Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 ГОТАРА БОНА ҺИНБУНЕ 5

Һатьна Мә сәр Щьвате Чь Дьдә Кʹьфше?

Һатьна Мә сәр Щьвате Чь Дьдә Кʹьфше?

«Мьрьна Хӧдан бькьнә дәнги, һʹәта һатьна ԝи» (1 КОРН. 11:26).

КʹЬЛАМА 18 Бона Ԛӧрбане Рʹази нә

ВЕ ГОТАРЕДА *

1-2. а) Йаһоԝа чь дьвинә гава бь милйона мәрьв тʹоп дьбьн сәр Шива Хӧдан? (Бьньһерʹә шькле рʹуйе журнале.) б) Әме ве готареда дәрһәԛа чь шеԝьр кьн?

БЬДЬН бәр чʹәʹве хԝә кӧ Йаһоԝа чь дьвинә, чахе нав тʹәмамийа дьнйайеда бь милйона мәрьв сәр Шива Хӧдан тʹоп дьбьн. Әԝ нә кӧ тʹәне әʹлаләтәкә мәзьн дьвинә, ле дина хԝә дьдә һәр кәси жь ԝан. Бәʹса хәбәре, әԝ ԝан мәрьва дьвинә, кʹе кӧ һәр сал те сәр Биранине. Нава ԝан мәрьвада һәнә йед ӧса жи, кӧ тен һәла һе һьнге жи, гава рʹасти пәйкʹәтьнед гьран тен. Һьнә мәрьв жи щара найенә щьвате, ле сәр Евара Биранине тʹьме тен, чьмки фәʹм дькьн ԝәки әԝ рʹожәкә гәләк фәрз ә у гәрәке әʹсә бен. Йаһоԝа ӧса жи дина хԝә дьдә ԝан мәрьва, йед кӧ щара пешьн тен, чьмки дьхԝазьн бьвиньн әԝ чь щьвин ә.

2 Бәле, Йаһоԝа ша дьбә чахе дьвинә, кӧ гәләк мәрьв тенә сәр Евара Биранине (Луԛа 22:19). Ле әԝ һе зедә нә кӧ дина хԝә дьдә ве йәке кӧ чьԛас мәрьв тен, ле жь бо чь нети әԝана тен. Бона ԝи дьһа фәрз ә, чь ԝана һелан дькә кӧ бенә сәр Биранине. Ве готареда әме шеԝьр кьн пьрсәкә гәләк фәрз: Чьрʹа әм хенщи рʹожа Биранине, ӧса жи һәр һʹәфти тенә сәр щьвата, кʹижан кӧ Йаһоԝа саз кьрийә бона ԝан мәрьва, кʹижана һʹьз дькә?

Бь милйона мәрьв нав тʹәмамийа дьнйайе сәр Евара Биранина Хӧдан тʹоп дьбьн (Бьньһерʹьн абзаса 1-2)

МЬЛУКТИ МӘ ҺЕЛАН ДЬКӘ БЕНӘ СӘР ЩЬВИНА

3-4. а) Чьрʹа әм тенә щьвата? б) Һәрге әм тенә сәр щьвате, әԝ йәк дәрһәԛа мә чь әʹйан дькә? в) Ль гора 1 Корьнтʹи 11:23-26, чьрʹа әм гәрәке әʹсә бенә сәр Биранине?

3 Йа пешьн, мәʹнийа лапә фәрз кӧ чьрʹа әм дьчьнә щьвата, әԝ ә кӧ әԝ һәйә пʹарәкә хьзмәтийа мә. Әм ӧса  жи дьчьнә щьвата, чьмки ԝедәре Йаһоԝа мә һин дькә. Мәрьвед ԛӧрʹә дьфькьрьн, кӧ ԝанрʹа һинкьрьн нәлазьм ә (3 Йуһʹн. 9). Ле әм бь дьл у щан дьхԝазьн, ԝәки Йаһоԝа у тʹәшкиләта ԝи кӧ әԝ дьдә хәбате, мә һин кьн (Иша. 30:20; Йуһʹн. 6:45).

