Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Хԝәде Чь Бона Мә Кьрийә?

Хԝәде Чь Бона Мә Кьрийә?

Һәрге тӧ дьхԝази һе рʹьнд кәсәки нас ки, ԝе баш бә пебьһʹәси кӧ әԝи бәндәйи жийина хԝәда чь кьрийә. Анәгори ԝе йәке, һәрге тӧ дьхԝази рʹьнд Хԝәде нас ки тӧ гәрәке пебьһʹәси һәла әԝи чь кьрийә. Бь рʹасти Хԝәде ида ньһа али мә дькә у ахьрийа баш бона мә һазьр дькә.

ХԜӘДЕ ҺʹӘМУ ТЬШТ БОНА КʹАРА МӘ ӘʹФЬРАНДИЙӘ

Йаһоԝа Хԝәде Әʹфьрандаре Һьмзор ә у «һ′ӧнӧред ԝийә нәхӧйа, аԝа готи ԛӧдрәта ԝийә һ′әта-һ′әтайе у Хԝәдетийа ԝи бь ә′фьрина хӧйа дьбьн, зәлал тенә дитьне» (Рʹомайи 1:20). «Әʹрде бь һеза [ԛәԝата] хԝәва әʹфьранд, дьне бь занийарийа хԝә зәхьманд у әʹзмана бь фәʹмкʹарийа хԝәва рахьст» (Йерәмйа 10:12). Бәле, әʹфрин әʹшкәрә дьдьнә кʹьфше кӧ Хԝәде чьԛас бона һʹалхԝәшийа мә хәм дькә.

Кʹа әм шеԝьр кьн кӧ жийина мә чьԛас һʹәԝас ә, кӧ Хԝәде мәрьв «дьлԛе» хԝәда әʹфьрандийә (Дәстпебун 1:27). Әв те һʹәсабе, ԝәки Хԝәде мәщал дайә мә ԝәки хәйсәт-һӧнӧред ԝи тьштед бьчʹукда жи бьвиньн. Әԝи әм ӧса әʹфьрандьнә, кӧ әм бькарьбьн ньһерʹандьна ԝи фәʹм бькьн, ӧса жи бьзаньбьн чь ԝи хԝәш те у чь на. Бь сайа ԝе йәке әм гәләк бәхтәԝар дьбьн у нета жийине ԛазанч дькьн. Ле һе фәрз әԝ ә, ԝәки Хԝәде мәщал дайә мә, кӧ һәләԛәтийа хԝә тʹәви ԝи чекьн.

Бь рʹасти жи һʹәму тьштед кӧ Хԝәде әʹфьрадийә, әʹйан дькә кӧ әԝ чьԛас зәʹф мә һʹьз дькә. Паԝлосе шанди дәрһәԛа Хԝәде ӧса дьбежә: «Хԝә бе шә′дәти нәһишт, ԛәнщи ԝәр′а кьр, жь ә′змен баран баранд, р′әз жи дәмсалада данә ԝә, бь хӧрәква һун т′ер кьрьн у шабун жи кьрә дьле ԝә» (Кʹаред Шандийа 14:17). Хԝәде жь ԝан тьшта һе зедәтьр жи кьрийә. Әԝи щурʹә-щурʹә тьшт бь зедәйи әʹфьрандийә, кӧ әм жь жийине ләзәте бьвиньн. Әԝ һʹәму тьшт шәԝԛа ԝе йәке нә, кӧ Хԝәде бона мә чь ԛьрар кьрийә.

 Йаһоԝа әʹрд әʹфьрандийә, кӧ мәрьв һʹәта-һʹәтайе ль сәр бьжин. Ньвисаред Пироз дьбежьн, кӧ Хԝәде әʹрд бадиһәва нәәʹфьрандийә, ле ԝәки мәрьв әʹрде ԝар бьн (Зәбур 115:16; Ишайа 45:18). Ле гәло кʹи ԝе әʹрде ԝар бә у сәр чьԛас ԝәхт? «Рʹасте ль әʹрде ԝар бьн у һәр-һәйе ԝе сәр бьжин» (Зәбур 37:29).

Йаһоԝа Хԝәде мәрьвед пешьн Адәм у Һеԝа әʹфьрандьн у щьнәтеда щиԝар кьрьн, кӧ әрде бещәр кьн хԝәйитийе ле бькьн (Дәстпебун 2:8, 15). Хԝәде тʹәми дабу ԝан: «Шин бьн у ль һәв зедә бьн, ә′рде т′ьжи кьн у хԝәйитийе ле бькьн» (Дәстпебун 1:28). Ӧса мәщал Адәм у Һеԝайерʹа һатә дайине, кӧ ләзәте бьвиньн жь жийина һʹәта-һʹәтайе сәр әʹрде. Ле йазьх әԝана гӧрʹа Хԝәде нәкьрьн, ләма жи ӧнда кьрьн әв мәщала баш кӧ бькʹәтана нава рʹеза мәрьвед рʹаст, йед кӧ гәрәке әʹрде ԝарбуна. Ле чь жи һәбу әв кьред ԝан Хԝәде нәда сәкьнандьне, ԝәки ԛьрара хԝәйә бона инсанәте у әʹрде пек бинә. Ԝәрен әм пешийе шеԝьр кьн һәла Хԝәде чь диса тьштәкә ԛимәт бона мә кьрийә.

