Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Хьзмәтийа Тә Бьра Мина Авийе бә

Хьзмәтийа Тә Бьра Мина Авийе бә

ХЬЗМӘТИЙА мә гәләк фәрз у ԛимәт ә. Ле нә һәр кәс кʹерʹа әм мьзгине бәла дькьн, әԝе йәке дьшекьриньн. Һәрге мьзгина Кʹьтеба Пироз мәрьва хԝәш те, гәләк жь ԝана һʹәԝщәтийе навиньн кӧ Кʹьтеба Пироз һин бьн.

Гевин һәма ӧса бу. Әԝи дәстпекьр бе сәр щьвате, ле йәкә инкʹар кьр кӧ Кʹьтеба Пироз һин бә. Әԝ дьбежә: «Занәбуна мьн дәрһәԛа Кʹьтеба Пироз гәләк һьндьк бу. У ләма мьн нәдьхԝаст әʹйан кьм нәрʹазибуна хԝә ԝәки Кʹьтеба Пироз һин бьм. Әз фәсал бум кӧ нәйемә хапандьне, у мьн нә дьхԝаст щабдарийе һьлдьмә сәр хԝә». Һун ча дьфькьрьн? Гевин мәрьвәки ӧндабуйи бу? На! Шеԝьр кьн чаԝа сәр мәрьв дькарьн баш һʹӧкӧм бьн һинкьрьнед Кʹьтеба Пироз. Йаһоԝа готә щьмәʹта хԝәйә бәре: «Мина ԛьрʹавийе [авийе, ДТʹ] готьна мьн ԝе дайнә, чаԝа барана һур ль сәр шинайийе» (Ԛан. Дщр. 31:19, 30; 32:2, ПКʹМ). Тьштед авийейә баш рʹьнд дьдьнә кʹьфше, кӧ әм ча дькарьн хьзмәтийеда һе керһати али һʹәму щурʹә мәрьва бькьн (1 Тимтʹ. 2:3, 4).

 ХЬЗМӘТИ ЧА МИНА АВИЙЕ ЙӘ?

Ави нәрм ә. Ави һеди-һеди чедьбә жь һьлма аве нава һәԝеда. Хәбәред Йаһоԝа сәр щьмәʹта хԝә, «дьлоп дькьрьн мина авийе», чьмки әԝи бь нәрми, бь ԛәдьр хәбәрдьда тʹәви ԝан. У ӧса жи әԝи дәрһәԛа ԝан хәм дькьр у һәстед ԝан һьлдьда һʹәсаб. Әм жи чʹәʹв дьдьнә Йаһоԝа, чахе ԛәдьре фькьр у ньһерʹандьна мәрьва дьгьрьн. Әм мәрьва һелан дькьн кӧ әԝана хԝәха сәр гьлийед мә бьфькьрьн. Ӧса әм рʹе дьдьнә ԝан кӧ хԝәха бенә сәр нетәке. Чахе әм ӧса дькьн, гьлийед мә һеса дьгьһижьнә дьле ԝан у хьзмәтийа мә ԝе һе керһати бә.

Ави гәш дькә. Чахе әм дьфькьрьн дәрһәԛа мәрьва, ча али ԝан бькьн кӧ һʹәԝаса ԝан һе пешда биньн, хьзмәткьрьна мә ԝана гәш дькә. Гевин, дәрһәԛа кʹижани жоре һатә готьне, гьли дькә кӧ тʹӧ кәси зоре ԝи нәдькьр ԝәки әԝ һинбуна Кʹьтеба Пироз дәстпекә. Дәԝсе Крис бьрайе кӧ пешийе рʹасти ԝи һат, һʹәԝаса Гевин һьндава Кʹьтеба Пироз һеди-һеди пешда дьани. Крис Гевинрʹа шьровәкьр кӧ Кʹьтеба Пирозда һәйә тʹема сәрәкә, у фәʹмкьрьна ве тʹемайе ԝе али ԝи бькә кӧ һе баш фәʹм бькә кӧ щьватеда чь те готьне. Паше, Крис хԝәха мәсәла хԝә ани, кӧ әԝ чаԝа хԝәха избат бу, ԝәки Кʹьтеба Пироз рʹаст ә. Әԝи ԝирʹа гьли кьр ԝәки пʹехәмбәртийед Кʹьтеба Пироз ԝи данә баԝәркьрьне ве йәкеда. Әԝе йәке мәщал да Крис кӧ шеԝьр бькә тʹәви Гевин, кӧ ча пʹехәмбәртийед жь Кʹьтеба Пироз тенә сери. Әԝан шеԝьркьрьна Гевин гәш кьрьн, у ахьрийеда әԝ рʹази бу кӧ дәстпекә һинбуна Кʹьтеба Пироз.