4 Чахе әм тенә щьвате, әԝ йәк дьдә кʹьфше кӧ әм мьлук ьн, у бь дьл у щан дьхԝазьн бенә һинкьрьне. Әм еваре рʹожа Биранина мьрьна Иса, тенә сәр ве щьвинәкә фәрз нә тʹәне бона ве йәке, кӧ әм борщдар ьн, ле чьмки әм бь мьлукти гӧрʹа ве тʹәмийа Иса дькьн: «Ве йәке бона биранина мьн бькьн». (Бьхунә 1 Корьнтʹи 11:23-26.) Әԝ щьвин баԝәрийа мә һьндава ахьрийе ԛәԝи дькә у дькә бира мә, кӧ Йаһоԝа ча ԛайим мә һʹьз дькә. Ле Йаһоԝа занә, ԝәки мәрʹа дьлдайин у ԛәԝикьрьн нә тʹәне сале щарәке лазьм ә. Ләма жи әԝи рʹебәри кьр кӧ һәр һʹәфти щьват һәбьн у ширәте дьдә мә, ԝәки әм тʹьме бенә щьвата. Мьлукти мә һелан дькә, кӧ гӧрʹа Йаһоԝа бькьн. Бона ве йәке әм һәр һʹәфти епʹещә ԝәʹдә хәрщ дькьн, сәва хԝә бона щьвате һазьр кьн у бенә щьвате.

5. Чьрʹа мәрьвед мьлук тʹәглифкьрьна Йаһоԝа ԛәбул дькьн?

5 Һәр сал гәләк мәрьвед мьлук тʹәглифкьрьна Йаһоԝа ԛәбул дькьн, сәва әԝ ԝана һин кә (Иша. 50:4). Әԝана чахе щара пешьн тенә сәр Биранине, паше ида дәстпедькьн тен щьвате (Зәкәр. 8:20-23). У әм тʹәви ԝан ша дьбьн кӧ Йаһоԝа, йе кӧ «аликʹар у хьлазкьре» мә йә, мә гьшка ширәт дькә у рʹебәрийе дьдә мә (Зәб. 40:17). Рʹасти жи шабунәкә чьԛас мәзьн ә, чахе мәрьв тʹәглифкьрьна Йаһоԝа ԛәбул дькьн, сәва жь ԝи у жь Иса, Кӧрʹе ԝийи һʹьзкьри, бенә һинкьрьне (Мәт. 17:5; 18:20; 28:20).

6. Чаԝа мьлукти али мерькәки кьр, ԝәки бе сәр Биранине?

6 Һәр сал әм чьԛас дькарьн гәләк мәрьва тʹәглиф дькьн сәр Биранина мьрьна Иса. Гәләк мәрьвед мьлук тʹәглифкьрьна мә ԛәбул дькьн у кʹаре дьстиньн. Дина хԝә бьдьнә ве мәсәле: Чәнд сал пешда, мәрьвәки тʹәглифкьрьна Биранине станд, ле әԝи готә ԝи бьрайи, кʹижани кӧ ԝи тʹәглиф кьр, ԝәки нькарә бе. Ле әԝ бьра әʹщебмайи ма чахе Ода Щьватеда сәр Биранине әԝ мерьк дит. Әԝ мерьк мәтʹал ма, кӧ ча ԝи бь дьл у щан сьлав дькьн, у паши ве йәке әԝ ида һәр һʹәфти дьһатә щьватед мә. Бьдьнә һʹәсабе хԝә, нава саледа әԝ тʹәне се щара нәһатә щьвате. Ле чь али ԝи кьр, ԝәки әԝи сафи кьр тʹьме бе сәр щьвата? Әԝ мәрьвәки шкәсти бу у һазьр бу һʹьш-аԛьле хԝә бьгӧһезә. Әԝ бьре кӧ ԝи тʹәглиф кьр, паше гот: «Әԝ мәрьвәки гәләк мьлук ә». Йаһоԝа бешьк ԝи незики хԝә кьр сәва Жерʹа хьзмәт кә у ньһа әԝ бьра ньхӧманди йә (2 Сам. 22:28; Йуһʹн. 6:44).

7. Әԝ чь кӧ әм педьһʹәсьн сәр щьвата у ԝәʹде хԝәндьна Кʹьтеба Пироз, ча али мә дькә мьлук бьн?