ХԜӘДЕ ХӘБӘРА ХԜӘ ДА НЬВИСАРЕ

Кʹьтеба Пироз ӧса жи әʹйан ә ча Хәбәра Хԝәде. Гәло чьма Хԝәде Кʹьтеба Пироз бона мә да ньвисаре? Бәри пешьн сәва кӧ дәрһәԛа ԝи пебьһʹәсьн (Мәтʹәлок 2:1-5). Һәмьки әв кʹьтеб щаба һәр пьрсәкә мә дәрһәԛа Хԝәде надә, у нә жи тʹӧ кʹьтебед дьн (Ԝаиз 3:11). Һʹәму тьштед кӧ Хәбәра Хԝәдеда ньвисарьн, али мә дькьн Хԝәде нас кьн. Әв йәк кӧ Хԝәде чь щурʹәйи һьндава мәрьва хԝә кʹьфш дькә, нишан дькә ԝәки әԝ йәки чаԝа нә. Әм педьһʹәсьн, кӧ кʹижан мәрьв ԝи хԝәш тен у кʹижан на (Зәбур 15:1-5). Әм дьвиньн ньһерʹандьна ԝи сәр һʹәбандьне, нав-намусийе, тьштед материали. Кʹьтеба Пироз бь сайа хәбәр у кьред Иса Мәсиһ, рʹьнд мәрʹа әʹйан дькә, ԝәки Йаһоԝа йәки чаԝа нә (Йуһʹәнна 14:9).

Мәʹнийа дьн кӧ чьма Йаһоԝа хәбәра хԝә демәк Кʹьтеба Пироз дайә мә әԝ ә, кӧ бьзанбьн чаԝа бь жийинәкә бәхтәԝар бьжин у нета жийине жи ԛазанч кьн. Бь ве кʹьтебе Йаһоԝа ӧса жи дьбежә мә, кӧ чаԝа бьбьнә хԝәйе малбәта бәхтәԝар, чаԝа рʹази бьн бь тьштед кӧ щәм мә һәнә у ча чәтьнайа тәйах кьн. Чаԝа дь ве журналеда һатьбу готьне, әв кʹьтеб щаба мә дьдә сәр пьрсед ӧса фәрз; мәсәлә «Чьма һаԛас кӧл-дәрд һәнә? Ль ахьрийе чь һивийа мәйә?» Әԝ ӧса жи шьровәдькә ԝәки Хԝәде ида чь кьрийә, сәва мәрʹа избат кә, ԝәки әԝе ԛьрара хԝә бинә сери.

Кʹьтеба Пироз бь рʹасти жи кʹьтебәкә мӧһим ә. Рʹаст ә әв кʹьтеб ԝәкә 40 мәрьва нава 1 600 сала зедәтьр ньвисинә, ле ве кʹьтебеда тʹемәкә сәрәкә те готьне, чьмки әв кʹьтеб жь бина бәр Хԝәде йә (2 Тимотʹейо 3:16). Әԝ нә мина кʹьтебед дьн ә, чьмки әԝ нава гәләк сала пʹьрʹ щара сәр манускрипта һатийә ньвисаре, ле йәкә һатийә хԝәйкьрьне. Рʹаст ә мәрьва һʹәму тьшт дькьрьн кӧ ԝәлгәрʹандьн, бәлакьрьн у хԝәндьна Кʹьтеба Пироз бьдьнә сәкьнандьне, ле әв кʹьтеб диса жи ӧнда нәбу. Һʹәта ньһа әԝ кʹьтебәкә зәʹф бәлабуйи йә, йа кӧ пʹьрʹ те ԝәлгәрʹандьне. Әԝ кӧ Кʹьтеба Пироз һʹәта ньһа һатийә хԝәйкьрьне, избат дькә ԝәки «готьна Хԝәдайе мә абадин дьминә» (Ишайа 40:8).

ХԜӘДЕ ԚЬРАРА ХԜӘ ИЗБАТ ДЬКӘ

Хԝәде диса тьштәк дайә мә, сәва мәрʹа избат кә, кӧ ԝе ԛьрара хԝә бинә сери. Чаԝа кӧ жоре һатьбу готьне, Хԝәде ԛьрар кьрьбу ԝәки мәрьв һʹәта-һʹәтайе сәр әʹрде бьжин. Гава Адәм гӧрʹа Хԝәде нәкьр у гӧнә кьр, әԝи ӧнда кьр мәщала кӧ һʹәта-һʹәтайе бьжин, нә тʹәне сәва хԝә, ле ӧса жи бона зӧрʹәтед хԝә. «Аԝа чаԝа бь мәрьвәки гӧнә к′әтә дьне у жь гӧнә жи мьрьн һат, ӧса жи мьрьн сәр һ′әму мәрьва бәла бу, чьмки һ′әмуйа жи гӧнә кьр» (Рʹомайи 5:12). Бь ви кьре Адәм ӧса һатә кʹьфше, кӧ те бежи ԛьрара Хԝәде ԝе ида нәйе сери. Ле гәло Йаһоԝа чь кьр?

