Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

 ГОТАРА БОНА ҺИНБУНЕ 39

«Ва Әʹлаләтәкә ... Мәзьн»!

«Ва Әʹлаләтәкә ... Мәзьн»!

«Ва әʹлаләтәкә ӧса мәзьн, кӧ тʹӧ кәси нькарьбу бьжьмарта . . . ль бәр тʹәхт у ԝи Бәрхи сәкьни бун» (ӘʹЙАН. 7:9).

КʹЬЛАМА 60 Ԝе Йәкева Гьредайә Әʹмьре Ԝан

ВЕ ГОТАРЕДА *

1. Хьлазийа ԛьрʹна йәке Д.М, дәрәща Йуһʹәннайе шанди чь щурʹәйи бу?

ХЬЛАЗИЙА ԛьрʹна йәке Д.М., Йуһʹәннайе шанди һʹаләки гьранда бу. Әԝ ида кал бу, у гьрава Патмоседа бу, у дьԛәԝьмә һьнге жь шандийа тʹәне әԝ сах бу (Әʹйан. 1:9). Әԝи заньбу, ԝәки йед рʹабәр щьватеда һинкьрьнед ԛәлп бәла дькьн у нава Мәсиһийада тʹьфаԛийе хьраб дькьн. Ӧса дьһатә кʹьфше, кӧ зутьрәке ида ԝе Мәсиһийед рʹаст тʹӧнә бьн (Щьһуд. 4; Әʹйан. 2:15, 20; 3:1, 17).

Йуһʹәннайе шанди «әʹлаләтәкә мәзьн» дит, бь чӧхед чилә-ԛәрԛаш хԝәкьри у чʹьԛьлед хӧрма дәстед ԝанда (Бьньһерʹә абзаса 2)

2. Ль гора Әʹйанти 7:9-14, Йуһʹәнна кʹижан хәԝн-хәйала пʹехәмбәртийе станд? (Бьньһерʹә шькле рʹуйе журнале.)

2 Ви һʹале чәтьнда, Йуһʹәнна хәԝн-хәйала пʹехәмбәртийе станд. Хәԝн-хәйаледа мәләк чар мәләкед майинрʹа дьбежә, ԝәки байед ԛайим йед тәнгасийа мәзьн бьгьрьн, һʹәта кӧ мора хьлазийе ль әʹнийа кʹомәкә хӧлама нәхьн (Әʹйан. 7:1-3). Һәжмара ве кʹоме 144 000 ә, йед кӧ сәр әʹзмана тʹәви Иса ԝе сәрԝертийе бькьн (Луԛа 12:32; Әʹйан. 7:4). Паши ве йәке, Йуһʹәнна хәԝн-хәйаледа кʹомәкә дьнә мәзьн дьвинә, у дьбежә «Ва», чь кӧ дьдә кʹьфше ԝәки әԝ әʹщебмайи дьминә сәр ве йәке чь кӧ дит. Ле әԝи чь дит? «Әʹлаләтәкә ӧса мәзьн, кӧ тʹӧ кәси нькарьбу бьжьмарта жь һәр мьләти, жь һәр бәрәке, жь һәр щьмәʹте у жь һәр зьмани ль бәр тʹәхт у ԝи Бәрхи сәкьни бун». (Бьхунә Әʹйанти 7:9-14.) Бьдьнә бәр чʹәʹве хԝә, Йуһʹәнна чьԛас ша бу кӧ пеһʹәсийа, ԝәки бь мириада мәрьв ԝе ахьрийеда рʹаст Хԝәде бьһʹәбиньн!

3. а) Чьрʹа хәԝн-хәйала Йуһʹәнна баԝәрийа мә ԛәԝи дькә? б) Әме ве готареда дәрһәԛа чь шеԝьр кьн?

