Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Тӧйе Хәйде жь Дьле Хԝә Дәрхи у Әʹдьлайе Хԝәй ки?

Тӧйе Хәйде жь Дьле Хԝә Дәрхи у Әʹдьлайе Хԝәй ки?

ЙАҺОԜА ХԜӘДЕ хьзмәткʹаред хԝә ширәт дькә ԝәки әʹдьлайе хԝәй кьн у тʹьфаԛийеда бьн. У һәрге әм әʹдьлайиһʹьз ьн, әм һьндава һәвдӧда әʹдьлайе хԝәй кьн. Чахе әм ӧса дькьн, әм бәхтәԝар дьбьн, чьмки әʹдьлайеда дьжин. Әԝ әʹдьлайи гәләк мәрьва дькʹьшинә щьвате, йед кӧ шәрʹ-дәʹԝа һʹьз накьн.

Мәсәлә, Мадагәскәреда мерькәк кӧ бәре щәдубаз бу у мәрьв ԛәнщ дькьрьн, тʹәхмин кьр ԝәки Шәʹдед Йаһоԝа ча тʹьфаԛийеда ньн. Әԝи дьле хԝәда гот: «Һәрге әз бьхԝазьм динәки ԛәбул кьм, әзе бьбьмә Шәʹде Йаһоԝа». Ԝәʹдә дәрбаз бу у әԝи кьред щәдубази тʹәрк да, ӧса жи ль гора Кʹьтеба Пироз зәԝаща хԝәда гӧһастьн кьр, у бу хьзмәткʹаре Йаһоԝа, Хԝәдейе әʹдьлайе.

Һәр сал бь һʹәзара мәрьв мина ԝи мерьки, дьбьнә әндәмед щьвата Мәсиһи, кʹидәре кӧ әʹдьлайи һәйә чь кӧ ԝана тʹьме хԝәстийә. Ле Кʹьтеба Пироз дьбежә ԝәки «һʹәвсудийа хьраб у чʹәʹвнәбари» щьватеда дькарьн һәвалтийе хьраб кьн у чәтьнайа пешда биньн (Аԛуб 3:14-16). Ле чьԛас баш ә ԝәки Кʹьтеба Пироз ӧса жи ширәта дьдә мә, кӧ әм чаԝа дькарьн хԝә жь ве йәке хԝәй кьн у әʹдьлайе ԛәԝи кьн ортʹа һәвдӧда. Ԝәрә әм ньһа чәнд сәрһатийед хушк-бьра шеԝьр кьн у бьвиньн ча ԝана әʹдьлайи хԝәй кьрьнә.

ЧӘТЬНАЙИ У САФИКЬРЬН

«Ортʹа мьн у бьраки кʹижан тʹәви мьн дьхәбьти, һәв кʹәт. Щарәке чахе мә сәр һәв дькьрә ԛажини, дӧ мәрьв һатьн у дитьн ча әм һәврʹа шәрʹ дькьн» (КРИС).

«Хушкәк, тʹәви кʹижане мьн тʹьме хьзмәт дькьр, ньшкева ида тʹәви мьн дәрнәдькʹәтә хьзмәтийе. Паше әԝе ида тʹәви мьн ԛә хәбәр жи нәдьда. Мьн фәʹм нәдькьр чьрʹа әԝ ӧса дькә» (ЩАНЕТ).

«Мә се бьра тʹәви һәв пе тʹеле хәбәр дьда. Йәки хатьре хԝә жь мә хԝәст у мьн тʹьре әԝи тʹел весанд. Һьнге мьн йе дьнрʹа дәрһәԛа ԝи гьлийед нәбаш гот, ле әԝи тʹел венәсандьбу у дьбьһист кӧ мьн чь сәр ԝи дьгот» (МАЙКЛ).

«Щьвата мәда дӧ пешәнга һәврʹа шәрʹ дькьрьн. Ԝана һерса хԝә сәр һәвда дьрʹетьн. Әԝ шәрʹ-дәʹԝе ԝан гьшка әʹщьз дькьрьн» (ГАРИ).

