Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 СӘРҺАТИ

Әз Әскәре Мәсиһ Мә, Нә кӧ йе ве Дьнйайе

Әз Әскәре Мәсиһ Мә, Нә кӧ йе ве Дьнйайе

Гава мьн дәзмала хԝә жь әʹрде һьлда, дор бәре мьн бу тʹәԛә-тʹәԛа гӧлла. Әскәра бь ԛарʹини гази мьн кьрьн ԝәки әз дәркʹәвьм жь щийе кӧ мьн хԝә вәшартьбу. Әз тьрсә-тьрс незики ԝан бум, у мьн ньзаньбу әзе сах бьминьм йан на. Чьрʹа әз кʹәтьбумә ԝи һʹали?

ӘЗ ҺАТЬМӘ буйине сала 1926. Жь 8 зарʹа әз йе 7 бум. Мә Йунаньстанеда гӧндәки бьчʹукда дьжит наве кʹижани Каритса йә. Де-баве мьн мәрьвнә хәбатһʹьз бун.

Сала 1925-да, демәк саләк пешийа буйина мьн, де-баве мьн рʹасти Щон Папаризос һатьн. Әԝ Леколинкʹаре Кʹьтеба Пироз бу, ԝи ԝәʹдәйи Шәʹдед Йаһоԝа ӧса нав дькьрьн. Әԝ йәки хирәт у хәбәрхԝәш бу. Де-баве мьн әʹщебмайи ман, чахе Щон бь аԛьлайи у сәрԝахти Кʹьтеба Пироз ԝанрʹа шьровәдькьр. Әԝе йәке ԝана һелан кьр бенә сәр щьвина Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз, кʹижан кӧ гӧнде мәда дәрбаз дьбу. Дийа мьн ԛайим Йаһоԝа Хԝәде баԝәр дькьр. Рʹаст ә әԝ нәхԝәнди бу, ле чьԛас дькарьбу мәрьварʹа дәрһәԛа Хԝәде гьли дькьр. Ле сәд һʹәйф, баве мьн сәва шашийед һьнәкә майин рʹӧһʹанида кʹәт у ида нәдьһатә сәр щьвате.

Мьн у хушк-бьред мьн, мә Кʹьтеба Пироз ԛимәт дькьр, ле һʹьш-аԛьле мә тʹәне сәр ԝәʹдәдәрбазкьрьне бу. Ле сала 1939-да, чахе Шәрʹе Һʹәмдьнйайе йа дӧда Әԝропайеда дәстпедьбу, гӧнде мәда тьштәки ӧса ԛәԝьми, кӧ әм сәр һʹьше хԝәда һатьн. Николас Псарас кӧрʹап-пьсмаме мә, йе кӧ һьн жи щинаре мә бу, гази кьрне һәрʹә әскәрийа Йунаньстане. Әԝ 20 сали бу у тʹәзә һатә ньхӧмандьне. Николас бь мерхаси готә сәрԝеред әскәрийе: «Әз нькарьм шәрʹ бькьм, чьмки әз әскәре Мәсиһ мә». Паши ԝе йәке, ԝи бьрьнә бәр диԝана әскәрийе у сәр 10 сала кьрьнә кәле. Әԝе ԛәԝьмандьне әм гәләк әʹщебмайи кьрьн.

Ле сала 1941-да, чахе ордийа кӧ пьштгьрийа Йунаньстане дькьр, кʹәтә нав Йунаньстане, Николас жь кәле һатә азакьрьне. Әԝ диса вәгәрʹийа Каритсе. Гава әԝ һат, бьре мьни мәзьн Илиас  дәрһәԛа Кʹьтеба Пироз пьрс сәр пьрса дьда ԝи. Мьн жи гӧһе хԝә дьда ԝан. Паши ве йәке, Илиас у әз тʹәви хушка хԝәйә бьчʹук Ефморфиа, мә дәстпекьр Кʹьтеба Пироз һин бьн, у әм тʹьме дьһатьнә щьвате. Паши саләке, мә һәрсека жи хԝә тʹәсмили Йаһоԝа кьр у һатьнә ньхӧмандьне. Паши ве йәке, чар хушк-бьред мьн жи һатьнә ньхӧмандьне.

Сала 1942, щьвата Каритседа нәһ хушк-бьред щаһьл һәбун, йед кӧ ԝәкә 15-25 сали бун. Мә гьшка заньбу ԝәки әме рʹасти чәтьнайед гьран бен. Ләма сәва баԝәрийа хԝә ԛәԝи кьн, әм тʹәвайи щики тʹоп дьбун у мә Кʹьтеба Пироз леколин дькьр, кʹьламед бона Хԝәде дьстьра у дӧа дькьр. Әԝе йәке баԝәрийа мә гәләк ԛәԝи кьр.

