Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Кʹьтеба Пироз Чь Дьбежә?

Кʹьтеба Пироз Чь Дьбежә?

Хԝәде щаба һʹәму дӧа дьдә?

ҺУН ЧЬ ДЬФЬКЬРЬН ӘԜ ЩАБА КʹЕ ДЬДӘ? . . .

  • Һәркәса

  • Һьнә мәрийа

  • Тʹӧ кәси

КʹЬТЕБА ПИРОЗ ДЬБЕЖӘ:

«Йаһоԝа незики һʹәму кәсен . . . кӧ бь рʹастийе гази ль ԝи дькьн» (Зәбур 145:18, ДО).

ДИСА ЧЬ ӘМ ДЬКАРЬН ПЕБЬҺʹӘСЬН ЖЬ КʹЬТЕБА ПИРОЗ?

  • Хԝәде инкʹар дькә дӧайед ԝан мәрийа, йед кӧ мьԛабьли ԝи дьчьн (Ишайа 1:15). Ле чь жи һәбә, әԝана дькарьн тʹәви Хԝәде ль һәв бен, һәрге хԝә алийе башда бьгӧһезьн (Ишайа 1:18).

  • Сәва кӧ Хԝәде щаба дӧайед мәрийа бьдә, әԝ дӧа гәрәке ль гора дәԝакьрьнед ԝи бә, йед кӧ дь Кʹьтеба Пирозда ньвиси нә (1 Йуһʹәнна 5:14).

Әм чаԝа гәрәке дӧа бькьн?

ҺЬНӘК МӘРЬВ БАԜӘР ДЬКЬН кӧ чахе мәрьв дӧа дькә, гәрәке бькʹәвә сәр чока, сәре хԝә бәржер кә, йан дәсте хԝә тʹәв һәв кә. Ле һун чь дьфькьрьн?

КʹЬТЕБА ПИРОЗ ЧЬ ДЬБЕЖӘ?

Хԝәде ԛәбул дькьр дӧайед ԝан һʹәму мәрийа, йед кӧ рʹуньшти, сәкьни йан вәләзийайи дӧа дькьрьн. Хԝәде һәла һе дӧайед ԝан мәрийа жи дьбьһист, йед кӧ ль сәр чока дӧа дькьрьн (1 Дирок 17:16; 2 Дирок 30:27; Әзра 10:1; Кʹаред Шандийа 9:40). Әԝ жь мә дәʹԝа накә, кӧ әм бь щурʹәки мәхсус ԝирʹа дӧа бькьн.

ДИСА ЧЬ ӘМ ПЕДЬҺʹӘСЬН ЖЬ КʹЬТЕБА ПИРОЗ?

  • Хԝәде гӧһ дьдә мәрьвед мьлук (Зәбур 138:6).

  • Тӧ дькари дӧа бьки ль сәр ԝи зьмани, ль сәр кʹижани дьхԝази, һәла һе дьле хԝәда жи дькари дӧа бьки (2 Дирок 6:32, 33; Нәһәмийа 2:1-6).