Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Фәсал бә Чахе Тьшта Дьди бәр Чʹәʹве Хԝә

Фәсал бә Чахе Тьшта Дьди бәр Чʹәʹве Хԝә

тедәрхьстьнә ԝәки тьштәки кӧ чапа ԝи ԝәкә 1.4 килограм ә, «гәрдунеда тьштәки лапи зор ә». Гәло әԝ чь йә? Әԝ һәйә мәжуйе мәрьва. Әԝ бь рʹастийе тьштәки әʹщеб ә. Чьԛас зәʹф әм дәрһәԛа ве педьһʹәсьн, әм һе гәләк рʹази дьбьн сәва кʹаред Йаһоԝайи пʹьрʹ баш (Зәб. 139:14). Ԝәрә әм шеԝьр кьн тʹәне дәрһәԛа фәрәсәтәки, кӧ мәжуйе мә дькарә бькә, демәк әԝ фәрәсәт кӧ әм дькарьн тьшта бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә.

Ле әм ча дькарьн әви фәрәсәти бьдьнә хәбате? Мәсәлә, әм дькарьн «һʹьше хԝәда бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә ԝан дәрәща йан нета, кʹижан кӧ бона мә тʹәзә у һʹәԝас ьн, йан жи кʹижан мә тʹӧ щар сәр хԝә тʹәхмин нәкьрийә». Әви фәрәсәти һун хԝәха жи тʹьме дьдьнә хәбате, ӧса нинә? Мәсәлә, дьбәкә ԝә хԝәндийә йан бьһистийә дәрһәԛа щики, кʹижан ԝә тʹӧ щар нәдитийә. Ле тʹӧ тьшт ԝә нагьрә кӧ һʹьше хԝәда ԝи щийи бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә. Бь рʹастийе, чахе әм дьфькьрьн дәрһәԛа ԝан тьшта, кʹижан әм нькарьн бьвиньн, бьбьһен, тәʹм кьн, дәсте хԝә бьдьне, йан бин кьн, ԝи чахи әм дьдьнә хәбате ԝи фәрәсәти кӧ дькарьн бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә.

Кʹьтеба Пироз али мә дькә кӧ әм фәʹм кьн у бьшекьриньн, ԝәки мәрьв дьлԛе Хԝәдеда һатьнә әʹфьрандьне (Дәстп. 1:26, 27). Гәло әԝ найе һʹәсабе кӧ щәм әʹфьрандаре мә Йаһоԝа жи әԝ фәрәсәт һәйә, демәк әԝ жи дькарә тьшта бьдә бәр чʹәʹве хԝә? Хԝәде әм бь ԝи фәрәсәти әʹфьрандьнә, ләма жи әԝ һивийе йә ԝәки әм әви фәрәсәти бьдьнә хәбате сәва ԛьрара ԝи фәʹм кьн (Ԝаиз 3:11). Ле әм ча дькарьн әви фәрәсәти бь билани бьдьнә хәбате?

ФӘСАЛ БЬН ЧЬ У ЧЬЧАХ ДЬДЬНӘ БӘР ЧʹӘʹВЕ ХԜӘ

1) Чахе ԝәʹде нәрʹастда хԝәстьнед хԝә дьдьнә бәр чʹәʹве хԝә йан жи хԝәстьнед нәрʹаст.

Чахе мәрьв хԝәстьнед хԝә дьдә бәр чʹәʹве хԝә, ве йәкеда тьштәки хьраб тʹӧнә. Һьн жи һәнә избаткьрьн кӧ әԝ кʹаре жи тинә. Ле йәкә, Ԝаиз 3:1 али мә дькә кӧ әм фәʹм кьн, ԝәки «дәма һәр тьшти» һәйә. Демәк дьԛәԝьмә кӧ әм һьнә тьшта ԝәʹде нәбашда бькьн. Мәсәлә, һәрге ԝәʹде щьвате йан һинбуна шәхси әм тьшта дьдьнә бәр чʹәʹве хԝә, һьнге фькьред мә дьрʹәвьн. Һун ча дьфькьрьн һьнге әԝ фәрәсәт кʹаре дьдә мә йан зьраре? Иса пешда әм ширәт кьрьн кӧ гәләк хоф ә чахе мәрьв һʹьше хԝәда фькьред нәрʹаст пешда тинә, мәсәлә фантазийед бенамуси (Мәт. 5:28). Һьнә тьшт кʹижан дьбәкә әм изьне бьдьнә хԝә кӧ бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә, дькарьн Йаһоԝа хԝәш нәйен. Фантазийед бенамуси дькарьн мә бәрбь кьред бенамуси бьвьн. Ләма жи, әм гәрәке ԛәԝи сафи кьн, кӧ изьне нәдьнә хԝә ԝәки һʹьше хԝәда тьштед ӧса бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә, кʹижан дькарьн мә жь Йаһоԝа дур хьн.

