧ ԝе кʹаре ԝирʹа бинә (2 Тимотʹейо 3:16, 17). Бь ԝе йәке, әԝ мәрьв дәстпедькә «рʹейед [Хԝәдеда]» дьчә, у ӧса ԛәбулкьрьн у хԝәйкьрьна Хԝәде дьстинә.

Ле һуне тʹәглифкьрьна Хԝәде ԛәбул кьн у бькʹәвьнә бьн сьтʹара ԝи? Әм ԝә һелан дькьн кӧ кʹур леколин бькьн избаткьрьнед жь Кʹьтеба Пироз, кӧ ве чаргошеда ньн, кʹижан дьдьнә кʹьфше нишанед «рʹожед ахьрийе» ԝәʹде мәда. Шәʹдед Йаһоԝа мьһала ԝәʹда ԝе ша бьн, аликʹарийе бьдьнә ԝә сәва кӧ һун һе зәлал фәʹм бькьн ньвисаред Кʹьтеба Пироз, у дь әʹмьре хԝәда ԝан ньвисара бьдьнә хәбате. Йан жи һун дькарьн щаба бьстиньн сәр пьрсед хԝә малпәра мәда www.jw.org.

^ абз. 3 Сала 2004-да тсунами әʹмьре 220 000 мәрьва бьр, әԝ тсунами йа лапә ԛәԝи бу тʹәрихийеда.