Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Баԝәри: Һʹӧнӧр кӧ Али Мә Дькә Ԛәԝи бьн

Баԝәри: Һʹӧнӧр кӧ Али Мә Дькә Ԛәԝи бьн

ԚӘԜАТА баԝәрийе гәләк мәзьн ә. Мәсәлә, рʹаст ә Шәйтʹан һәр тьшти дькә, сәва мә рʹӧһʹанида бькӧжә, ле баԝәри али мә дькә бькарьбьн «һʹәму тиред агьрийә кӧ Йе Хьраб давежә, бьтәмьриньн» (Әфәс. 6:16). Бь сайа баԝәрийе, әм дькарьн бәр проблемед мина чʹийайед мәзьн жи сәбьр кьн у ԛәԝи бьминьн. Иса готә шагьртед хԝә: «Һәгәр баԝәрийа ԝә ԝәкә һʹәбәкә тʹохьме хәрдале һәбә, һуне ви чʹийайирʹа бежьн: ‹Жь вьр дәрбази ԝи али бә!› у ԝе дәрбаз бә» (Мәт. 17:20). Баԝәри дькарә мә рʹӧһʹанида ԛәԝи кә, ләма жи ԝе керһати бә әм пьрсед ӧса шеԝьр кьн: Баԝәри чь йә? Чаԝа дьле мә дькарә сәр баԝәрийа мә һʹӧкӧм кә? Чаԝа әм дькарьн баԝәрийа хԝә ԛәԝи кьн? У әм гәрәке баԝәрийа хԝә кʹе биньн? (Рʹом. 4:3).

БАԜӘРИ ЧЬ ЙӘ?

Баԝәри тʹәне әԝ нинә, кӧ рʹастийе бьзаньбьн у баԝәрийа хԝә рʹастийе биньн, чьмки һәла һе «щьн жи баԝәр дькьн [кӧ Хԝәде һәйә] у дьбьздьн» (Аԛуб 2:19). Ԝәки ӧса нә, чь йә баԝәри?

Чаԝа кӧ әм дӧдьли ниньн, ԝәки шәв у рʹож ԝе тʹьме һәбьн, ӧса жи әм баԝәр дькьн, кӧ созед Хԝәде ԝе әʹсә бенә сери

Кʹьтеба Пироз дьбежә, ԝәки дӧ тьшт дькʹәвьнә нава баԝәрийе. Йа пешьн, «баԝәри әԝ ә, чахе әм дӧдьли ниньн, ԝәки чь кӧ әм һивийе нә, ԝе бе сери» (Ибрн. 11:1а, ДТʹ). Һәрге баԝәрийа ԝә һәйә, демәк һун ԛайим баԝәр дькьн, кӧ һәр тьшт чь кӧ Йаһоԝа дьбежә, рʹаст ә у созед ԝи ԝе бенә сери. Мәсәлә, Йаһоԝа готә Исраелийа: «Һәрге ԝә бькарьбуйа пәймана мьнә дәрһәԛа рʹоже у пәймана мьнә дәрһәԛа шәве, бьтʹәрьбанда, ԝәки рʹож у шәв ԝәʹде хԝәда нибуна, тʹәне һьнге пәймана мьнә тʹәви хьзмәткʹаре мьн Даԝьд ԝе бьтʹәрьбийа» (Йерәм. 33:20, 21, ДТʹ). Һун ԛә дьтьрсьн кӧ ньшкева тәʹв, демәк рʹо ԝе һьлнәйе у нәчә ава, жь бо чь жи нә шәв нә рʹож ида тʹӧнә бә? Фәʹмдари йә, һун ве йәкеда дӧдьли ниньн, у баԝәр ьн кӧ ӧса ԝе нәԛәԝьмә, чьмки әԝ ԛанунед тʹәбийәте нә, кӧ әʹрд дора тәʹве дьзьврә у ләма шәв у рʹож сәр әʹрде һәйә. Ле ньһа бьфькьрьн, ԛә лазьм ә һун дӧдьли бьн, ԝәки Әʹфьрандар, йе кӧ әԝ ԛанун данинә, ԝе созед хԝә нәйнә сери? Һәмьки тʹӧ щар на! (Иша. 55:10, 11; Мәт. 5:18).

