Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Индекса Бьрща Ԛәрәԝьлийе йа 2016

Индекса Бьрща Ԛәрәԝьлийе йа 2016

Те кʹьфшкьрьне кӧ готар жь кʹижан журнале һатийә һьлдане

КʹЬТЕБА ПИРОЗ

 • Чь Һун Гәрәке Бьзаньбьн, № 4

 • Лефевр Датапьл (ԝәлгәрʹ), № 6

 • Сәри у Рʹез, № 2

КʹЬТЕБА ПИРОЗ ЖИЙИНА МӘРЬВА ДЬГӦҺЕЗӘ

 • Әз Һин бум Ԛәдьре Жьна Бьгьрьм (Щ. Еһренбоген), № 3

 • Әз Дьлбьриндар бум у Бумә Зӧлм (А. Де Ла Фуенте), № 5

 • Мьн Гәләк Щара Дьда Дәр (Щ. Мутке), № 4

 • Саләкә Әʹдьлайе у Бәхтәԝарийе (А. Брощио), № 1

ЖИЙИНА МӘСИҺТИ У ҺʹӦНӦР

 • Бәр Мәрьвед Дәԝләте Шәʹдәтийе Бьдьн, Илон

 • Бәрдәԝам кьн бь Шабуне Йаһоԝарʹа Хьзмәт кьн, Сьбат

 • Гәло Лазьм ә Һәрʹьнә Зийарәта у Щийед Пироз? № 2

 • Жь Зерʹ Ԛимәттьр (билани жь Хԝәде), Тʹәбах

 • Мәрьве Шкәсти Биланийа Хԝәде Дьдә Кʹьфше, Кануна Пешьн

 • Фәсал бә Чахе Тьшта Дьди Бәр Чʹәʹве Хԝә, Нисан

 • Һʹӧнӧре Хԝәде кӧ жь Алмаса Ԛимәттьр ә (нәԛәлпи), Һʹәзиран

 • Хәма Нәкьн, № 1

 • Хԝә Бехԝәйи Тʹәхмин Нәкьн, № 1

 • Хԝә ль Биланийе Бьгьрә, Щотмәһ

 • Хьзмәтийа Тә Бьра Мина Авийе Бә,  Нисан

 • Щьвата Хԝәда Аликʹарийе Бьдә, Адар

ЙАҺОԜА

ШӘʹДЕД ЙАҺОԜА

 • «Әз Кʹәрәма Дьстиньм, Чьмки Йаһоԝа Рʹумәт Дькьм» (Алманйа, Шәрʹе Һʹәмдьнйайе йа Йәке), Тʹәбах

 • Әԝ Шьхӧләкә Мәзьн ә (пʹәрәԛӧрбанкьрьн), Мьждар

 • Әԝана бь Рʹәзәдьли Хьзмәт Дькьн ль Ганайе, Тирмәһ

 • Әԝана бь Рʹәзәдьли Хьзмәт Дькьн ль Окйанусйайе, Чьлә

 • Әʹрәба Дәнги кӧ Милйонарʹа Нас Бу (Бразилйа), Сьбат

 • «Кʹерʹа Әԝ Шьхӧл Һатә Дайине» (Сидар Поинт, Оһайо, Дәԝләтед Йәкбуйи, щьвата мәзьн), Гӧлан