Аликива бьньһерʹьн, әв чәтьнайед мәзьн ниньн. Ле әԝан дәрәща дькарьбун дьле ԝан мәрьва бьешиньн у рʹӧһʹанида зийане бьдьнә ԝан. Ле ча баш ә ԝәки әԝан хушк-бьра принсипед Кʹьтеба Пироз данә хәбате у әʹдьлайи нав һәвда хԝәй кьрьн. Һун ча дьфькьрьн, ԝана кʹижан принсип данә хәбате?

«Рʹева шәрʹ нәкьн» (Дәстп. 45:24). Бь ԝан гьлийа Усьв бьред хԝә ширәт кьр,  гава әԝана вәдьгәрʹийанә мала баве хԝә. Рʹасти жи әԝи ширәтәкә керһати да ԝан! Чахе кәсәк нькарә хԝә бьгьрә у зу һерс дькʹәвә, әԝ дькарә шәрʹ-дәʹԝа һе гӧрʹ кә. Крис дәрһәԛа кʹижани мә жоре гот, фәʹм кьр ԝәки жерʹа лазьм ә хԝә бьшкенә у ширәта ԛәбул кә. Әԝи хԝәст хԝә бьгӧһезә, у незики ԝи бьрайи бу тʹәви кʹижани кʹәтьбу дәʹԝе, у жь ԝи бахшандьн хԝәст. Паши ве йәке, әԝ ида сәр хԝә дьхәбьти, ԝәки һерса хԝә бьгьрә, у ахьрийеда әԝ бьра жи һатә гӧһастьне. Ньһа әԝана һәрдӧ жи бь шабуне тʹәвайи Йаһоԝарʹа хьзмәт дькьн.

«Бе ширәт мәрәм у тʹьвдир бәтал дьбьн» (Мәтʹлк. 15:22). Щанете фәʹм кьр ԝәки әԝ гәрәке чәтьнайа ортʹа хԝә у хушке сафи кә. Әԝе хԝәст тʹәви ԝе хушке хәбәр дә. Ԝәʹде хәбәрдане Щанете хушкерʹа гот, ԝәки дьле хԝә жерʹа вәкә кӧ чьрʹа әԝ хԝә жь ԝе дур дьгьрә. Дәстпекеда хәбәрдан нә һеса бу, ле йәкә паше ԝана һәврʹа нәрм хәбәр дьдан. Ахьрийеда, әԝе хушке фәʹм кьр ԝәки әԝе жь Щанете нәрʹаст фәʹм кьрийә, у кӧ Щанете тьштәки ӧса нәкьрийә кӧ әԝ бьхәйдә. Әԝе жь Щанете бахшандьн хԝәст, у әԝана диса жи һәвалтийе дькьн у тʹәвайи Йаһоԝарʹа хьзмәт дькьн.

«Һәгәр тӧ һʹәдийа хԝә бини сәр горигәһе у ль ԝьр бе бира тә, кӧ дьле бьре тә жь тә майә, һʹәдийа хԝә ԝе дәре ль бәр горигәһе бьһелә у пешийе һәрʹә бьре хԝәрʹа ль һәв ԝәрә» (Мәт. 5:23, 24). Әԝ ширәт Иса да, гава сәр чʹийайе Сәрмоне щьмәʹт һин дькьр. Майкл гәләк хԝә нәһәԛ дькьр, чьмки әԝи фәʹм кьр, ԝәки нәрʹаст бу кӧ сәр бьра тьштед нәбаш гот. Ләма әԝи хԝәрʹа сафи кьр кӧ һәрʹә бал ԝи бьрайи у һәв бен. Әԝ рʹасти ԝи бьрайи һат у бь мьлукти гӧне хԝә да рʹуйе хԝә, чьмки дьле ԝи ешандьбу. Ахьрийеда чь ԛәԝьми? Майкл дьбежә: «Әԝи бь дьл у щан бахшандә мьн». Бәле, әԝана диса бунә һәвалед һәв.