7 Чь кӧ әм щьватеда у ԝәʹде хԝәндьна Кʹьтеба Пироз педьһʹәсьн, али мә дькә мьлук бьн. Һʹәфтийед пешийа Биранине, щьватед мәда әм һе зедә дина хԝә дьдьн мәсәла у мьлуктийа Иса, кӧ әԝи да кʹьфше чахе әʹмьре хԝә да ча ԛӧрбан. У чәнд рʹожед пешийа Биранине, мәрʹа ширәт те дайине, ԝәки ԝан пʹаред Кʹьтеба Пироз бьхуньн, кʹидәре те гьликьрьне ԛәԝьмандьнед пешийа мьрьна Иса у сахкьрьна ԝи. Әм чь жи сәр ԝан щьвата у ԝәʹде хԝәндьна Кʹьтеба Пироз педьһʹәсьн, әԝ тьшт рʹазибуна мә һьндава ԛӧрбана Иса һе зедә дькьн. Әԝ мьлуктийа ԝи дьле мә дьгьрә  у әм дьхԝазьн чʹәʹв бьдьнә ԝи, кӧ ԛьрара Йаһоԝа биньн сери, һәла һе жи чахе мәрʹа чәтьн ә (Луԛа 22:41, 42).

МЕРХАСИ АЛИ МӘ ДЬКӘ БЕНӘ СӘР ЩЬВИНА

8. Иса чаԝа мерхаси да кʹьфше?

8 Әм ӧса жи дьхԝазьн мерхасийеда чʹәʹв бьдьнә Иса. Бьфькьрьн кӧ әԝи ча мерхаси да кʹьфше рʹожед пешийа мьрьна хԝә. Әԝ һаш жь ве йәке һәбу кӧ дьжмьн ԝе зутьрәке ԝи беһӧрмәт кьн, бькʹӧтьн у бькӧжьн (Мәт. 20:17-19). Йәкә әԝ мьрьне нәтьрсийа. Чахе рʹожа мьрьна ԝи һат, әԝи готә шандийед хԝәйи амьн, йед кӧ бахче Гетшәманида тʹәви ԝи бун: «Рʹабьн әм һәрʹьн. Ва йә әԝе кӧ нәмамийа мьн дькә незик бу» (Мәт. 26:36, 46). Һьн жи чахе кʹомәкә мәрьвед бь чʹәка һатьн ԝи бьгьрьн, әԝи хԝә вәнәшарт ле пешда чу, у готә әскәра, ԝәки шандийед ԝи бәрʹдьн (Йуһʹн. 18:3-8). Бәле, Иса мерхасикә мәзьн да кʹьфше! Иро, Мәсиһийед бьжарти у Мәсиһийед жь пәзед дьн, чʹәʹв дьдьнә мерхасийа Иса. Чаԝа?

Чахе һун бь мерхаси тенә сәр щьвата, әԝ йәк йед дьн ԛәԝи дькә (Бьньһерʹә абзаса 9) *

9. а) Чьрʹа мерхаси лазьм ә сәва тʹьме бенә щьвата? б) Чаԝа мәсәла мә дькарә бьред кӧ кәледа ньн, ԛәԝи кә?

9 Мәрʹа мерхаси лазьм ә, сәва ԝәʹде чәтьнда жи һәр гав бенә щьвате. Һьнә хушк-бьред мә һьнге жи тенә сәр щьвате, гава рʹасти кӧл-дәрда, дьлтәнгбуне, у чәтьнайед сьһʹәт-ԛәԝатева гьредайи, тен. Һьнәк жи алийе нәфәред хԝә йан жи алийе сәрԝеред дәԝләтеда рʹасти мьԛабьлибуне тен, ле йәкә әԝана тенә щьвате. Бьфькьрьн кӧ чаԝа мәсәла ԝә һʹӧкӧм дькә сәр ԝан бьра, йед кӧ бона баԝәрийа хԝә кәледа ньн (Ибрн. 13:3). Чахе әԝана дьбьһен кӧ әм бәрдәԝам дькьн ԝәʹде тәнгасийа Йаһоԝарʹа хьзмәт дькьн, әԝана ԛәԝи дьбьн сәва баԝәри, мерхаси у амьнийа хԝә хԝәй кьн. Паԝлосе шанди һәма рʹасти дәрәщәкә ӧса һат. Чахе әԝ кәла Рʹомеда бу, әԝ ша дьбу гава дьбьһист, ԝәки бьред ԝи бь амьни Хԝәдерʹа хьзмәт дькьн (Фили. 1:3-5, 12-14). Паԝлос һьнә ԝәʹдә пешийа йан жи паши азабуна хԝә, Ибранийарʹа нәʹмә ньвиси. Ве нәʹмеда әԝи ширәт да Мәсиһийед амьн, ԝәки «тʹьме чаԝа хушк-бьра һәвдӧ һʹьз бькьн» у тʹӧ щар щьвинед хԝә бәрʹнәдьн (Ибрани 10:24, 25; 13:1).