 • «Мьзгинванед Пʹадшатийе, Һʹьшйар Бьн!» (1937), Мьждар

 • Рʹебәрийа Йаһоԝа Мәрʹа Кʹаре Тинә (сәрһати), Илон

ИСА МӘСИҺ

 • Баве Усьв, № 3

 • Сәва Чь Чәрчьри у Мьр? № 2

 • Һьндава Мәрьвед Кʹоти, № 4

СӘРҺАТИ

 • Бе Дәст Мьн Рʹасти Һʹәмез кьр (Б. Мартин), № 6

 • Йаһоԝа Хьзмәткьрьна Мьн Кʹәрәм кьр (Щ. Робисон), Сьбат

 • Мьн Дьхԝәст Чʹәʹв Бьда Мәрьвед Рʹӧһʹани (Т. Маклеин), Щотмәһ

 • Мьн Шабун Станд Хьзмәтийеда (Р. Паркин), Тʹәбах

 • «Һәр Кәсирʹа Әз Бумә Һәр Тьшт» (Д. Һопкинсон), Кануна Пешьн

 • Хьзмәткʹаред Дере Бунә Хьзмәткʹаред Хԝәдейе Рʹаст (Ф. анд А. Фернандес), Нисан

ЩУРʹӘ-ЩУРʹӘ ТʹЕМА

 • Бәрдьли у Аликʹари Ԝәʹде Чәтьнайа, № 5

 • Гәло Дьбә ԝәки Дьнйа бе Зӧлми бә? № 4

 • Гәло Лазьм ә, ԝәки Хԝә ль Религийәке Бьгьрьн? № 4

 • Гӧһдайин, № 2

 • Даԝьд у Голйатʹ Әԝ Йәк Бьрʹасти Ԛәԝьми? № 5

 • Әва Шәрʹе Йаһоԝа йә (Даԝьд), № 5

 • «Әзе Һәрʹьм» (Рәбәка), № 3

 • Әм Чь Һин Дьбьн жь Чʹьвикед Әʹзмен, № 6

 • Әм Чаԝа Гәрәке Дӧа Бькьн, № 6

 • Әʹзман, Хәԝьн у Хәйал ә, № 6

 • Кʹьтебед Бәрейә Гӧломәтккьри, № 1

 • Кʹи йә Мире-щьн? № 2

 • Мәрьва Религийа жь Бәр Хԝә Дәрхьстьнә? № 4

 • Мьрьна Мәрьве Незик, № 3

 • Пʹадшатийа Хԝәде Һәйә? № 5

 • Рʹаст ӧса Дьԛәԝьми, кӧ Кәсәк сәр Әʹрде Мәрьвәки Дьн, Зиԝан Бьчанда? Щотмәһ

 • Рʹоме Азайи Дьда Сәрԝеред Щьһуйа, Щотмәһ

 • Сәр Чь Һʹими Сәрԝеред Дине Щьһуйа Жьнед Хԝә Бәрдьдан? № 4

 • Сәрәкед Кʹаһина Ньвисаред Йунанида, № 1

 • Тӧ Һазьр и Баԝәрийа Хԝә Һьмбәри Һинкьрьна Кʹьтеба Пироз Бьки? (баԝәри һьндава Кʹьтеба Пироз), № 4

 • Чь Дьԛәԝьмә Паши Мьрьне?, № 1

 • Хәбәр кӧ Гәләк Дьлгәрм Дькьр! («ԛиза мьн»), Мьждар

 • Хԝәде Щаба Һʹәму Дӧа Дьдә? № 6

 • Ԝәʹде Бәре Пʹәрчә у Рʹәнг Ча Дькьрьн, № 3

ПЬРСЕД ХԜӘНДӘВАНА

 • «Бьһе» у «мор» кʹижан кӧ рʹункьри дьстиньн (2 Кр. 1:21, 22), Нисан

 • Мер бь һащәте ньвискʹарийе у шәш мер пе чʹәка (Һәз. 9:2), Һʹәзиран

 • Пʹешкʹеша йан Пʹәра Бьдьнә Хьзмәткʹаред Дәԝләте, Гӧлан

 • Тʹәвкьрьна дӧ дара (Һәз. 37), Тирмәһ

 • Һәԝза Бәйтһастайе ль һәв дькʹәт (Йн. 5:7), Гӧлан

 • Чаԝа шабуне бьдьнә кʹьфше, чахе кәсәк диса вәгәрʹийа щьвате, Гӧлан

 • Чь йә «Хәбәра Хԝәде»? (Ибр. 4:12), Илон

 • Чьчах Бабилона Мәзьн щьмәʹта Хԝәде зәфт кьр? Адар

 • Чьрʹа бона щурʹе дәстшуштьне дәʹԝ пешда дьһатьн? (Мр 7:5), Тʹәбах

 • Шәйтʹан бь рʹасти Иса бьрә сәр бьльндщийа бане пʹарьстгәһе? (Мт. 4:5; Лԛ. 4:9), Адар