Деметриус у һәвалед ԝи Каритсайеда

ШӘРʹ ԜӘЛАТДА

Гава Шәрʹе Һʹәмдьнйайе йа дӧда хьлаз бу, комунистед Йунани мьԛабьли дәԝләте рʹабун, у бона ве йәке ԝәлатда шәрʹәки гьран дәстпебу. Партизанед комунист щи-щийа дьгәрʹийан, у дәсте зоре гӧнди дьбьрьн сәва тʹәви мьԛабьлибуна ԝан бьбьнә йәк. Чахе әԝана гьһиштьнә гӧнде мә, се Шәʹдед Йаһоԝа гьрт ьн у бьрьн. Йәк жь ԝан әз бум, йе дӧда бьре мьн Илиас бу у Антонио Сукарис бу. Мә ԝанрʹа дьгот ԝәки әм Мәсиһи нә у начьнә шәрʹ, ле йәкә ԝана дәсте зоре әм бьрьн чʹийайе Олимпусе, кӧ жь гӧнде мә рʹийа ԝәкә 12 сьһʹәта дур бу.

Паше һьнә ԝәʹдә дәрбаз бу, офисере комунист фәрман да, ԝәки әм тʹәви мьԛабьлибуна партизана бьбьн йәк. Чахе мә ԝанрʹа шьровәкьр ԝәки Мәсиһийед рʹаст чʹәк һьлнадьнә дәстед хԝә сәва мәрьва бькӧжьн, әԝ офисер һерс кʹәт у әм кʹаши щәм генерал кьрьн. Чахе мә жерʹа ԝәкʹьланд кӧ әм Мәсиһи нә, әԝи генерали фәрман да: «Дә ԝәки ӧса нә, ԛантʹьрʹәки һьлдьн у жь шәрʹ әскәред бьриндар бьдьнә сәр у бьвьнә нәхԝәшхане».

Мә жь ԝи пьрси: «Ле һәрге әскәред дәԝләте мә бьгьрьн, гәло ԝе нәфькьрьн кӧ әм жи әскәр ьн?» Әԝи гот: «Дә әскәрарʹа нан бьвьн». Әм фькьрин у мә гот: «Ле һәрге офисер бьвинә кӧ ԛантʹьрʹе мә һәйә у мәрʹа бежә кӧ пе ԛантʹьрʹ чʹәк бьвьн щийе шәрʹ?» Генерал кʹур фькьри у ахьрийе гот: «Ԝәки ӧса нә һун дькарьн бәр пез бьн! Сәр чʹийе бьминьн у мьԛати кәрийе пез бьн».

Дор бәре мә шәрʹәки гьран бу, ле исафа мә һәрсека тʹәмьз бу, чьмки мә пьштгьрийа шәрʹ нәдькьр, ле тʹәне мьԛати кәрийе пез бун. Саләк дәрбаз бу, у Илиасрʹа чаԝа кӧрʹе мәзьнрʹа, изьн дан кӧ вәгәрʹә мал, сәва кӧ мьԛати дийа мәйә жьнәби бә. Антонио жи аза кьрьн чьмки әԝ нәхԝәш кʹәт. Ле әз диса жи дилтийеда мам.

Ԝи ԝәʹдәйи, ордийа Йунанийа пәй комуниста дькʹәт. Кʹома комуниста кӧ мьн бьрьбун дилтийе, мьн һьлдан у әм чʹийарʹа рʹәвин бәрбь Албанйайе. Незики синоре Албанйайе, ньшкева әскәред Йунани дора мә гьртьн. Әԝ комунист тьрсийан у рʹәвин. Мьн хԝә бәр бахе кʹәти вәшарт, у чь кӧ мьн дәстпекеда гьли кьр әԝ һәма әԝ дәрәщә бу.

 Чахе мьн әскәре Йунанирʹа гот кӧ комуниста әз дилти гьртьм у бьрьм, әԝи мьн бьрә бәр диԝана зома әскәрийеда кӧ незики Веройа бу. Әԝ шәһәре бәре бу, кӧ Кʹьтеба Пирозда те навкьрьне Бәройа. Ль ԝедәре готьнә мьн ԝәки чʹәʹла бькʹӧльм сәва ԝәʹде шәрʹ, әскәр хԝә теда вәшерьн. Чахе мьн гот кӧ әз нькарьм ве йәке бькьм, әԝ офисере мәзьн тʹәми да ԝәки мьн аксор кьн гьрава бь наве Макронисос, кʹидәре кӧ щәзайе гьран бу.

