Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Пьрсед Хԝәндәвана

Пьрсед Хԝәндәвана

Паԝлосе шанди ньвиси, ԝәки Йаһоԝа «наһелә кӧ һун жь ԛәԝата хԝә дәр бенә щерʹьбандьне» (1 Корн. 10:13). Дьбә кӧ әв те һʹәсабе, ԝәки Йаһоԝа пешда дьвинә һәла әм чьԛаси дькарьн тәйах кьн у паше дьжберә кӧ әм рʹасти кʹижан тәнгасийа бен?

Ԝәрьн әм дәрһәԛа ве йәке хәбәр дьн. Щәм бьраки мә, кӧрʹе кʹижани кӧ хԝә кӧшт, пьрсед ӧса пешда һатьн: «Гәло Йаһоԝа пешда дит кӧ әме бәр мьрьна кӧрʹе хԝә тәйах кьн? Дьбәкә әԝ йәк Хԝәде сафи кьр кӧ бьԛәԝьмә, чьмки заньбу ԝәки әм дькарьн тәйах кьн?» Ле гәло әԝ рʹаст ә ԝәки Йаһоԝа һәр тьшти контрол дькә чь жи әʹмьре мәда дьԛәԝьмә?

Һәрге әм 1 Корьнтʹи 10:13 леколин бькьн, әме бьвиньн ԝәки Кʹьтеба Пирозда тʹӧ мәʹни тʹӧнә баԝәр бькьн, кӧ йанчь Йаһоԝа пешда дьньһерʹә әм чь дькарьн тәйах кьн у әме рʹасти кʹижан щерʹьбандьна бен. Ԝәрен әм шеԝьр кьн дәрһәԛа чар мәʹнийа ԝәки чьрʹа әԝ йәк ӧса нинә.

Йа пешийе, Йаһоԝа мәрьварʹа азайа бьжартьне дайә. Әԝ дьхԝазә ԝәки әм хԝәха рʹийа жийина хԝә бьжберьн (Ԛан. Дщр. 30:19, 20; Йешу 24:15). Һәрге әм дьжберьн рʹийа кӧ Хԝәде хԝәш те, әм дькарьн баԝәр бьн, кӧ әԝе рʹебәрийа гавед мә бькә (Мәтʹлк. 16:9). Ле һәрге әм рʹийа нәрʹаст дьжберьн, әме бьчьньн әԝ чь кӧ дьчиньн (Галт. 6:7). Демәк һәрге Йаһоԝа бьжбарта кӧ әм рʹасти кʹижан щерʹьбандьна бен у кʹижан на, ԝе ӧса дәркʹәта кӧ әԝ синор дькә азайа бьжартьна мә.

Йа дӧда, Йаһоԝа мә хԝәй накә жь ԝәхт у ԛәԝьмандьна (Ԝаиз 9:11). Жь бо щи у ԝәʹдәки нәбаш, ԛәзи йан тьштәки хьраб дькарә бе сәре мә. Щарәке Иса хәбәр да дәрһәԛа ԛәзики, кʹидәре кӧ 18 мәрьв һатьбун кӧштьне, жь бо ԝе йәке кӧ бьрщәк кʹәтьбу сәр ԝан. Иса да кʹьфше кӧ әԝ ԛәԝьмандьн ԛьрарʹа Хԝәде нибу (Луԛа 13:1-5). Ләма жи ԝе нәрʹаст бә бьфькьрьн кӧ йанчь Хԝәде пешда сафи дькә, ԝәки кʹи ԛәзийада ԝе сах бьминә у кʹи ԝе бьмьрә.

Йа сьсийа, пьрса амьнийе мә һәр кәси дькʹәвә. Бькьнә бира хԝә кӧ Шәйтʹан амьнийа һʹәму мәрийа, йед кӧ Йаһоԝарʹа хьзмәт дькьн, дькә бьн шьке йанчь әме нькарьбьн ԝәʹде щерʹьбандьна амьн бьминьн (Иб. 1:9-11; 2:4; Әʹйан. 12:10). Һәрге Йаһоԝа мә хԝәй кә жь тәнгасийа тʹәне жь бо ԝе йәке кӧ әме нькарьбьн тәйах кьн, ӧса ԝе бе кʹьфше кӧ Шәйтʹан рʹаст бу чахе гот кӧ әм сәва һʹалхԝәшийа хԝә Хԝәдерʹа хьзмәт дькьн.