3 Бешьк дькарьн бежьн, әԝе хәԝн-хәйале баԝәрийа Йуһʹәнна ԛәԝи кьр, ле баԝәрийа мә һе зедә ԛәԝи дькә, чьмки әм иро пе чʹәʹве хԝә дьвиньн ча әԝ хәԝн-хәйал те сери! Әм дьвиньн кӧ бь милйона мәрьв Йаһоԝа дьһʹәбиньн, у һевийа  ԝан һәйә кӧ тәнгасийа мәзьнда хьлаз бьн у һʹәта-һʹәтайе бьжин сәр әʹрде. Ве готареда, әме пебьһʹәсьн ча Йаһоԝа һʹәйште сала зедәтьр пешда, әʹйан кьр кӧ кʹе дькʹәвә нава ве әʹлаләта мәзьн. Паше әме дәрһәԛа ве әʹлаләте дӧ тьшта шеԝьр кьн: 1) һʹәсабе ԝе, у 2) кӧ әндәмед ве әʹлаләте жь тʹәмамийа дьнйайе нә. Әԝ шеԝьркьрьн ԝе баԝәрийа ԝан һʹәмуйа бьшьдинә, һевийа кʹижана һәйә кӧ бьбьнә пʹара ве әʹлаләта мәзьн.

ӘԜ ӘʹЛАЛӘТА МӘЗЬН КʹИДӘРЕ ԜЕ БЬЖИ?

4. Кʹижан рʹастийа жь Кʹьтеба Пироз Мәсиһийед ве дьнйайе фәʹм накьн, ле Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз ча жь ԝана щӧдә дьбун?

4 Мәсиһийед ве дьнйайе мәрьва һин накьн әв рʹастийа Кʹьтеба Пироз, кӧ йед гӧрʹа Хԝәде дькьн, ԝе һʹәта-һʹәтайе сәр әʹрде бьжин (2 Корн. 4:3, 4). Иро һʹәчʹи зәʹф Мәсиһийед ве дьнйайе һин дькьн, ԝәки мәрьвед ԛәнщ ԝе паши мьрьне һәрʹьн әʹзмана. Ле әԝ йәк щӧдә дьбу жь фькьред кʹома бьчʹукә Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз, * йед кӧ жь сала 1879 «Бьрща Ԛәрәԝьлийе» дәрдьхьстьн. Әԝана фәʹм дькьрьн, ԝәки Хԝәде ԝе щьнәта сәр әʹрде вәгәрʹинә, у кӧ бь милйона мәрьвед гӧһдар ԝе бьжин сәр әʹрде, нә кӧ сәр әʹзмана. Ле йәкә пешийе ԝанрʹа ԝәʹдә лазьм бу, сәва зәлал фәʹм кьн, кӧ кʹе нә әԝ мәрьв (Мәт. 6:10).

5. Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз дәрһәԛа 144 000 чь баԝәр дькьрьн?

5 Һәмьки әԝ Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз ӧса жи фәʹм дькьрьн, ԝәки һьнә мәрьв ԝе «жь дьнйайе» бенә «кʹьрʹине», сәва тʹәви Иса сәр әʹзмана сәрԝертийе бькьн (Әʹйан. 14:3). Әԝ кʹома ԝан мәрьва, ԝе 144 000 Мәсиһийед хирәт бьн у тʹәсмилбуйи бьн, йед кӧ һʹәта сәр әʹрде бьн, бь амьни Хԝәдерʹа хьзмәт кьн. Ле дәрһәԛа әʹлаләтәкә мәзьн Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз чь баԝәр дькьрьн?

6. Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз дәрһәԛа әʹлаләта мәзьн чь дьфькьрин?

6 Хәԝн-хәйаледа Йуһʹәнна дьвинә, ԝәки әԝ әʹлаләта мәзьн «ль бәр тʹәхт у ԝи Бәрхи сәкьни бун» (Әʹйан. 7:9). Сәр һʹиме ԝан гьлийа, әԝ Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз фькьрин кӧ әʹлаләта мәзьн ԝе мина 144 000 бьжартийа, һәрʹьн сәр әʹзмана. Ле һәрге әԝ 144 000 у әԝ әʹлаләта мәзьн сәр әʹзмана бьжин, ле әԝ һәрдӧ кʹом ԝе ча жь һәв щӧдә бьн? Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз дьфькьрин, кӧ әʹлаләта мәзьн әԝ Мәсиһийед сәр әʹрде нә, йед кӧ нә бь тʹәмами гӧрʹа Хԝәде дькьн. У әԝ мәрьв ль гора Кʹьтеба Пироз нав-намус дьжин, ле йәкә дьбәкә һьнәк жь ԝана һе әндәмед Дера Мәсиһийед ве дьнйайе нә. Леколинкʹар ӧса жи дьфькьрин, кӧ әԝ мәрьв рʹаст ә һьнәки Хԝәде һʹьз дькьн, ле әԝ йәк бәс нинә сәва тʹәви Иса сәрԝертийе бькьн. Жь бо ве йәке кӧ һʹьзкьрьна ԝан һьндава Хԝәдеда кем ә, әԝ әʹлаләта мәзьн дькарә сәр әʹзмана тʹәне ль бәр тʹәхт бә, нә кӧ мина 144 000 сәр тʹәхт рʹуньшти.