Йа дӧда, баԝәри әԝ ә «чахе бь сайа избатийа, әм дӧдьли ниньн ԝан тьштада йед кӧ найенә дитьн». Баԝәри ча һатә готьне, «избатийа», демәк избаткьрьнед әшкәрә йә, йед тьштед кӧ найенә дитьн, ле бь рʹасти һәнә (Ибрн. 11:1б, ДТʹ). Ле чь щурʹәйи? Бәʹса хәбәре зарʹ жь ԝә дьпьрсә: «Тӧ жь кʹӧ зани, ԝәки һәԝа һәйә?». Рʹаст ә ԝә тʹӧ щар һәԝа нәдитийә, ле һуне тʹәви зарʹе шеԝьр кьн ԝан избаткьрьна, кӧ әԝ һәйә, мәсәлә кӧ әм бина хԝә дькʹьшиньн, һʹӧкӧме ба дьвиньн у тьштед майин. Чахе зарʹ бьфькьрә сәр ԝан избаткьрьна, әԝе баԝәр кә, ԝәки һәԝа найе дитьн, ле бь рʹасти әԝ һәйә. Мина ве йәке, баԝәри сәр һʹиме избаткьрьна рʹаст ә (Рʹом. 1:20).

СӘВА БАԜӘРИЙА МӘ ҺӘБӘ, ЛАЗЬМ Ә БЬ ДЬЛ РʹАСТИЙЕ ԚИМӘТ КЬН

Баԝәри сәр һʹиме избаткьрьне йә, ләма жи мәрьв гәрәке пешийе «рʹастийе нас кьн», демәк занәбуне бьстиньн (1 Тимтʹ. 2:4). Ле тʹәне занәбун бәс нинә, сәва баԝәрийа мә һәбә. Паԝлосе шанди ньвиси: «Бь дьл йәк баԝәр дькә» (Рʹом. 10:10). Мәрьв нә тʹәне гәрәке рʹастийе  баԝәр кә, ле әԝ гәрәке рʹастийе ԛимәт кә у һʹьз бькә. Тʹәне һьнге әԝе бькарьбә баԝәрийе бьдә кʹьфше, демәк, ӧса бьжи чаԝа Хԝәде хԝәш те (Аԛуб 2:20). Мәрьв кӧ рʹастийе бь дьл нашекьринә, дькарә һәла һе жи избаткьрьнед әшкәрә инкʹар кә, чьмки нахԝазә фькьред хԝә бьгӧһезә, йан жи дьхԝазә тʹәне хԝәстьнед хԝә бинә сери (2 Пәт. 3:3, 4; Щьһуд. 18). Ләма жи ԝәʹде бәре һьнә мәрьва пе чʹәʹве хԝә кʹәрәмәт дьдитьн, ле йәкә баԝәри нәданә кʹьфше (Жьмар 14:11; Йуһʹн. 12:37). Рʹӧһʹе Хԝәдейи пироз тʹәне нав ԝан мәрьвада баԝәрийе пешда тинә, йед кӧ бь дьл рʹастийе һʹьз дькьн (Галт. 5:22; 2 Тʹеслн. 2:10, 11).

ЧАԜА ДАԜЬД БАԜӘРИЙА ԚӘԜИ ԚАЗАНЩ КЬР

Даԝьд Пʹадша йәк жь ԝан мәрьва бу, баԝәрийа кʹижана ԛәԝи бу (Ибрн. 11:32, 33). Ле баԝәрийа нә һʹәму нәфәред Даԝьд ӧса ԛәԝи бу. Мәсәлә, баԝәрийа бьре Даԝьди мәзьн Әлийаб, кем бу. Чахе Голйатʹ мьԛабьли Исраелийа рʹабу, дьле Даԝьд ешийа у әԝ һерс кʹәт, ле Әлийаб бона ве йәке жерʹа шәрʹ кьр. Бь ве йәке Әлийаб да кʹьфше, ԝәки әԝ баԝәрийа хԝә Йаһоԝа найнә (1 Сам. 17:26-28). Тʹӧ кәс пе баԝәрийе найе буйине, у баԝәри нә жи жь де-бава дәрбаз дьбә. Даԝьд хԝәха һәләԛәтийа хԝә тʹәви Хԝәде ԛәԝи дькьр, ләма жи баԝәрийа ԝийә ԛәԝи һәбу.