 Йа чара, Йаһоԝа нахԝазә пешда һʹәму тьшти бьньһерʹә чь кӧ әʹмьре мәда дьԛәԝьмә. Һәрге әԝи бьхԝәста бьньһерʹә, ԝе бьһата һʹәсабе кӧ йанчь Хԝәде пешда дьжберә ԝәки әм рʹасти чь щерʹьбандьна бен у һьм жи кӧ әԝ ахьрийа мә жи занә. Ле ньһерʹандьна ӧса нә ль сәр һʹиме Ньвисаред Пироз ә. Һәмьки Хԝәде дькарә ль ахьрийе бьньһерʹә (Иша. 46:10). Ле Кʹьтеба Пироз нишан дькә кӧ Хԝәде хԝәха нахԝазә пешда бьньһерʹә һәр тьшти чь кӧ ахьрийеда бьԛәԝьмә (Дәстп. 18:20, 21; 22:12). Йаһоԝа Хԝәдайе һʹьзкьрьн у һәԛ ә, ләма жи әԝ азайа бьжартьне жь мә настинә (Ԛан. Дщр. 32:4; 2 Корн. 3:17).

Ле ԝәки ӧса нә, чаԝа фәʹм кьн әван гьлийед Паԝлос: «Хԝәде . . . наһелә кӧ һун жь ԛәԝата хԝә дәр бенә щерʹьбандьне»? Әԝ созе Йаһоԝа кӧ Паԝлос ньвиси, нә кӧ тенә сери пешийа щерʹьбандьна, ле ԝәʹде щерʹьбандьна. Гьлийед Паԝлос мә дьдьнә баԝәркьрьне, кӧ фьрԛи тʹӧнә әм рʹасти чь щерʹьбандьна бен жийина хԝәда, Йаһоԝа ԝе әʹсәйи али мә бькә һәрге әм итʹбарийа хԝә ԝи тиньн (Зәб. 55:22). Әԝ гьли ль сәр һʹиме дӧ рʹастийед сәрәкә нә.

Йа пешьн, щерʹьбандьнед кӧ әм рʹаст пе тен, ӧса жи «тенә сәре мәрьвед майин». Һʹәта кӧ әм дьнйа Шәйтʹанда дьжин, әм һʹәмушк жи рʹасти дәрәщед чәтьн бен, дьԛәԝьмә һәла һе ԛәзийа жи. Ле һәрге әм хԝә ль Йаһоԝа бьгьрьн, әме бькарьбьн әван щерʹьбандьнада тәйах кьн у амьн бьминьн (1 Пәт. 5:8, 9). Ль ԝан рʹезада йе кӧ ньвисар ьн пешийа 1 Корьнтʹи 10:13, Паԝлос гьли дькә дәрһәԛа щерʹьбандьнед Исраелийа, йед кӧ дь бәрʹийеда рʹасти ԝан һатьбун (1 Корн. 10:6-11). Әԝед кӧ итʹбарийа хԝә Йаһоԝа дьанин, дькарьбун щерʹьбандьнада тәйах кьн. Паԝлос чар щара дьбежә, ԝәки «жь ԝан һьнәка» нәгӧһдарийа хԝә данә кʹьфше. Ле йазьх, жь бо ԝе йәке кӧ һьнә жь ԝан Исраелийа итʹбарийа хԝә Хԝәде нәанин, дьле ԝан чу пәй хԝәстьнед нәрʹаст.