«Ль һәв сәбьр кьн у ль һәв бьбахшиньн, һәгәр газьне йәки ль һьндава йәкида һәбә» (Колс. 3:12-14). Мә жоре дәрһәԛа дӧ пешәнга гьли кьр, кʹижан кӧ һәврʹа дькʹәтьнә дәʹԝе. Рʹуспики али ԝан кьр сәва әԝана ль һәв бен. Әԝи ԝанрʹа да кʹьфше кӧ ча шәрʹ-дәʹԝе ԝан хушк-бьра әʹщьз дькә у хьраб сәр ԝан һʹӧкӧм дьбә. Әԝи ани бира ԝан, ԝәки әԝана гәрәке һьндава һәвдӧда сәбьр бьн у әʹдьлайе хԝәй кьн. Әԝ дӧ хушк ширәта рʹуспи ԛәбул кьрьн, у ньһа әԝана тʹьфаԛийеда тʹәвайи мьзгинийе бәла дькьн.

Һәрге кәсәки дьле ԝә ешандийә, ԝе керһати бә кӧ гьлийед Колоси 3:12-14 бьдьнә хәбате. Сәва кӧ бьбахшиньнә мәрьва у шашийед ԝан бир кьн, гәләк фәрз ә хԝә бьшкеньн. Ле һәгәр һун нькарьн хәйде жь  дьле хԝә дәрхьн, бьдьнә хәбате принсипа жь Мәтта 18:15. Рʹаст ә Иса әв принсип дәрһәԛа ве дәрәще гот чахе кәсәк һьмбәри мә гӧне мәзьн дькә, ле йәкә әве принсипе әм дькарьн бьдьнә хәбате һәр гав, чахе ортʹа мә у кәсәки хьраб дьбә. Әм дькарьн бь мьлукти у нәрми незики ԝи бьра йан хушке бьн у һәврʹа һʹәлал хәбәр дьн сәва ль һәв бен.

Бәле, Кʹьтеба Пирозда гәләк ширәтед керһати һәнә. Һʹәчʹи зәʹф жь ԝан ширәта, дьдьнә кʹьфше кӧ чьԛас фәрз ә бәре рʹӧһʹ бьдьнә кʹьфше, демәк «һʹьзкьрьн, шабун, әʹдьлайи, сәбьркьрьн, ширьнайи, ԛәнщи, амьни, мьлукти, хԝәгьртьн» (Галт. 5:22, 23). Чаԝа кӧ бьзьр һʹащәтед мәкʹине нәрм дькә у әԝ рʹьнд дьхәбьтә, ӧса жи бь сайа ԝан һʹӧнӧра һеса йә бь нәрми чәтьнайед ортʹа һәвдӧ сафи кьн у әʹдьлайе хԝәй кьн.

ЩУРʹӘ-ЩУРʹӘ ХӘЙСӘТ ЩЬВАТЕ ҺЕ ДӘԜЛӘТИ ДЬКӘ

Әм хәйсәтда мина һәв ниньн у һʹӧнӧред мә жи жь һәв щӧдә дьбьн. У әԝ йәк һәләԛәтийа мә ортʹа хушк-бьра һе һʹәԝас у бәдәԝ дькә. Ле чьмки әм хәйсәтда жь һәв щӧдә дьбьн, щара әм дькарьн һәвдӧ нәрʹаст фәʹм кьн у һәврʹа бькʹәвьнә дәʹԝе. Рʹуспики щерʹьбанди дәрһәԛа ве йәке мәсәләк ани: «Мәрьве шәрмокәрʹа дькарә чәтьн бә кӧ нав ԝан мәрьвада бә, кʹижан нәшәрмокә нә у хәбәрхԝәш ьн. Дьбәкә ӧса бе кʹьфше кӧ әԝ йәк тьштәки бьчʹук ә, ле щара әԝ дькарә проблемәкә мәзьн пешда бинә». Гәло мәрьвед кӧ хәйсәтда мина һәв ниньн, ԛә дькарьн һәврʹа йолә һәрʹьн? Ԝәрә шеԝьр кьн дәрһәԛа дӧ шандийа. Пәтрус мәрьвәки дьлвәкьри бу у чь дьһатә бәр һʹьше ԝи әԝ жи дьгот. Ле Йуһʹәнна мәрьвәки бь һʹьзкьрьн бу у кьред хԝәда у хәбәрдана хԝәда фәсал бу. Бәле, хәйсәте ԝан щурʹә-щурʹә бу, ле йәкә ԝана тʹәвайи һәвкʹари дькьрьн (Кʹар. Шанд. 8:14; Галт. 2:9). Иро жи һәрге хушк-бьра хәйсәтда мина һәв ниньн, йәкә дькарьн тʹәвайи һәвкʹарийе бькьн у әʹдьлайеда бьн.

