Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Те Бира Ԝә?

Те Бира Ԝә?

Ԝә рʹьнд дина хԝә да готаред жь «Бьрща Ԛәрәԝьлийе» йа ԝан пашԝәхтийа? Хԝә бьщерʹьбиньн, һәла һуне бькарьбьн щабед ԝан пьрса бьдьн:

Кʹижан чар тьшт дькарьн али мә бькьн ԝәки әм рʹьнд бьстьрен?

Әм гәрәке рʹаст бьсәкьньн у кʹьтеба хԝә бьльнд бьгьрьн. Ӧса жи рʹаст бина хԝә бькʹьшиньн, дәве хԝә фьрә вәкьн у ӧса бьстьрен. Ԝи щурʹәйи әме һе бь дәнге бьльнд бьстьрен (ԝ17.11, рʹупʹ. 5).

Чьрʹа щи у рʹийед шәһәред сьтʹарбуне фәрз бун?

Һәбун шәш шәһәр кӧ нава ԝәлатда щурʹә-щурʹә щийада бун. Рʹийед ԝан рʹьнд чекьри бун. Мәрьве рʹәви дькарьбу зу у һеса бьгьһижә ԝан шәһәра (ԝ17.11, рʹупʹ. 14).

Чьрʹа пʹешкʹеша Хԝәдейә кʹьрʹине, демәк ԛӧрбана Иса, пʹешкʹеша һәри мәзьн ә бона мә?

Әԝ пʹешкʹеш нета әʹмьр дьдә мә, у мә жь гӧнә у мьрьне хьлаз дькә. Хԝәде зӧрʹәта Адәм һʹьз дькә, ләма әԝи Иса кьрә ԛӧрбан бона мә, гава әм һе гӧнәкʹар бун (ԝp17.6, рʹупʹ. 6-7).

Зәбур 118:22 ча пʹехәмбәрти кьр дәрһәԛа рʹабуна Иса жь мьрьне?

Иса чаԝа Мәсиһ һатә инкʹаркьрьне у кӧштьне. Сәва кӧ әԝ бьбуйа «сәре әʹнишке», әԝ гәрәке жь мьрьне рʹабуйа (ԝ17.12, рʹупʹ. 9-10).

Гәло йед кӧ дькʹәтьнә рʹеза рʹькʹьнйата Мәсиһ, гәрәке гьшк ньхӧри буна?

Рʹеза рʹькʹьнйата Мәсиһда һʹәмушк ньхӧри нибун. Мәсәлә Даԝьде кӧрʹе Йеша ньхӧри нибу; ле Мәсиһ жь рʹькʹьнйата ԝи һат (ԝ17.12, рʹупʹ. 14-15).

Алийе медисинайеда чь принсип һәнә Кʹьтеба Пирозда?

Бәре ль гора Ԛануне, мәрьвед бь һьнә нәхԝәшийа щики башԛәда гәрәке бьжитана. Һәрге дәсте мәрьва щьнйаз кʹәта, ԝана гәрәке сәре хԝә бьшуштана. Ӧса жи Ԛануне дәʹԝа дькьр, ԝәки әʹдәба хԝә чʹәл кьн. Сьнәткьрьн жи рʹожа һʹәйшта дьһатә кьрьне, чьмки ԝи ԝәʹдәйи хун ида тир дьбә (ԝp18.1, рʹупʹ. 7).

Чьрʹа һәрге Мәсиһи һьнәки хԝәһʹьз ә әԝ хьраб нинә?

Әм гәрәке һәвалед хԝә ԝәкә хԝә һʹьз бькьн (Марԛ. 12:31). Мер гәрәке жьнед хԝә һʹьз бькьн, «чаԝа бәдәна хԝә» (Әфәс. 5:28). Һәмьки, һәрге мәрьв гәләк хԝәһʹьз ә, әԝ ида нәрʹаст ә (ԝ18.01, рʹупʹ. 23).

Әм дькарьн кʹижан гава бавежьн сәва рʹӧһʹанида пешда һәрʹьн?

Әм гәрәке Хәбәра Хԝәде леколин бькьн у сәр бьфькьрьн, ӧса жи чь кӧ һин дьбьн бьдьнә хәбате. Әм гәрәке һʹьш у дьле хԝә вәкьн, ԝәки рʹӧһʹе пироз сәр мә һʹӧкӧм бә у ӧса жи әм гәрәке аликʹарийа мәрьва ԛәбул кьн (ԝ18.02, рʹупʹ. 26).

Чьрʹа стәйрнаси у кʹочʹәкти нькарә бь рʹасти әʹйан кә ахьрийе?

Һәнә щурʹә-щурʹә мәʹни, ле мәʹнийа сәрәкә әԝ ә кӧ Кʹьтеба Пироз ԛәдәхә дькә ԝан шьхӧла (ԝp18.2, рʹупʹ. 4-5).

Әм ча гәрәке ԛәбул кьн тʹәглифкьрьна сәр нанхԝарьне?

Һәрге әм ԛайил бунә ԝәки әме һәрʹьн меванти, әм гәрәке хԝәйе гьлийе хԝә бьн (Зәб. 15:4). Һәрге мәʹнийа фәрз тʹӧнә сәва нәчьн, әм гәрәке хԝәйе созе хԝә бьн, чьмки әԝе кӧ мә тʹәглиф дькә дьбәкә щәфа кʹьшандийә у һазьр буйә сәва һатьна мә (ԝ18.03, рʹупʹ. 18).

Бьред щабдар чь дькарьн һин бьн жь Тимотʹейо?

Тимотʹейо бона мәрьва хәм дькьр у тьштед рʹӧһʹани дьда щийе пешьн. Әԝ гәләк хирәт бу хьзмәтийеда у чь жи жь йед дьн һин дьбу дьда хәбате. Әԝ хԝәха хԝә жи һин дькьр у итʹбарийа хԝә рʹӧһʹе Йаһоԝайи пироз дьани. Рʹуспи у бьред дьн ԝан тьштада дькарьн чʹәʹв бьдьнә Тимотʹейо (ԝ18.04, рʹупʹ. 13-14).