Йа дӧда, «Хԝәде амьн ә». Чахе әм дина хԝә дьдьн, кӧ чаԝа Йаһоԝа бәреда дәрһәԛа хьзмәткʹаред хԝә хәм дькьр, әм дьвиньн кӧ әԝ бь амьни аликʹарийе дьдә ԝан «йед кӧ ԝи һʹьз дькьн у әʹмьред ԝи дьԛәдиньн» (Ԛан. Дщр. 7:9). Әм пеһʹәсийан кӧ Йаһоԝа тʹьме хԝәйе созе хԝә йә (Йешу 23:14). Жь ве йәке те кʹьфше, кӧ әм дькарьн баԝәр бьн ԝәки: 1) Әԝ ԝе нәһелә кӧ щерʹьбандьнед мә ӧса мәзьн бьн, ԝәки әме нькарьбьн ԝана тәйах кьн, у 2) «әԝе . . . дәлиләке жи бькә» сәва мә.

Йаһоԝа «нава һʹәму тәʹли-тәнгийада дьл дьдә бәр мә»

Гәло Йаһоԝа ча дәлиләке дькә бона ԝан, йед кӧ ԝәʹде щерʹьбандьна итʹбарийа хԝә ԝи тиньн? Һәмьки һәрге әԝ йәк ԛьрара ԝи бә, Йаһоԝа дькарә әԝан щерʹьбандьна перʹа-перʹа бьдә һьлдане. Ле һәла бькьнә бира хԝә гьлийед Паԝлос: «Әԝе [Йаһоԝа] дәлиләке жи бькә, кӧ һун бькарьбьн тәйах кьн». Гәләк дәрәщәда Йаһоԝа «дәлиләке» дькә, демәк дьдә мә әԝ йәк, чь кӧ лазьм ә сәва кӧ тәйах кьн. Ԝәрен әм хәбәр дьн дәрһәԛа һьнә тьшта, бь сайа чь жи Йаһоԝа дәлиләке бона мә дькә:

  • Йаһоԝа «нава һʹәму тәʹли-тәнгийада дьл дьдә бәр мә» (2 Корн. 1:3, 4). Әԝ дькарә һʹьш у дьле мә рʹьһʹәт кә бь сайа Хәбәра хԝә у рʹӧһʹе хԝәйи пироз. Һьм жи Йаһоԝа бь сайа хԝарьна рʹӧһʹани, кӧ әм жь хӧламе амьн дьстиньн, дькарә бәрдьлийе бьдә мә (Мәт. 24:45; Йуһʹн. 14:16; Рʹом. 15:4).

  • Йаһоԝа дькарә бь рʹӧһʹе пироз рʹебәрийа мә бькә (Йуһʹн. 14:26). Чахе щерʹьбандьн пешда тен, рʹӧһʹе пироз дькарә али мә бькә кӧ биньн бира хԝә сәрһатийед у принсипед жь Кʹьтеба Пироз у паше сафи кьн кӧ чаԝа хԝә кʹьфш кьн.

  • Йаһоԝа дькарә мьлйакʹәтед хԝә бьдә хәбате, ԝәки әԝана али мә бькьн (Ибрн. 1:14).

  • Йаһоԝа дькарә бь хушк-бьра жи али мә бькә, йед кӧ бь хәбәр у шьхӧлед хԝә дькарьн мә ԛәԝи кьн (Колс. 4:11).

Демәк чь әм пеһʹәсийан жь гьлийе Паԝлосе шанди, йед кӧ 1 Корьнтʹи 10:13-да ньвисар ьн? Йаһоԝа нажберә кӧ әм рʹасти кʹижан щерʹьбандьна гәрәке бен. Ле чахе жийина мәда чәтьнайи пешда тен, әм дькарьн баԝәр бьн, кӧ: Һәрге әм бь тʹәмами итʹбарийа хԝә Йаһоԝа тиньн, әԝе тʹӧ щар нәһелә кӧ әм жь ԛәԝата хԝә дәр бенә щерʹьбандьне; әԝе тʹьме мәрʹа дәлиләке бькә, сәва кӧ әм бькарьбьн тәйах кьн. Бь рʹасти жи, әԝ гьли мә чьԛас дьлгәрм дькьн!