Йаһоԝа ль гора хәйсәт-һӧнӧред хԝә дәстпекьр кʹар бькә. Әԝи бь һәԛийе ӧса кьр, кӧ Адәм у Һеԝайе чь кӧ чандьн әв жи чьнин. Ле һәмьки Йаһоԝа бь һʹьзкьрьн бона һʹалхԝәшийа зӧрʹәтед хԝә тьштәк пʹешкʹеш кьр. Йаһоԝа ль гора биланийа хԝә сафи кьр ча әве дәреще рʹаст кә у  дәрбера бона ве чʹаре әʹлам кьр (Дәстпебун 3:15). Жийина бе гӧнә у бе мьрьн ԝе диса бьһата стандьн бь сайа Кӧрʹе Хԝәде, Иса Мәсиһ. Гәло әԝ чь дьһатә һʹәсабе?

Йаһоԝа ԛьрар кьр инсанәте жь гӧне Адәм аза кә, ләма әԝи Иса шандә сәр әʹрде ԝәки мәрийа һин кә у «әʹмьре хԝә бьдә, кӧ гәләка бькʹьр′ә» * (Мәтта 20:28; Йуһʹәнна 14:6). Иса карьбу жийина хԝә бьда, чьмки әԝ ԝәк Адәм кʹамьл бу. Ле Адәм нә мина Иса бу, чьмки иса карьбу һʹәта мьрьне жи гӧрʹа Хԝәдеда бьминә. Иса һежайи мьрьне нибу, ләма жи Йаһоԝа әԝ бона жийина әʹзмани пашда ԝәгәрʹандә жийине. Демәк Иса карьбу ве йәке бькә, чь кӧ Адәм нькарьбу бькьра. Иса карьбу мәщала жийина һәрһәйи бьдә мәрьвед гӧһдар. «Чаԝа бь нәгӧһдарийа йәки гәләк бунә гӧнәк′ар, ӧса жи бь гӧһдарийа йәки гәләк ԝе р′аст бенә һ′әсабе» (Рʹомайи 5:19). Бь аликʹарийа ԛӧрбанбуна Иса, Хԝәде ԝе созе хԝә бинә сери, ԝәки мәрьв һәрһәйи сәр әʹрде бьжин.

Жь ве дәрәще кӧ чаԝа Йаһоԝа һьндава Адәме нәгӧһдар хԝә кьфш кьрьбу, әм гәләк тьшт дәрһәԛа ԝи педьһʹәсьн. Әм дьвиньн кӧ тʹӧ тьшт нькарә рʹе Йаһоԝа бьгьрә, ԝәки әԝ ԛьрара хԝә нәйинә сери; бәле тьштед кӧ Хԝәде соз дайә, ԝе әʹсәйи бинә сери (Ишайа 55:11). Әм ӧса жи пеһʹәсийан, ԝәки Йаһоԝа чьԛас мә һʹьз дькә. «Бь ве йәке һ′ьзкьрьна Хԝәде һьндава мәда хӧйа бу, гава кӧ әԝи Кӧр′е хԝәйи Тайе Т′әне шандә дьнйайе, ԝәки әм бь ԝи бьжин. Һ′ьзкьрьн әв ә, нә кӧ мә Хԝәде һ′ьз кьр, ле әԝи әм һ′ьз кьрьн у Кӧр′е хԝә шанд чаԝа мәщала бахшандьна гӧнед мә» (1 Йуһʹәнна 4:9, 10).

Хԝәде һʹәйфа хԝә Кӧрʹе хԝә нәани у бона мә һʹәмуйа кьрә ԛӧрбан, ләма жи әм баԝәр ьн, кӧ әԝе һʹәму тьштед дьн жи чь кӧ соз дайә, пʹешкʹеши мә бькә (Рʹомайи 8:32). Жь готара дьн һун дькарьн пебьһʹәсьн, кӧ Хԝәде чь соз дьдә мә?

ХԜӘДЕ ЧЬ БОНА МӘ КЬРИЙӘ? Йаһоԝа бәндә чекьр, кӧ әԝана һәр-һәйи ль сәр әʹрде бьжин. Әԝи Кʹьтеба Пироз дайә мә, ԝәки әм дәрһәԛа ԝи пебьһʹәсьн. Бь сайа Иса Мәсиһ, Йаһоԝа кʹьрʹин пʹешкʹеши мә кьрийә, чь кӧ избат дькә, ԝәки ԛьрара ԝи ԝе бе сери

^ абз. 16 Сәва һе зедә әʹламәти бона кʹьрʹине, бьньһерʹьн сәре 5 жь пʹьртука «Кʹьтеба Пироз бь Рʹасти Чь Дьбежә?» кʹижан кӧ Шә′дед Йаһоԝа нәшьр кьрьнә у ӧса жи бь онлайне һәйә сәр www.jw.org.