10-11. а) Әм кʹе гәрәке тʹәглиф кьн сәр Биранине? б) Әфәси 1:7-да чь мәʹни һәйә бона ве йәке?

10 Әм мерхасийе дьдьнә кʹьфше чахе мәрьвед хԝәйи незик, һәвалхәбатчийед хԝә, у щинаред хԝә тʹәглиф дькьн сәр Биранине. Ле чьрʹа әм ԝана тʹәглиф дькьн? Чьмки әм дьшекьриньн һәр тьште кӧ Йаһоԝа у Иса бона мә кьрьнә, у әм дьхԝазьн, ԝәки йед дьн жи бен сәр Биранине. Әм дьхԝазьн ԝәки әԝана жи пебьһʹәсьн, кӧ ча бь сайа ԛӧрбана Иса әԝана дькарьн «кʹәрәма» Йаһоԝа бьстиньн. (Бьхунә Әфәси 1:7; Әʹйан. 22:17).

11 Чахе әм мерхасийе дьдьнә кʹьфше кӧ тʹәвайи тʹоп дьбьн, әм ӧса жи һʹӧнӧрәкә  гәләк ԛимәт нишан дькьн, кʹижан кӧ Хԝәде у Иса бь щурʹе мәхсус дьдьнә кʹьфше.

ҺʹЬЗКЬРЬН МӘ ҺЕЛАН ДЬКӘ КӦ БЕНӘ СӘР ЩЬВИНА

12. а) Щьват ча һʹьзкьрьна мә һьндава Йаһоԝа у Иса, ԛәԝи дькә? б) Рʹезед жь 2 Корьнтʹи 5:14, 15 мә чьда һелан дькьн, ԝәки чʹәʹв бьдьнә Иса?

12 Һʹьзкьрьна мә һьндава Йаһоԝа у Иса мә һелан дькә бенә сәр щьвата. Чь жи әм щьватеда педьһʹәсьн, һʹьзкьрьна мә һьндава Йаһоԝа у Кӧрʹе ԝи зедә дькә. Ԝедәре әм тʹьме тиньн бира хԝә, кӧ ԝана чь кьр бона мә (Рʹом. 5:8). Ле Биранин тинә бира мә, кӧ әԝана мә гәләк һʹьз дькьн, у һәла һе ԝан жи, йед кӧ һе фәʹм накьн ԛимәта ԛӧрбана Иса. Жь рʹазибуне әм дьхԝазьн әʹмьре хԝәда һәр рʹож чʹәʹв бьдьнә Иса. (Бьхунә 2 Корьнтʹи 5:14, 15.) Дьле мә бь рʹазибуне тʹьжә дьбә у әм һелан дьбьн пәсьна бьдьнә Йаһоԝа бона ԝе кʹьрʹине, кӧ әԝи бона мә да. У щурʹәки кӧ ча әм дькарьн һӧрмәте бьдьнә ԝи, әԝ ә, чахе әм щьватеда щаба хԝә дьдьн.

13. Әм ча дькарьн Йаһоԝарʹа у Кӧрʹе ԝирʹа һʹьзкьрьна хԝә бьдьнә кʹьфше? Шьровәкьн.

13 Әм һʹьзкьрьна хԝә һьндава Йаһоԝа у Иса дьдьнә кʹьфше, чахе һазьр ьн ԛӧрбана бькьн бона ԝан. Гәләк щар әм ԛӧрбана дькьн, сәва һәрʹьнә щьвате. Гәләк щьват хьлазийа рʹожа хәбате дәрбаз дьбьн, гава әм ида ԝәстийайи нә. Ле щьвата дьн шәмийе-ләʹде дәрбаз дьбә, чахе мәрьв һеса дьбьн. Гәло Йаһоԝа дьвинә ԝәки әм һьнге жи тенә щьвата, гава ԝәстийайи нә? Бәле! Бь рʹасти, Йаһоԝа гәләк ԛимәт дькә гава әм һʹьзкьрьна хԝә жерʹа дьдьнә кʹьфше бь ве йәке, кӧ һʹәму тьшти дькьн сәва бенә щьвате, һәрге жи мәрʹа чәтьн ә (Марԛ. 12:41-44).

14. Иса һʹьзкьрьна һʹәлалда чь мәсәлә һишт?