7. Бь тʹәхмина Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз, кʹе гәрәке ԝәʹде Һʹәзарсалийе сәр әʹрде бьжита, у дәрһәԛа мәрьвед амьнә бәре әԝана чь дьфькьрин?

7 Ԝәки ӧса нә, кʹе гәрәке сәр әʹрде бьжита? Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз баԝәр дькьрьн, ԝәки 144 000 йед бьжарти у әʹлаләта мәзьн ԝе һәрʹьн сәр әʹзмана, ле бь милйона мәрьвед майин ԝе бькарьбьн сәр әʹрде бьжин, ԝәʹде Һʹәзарсалийа Сәрԝертийа Мәсиһ. Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз һивийе нибун, кӧ әԝ милйон мәрьв ԝе Йаһоԝарʹа хьзмәт кьн пешийа дәстпека Һʹәзарсалийа Сәрԝертийа Мәсиһ. Ле дәԝсе ԝана тʹьре кӧ әԝ мәрьв ԝе ԝәʹде Һʹәзарсалийе дәрһәԛа Йаһоԝа пебьһʹәсьн у рʹийа ԝи һин бьн. У бь тʹәхмина ԝан, паше әԝед кӧ гӧрʹа принсипед Йаһоԝа  бькьн, ԝе жийина һʹәта-һʹәтайе сәр әʹрде бьстиньн, ле йед кӧ бьбьнә рʹабәр, ԝе бенә ԛьрʹкьрьне. Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз ӧса жи дьфькьрин, ԝәки һьнәкед кӧ ԝи ԝәʹдәйи ԝе сәр әʹрде ча «сәрԝер» бьн, у ӧса жи мәрьвед амьн кӧ пешийа Мәсиһ  дьжитьн, ԝе хьлазийа Һʹәзарсалийе бенә хәлаткьрьне пе жийина сәр әʹзмана (Зәб. 45:16).

8. Бь тʹәхмина Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз, кʹижан се кʹом дькʹәтьнә нав ԛьрара Хԝәде?

8 Демәк, Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз дьфькьрин, ԝәки се кʹом һәнә: 1) 144 000 йед кӧ тʹәви Иса сәр әʹзмана сәрԝертийе бькьн, 2) әʹлаләта мәзьн, әԝ Мәсиһийед  хирәт ьн, йед кӧ ль бәр тʹәхте Иса сәр әʹзмана бьн, у 3) бь милйона мәрьвед дьн кӧ сәр әʹрде ԝәʹде Һʹәзарсалийа Сәрԝертийа Мәсиһ ԝе дәрһәԛа Йаһоԝа бенә һинкьрьне. * Ле Йаһоԝа ԝәʹдәда али ԝан кьр әве рʹастийе зәлал фәʹм кьн, мина рʹонайа кӧ һеди-һеди һе зедә шәԝԛ дьдә (Мәтʹлк. 4:18).

РʹОНАЙА РʹАСТИЙЕ ҺЕ ЗЕДӘ ШӘԜԚ ДЬДӘ

Сала 1935 сәр щьвата мәзьн, гәләк мәрьв һевийа кʹижана жийина сәр әʹрде бу, һатьнә ньхӧмандьне (Бьньһерʹә абзаса 9)

9. а) Чь щурʹәйи әʹлаләта мәзьн дькарә сәр әʹрде «ль бәр тʹәхт у ԝи Бәрхи» бьсәкьнә? б) Чьрʹа гӧһастьна фәʹмкьрьна рʹеза жь Әʹйанти 7:9 фәʹмдари у логики йә?