 Дьԛәԝьмә кӧ щьватеда һун жь хәбәрдан у кьред кәсәки әʹщьз дьбьн. Ле бир нәкьн кӧ Мәсиһ бона ԝи жи мьр у кӧ һун гәрәке бь һʹьзкьрьн бьн тʹәви ԝи (Йуһʹн. 13:34, 35; Рʹом. 5:6-8). Ләма жи ԝе нәрʹаст бә кӧ дәрберʹа һәвалтийа хԝә бьбьрʹьн, йан жи тʹәви ԝи хԝә дур бьгьрьн. Пьрсед ӧса бьдьнә хԝә: «Гәло әԝ бьра ԛануна Йаһоԝа дьтʹәрьбинә? Гәло әԝ бь һʹәмде хԝә дьле мьн дешинә у мьн әʹщьз дькә, йан әм хәйсәтда нә мина һәв ьн?» У пьрсәкә лапә фәрз: «Кʹижан һʹӧнӧред ԝи әз дьхԝазьм кӧ щәм мьн һәбьн?»

Пьрса пашьн гәләк керһати йә. Мәсәлә, һәрге кәсәк һʹьз дькә хәбәр дә, ле тӧ ӧса нини, бьфькьрә кӧ тӧ чь дькари жь ԝи һин би. Бәʹса хәбәре, тʹәви ԝи дәркʹәвә хьзмәтийе у дина хԝә бьде кӧ әԝ ча хәбәрдана хԝә дәстпедькә. Йан жи һәрге тӧ дьвини ԝәки әԝ дәствәкьри йә, ле тӧ һьнәки тьма йи, дина хԝә бьде кӧ әԝ чьԛас шабуне дьстинә гава аликʹарийе дьдә мәрьвед әʹмьрда мәзьн, нәхԝәш йан жи кʹе кʹәсиб ә. Бәле, һәрге жи һун хәйсәтда мина һәв ниньн, йәкә дькарьн жь һәвдӧ тьштед баш һин бьн. Дьбәкә һун һәвалед гәләк незик нибьн, ле һәләԛәтийа ԝә ортʹа һәвдӧ ԝе баш бә, у һьн жи ԝе тʹьфаԛи ортʹа ԝәда һьн жи щьватеда мәзьн бә.

Ԛьрʹна йәкеда дӧ хушк Әйодийа у Сьнтиха дьԛәԝьмә хәйсәтда жь һәв щӧдә дьбун ләма ортʹа ԝанда чәтьнайи һәбу. Ле Паԝлосе шанди ԝана һелан кьр кӧ «тʹәви Хӧдан йәкбуйи» ль һәв бен (Фили. 4:2). Бәле, нета мә жи гәрәке әԝ бә кӧ тʹәви хушк бьрʹа һәвкʹарийе бькьн у щьватеда әʹдьлайе хԝәй кьн.