Ави жийине дьдә. Исраеледа һәԝа гәләк гәрм у зьһа йә, чьмки бь мәһа баран нәбарә. У шинкайи бей шьли кӧ ави дьдә, зьһа дьбә у дьмьрә. Йаһоԝа пʹехәмбәрти кьр кӧ рʹожед мәда бь симболик ԝе зьһабун һәбә, демәк тʹибуна «бьһистьна готьнед» Йаһоԝа ԝе һәбә (Амс. 8:11). У чаԝа Йаһоԝа пʹехәмбәрти кьрийә, иро рʹӧһʹанида зьһабун һәйә. Ле Йаһоԝа соз да кӧ мьзгинванед рʹункьри, мина «авийе» бьн, чьмки әԝана ԝе мьзгина дәрһәԛа Пʹадшатийе бәла кьн. У ԝе «пәзед . . . дьн» жи пьштгьрийа ԝан бькьн ԝе йәкеда (Мих. 5:7; Йуһʹн. 10:16). Ле әм ԛимәт дькьн әве мьзгина Пʹадшатийе? Әм һʹәсаб дькьн кӧ әԝ чаԝа ави жийине дьдә?

Ави кʹәрәма жь Йаһоԝа йә. (Ԛан. Дщр. 33:13) Хьзмәткьрьна мә мәрьварʹа кӧ гӧһ дьдьнә мьзгина мә, дькарә кʹәрәм бә. Гевин һәма әв кʹәрәм стандийә. Нава һинбуна хԝәйә Кʹьтеба Пирозда, әԝи сәр һʹәму пьрсед хԝә щаб дитьн. Жь бо ве йәке әԝ зу гьһиштә ньхӧмандьне. У ньһа, әԝ тʹәви жьна хԝә Щойс, бь шабуне нава шьхӧле бәлакьрьна мьзгинеда нә.

Шәʹдед Йаһоԝа пе мьзгина дәрһәԛа Пʹадшатийе әʹрде шьл дькьн

ԚИМӘТ БЬКЬН ХЬЗМӘТИЙА ХԜӘ

Һәрге әм бьфькьрьн дәрһәԛа авийе, әԝ йәк дькарә али мә бькә кӧ һе гәләк ԛимәт бькьн хьзмәткьрьна хԝә. Ле чаԝа? Дьлопәкә ави тьштәки нькарә бькә, ле һәрге милйона дьлопед авийе тʹоп кьн, әԝ дькарә тʹәмамийа әʹрде шьл бькә. Хьзмәткьрьна мә жи дькарьн бәрамбәр кьн тʹәви ве йәке. Хьзмәтийа мә һәр йәки, те бежи тьштәк нинә. Ле хьзмәтийа щьмәʹта Йаһоԝа бь тʹәвайи, «һʹәму мьләтарʹа» шәʹдәтийе дьдә (Мәт. 24:14). Ле гәло хьзмәтийа мә бона мәрьва ԝе бьбә кʹәрәма жь Йаһоԝа? Бәле, ԝе бьбә, һәрге мьзгина мә кӧ әм бәла дькьн мина авийе бә, кʹижан кӧ нәрм дькә, гәш дькә у жийине дьдә!