14 Иса мәрʹа мәсәлә һишт ве йәкеда, кӧ һʹьзкьрьна һʹәлал да кʹьфше. Әԝ һазьр бу нә тʹәне әʹмьре хԝә бьдә бона шагьртед хԝә, ле һәр рʹож бькʹәвә һʹәйра ԝан, нә кӧ йа хԝә. Мәсәлә, әԝи һьнге жи бона шагьртед хԝә ԝәʹдә дьдит, гава ԝәстийайи йан жи гәләк дьлтәнг бу (Луԛа 22:39-46). Әԝ мәрʹд бу һьндава мәрьва, у һивийе нибу кӧ жь ԝана кʹаре бьстинә (Мәт. 20:28). Һәрге һʹьзкьрьна мә һьндава Йаһоԝа у хушк-бьред мә ԛәԝи бә, әме һәр тьшти бькьн сәва бенә сәр Евара Биранине у сәр щьватед мә.

15. Әм гәрәке илаһи али кʹе бькьн?

 15 Әм пʹара бьратийа Мәсиһийед рʹаст ьн, у әм шабуне дьстиньн гава мәрьвед тʹәзә тʹәглиф дькьн, ԝәки бьбьнә пʹара бьратийа мә. Ле әм дьхԝазьн илаһи али ԝан бькьн, йед кӧ «нәфәред мала Хԝәде» нә, демәк хушк-бьред мә, ле рʹӧһʹанида сьст бунә (Галт. 6:10). Әм һʹьзкьрьна хԝә ԝанрʹа әʹйан дькьн гава дьл дьдьнә ԝан кӧ бенә щьвате, илаһи сәр Евара Биранине. Мина Йаһоԝа у Иса, әм гәләк ша дьбьн чахе хушк йан бьра кʹижан кӧ рʹӧһʹанида кʹәтьнә, диса вәдьгәрʹьн бал Йаһоԝа, Хԝәдейе мәйи һʹьзкьри у Шьване мә (Мәт. 18:14).

16. а) Ча әм дькарьн дьл бьдьнә һәв, у щьват чьда али мә дькьн? б) Чьрʹа нава саледа әԝ ԝәʹдәки баш ә, сәва әм гьлийен Иса жь Йуһʹәнна 3:16 биньн бира хԝә?

16 Ԝан һʹәфтийед пешийа Биранине, чьԛас дькарьн гәләк мәрьва тʹәглиф кьн сәр ве рʹоже, кӧ Инийе 19 Нисане сала 2019-да ԝе дәрбаз бә (Бьньһерʹә чаргошә « Һуне Ԝана Тʹәглиф кьн?»). Ԝәрә әм тʹьме дьл бьдьнә һәв, ԝәки бенә сәр щьвата, кʹижан кӧ Йаһоԝа бона мә саз кьрийә. Ахьрийа ве дьнйайе гәләк незик ә, ләма жи лазьм ә бенә сәр щьватен хԝә, чьмки әԝ али мә дькьн ԝәки әм мьлук, мерхас у бь һʹьзкьрьне бьн (1 Тʹеслн. 5:8-11). Ԝәрә әм бь тʹәмамийа дьле хԝә, һʹьзкьрьна хԝә һьндава Йаһоԝа у Кӧрʹе ԝи нишан кьн, чьмки әԝана мә гәләк һʹьз дькьн! (Бьхунә Йуһʹәнна 3:16.)

КʹЬЛАМА 126 Һʹьшйар Бьминьн, Ԛәԝи Бьсәкьньн, Әʹгит бьн

^ абз. 5 Биранина мьрьна Мәсиһ, кӧ евара 19 Нисане, сала 2019 ԝе дәрбаз бә, нава саледа ԝе щьвинәкә лапә фәрз бә. Ле чьрʹа әм дьчьн сәр ве щьвине? Чьмки әм дьхԝазьн дьле Йаһоԝа ша кьн. Ве готареда әме шеԝьр кьн, кӧ чахе әм тенә сәр Биранине у щьватед мә, әԝ йәк дәрһәԛа мә чь дьдә кʹьфше.

^ абз. 52 ШЬРОВӘКЬРЬНА ШЬКЛА: Бьрак кӧ бона баԝәрийа хԝә кәледа нә, бәрдьлийе дьстинә жь нәʹме кӧ нәфәред ԝи ньвисинә. Нәфәред ԝи әԝ бир нәкьрьнә, у әԝ ша дьбә, чьмки педьһʹәсә кӧ рʹаст ә шәһәрда шәрʹе политики йә, ле әԝана жи Йаһоԝарʹа амьн дьминьн.