ГЬРАВА ЗЕРАНДЬНЕ

Әԝ гьрав мина зьнар ә, кʹижан кӧ вәкьри у бе ав бу, у ԛьжә-ԛьжа гәрме бу. Әԝ гьрав бәр дәве бәʹре йә, наве ԝи щийи Атика йә, әԝ ԝәкә 50 км., дури Атʹина йә. Дьрежайа ве гьраве 13 км., ле бәрайа ԝе щийе лапә зәʹф 2.5 км ә. Рʹаст ә гьрав гәләк бьчʹук ә, ле сала 1947-1958, ль ԝедәре 100 000 зедәтьр гьрти һәбун. Нава ԝан гьртийада комунист һәбун у йед кӧ нәкомунист бун ле әскәра тʹьре әԝана комунист ьн, ӧса жи йед кӧ бәре рʹабәр бун. Хенщи ԝан ль ԝедәре гәләк Шәʹдед Йаһоԝайи амьн жи һәбун.

Чахе дәстпека сала 1949-да әз һатьмә ԝедәре, гьрти сәр зома пʹаравәбун. Мьн щики ӧсада щиԝар кьрьн, кʹидәре кӧ ԛә хԝәйкьри нибу у бь сәда гьрти һәбун. Жь мә ԝәкә 40 мәрьв чадьре брезентда рʹадьзан кӧ бона 10 мәрьва бу. Мә ава ԛьреж вәдьхԝар у хԝарьна мә һʹәчʹи зәʹф ниск у бадрищан бу. Ль ԝедәре тʹьме тʹоз у ба бу, у әԝе йәке жийин лап чәтьн дькьр. Ле баш бу кӧ мә кәвьред гьран нәдьбьр-нәдьани ча гьртийед дьн дькьрьн, чьмки әԝ гәләк чәтьн бу у хьраб һʹӧкӧм бу сәр сьһʹәт-ԛәԝата ԝан һьн физикида һьн жи емосийалида.

Тʹәви гьртийед дьн кӧ Шәʹдед Йаһоԝа нә, сәр гьрава Макронисос

Щарәке чахе әз бәр дәве бәʹре дьгәрʹийам, әз рʹасти чәнд Шәʹдед Йаһоԝа һатьм, йед кӧ жь зомәкә дьн бун. Әԝ йәк бона мә шабунәкә гәләк мәзьн бу! Әм гәләк фәсал рʹасти һәв дьһатьн сәва нәкʹәвьнә чʹәʹва. Һьн жи мә фәсал гьртийарʹа мьзгини гьли дькьр, йед кӧ ахьрийеда бунә Шәʹдед Йаһоԝа. Әԝ йәк у дӧа гәләк али мә кьрьн ԝәки рʹӧһʹанида ԛәԝи бьминьн.

КʹӘТЬМӘ АГЬР

Паши дәһә мәһа, әскәред кӧ әз гьртьбум, сафи кьрьн ԝәки ида ԝәʹдә йә әз кʹьнще әскәрийе хԝә кьм. Ле чахе мьн гот ԝәки әзе хԝә нәкьм, ԝана әз кʹаши бал сәроке зоме кьрьм. Мьн ньвисарәк да ԝи, кʹидәреда ньвиси бу: «Әз дьхԝазьм тʹәне әскәре Мәсиһ бьм». Чахе ԝана әз дамә тьрсандьне, әԝи сәроке әз бьрьм щәм кʹәшише мәзьн йе дера Йунанийа, йе кӧ кʹьнще кʹәшишайә мәхсус хԝә кьрьбу. Гава кӧ мьн сәр пьрсед ԝи жь Кʹьтеба Пироз щаба хԝә дьда, әԝи жь һерсе кьрә ԛарини: «Ԝи бьвьн, әԝ фанатик ә!»

Шәбәԛа дьн, әскәра диса мьнрʹа готьн ԝәки кʹьнще әскәрийе хԝә кьм. Чахе мьн гот ԝәки әзе хԝә нәкьм, ԝана бь кʹӧлма у бь дар әз кʹӧтам. Паше ԝана әз бьрьм нәхԝәшхана зоме, сәва бьньһерʹьн һәстийед мьн шкәстьнә йан на, у паше диса әз бьрьм чадьра мьн. Ԝана 2 мәһа ӧса сәре мьн дькьр.

Әз сәр йа хԝә сәкьнибум, ләма гәләк һерса әскәра рʹабу, ԝана дьхԝәст бь щурʹәки дьн мьн бьдьнә тьрсандьне. Ԝана дәстед мьн данә пьшт мьн у гьредан, у берʹәʹмти пе ԛамчийа бьне ньгед мьн дьхьстьн. Бьн еша гьранда мьн гьлийед Иса кьрә бира хԝә: «Хԝәзи ль ԝә, гава бона наве мьн ԝә беһӧрмәт кьн, бьзериньн . . . Әшԛ у ша бьн, чьмки һәԛе ԝә ль әʹзмана гәләк ә. Бь ви щурʹәйи пʹехәмбәред кӧ бәри ԝә һәбун, зерандьн» (Мәт. 5:11, 12). Мьн тʹьре әԝ йәк ԝе хьлаз нәбә у ахьрийеда әз хәрьԛим.

