БЬРЩА QӘРӘWЬЛИЙЕ БОНА ҺИНБУНЕ Илон 2017

Ве дәрхьстьнеда һәнә готар сәва 23 Щотмәһе һʹәта 26 Мьждаре 2017.

Хԝәгьрти бьн

Чаԝа мәсәлед жь Кʹьтеба Пироз дькарьн али тә бькьн кӧ ԝи һʹӧнӧри нав хԝәда пешда бин? Чьрʹа Мәсиһи гәрәке хԝәгьрти бә?

Мина Йаһоԝа Дьлшәԝат бьн

Щарәке, Йаһоԝа хԝә Мусарʹа әʹйан кьр кӧ наве хԝә у һʹӧнӧред хԝә жерʹа гьли кьр. Йәк жь һʹӧнӧред пешьн әԝ дьлшәԝати бу. Ле гәло әв чь те һʹәсабе у чьрʹа әԝ бона ԝә гәрәке һʹәԝас бә?

СӘРҺАТИ

Һәвкʹарийа Тʹәви Мәрьвед Рʹӧһʹани бона Мьн Кʹәрәм бу

Девид Синклер тинә бира хԝә шабуна хԝә у ԛәдьрәки мәзьн кӧ әԝи һәвкʹари дькьр тʹәви хушк-бьред амьн кӧ нава 61 салада Бәйтʹәла Бруклинеда хьзмәт дькьр.

Хәбәра Хԝәдайе Мә Һʹәта-Һʹәтайе Дьминә

Кʹьтеба Пироз кʹьтебәкә лапә бәлабуйи йә у рʹаст ә зьман һатьнә гӧһастьне, һʹале политики у мьԛабьлибуна ԝәлгәрʹандьна Кʹьтеба Пироз әв һатийә хԝәйкьрьне

«Хәбәра Хԝәде . . . Зор ә»

Гәләк мәрьв гӧһастьнед мәзьн кьрьнә бь аликʹарийа һинбуна Кʹьтеба Пироз. Әм чь гәрәке бькьн сәва кӧ Хәбәра Хԝәде кʹаре мәрʹа бинә?

Мерхас бә у Шьхӧл Пешда Бьвә

Чьрʹа әм гәрәке мерхас бьн у ча әԝи һʹӧнӧри пешда биньн?