Зәбур сәре 27-да, Даԝьд әʹйан дькә, кӧ чаԝа баԝәрийа ӧса ԛәԝи бал ԝи пешда һат (рʹеза 1). Даԝьд дәрһәԛа ԛәԝьмандьнед хԝәйә бәре у дәрһәԛа ве йәке дьфькьри, кӧ чаԝа Йаһоԝа щаба дьжмьнед ԝи да (рʹеза 2, 3). Әԝи пʹарьстгәһа Йаһоԝа гәләк ԛимәт дькьр (рʹеза 4). Даԝьд тʹәви мәрьвед хԝәдехоф пʹарьстгәһеда Йаһоԝа дьһʹәбанд (рʹеза 6). Әԝи бь дьл у щан дӧада Йаһоԝа дьгәрʹийа (рʹеза 7, 8). Даԝьд ӧса жи дьхԝәст рʹийа Хԝәде һин бә (рʹеза 11). Әԝи заньбу кӧ баԝәри гәләк фәрз ә, ләма жи гьлийед ӧса гот: «Бе баԝәри әзе кʹӧ бума?» (рʹеза 13, ДТʹ).

ЧАԜА БАԜӘРИЙА ХԜӘ ԚӘԜИ КЬН

Баԝәрийа ԝә жи дькарә мина йа Даԝьд бә, һәрге һун чʹәʹв бьдьнә ньһерʹандьн у хәйсәтһʹӧнӧред ԝи, кӧ Зәбур сәре 27-да әм дьвиньн. Һʹиме баԝәрийе занәбуна рʹаст ә, ләма жи чьԛас зәʹф һун Хәбәра Хԝәде у әʹдәбйәтед сәр һʹиме Кʹьтеба Пироз леколин бькьн, һаԛас ԝе ԝәрʹа дьһа һеса бә баԝәрийе пешда биньн, чь кӧ дькʹәвә нава бәре рʹӧһʹе Хԝәдейи пироз (Зәб. 1:2, 3). Ԝәʹдә хԝәрʹа башԛә кьн, сәва ԝәʹде леколинкьрьне бьфькьрьн. Фькьрандьн әԝ һәйә чаԝа хали, кʹидәре кӧ шинкайи, демәк рʹазибун мәзьн дьбә. Чахе рʹазибуна ԝә һьндава Йаһоԝа зедә бә, ԝе хԝәстьна ԝә жи мәзьн бә, кӧ щьватеда Ԝи бьһʹәбиньн у мәрьварʹа дәрһәԛа һевийа хԝә гьли кьн (Ибрн. 10:23-25). Ӧса жи һәрге әм «һәр гав дӧа бькьн у ащьз нәбьн», пе ве йәке жи әме баԝәрийа хԝә избат кьн (Луԛа 18:1-8). Ләма жи Йаһоԝарʹа «һәр гав дӧа бькьн» у дӧдьли нәбьн, ԝәки «әԝ бона ԝә хәм дькә» (1 Тʹеслн. 5:17; 1 Пәт. 5:7). Баԝәри мә һелан дькә тьштед рʹаст бькьн, у чахе әм тьштед рʹаст дькьн, баԝәрийа мә жи ԛәԝи дьбә (Аԛуб 2:22).

 БАԜӘРИЙА ХԜӘ ИСА БИНЬН

Иса евара пешийа мьрьна хԝә, готә шагьртед хԝә: «Хԝәде баԝәр бькьн у мьн жи баԝәр бькьн» (Йуһʹн. 14:1). Бәле, әм гәрәке нә тʹәне Йаһоԝа баԝәр кьн, ле ӧса жи Иса. Ле ча әм дькарьн баԝәрийа хԝә һьндава Иса бьдьнә кʹьфше? Ԝәрә се тьшта шеԝьр кьн.

Чь те һʹәсабе баԝәрийа хԝә Иса биньн?

Йа пешьн, ԛӧрбана Иса һʹәсаб кьн ча пʹешкʹеша Хԝәде хут бона хԝә. Паԝлосе шанди гот: «Бь Кӧрʹе Хԝәде баԝәркьрьне дьжим, йе кӧ әз һʹьз кьрьм у щанийа хԝә бона мьн да» (Галт. 2:20). Һәрге һун баԝәрийа хԝә Иса тиньн, һун ԛайим баԝәр дькьн, ԝәки ԛӧрбана ԝи хут кери ԝә те, ӧса жи кӧ бь сайа ԛӧрбане гӧнед ԝә тенә бахшандьне, һун һевийа жийина һʹәта-һʹәтайе дьстиньн, у әԝ ԛӧрбан һʹьзкьрьна Хԝәдейә ԛәԝи һьндава ԝә, избат дькә (Рʹом. 8:32, 38, 39; Әфәс. 1:7). Һәрге һун бь рʹасти баԝәр дькьн, кӧ әԝ ԛӧрбан дькарә али ԝә бькә, һуне хԝә сущдар нәкьн бона гӧнед хԝә у хԝә хьраб һʹәсаб нәкьн (2 Тʹеслн. 2:16, 17).