НӘҺЕЛЬН ХӘЙД ДЬЛЕ ԜӘДА БЬМИНӘ

Әм гәрәке зу хәйде жь дьле хԝә дәрхьн, чьмки әԝ йәк дькарә кʹур дьле мәда рʹуне. Мәсәлә, һәрге бахчәки бь кӧлирка тʹьжәда зиван мәзьн дьбьн, һәрге ԝана кʹокева дәрнәхи, бахчә дькарә бәдәԝбуна хԝә ӧнда кә. Ӧса жи хәйд, һәрге әв жь дьле мә дәрнәйе, әԝ ԝе һе мәзьн бә, у дькарә сәр  щьвате жи хьраб һʹӧкӧм бә. Ле һәрге әм Йаһоԝа у хушк-бьра һʹьз дькьн, әме тʹӧ щар нәһельн ԝәки тьштәк зийане бьдә әʹдьлайе, кӧ нава щьмәʹта Хԝәдеда һәйә.

Һәрге һун хԝә мьлук кьн у әʹдьлайе бьгәрʹьн, һуне бәред баш бьстиньн

Чахе әм һәр тьшти дькьн сәва әʹдьлайе хԝәй кьн, әм дькарьн әʹщебмайи бьминьн кӧ әԝ чь бәред баш тинә. Дина хԝә бьдьнә сәрһатийа хушкәкә мә, әԝ гьли дькә: «Мьн тʹәхмин кьр кӧ хушкәк тʹәви мьн ча тʹәви зарʹа бу. Әԝ йәк мьн әʹщьз дькьр. Һерса мьн сәр ԝе рʹабу, әз хәйидим у ида һьндава ԝе сар бум. Әз ӧса дьфькьрим: ‹Һәрге әԝ ԛәдьре мьн нагьрә, чьрʹа әз гәрәке ԛәдьре ԝе бьгьрьм›».

Паше әԝ хушк фькьри сәр кьред хԝә. Әԝ гьли дькә: «Мьн тедәрхьст ԝәки хәйсәте мьн хьраб дьбу у әз сәр хԝә һерс дькʹәтьм. Мьн фәʹм кьр кӧ әз гәрәке фькьред хԝә бьгӧһезьм. Мьн бона ве йәке Йаһоԝарʹа дӧа кьр. Паше мьн пʹешкʹешәк у нәʹмәкә бьчʹук да ԝе хушке. Нәʹмеда мьн бахшандьн жь ԝе хԝәст сәва кьред хԝәйә нәрʹаст. Мә һәвдӧ һʹәмез кьр у һәврʹа гот, ԝәки әве йәке бир бькьн. Паши ве йәке ортʹа мьн у ԝеда ида тʹӧ проблем тʹӧнә бу».

Һʹәму мәрьв әʹдьлайе дьхԝазьн. Ле чахе мәрьв дьвиньн ԝәки ԛәдьре ԝан дькʹәвә, йан жи әԝана ԛӧрʹә нә, гәләк жь ԝан ида әʹдьлайе нагәрʹьн у кьред нәрʹаст дькьн. Әԝ йәк ве дьнйайеда ԛәйдә йә, ле нава хьзмәткʹаред кӧ наве Хԝәде сәр ԝан ә, әʹдьлайи у тʹьфаԛи гәрәке һәр гав һәбә. Йаһоԝа пе рʹебәрийа рʹӧһʹе хԝәйи пироз Паԝлос һелан кьр кӧ бьньвисә: «Һиви жь ԝә дькьм, кӧ һун ӧса бьжин, чаԝа лайиԛи ԝе газийе йә, кʹижанерʹа һун һатьнә газикьрьне. Һун бь тʹәмамийа мьлуктийе у шкәсти, бь сәбьре һʹьзкьрьнеда ль бәр һәв дахьн. Бьщәʹдиньн, кӧ йәктийа рʹӧһʹ пе һәвгьредана әʹдьлайийе хԝәй кьн» (Әфәс. 4:1-3). Бәле, әԝ «һәвгьредана әʹдьлайийе» беһʹәсаб ԛимәт ә. Ләма жи ԝәрә әм алийе хԝәда һәр тьшти бькьн, сәва чәтьнайед ортʹа һәвда сафи кьн у әʹдьлайе һе ԛәԝи кьн.