Әз сәр һʹьше хԝәда һатьм отʹаха кәлейә сарда, тʹи-бьрчи у бе ләʹйиф. Ле һәла һе ԝи һʹалида жи әз рʹьһʹәт бум у хԝәгьрти бум. Чаԝа Кʹьтеба Пироз соз дьдә «әʹдьлайийа Хԝәде» дьл у фькьред мьн хԝәй дькьр (Фили. 4:7). Рʹожа дьн әскәрәки һʹәйф нан, ав у пʹот да мьн. Паше әскәрәки дьн ниве хԝарьна хԝә да мьн. Ԝе дәрәщеда у диса дәрәщед дьнда мьн дәсте Йаһоԝа сәр хԝә тʹәхмин дькьр.

Сәрока ча рʹабәр әз һʹәсаб дькьрьм у әз бьрьм Атʹинайеда бәр диԝана әскәрийе. Ль ԝедәре әз шандьмә кәла гьрава Йаросе сәр се сала, кʹижан кӧ 50 км., дури рʹоһлата Макронисос ә.

«ӘМ ДЬКАРЬН ИТʹБАРИЙА ХԜӘ ԜӘ БИНЬН»

Кәла Йаросе авайики мәзьн бь агуред сор бу, кʹидәре кӧ 5 000 гьрти һәбун, йед кӧ мьԛабьли сәрԝертийе дәркʹәтьбун. Ӧса жи 7 Шәʹдед Йаһоԝа жи һәбун, у гьшк жи сәва тʹәвнәбуйине  кʹәтьбунә кәле. Әм дьзикава тʹәвайи тʹоп дьбун ԝәки Кʹьтеба Пироз леколин бькьн, ле әԝ йәк ԛәдәхәкьри бу. Мә һәла һе жи дьзикава «Бьрща Ԛәрәԝьлийе» дьстанд, кʹижан кӧ паше мә пе дәста копи дькьр сәва һинбуне.

Щарәке чахе әм дьзикава тʹоп бун, нобәдарәки әм дитьн, кʹижани кӧ жь мә әʹдәбйәт стандьбу. Әԝи әм бьрьн щәм бәрдәстийе сәрԝере кәле, у мә тʹьре кӧ ида әм жь кәле хьлаз набьн. Ле әԝи мәрʹа гот: «Әм заньн һун кʹе нә, у әм ԛәдьре баԝәрийа ԝә дьгьрьн. Әм заньн кӧ әм дькарьн итʹбарийа хԝә ԝә биньн. Һәрʹьн сәр шьхӧле хԝә». Әԝи шьхӧләки ӧса һеса да мә һьнәка, кӧ әм гәләк рʹази бун у ша бун. Дьле мә ша дьбу кӧ һәла һе кәледа жи амьнийа мә һӧрмәте дьда Йаһоԝа.

Амьни у мерхасийа мә бәре дьн жи ани. Гьртики йе кӧ бәре професоре математикайе бу, дина хԝә дьда рʹабун-рʹуньштьна мә у пьрс дьда мә. У паше чахе сала 1951-да әм Шәʹдед Йаһоԝа аза бун, әԝ жи аза бу. Паше әԝ ча Шәʹде Йаһоԝа һатә ньхӧмандьне у бу хьзмәткʹаре һәртʹьм.

ДИСА ӘСКӘР ЬМ

Тʹәви кʹӧлфәта хԝә Щанет

Чахе әз дәркʹәтьм жь кәле, әз вәгәрʹийамә Каритсайе малбәта хԝә. Паше әз тʹәви гәләк бьнәлийед ԝәлат дәрбази Мелбурне бум, (Австралйа). Ль ԝедәре әз рʹасти хушкәкә гәләк баш һатьм наве ԝе Щанет ә, у мә һәв станд. Мәрʹа кӧрʹәк у се ԛиз бун, әԝана жи ньһа сәр рʹийа Хԝәде нә.

Иро, әз ида 90 сали зедәтьр ьм, у ча рʹуспи хьзмәт дькьм. Жь бо бьринед бәре щара бәдәна мьн у ньгед мьн дешьн, илаһи чахе әз дьчьм хьзмәтийе. Ле йәкә ча бәре ӧса жи иро, әз диса «әскәре Мәсиһ» мә (2 Тимтʹ. 2:3).