ГОТАРЕД СӘВА ҺИНБУНЕ

 • Бәла кьн Мьзгинийа Дәрһәԛа Ԛәнщийа Нәһежа жь Хԝәде, Тирмәһ

 • Бьжин Ча Хԝәде Хԝәш те у Жийин у Әʹдьлайе Бьстиньн, Кануна Пешьн

 • Бь Тʹәмами Кʹаре Бьстиньн жь Хԝарьна Рʹӧһʹани кӧ Йаһоԝа Дьдә Мә, Гӧлан

 • «Бьра Һʹьзкьрьна Бьрати Тʹьме Нав Ԝәда Һәбә»! Чьлә

 • «Бьра Дәстед Тә Сьст Нәбьн», Илон

 • Бьра Шашийед Мәрьвед Дьн Тә Нәлькʹӧминьн, Һʹәзиран

 • «Бьра Сәбьр Кʹаре Хԝә Тʹәмам Бькә», Нисан

 • Бьра Баԝәрийа Ԝә сәр Тьштед кӧ Әм Һивийе нә, Һе Ԛәԝи бә, Щотмәһ

 • Бир Нәкьн Хәрибарʹа Ԛәнщийе Бькьн, Щотмәһ

 • Гәло Кʹьтеба Пироз Һәла Һе Тә Дьгӧһезә? Гӧлан

 • Де-Бавно, Баԝәрийа Зарʹед Хԝә Ԛәԝи кьн, Илон

 • Дәстпебун у Нета Зәԝаще, Тʹәбах

 • Әм Чьрʹа Гәрәке сәва Хьзмәткьрьне Тʹәвайи Тʹоп бьн? Нисан

 • «Әме Тʹәви Ԝә Бен», Чьлә

 • Әԝана жь Религийа Ԛәлп Дәркʹәтьн, Мьждар

 • Әԝ Рʹӧһʹ Хԝәха Тʹәви Рʹӧһʹе Мә Шәʹдәтийе Дьдә, Чьлә

 • Зәԝаща Хԝә Бәхтәԝар кьн, Тʹәбах

 • Йаһоԝа Әԝ Навкьр «Досте Мьн», Сьбат

 • Йаһоԝа Рʹийа Жийинеда Рʹебәрийа Щьмәʹта Хԝә Дькә, Адар

 • Йаһоԝа Ԝана Кʹәрәм Дькә, Йед кӧ ль Ԝи Дьгәрʹьн, Кануна Пешьн

 • Йед Щаһьл Һун Һазьр ьн Бенә Ньхӧмандьне? Адар

 • Лазьм ә Йед Дьн Бенә Һинкьрьне, Тʹәбах

 • Пʹадшатийа Хԝәде Бьгәрʹьн, Нә кӧ Тьшта, Тирмәһ

 • Рʹази бьн жь Хԝәде бона Ԛәнщийа Нәһежа, Тирмәһ

 • Рʹазибуне Бьдьнә Кʹьфше бона Пʹешкʹеша Хԝәде кӧ «Найе Готьн», Чьлә

 • Рʹӧһʹанида Ԛәԝи Бьминьн Ԝәʹде Хьзмәткьрьна Дәшта Зьманәки Дьнда, Щотмәһ

 • Сьст Нәбьн ԝәки Ԛәбулкьрьна Йаһоԝа Бьстиньн, Илон

 • Созед Йаһоԝа Баԝәр Бькьн, Щотмәһ

 • Тӧ бь Кʹьнщхԝәкьрьна Хԝә Хԝәде Рʹумәт Дьки? Илон

 • Тӧ Дьһели ԝәки Һостәйе Мәзьн Тә Бьгӧһезә? Һʹәзиран

 • Тӧ Ча Сафикьрьна Дьки? Гӧлан

 • Тӧ Дькари Йәктийа Мәйә Мәсиһити Ԛәԝи ки Чь Щурʹәйи? Адар

 • Тӧ Кʹьтеба Хԝәде Ԛимәт Дьки? Мьждар

 • Тʹәвнәбуйине Хԝәй кьн, Нисан

 • Тʹьме Йаһоԝарʹа Амьн Бьминә, Сьбат

 • Хԝәде йед Амьн Ԛәбул Дькә, Нисан

 • «Хԝәдайе Мә Йаһоԝа, Тʹәк ә Йаһоԝа», Һʹәзиран

 • «Һәр Рʹож Дьл Бьдьнә Һәв», Мьждар

 • Һун бь Сайа Ԛәнщийа Нәһежа Аза Бунә, Кануна Пешьн

 • Һʹәму Хәмед Хԝә Бавежә сәр Йаһоԝа, Кануна Пешьн

 • «Һәрʹьн Һʹәму Мьләта Һин кьн», Гӧлан

 • Чәтьнайед нав Һәвда бь Һʹьзкьрьн Сафи кьн, Гӧлан

 • Чьрʹа Әм Гәрәке «Һʹьшйар Бьминьн»?  Тирмәһ

 • Чьрʹа Фәрз ә Тʹьме Рʹӧһʹанида Пешда Һәрʹьн? Тʹәбах

 • Чʹәʹв Бьдьнә Достед Йаһоԝайи Незик, Сьбат

 • Чʹәʹв Бьдьнә Хьзмәткʹаред Йаһоԝайи Амьн, Сьбат

 • Шьхӧлкʹарийа Тʹәви Хԝәде Шабунәкә Мәзьн Тинә, Чьлә

 • Щаһьлно Һун Ча Дькарьн Хԝә Һазьр кьн бона Ньхӧмандьне? Адар

 • Щаһьлно, Баԝәрийа Хԝә Ԛәԝи кьн, Илон

 • Щьмәʹта Хԝәде жь Тәʹристане Дәркʹәт, Мьждар

 • Щьмәтʹа Хԝәде Тʹәрбәт ә, Чьмки Гӧһ Дьдә Хәбәра Хԝәде, Мьждар

 • Ԛимәт кьн Һостәйе Мә Йаһоԝа, Һʹәзиран