Йа дӧда, сәр һʹиме ԛӧрбана Иса, дӧада незики Йаһоԝа бьн. Әм бь сайа ве ԛӧрбане дькарьн меркʹими незики Хԝәде бьн, ԝәки «рʹәʹме бьстиньн у кʹәрәме бьбиньн кӧ гава әм һʹәԝщә бьн, аликʹарийа мә бькә» (Ибрн. 4:15, 16; 10:19-22). Дӧа һьн жи ԛәԝате дьдә мә, ԝәки ԝәʹде щерʹьбандьна жь гӧна бьрʹәвьн (Луԛа 22:40).

Йа сьсийа, гӧрʹа Иса бькьн. Йуһʹәннайе шанди ньвиси: «Әԝе кӧ Кӧрʹ баԝәр дькә, жийина ԝийә һʹәта-һʹәтайе һәйә. Әԝе кӧ гӧрʹа Кӧрʹ накә, әԝ жийине набинә, ле хәзәба Хԝәде ль сәр ԝи дьминә» (Йуһʹн. 3:36). Дина хԝә бьдьне, Йуһʹәнна да кʹьфше кӧ һәрге әм гӧһдар ниньн, дәрте баԝәрийа мә пʹучʹ ә. Демәк, һәрге һун баԝәрийа хԝә Иса тиньн, һун ӧса жи гәрәке гӧрʹа ԝи бькьн. Һун гӧрʹа ԝи дькьн чахе «ԛануна Мәсиһ» тиньн сери, демәк һәр тьшт чь кӧ әԝи һин дькьр у чь тʹәми да, тиньн сери (Галт. 6:2). Ӧса жи һун гӧрʹа Иса дькьн, гава пәй рʹебәрийа ԝи дьчьн, кʹижан кӧ әԝ бь сайа «хӧламе амьн у сәрԝахт» дьдә мә (Мәт. 24:45). Бәле, гава һун гӧрʹа Иса бькьн, ԛәԝата ԝә ԝе һе мәзьн бә, сәва ԝәʹде тәнгасийед гьран у хоф сәбьр кьн (Луԛа 6:47, 48).

«ХԜӘ БЬДЬНӘ СӘР АВАКЬРЬНА БАԜӘРИЙА ХԜӘЙӘ ПИРОЗ»

Щарәке, мәрьвәки готә Иса: «Әз баԝәр дькьм. Аликʹарийа нәбаԝәрийа мьн бькә!» (Марԛ. 9:24). Рʹаст ә баԝәрийа ԝи мәрьви һьндьк бу, ле йәкә әԝ мьлук бу у фәʹм дькьр, ԝәки жерʹа һе зедә баԝәри лазьм ә. Мина ԝи мәрьви, щара һьнә дәрәщада мәрʹа жи һе зедә баԝәри лазьм ә. У иро һәр кәс жь мә дькарә баԝәрийа хԝә зедә кә у ԛәԝи кә. Чаԝа мә дит, әм баԝәрийа хԝә ԛәԝи дькьн бь ве йәке, кӧ Хәбәра Хԝәде леколин дькьн у сәр дьфькьрьн, чь кӧ рʹазибуна мә һьндава Йаһоԝа һе мәзьн дькә. Баԝәрийа мә ӧса жи дьһа мәзьн дьбә, чахе әм тʹәви хушк-бьра Йаһоԝа дьһʹәбиньн, мәрьварʹа дәрһәԛа һевийа хԝә гьли дькьн у һәр гав дӧа дькьн. Һьн жи чахе әм баԝәрийа хԝә ԛәԝи дькьн, әм хәлатәкә мәзьн дьстиньн. Хәбәра Хԝәде мәрʹа дьбежә: «Дәлално, хԝә бьдьнә сәр авакьрьна баԝәрийа хԝәйә пироз . . . хԝә нава ԝе һʹьзкьрьна Хԝәдейә һьндава хԝәда хԝәй кьн» (Щьһуд. 20, 21).