9 Сала 1935-да, Шәʹдед Йаһоԝа зәлал фәʹм кьрьн хәԝн-хәйала Йуһʹәнна дәрһәԛа әʹлаләта мәзьн. Ԝана фәʹм кьр, ԝәки әʹсәйи нинә әʹлаләта мәзьн сәр әʹзмана бә, сәва «ль бәр тʹәхт у ԝи Бәрхи» сәкьни бә. Әԝана ль бәр тʹәхт бь симболик дьсәкьньн. Рʹаст ә әʹлаләта мәзьн сәр әʹрде дьжи, йәкә әԝ дькарә «ль бәр тʹәхт» бьсәкьнә бь ве йәке, кӧ һʹӧкӧме Йаһоԝа ча сәрԝере гәрдуне ԛәбул кә, у нишан кә кӧ гӧрʹа ԝи дькә (Иша. 66:1). Ле «ль бәр . . . ԝи Бәрхи» әԝана ԝи щурʹәйи дьсәкьньн, кӧ баԝәрийа хԝә ԛӧрбана Иса тиньн. Кʹьтеба Пирозда һәнә рʹезед майин, кʹижан али мә дькьн, ԝәки фәʹм кьн кӧ рʹеза жь Әʹйанти 7:9, бь симболик те фәʹмкьрьне. Мәсәлә, Мәтта 25:31, 32-да, те готьне ԝәки «һʹәму мьләт», ӧса жи мәрьвед хьраб, ԝе «ль бәр» тʹәхте Исайи рʹумәте «бьщьвьн». Демәк, әшкәрә йә кӧ әԝ һʹәму мьләт нә кӧ сәр әʹзмана нә, ле сәр әʹрде нә. Әв фәʹмкьрьн кӧ сала 1935-да зәлал бу, рʹасти жи логики у фәʹмдари йә. Кʹьтеба Пирозда тʹӧ щики найе готьне, ԝәки әʹлаләта мәзьн ԝе һʹәрә сәр әʹзмана. Тʹәне кʹомәк ԝе жийина һʹәта-һʹәтайе сәр әʹзмана бьстинә, демәк 144 000, йед кӧ ԝе тʹәви Иса «ль сәр дьнйайе пʹадшатийе бькьн» (Әʹйан. 5:10).

10. Чьрʹа әʹлаләта мәзьнрʹа лазьм ә дәрһәԛа Йаһоԝа пешийа Һʹәзарсалийе пебьһʹәсьн у рʹийед ԝи һин бьн?

10 Бәле, жь сала 1935 Шәʹдед Йаһоԝа фәʹм кьрьн, ԝәки әʹлаләта мәзьн жь хәԝн-хәйала Йуһʹәнна, әԝ һәйә Мәсиһийед амьн, йед кӧ ԝе жийина һʹәта-һʹәтайе сәр әʹрде бьстиньн. У сәва кӧ әԝана ԝәʹде тәнгасийа мәзьн хьлаз бьн, әԝ әʹлаләта мәзьн гәрәке дәрһәԛа Йаһоԝа пешийа Һʹәзарсалийе бенә һинкьрьне. Баԝәрийа ԝан гәрәке ԛайим бә, сәва кӧ «бькарьбьн жь ԝан һʹәму тьштед» кӧ ԝе пешийа Һʹәзарсалийа Сәрԝертийа Мәсиһ бьԛәԝьмьн, «бьрʹәвьн-хьлаз бьн» (Луԛа 21:34-36).

11. Чьрʹа һьнә Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз дьфькьрин, ԝәки паши Һʹәзарсалийе һьнә мәрьв дьбәкә һәрʹьн сәр әʹзмана?

11 Ле чьрʹа Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз дьфькьрин, ԝәки йанчь һьнә мәрьвед амьн, ԝе паши Һʹәзарсалийе һәрʹьн сәр әʹзмана? Чьмки әԝана фькьрин кӧ чьрʹа хьзмәткʹаред амьнә бәре гәрәке жийина сәр әʹрде бьстиньн, ле Мәсиһийед кӧ нә бь тʹәмами амьн ьн, ԝе бенә хәлаткьрьне кