Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 СӘРҺАТИ

Мә «Дӧрʹәки Пʹьрʹ Ԛимәт» Дит

Мә «Дӧрʹәки Пʹьрʹ Ԛимәт» Дит

ԜИНСТОН у Памела Пейн филиала Австраласйайеда хьзмәт дькьн. Әʹмьре ԝани бәхтәԝарда чәтьнайи жи һәбунә, мәсәлә әԝана һини щурʹә-щурʹә әʹдәт у култура дьбун, у ӧса жи дәрдәки гьран дитьн, чахе зарʹа ԝанә нәбуйи мьр. Ле нава ԝан һʹәму чәтьнайада, ԝана һʹьзкьрьна хԝә һьндава Йаһоԝа у щьмәʹта ԝи ӧнда нәкьр, у шабуна хԝәйә хьзмәтийеда жи ӧнда нәкьрьн. Ве интервиуда әԝана ԝе мәрʹа һьнәки дәрһәԛа әʹмьре хԝә гьли кьн.

Ԝинстон, гьли кә кӧ тә ча Хԝәде нас кьр.

Малбәта мә баԝәрмәнд нибу. Әм Кԝинслендеда (Австралйа), дьман. Мала мә фермеда бу, кʹидәре мә гәньм дьчанд. Әԝ щики жь шәһәр дәр бу, у ләма һәләԛәтийа мьн тʹәви мәрьвед майин һьндьк бу. Чахе әз ԝәкә 12 сали бум, мьн гәләк дьхԝәст Хԝәде нас кьм. Мьн жерʹа дӧа дькьр, у һиви дькьр ԝәки әз дәрһәԛа ԝи рʹастийе пебьһʹәсьм. Ԝәʹдә шунда, әз жь ферме чум у мьн Аделаидайеда, (Австралйа Башур) хԝәрʹа хәбат дит. Чахе әз 21 сали бум, әз чумә Сиднейе сәва һеса бьм, у ԝедәре әз рʹасти Памелайе һатьм. Әԝе мьнрʹа гьли кьр дәрһәԛа кʹомәкә рʹелигийә Британа-Исраелти, кʹижан кӧ һʹәсаб дькә, ԝәки мәрьвед Британи әԝ һәнә зӧрʹәтед бәрәкед Исраелийә ӧндабуйи. Әԝ кʹом дьбежә, ԝәки әԝ бәрәкед ӧндабуйи, дәһ бәрәкед пʹадшатийа бакʹуре нә, йед кӧ ԛьрʹна һʹәйштада Б.Д.М., кʹәтьнә дилтийе. Чахе әз вәгәрʹийамә Аделаидайе, мьн дәрһәԛа ве йәке жь һәвалхәбаткʹаре хԝә пьрси, йе кӧ тʹәви Шәʹдед Йаһоԝа һинбуна Кʹьтеба Пироз дәрбаз дьбу. Мә чәнд сьһʹәта тʹәвайи хәбәр да, у хәбәрдана мә һʹәчʹи зәʹф дәрһәԛа баԝәрийа Шәʹдед Йаһоԝа бу. Паши ве йәке, мьн фәʹм кьр ԝәки дӧайе мьни бьчʹуктайе һатийә бьһистьн. Әз дәрһәԛа Әʹфьрандаре хԝә у Пʹадшатийа ԝи пеһʹәсийам. Ӧса, мьн «дӧрʹәки пʹьрʹ ԛимәт» дит (Мәт. 13:45, 46).

Памела, тә жи щаһьлтийеда дәстпекьр әԝи дӧрʹи бьгәрʹи. Тә ча әԝ дит?

Әз мәзьн бумә малбәтәкә баԝәрмәндда, шәһәре Кофс Һарбореда, (Ԝелса Башурейә Ну). Де-бав, кальк у пирка мьн, һинкьрьнед кʹома Британа-Исраелти ԛәбул кьрьн. Әз, бьре мьни бьчʹук, хушка мьнә мәзьн у кӧрʹап-пьсмамед мьн, жь бьчʹуктайе ӧса һатьнә һинкьрьне, ԝәки Хԝәде ԛәбул дькә ве щьмәʹте, кал-бавед кʹижана Британи нә. Әз  ве йәкеда дӧдьли дьбум, у мьн хԝә незики Хԝәде тʹәхмин нәдькьр. Чахе әз 14 сали бум, әз чумә щурʹә-щурʹә дера, мәсәлә йа Инглизи, Баптиста, у йа Адвентиста Рʹожа Һʹәфта. Ле диса жи әз рʹӧһʹанида бьрчи дьмам.

Малбәта мьн паше дәрбази Сиднейе бу, кʹидәре әз рʹасти Ԝинстон һатьм чахе әԝ ԝедәре һеса дьбу. Чаԝа Ԝинстон гьли кьр, шеԝьркьрьна мә дәрһәԛа религийа, ԝи бәрбь Шәʹдед Йаһоԝа бьр, у әԝи дәстпекьр Кʹьтеба Пироз һин бә. Паши ве йәке, нәʹмед ԝи мьнрʹа, бь рʹезед Кʹьтеба Пироз тʹьжи бун. Рʹаст бежьм, пешийе әз тʹәвһәв дьбум, һәла һе жи һерс дькʹәтьм. Ле һеди-һеди мьн фәʹм кьр, ԝәки әԝ мьнрʹа дәрһәԛа рʹастийа Хԝәде дьньвисә.

Сала 1962-да, әз дәрбази Аделаидайе бум, сәва незики Ԝинстон бьжим. Әԝи бона мьн щи дит мала жьн-мерәкида. Әԝана Шәʹдед Йаһоԝа бун, наве ԝан Томас у Щенис Сломан бу. Әԝана Папуа Гинәйа Нуда мисйонер бун. Ԝана ԛәнщийа гәләк мәзьн һьндава мьнда данә кʹьфше; әз һьнге 18 сали бум, алийе рʹӧһʹанида ԝана аликʹарийа мәзьн данә мьн. Мьн жи дәстпекьр Хәбәра Хԝәде һин бьм, у мьн зу тедәрхьст, ԝәки мьн рʹасти дитийә. Паше чахе мьн у Ԝинстон һәв станд, мә дәрберʹа дәстпекьр Йаһоԝарʹа хьзмәт кьн у ԝи щурʹәйи дәстпебу жийина мәйә бәхтәԝар бь кʹәрәма тʹьжә. Рʹаст ә әм рʹасти чәтьнайа жи дьһатьн, ле хьзмәтийе али мә кьр кӧ әв дӧрʹе ԛимәт һе зедә бьшекьриньн.

Ԝинстон, мәрʹа гьли кә дәрһәԛа дәстпека хьзмәтийа хԝә Йаһоԝарʹа.

А. Хәрита рʹеԝитийа мә шьхӧле бәрпьрсийартийеда

Б. Нишанед пʹосте жь ԝан гьрава. Кьрибати у Тувалу бәре нас бун ча гьравед Гилберт у Елис

В. Гьрава Фунафути бь мьрщанед бәдәԝ, дәԝләта Тувалуда. Әԝ гьравәк жь гәләк гьрава йә, кʹидәре пешийе әм чун, һʹәта кӧ ԝедәре мисйонер һатьнә кʹьфшкьрьне

Һьнә ԝәʹдә шунда чахе мә һәв станд, Йаһоԝа дәргәһед мәзьн бәр мә вәкьр, сәва әм һе зедә жерʹа хьзмәт кьн (1 Корн. 16:9). Дәргәһе пешьн, әв һәбу пешәнгти. Щек Портер тʹәви жьна хԝә Рослине әм һелан кьрьн кӧ пешәнгтийе дәстпекьн. Әԝ бьра щьвата мәйә бьчʹукда ча бәрпьрсийаре мьһале хьзмәт дькьр (Ньһа әԝ жи әндәме Комитейа филиала Австраласйайә йә). Мә 5 сала ча пешәнг хьзмәт кьр. Чахе әз 29 сали бум, әз у Памела Гьравед Окйануса Мәзьнә Башуреда һатьнә кʹьфшкьрьне шьхӧле бәрпьрсийартийе бькьн. Гьрав әԝ бун, Самоа Амәрики, Самоа, Кьрибати, Науру, Нйуе, Токелау, Тонга, Тувалу у Вануату. Һьнге бона ван територийа, филиала Фижи щабдар бу.

Һьнге щьмәʹтед жь гьравед башԛә-башԛә, Шәʹдед Йаһоԝада дькʹәтьнә шьке, ләма жи әм гәрәке фәсал у сәрԝахт буна (Мәт. 10:16). Щьват бьчʹук бун, у һьнә щьвата нькарьбун әм тʹәглифи малед хԝә кьрана кӧ бал ԝан бьмана. Ләма жи мә ԝан мьһалада хԝәрʹа щи бал щьмәʹта ԝедәре дьдит, йед кӧ мәрʹа һәр гав гәләк һʹәйф бун.

Ԝинстон, тӧ бь рʹасти гәләк хәм дьки бона шьхӧле ԝәлгәрʹандьне. Чь тӧ һелан кьри бәрбь ԝи шьхӧли?

Самоайеда, дәрбазкьрьна мәкʹтәба рʹуспийа

Чахе мә дәстпекьр дәԝләта Тонгайеда хьзмәт кьн, һьнге сәр зьмане Тонгайи тʹәне чәнд бәлавок у буклет һәбун. Хушк-бьра хьзмәтийеда кʹьтеба «Рʹастийа кӧ Дьбә бәрбь Жийина Һʹәта-Һʹәтайе» сәр зьмане Инглизи дьданә хәбате у пе ве кʹьтебе тʹәви мәрьва һинбун дәрбаз дькьрьн. Ләма ԝәʹде мәкʹтәба бона рʹуспийа, кӧ чар һʹәфти дькʹьшанд, се рʹуспийед кӧ һьнәки зьмане Инглизи заньбун, ԛайил бун, ԝәки әве кʹьтебе сәр зьмане Тонгайи ԝәлгәрʹиньн. Памелайе дәстньвисара ԝе ԝәлгәрʹандьне бь мәкʹине дьньвиси. Паше мә әв ньвисар дьшандә Дәԝләтед Йәкбуйи, сәва әв әʹдәбйәт бе нәшьркьрьне. Бь тʹәмами әве проекте ԝәкә һʹәйшт һʹәфтийа кʹьшанд. Рʹаст ә ԝәлгәрʹандьн нә ӧса баш бу, йәкә бь сайа ве әʹдәбйәте гәләк мәрьвед кӧ сәр зьмане Тонгайи хәбәр дьдан, дәрһәԛа рʹастийе пеһʹәсийан. Әз у Памела ԝәлгәрʹ ниньн, ле әве проекте һе зедә һʹәԝаса мә пешда ани ԝи шьхӧлида.

Памела, мәрʹа гьли кә ча жийина гьравада щӧдә дьбу жь жийина Австралйайеда?

Маләкә кӧ әм теда дьман ԝәʹде шьхӧле бәрпьрсийартийе

Жийина ԝедәре лап щурʹәки майин бу! Щурʹә-щурʹә щийада, тʹьжә мьхмьхк бун, ԛьжә-ԛьжә гәрме бу, нем бу, у мьшк жи һәбун. Әм ӧса жи нәхԝәш дькʹәтьн у щара хԝарьна мә жи һьндьк бу. Ле хьлазийа һәр рʹоже, гава мә жь мала хԝә окйанусе дьньһерʹи, мә һәр тьшт бир дькьр у рʹьһʹәт дьбун. Ль Самоайе банед малед ԝанә әʹдәти жь гиһайед һʹьшк бун у сәр стунед дар бун,  ле диԝар тʹӧнәбун. Бь зьмане ԝан сәр ԝан мала дьбежьн «фалә». Шәв чахе һив шәԝԛ дьда, шәԝԛа ԝе дькʹәтә сәр палмед кокосе, у сәр окйанусе жи шәԝԛа ԝе бәдәԝ дьһатә хане. Әԝ тьштед бәдәԝ әм һелан дькьрьн ԝәки бьфькьрьн у дӧа бькьн. Әԝе йәке али мә дькьр фькьред нәбаш жь һʹьше хԝә дәрхьн, у сәр тьштед баш бьфькьрьн.

Мә зарʹед ԝедәре гәләк һʹьз кьр. Ԝана гәләк кʹәне мә дьанин, у пәй мә дьньһерʹин, чьмки әм хәрибед бь чʹәрме сьпи бун. Щарәке, чахе мә тʹәсәлийа гьрава Нйуе дькьр, гәдәки бьчʹук дәсте хԝә сәр пʹьрчʹа мьле Ԝинстон бьр-ани, у гот: «Бьмбула тә мьн хԝәш те». Ча те кʹьфше әԝи щара пешийе мьлед ӧса пʹьрчʹот дит, у ләма ньзаньбу ча бежә!

Дьле мә дешийа чахе мә дьдит кӧ гәләк мәрьвед ԝедәре кʹәсибийеда дьжин. Рʹаст ә ԝана щики гәләк бәдәԝда дьжит, ле медисина ԝедәре пешдачуйи нибу у ава ԝан жи кем бу. Хушк-бьред мәйә ԝедәре бона ве йәке бәрхԝә нәдькʹәтьн. Әԝ йәк бона ԝан тьштәки тʹәбийәти бу. Әԝана нәфәред хԝәрʹа ша дьбун, ӧса жи ша дьбун кӧ щийе ԝан һәйә тʹәвайи тʹоп бьн сәва Хԝәде бьһʹәбиньн, у ԛимәт дькьрьн әԝ ԛәдьр кӧ дькарьн пәсьна бьдьнә Йаһоԝа. Әԝ мәсәла ԝан али мә кьр, ԝәки һʹьш-аԛьле хԝә дайньн сәр тьштед лапә фәрз у пе жийина сьвьк бьжин.

Памела, щара тә гәрәке хԝәха ав бьанийа у хԝарьн чекьра, чь кӧ бона тә нә һеса бу. Гьли кә, тӧ ча һини ԝан тьшта буйи?

Тонгайеда, Памела кʹьнщед мә дьшо

Әз жь баве хԝә рʹази мә, ԝәки әԝи тьштед ӧса мьн һин кьр, кӧ кери мьн һатьн. Мәсәлә, кӧчʹьк вехьм, хԝарьне сәр чекьм, у ӧса жи чаԝа бь һьнә тьшта әʹбура хԝә бькьм у рʹази бьм. Чахе әм чунә Кьрибате сәва тʹәсәлийа щьвата бькьн, әм маләкә бьчʹукда дьман бане кʹижани жь гиһайе һʹьшк бу, әʹрде ве жь мьрщан бу, ле диԝар жь ԛамиша бу. Сәва хԝарьне чекьм, мьн әʹрд дькʹола, у чʹәледа пе ԛалчʹькед кокосе агьр ведьхьст. Ле сәва аве, әз тʹәви жьнед ве мьһале дьчумә бәр бире. Ԝана сәва аве жь бире бькʹьшиньн, дарькәкә ԝәкә 2 метре дьданә хәбате, у сәре дарьква тʹел гьредайи бу. Әԝ мина шьвька мәʹсигьртьне бу, ле дәԝса чәнгәла бона мәʹсигьртьне, кодька һʹәсьн тʹелва гьредайи бу. Һәр жьнәке сьрийа хԝәда пе ве дарьке һәма щарәкева кодьк ӧса аве дьхьстьн, кӧ ав тʹьжә дьбу. Мьн тʹьре әԝ йәк һеса йә, ле чахе сьрийа мьн һат, мьн дит әз нькарьм. Мьн чәнд щара бь дарьке кодьк дьавите, ле әԝ сәр аверʹа дьчу у ав нәдькʹәте! Гьшк дькʹәнийан, ле паше жьнькәке али мьн кьр. Гәләка али мьн дькьрьн у мьнрʹа һʹәйф бун.

Ԝә һәрда жи хьзмәтийа хԝәйә сәр ԝан гьрава һʹьз кьр. Һун дькарьн мәрʹа гьли кьн, чь дьһа зәʹф бира ԝәда майә?

Ԝинстон: Мәрʹа ԝәʹдә лазьм бу, сәва әʹдәтед ԝан бьзаньбьн у һини ԝан бьн. Мәсәлә, чахе бьра мәрʹа сьфрә вәдькьрьн, ԝана һʹәму хԝарьн кӧ бал ԝан һәбу, бәр мә датанин. Пешийе мә ньзаньбу кӧ мә гәрәке ԝанрʹа тьштәк бьһишта, ләма ԝана чь жи дьданә бәр мә, мә һʹәму тьшт дьхԝар. Әм дәрәнг пеһʹәсийан ԝәки бь рʹасти мә гәрәке чь бькьра, у паше мә ида ԝанрʹа хԝарьн дьһишт. Мә гәләк шаши дькьр, ле йәкә бьра мә фәʹм дькьрьн у нәдьхәйдин. Әԝана гәләк ша дьбун чахе әм дьдитьн ԝәʹде сәрледане, демәк паши шәш мәһа. Хенщи ԝан хушк-бьра кӧ ԝедәре дьжитьн, тʹәне әм бун Шәʹдед Йаһоԝайә хәриб.

Гьрава Нйуеда, хушк-бьра дьбьн хьзмәтийе

Тʹәсәликьрьна мә ӧса жи сәр щьмәʹта ԝедәре баш һʹӧкӧм дьбу. Гәләк мәрьв дьфькьрин, ԝәки хушк-бьред ԝедәре хԝәха әв религийа бәр хԝә дәрхьстьнә. Ле чахе әз тʹәви жьна хԝә жь щийед дур дьһатьм тʹәсәлийа хушк-бьра бькьм, щьмәʹт әʹщебмайи дьма у фәʹм дькьр, ԝәки әм тʹәшкиләтәкә һʹәмдьнйайи нә у бона һәвдӧ хәм дькьн.

Памела: Чь кӧ гәләк те бира мьн у дьле мьн ша дькә, әԝ һәйә ԛәԝьмандьнәкә Кьрибатида, кʹидәре кӧ тʹәне чәнд хушк-бьра һәбун. Ԝедәре тʹәне рʹуспик һәбу, наве ԝи Стинаки Матера бу, әԝи бона мә гәләк хәм дькьр. Рʹожәке әԝи мәрʹа сәледа һекәк ани у готә мә: «Әԝа бона ԝә йә». Һьнге һека мьришке бона мә хԝарьнәкә пьрʹ ԛимәт бу. Әԝ ԛәнщи у мәрʹданийа бьчʹук, гәләк дьле мә гьрт.

 Памела, әм заньн кӧ паши чәнд сала, тә зарʹа хԝә ӧнда кьр, чьмки бәр тә чу. Һьнге чь али тә кьр кӧ тә бәр ԝи дәрди тәйах кьр?

Сала 1973-да чахе әз у Ԝинстон Окйануса Мәзьнә Башуреда бун, әз гьран дәркʹәтьм. Мә сафи кьр, ԝәки вәгәрʹьн Австралйайе, ле ԝедәре мә зарʹа хԝәйә чар мәһи ӧнда кьр. Бона ве йәке Ԝинстон жи гәләк бәрхԝә дькʹәт. Рʹаст ә әԝ еш у дәрд һеди-һеди кем дьбу, ле әԝ еша дьле мьн бь тʹәмами һьнге дәрбаз бу, чахе мә журнала «Бьрща Ԛәрәԝьлийе» йа 15 Нисане сала 2009, станд. Ԝе журналеда һәбу «Пьрсед Хԝәндәвана», кʹидәре әԝ пьрс дьһатьнә шеԝьркьрьне: «Гәло һәйә һеви бона зарʹед кӧ малзарока деда дьмьрьн?» Әԝе готаре дьл да мә, ԝәки Йаһоԝа, йе кӧ тʹьме тьштед рʹаст дькә, ԝе хԝәха әве йәке сафи кә. Әԝ һʹәму еш у дәрд-кӧлед мә кӧ әм ԝе дьнйа хьрабда дькʹьшиньн, ԝе ԛәнщ кә, у бь сайа Кӧрʹе хԝә ԝе кьред Шәйтʹан кʹӧта кә (1 Йуһʹн. 3:8). Әԝе готаре ӧса жи али мә кьр, ԝәки һе зедә ԛимәт кьн әԝи «дӧрʹе» ԛимәт, кӧ бал щьмәʹта Йаһоԝа һәйә! Әме кʹидәре буна һәрге мә мьзгинийа Пʹадшатийе ньзаньбуйа?

Паши мьрьна зарʹа мә, мә диса хьзмәтийа һәртʹьм дәстпекьр. Мә чәнд мәһа Бәйтʹәла Австралйайеда хьзмәт кьр у паше ахьрийеда мә диса шьхӧле бәрпьрсийартийе кьр. Сала 1981, ида чар сал бу кӧ мә хьзмәт дькьр Ԝелса Башурейә Нуда у Сиднейда, һьнге әм тʹәглифи филиала Австралйайе кьрьн, ԝи чахи әԝ филиал ӧса нав дькьрьн, у һʹәта иро әм ԝедәре нә.

Ԝинстон, тӧ ньһа әндәме комитейа филиала Австраласйайе йи, гәло хьзмәтийа тәйә ль Гьравед Окйануса Мәзьнә Башуре, ве щабдарийеда кери тә һат?

Әре, гәләк тьштада. Самоа Амәрики у Самоа кʹәтьн бьн щабдарийа Австралйайе. Паше филиала Зәланда Ну жи тʹәви филиала Австралйайе бу йәк. Ньһа, Австралйа, Самоа Амәрики, Самоа, Гьравед Кук, Зәланда Ну, Нйуе, Тимор-Лесте, Токелау, у Тонга, дькʹәвьнә бьн щабдарийа филиала Австраласйайе. Бона мьн ԛәдьр бу, ԝәки мьн ча ԝәкʹиле филиале тʹәсәлийа ԝан чәнд гьрава кьр. Һәвкʹарийа мьн тʹәви ԝан хушк-бьред амьн сәр ԝан гьрава, кери мьн һат, чьмки әз ньһа жь филиале аликʹарийе дьдьм ԝан хушк-бьра.

Ԝинстон у Памела Пейн филиала Австраласйайеда

Хьлазийеда дьхԝазьм бежьм, ԝәки мьн у Памелайе әʹмьре хԝәда фәʹм кьр, ԝәки нә кӧ тʹәне мәрьвед мәзьн дьхԝазьн Хԝәде нас кьн, ле щаһьл жи. Әԝана жи дьхԝазьн әԝ «дӧрʹе пʹьрʹ ԛимәт» бьвиньн, һәла һе жи һәрге нәфәред ԝан ԛәбул накьн (2 Пʹадш. 5:2, 3; 2 Дир. 34:1-3). Бешьк, Йаһоԝа Хԝәдейе һʹьзкьрьне дьхԝазә һʹәму мәрьв, мәзьн бьчʹукава, жийина һʹәта-һʹәтайе бьстиньн!

Чахе мьн у Памелайе 50 сал пешда дьхԝәст Хԝәде нас кьн, мә нә жи дькарьбу бьда бәр чʹәʹве хԝә, кӧ әԝ йәк ԝе чь кʹәрәма мәрʹа бинә. Рʹастийа дәрһәԛа Пʹадшатийе рʹасти жи дӧрʹәки беһʹәсаб ԛимәт ә! Әм дьхԝазьн әԝи дӧрʹе ԛимәт тʹӧ щар жь дәсте хԝә бәрʹнәдьн!