2) Чахе дьфькьрьн кӧ һәбун дькарә мә хԝәй кә.

Пʹәрә у тьштед материали фәрз ьн у керһати нә. Ле һәрге әм бьфькьрьн кӧ хԝәйкьрьна мә у бәхтәԝарийа мә һәбукева у пʹәрәва гьредайи йә, әме әʹсә дьлтәнг бьн у бәрхԝә  кʹәвьн. Сьлемане билан ньвиси: «Һәбуна мәрьве дәԝләти шәһәре ԝийи ԛәԝи йә, әв бәр чʹәʹве ԝи мина диԝарәки бьльнд ә» (Мәтʹлк. 18:11, ДТʹ). Бьньһерʹьн кӧ чь ԛәԝьми сала 2009 Филипинеда. Жь бо баранед ԛайим селав рʹабу у шәһәре Маниле 80 сәләфи зедәтьр кʹәтә нава аве. Гәло һьнге һәбуке мәрьв хьлаз кьрьн? Мерәки дәԝләти, кʹижани һәбука хԝә ниве зәʹф ӧнда кьр, гот: «Әԝе селаве йед дәԝләти у кʹәсиб кьрә ԝәкә һәв, чьмки һәрдӧарʹа жи чәтьнайи у кӧл-дәрд ани». Бәле, мәрьв гәләк һеса дькарә хԝәрʹа бьфькьрә кӧ һәбун мәрьва хԝәй дькә. Ле бь рʹастийе һәбун нькарә әʹмьре мәрьва хьлаз кә.

3) Чахе хәмгин дьбьн дәрһәԛа тьштед ӧса кӧ дькарьн ԛә нә жи бьԛәԝьмьн.

Иса мә ширәт кьр кӧ әм гәләк «хәма нәкьн» (Мәт. 6:34). Чахе мәрьв тʹьме хәмгин дьбә, әԝ дәрһәԛа гәләк тьшта дьфькьрә у гәләк тьшта дьдә бәр чʹәʹве хԝә. Ләма әм дькарьн бадиһәԝа гәләк ԛәԝата хԝә хәрщ кьн кӧ хәмгин бьн сәва ԝан проблема, кʹижан әм дьдьнә бәр чʹәʹве хԝә. Әԝ проблем дьԛәԝьмә һе тʹӧнәнә у нә жи ԝе һәбьн. Кʹьтеба Пироз дьбежә кӧ һәрге мәрьв бь ԝи щурʹәйи хәмгин бә, әԝ дькарә дьлтәнг бә у һәла һе бькʹәвә депресийе жи (Мәтʹлк. 12:25). Бәле, чьԛас фәрз ә кӧ ширәта Иса бьдьнә хәбате, ԝәки пʹьрʹ хәма нәкьн у бькарьбьн хәмед һәррʹожи дәрбаз кьн.

ЧЬ ТЕ ҺʹӘСАБЕ БЬ БИЛАНИ ТЬШТА БЬДЬНӘ БӘР ЧʹӘʹВЕ ХԜӘ

1) Пешда бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә дәрәщед хоф кӧ дькарьн рʹасти мә бен у бьфькьрьн ча хԝә жь ԝан хԝәй кьн.

Кʹьтеба Пироз мә һелан дькә кӧ әм бәрбьһер бьн у пешда бьфькьрьн (Мәтʹлк. 22:3). Әм дькарьн пешийа сафикьрьнед хԝә, бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә кӧ әԝ сафикьрьн ԝе чь ахьрийе биньн. Мәсәлә, һәрге тӧ һати тʹәглифкьрьне сәр кʹефәке, ча әԝ фәрәсәт кӧ дькари тьшта бьди бәр чʹәʹве хԝә, дькарә али тә бькә сәва бь билани сафи ки һәрʹи йан на? Мәсәлә, чахе тӧ бьзаньби кӧ кʹе ԝе диса бе сәр ве кʹефе, чьԛас мәрьв ԝе бен, у кʹәнге у кʹидәре әԝ ԝе бьԛәԝьмә, һьнге бьфькьрә: Ль ԝе дәре чь дькарә бьԛәԝьмә? Гәло тӧ дькари әԝе кʹефе бьди бәр чʹәʹве хԝә ӧса, кӧ әԝ керһати бә у ль гора принсипед Кʹьтеба Пироз бә? Фькьрандьна ӧса дькарә тә һелан кә, кӧ әԝе ԛәԝьмандьне һʹьше хԝәда бьди бәр чʹәʹве хԝә. Бәле, әԝ фәрәсәте кӧ әм дькарьн тьшта бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә, әм гәрәке бьдьнә хәбате ԝәки бь билани тьшта сафи кьн. Әԝ йәк ԝе али мә бькә, кӧ хԝә хԝәй кьн жь ԝан дәрәща, кʹижан кӧ дькарьн зийане бьдьнә рʹӧһʹанийа мә.

2) Пешда бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә кӧ чаԝа проблема сафи кьн.

Фәрәсәт кӧ әм дькарьн тьшта бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә, ӧса жи али мә дькә кӧ әм бәр  проблема тәйах кьн у сафи кьн. Мәсәлә, һәрге тӧ у кәсәк щьватеда жь һәв хәйидинә. Тӧйе ча незики ԝи бьра йан хушке би, сәва кӧ диса һәв бен у әʹдьлайе хԝәй кьн? Һәнә гәләк тьшт чь кӧ тӧ гәрәке бьди һʹәсаб. Мәсәлә, хәбәрдана ԝи йан ԝе чь щурʹәйи йә? Чахе ԝе ԝәʹде баш бә кӧ тʹәви ԝи йан ԝе дәрһәԛа ве проблеме хәбәрди? Кʹижан хәбәра гәрәке бьжбери у ча бежи? Чахе тӧ гәләк щурʹә сафикьрьна һʹьше хԝәрʹа дәрбаз дьки, паше тӧ дькари сафикьрьнәке бьжбери, кʹижан кӧ ԝе йа лапә баш бә бона дәрәща тә (Мәтʹлк. 15:28). Чахе тӧ проблема фькьранди сафи ки, әԝ йәк ԝе әʹдьлайа щьвате ԛәԝи кә. Әԝ йәк ӧса жи те һʹәсабе кӧ әм әви фәрәсәти кӧ дькарьн тьшта бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә, рʹаст дьдьнә хәбате.

3) Хԝәндьна Кʹьтеба Пироз у һинбуна хԝәйә шәхси һе дәԝләти кә.

Хԝәндьна Кʹьтеба Пироз һәррʹож гәләк фәрз ә. Ле фәрз нинә кӧ һәррʹож гәләк бәлг бьхуньн. Фәрз әԝ ә, кӧ жь ԝан бәлгед мә хԝәнд, хԝәрʹа дәрсе һьлдьн. У һьн жи әм гәрәке ԝан тьшта чь педьһʹәсьн жийина хԝәда бьдьнә хәбате. Рʹазибуна мә бона кьред Йаһоԝа гәрәке һе мәзьн бә бь сайа хԝәндьна Кʹьтеба Пироз. Ве йәкеда әԝ фәрәсәт кӧ әм дькарьн тьшта бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә, дькарә али мә бькә. Ле чаԝа? Шеԝьр кьн кʹьтеба «Чʹәʹв Бьдьнә Баԝәрийа Ԝан». Хԝәндьна ве кʹьтебе, дькарә али мә бькә кӧ әм бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә һʹал, дәрәщә у дирока ԝан мәрьва, сәрһатийа кʹижана Кʹьтеба Пирозда һатийә ньвисаре. Әԝ кʹьтеб ӧса һатийә ньвисаре, кӧ әм бь-карьбьн ԝан сәрһатийа ӧса бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә, кӧ ча бежи әм бь чʹәʹве хԝә һʹәму тьшти дьвиньн, дәнга дьбьһен, у тедәрдьхьн һәстед ԝан мәрьвед сәрһатийеда. Ӧса әм дькарьн жь ԝан сәрһатийед Кʹьтеба Пироз хԝәрʹа дәрсед баш һьлдьн у дьлгәрм бьн, һәрге жи әм дьшьрмиш дьбун кӧ әм ида ԝан сәрһатийа рʹьнд заньн. Һәрге әм ԝәʹде хԝәндьна Кʹьтеба Пироз у һинбуна хԝәйә шәхси дьдьнә бәр чʹәʹве хԝә чь кӧ дьхуньн, һинбуна мә ԝе һе дәԝләти у керһати бә.

4) Дьлшәԝатийе бал хԝә пешда биньн у бьдьнә кʹьфше.

Дьлшәԝати һʹӧнӧрәки гәләк баш ә. Әԝ һʹӧнӧр ӧса һатә шьровәкьрьне, кӧ әм дьле хԝәда тʹәхмин дькьн еша мәрьве дьн. Бәле, Йаһоԝа у Иса әԝи һʹӧнӧри дьдьнә кʹьфше, ләма әм жи гәрәке чʹәʹв бьдьнә ԝан (Дәркʹ. 3:7; Зәб. 72:13). Ле әм ча дькарьн әԝи һʹӧнӧри нав хԝәда пешда биньн? Йа лапә баш әм дькарьн әви һʹӧнӧри бьдьнә кʹьфше, чахе дьдьнә хәбате әԝи фәрәсәте кӧ дьдьнә бәр чʹәʹве хԝә. Мәсәлә, дьԛәԝьмә чәтьнайед ӧса рʹасти мә нәһатьнә, кʹижан кӧ рʹасти хушк-бьред мә тен. Ле йәкә, әм дькарьн бькʹәвьнә һʹале ԝан у пьрсе бьдьнә хԝә: «Һәрге әз ве дәрәщеда бума, мьне хԝә ча тʹәхмин кьра? Ԝи чахи әзе һʹәԝще чь бума?» Щабед сәр ԝан пьрса, ԝе али мә бькьн кӧ әм һе дьлшәԝат бьн. Бь рʹастийе һәрге әм дьлшәԝатийе бьдьнә кʹьфше, әԝ йәк жийина мәда ԝе тʹьме мәрʹа кʹаре бинә, һьн хьзмәткьрьнеда у һьн жи һәләԛәтийа мә тʹәви Мәсиһийед дьнда.

5) Бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә кӧ жийин дьнйа тʹәзәда ԝе чаԝа бә.

Кʹьтеба Пирозда һур бь һур те гьликьрьне дәрһәԛа жийина дьнйа тʹәзәда, кʹижан Хԝәде соз дайә (Иша. 35:5-7; 65:21-25; Әʹйан. 21:3, 4). Әʹдәбйәтед мәда гәләк шькьлед бәдәԝ дәрһәԛа дьнйа тʹәзә һәнә. Ле гәло чьрʹа лазьм ьн әԝ шькьл? Шькьл мә һелан дькьн кӧ әм бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә жийина дьнйа тʹәзәда. У ӧса әԝ шькьл али мә дькьн, әм ԝан кʹәрәмед создайи сәр хԝә тʹәхмин кьн. Йаһоԝа, мә әʹфьранд бь фәрәсәте ӧса, кӧ әм дькарьн тьшта бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә, у әԝ һе рʹьнд занә кӧ әԝ фәрәсәт чьԛас ԛәԝи йә. У чахе әм сәр созед ԝи дьфькьрьн у дьдьнә бәр чʹәʹве хԝә, баԝәрийа мә һе ԛәԝи дьбә һьндава созед ԝи, у али мә дькьн кӧ әм амьн бьминьн һәла һе ԝәʹде тәнгасийа жи.

Йаһоԝа әԝ фәрәсәт жь һʹьзкьрьне дайә мә. Әԝ фәрәсәт бь рʹастийе дькарә али мә бькә кӧ ԝирʹа бь дьл у щан хьзмәт кьн. Ԝәрә әм һәр рʹож әԝи фәрәсәти бь билани бьдьнә хәбате, у бь ве йәке рʹазибуна хԝә бьдьнә кʹьфше Хԝәдайе хԝә Йаһоԝарʹа, кʹижани әԝ фәрәсәте баш дайә мә.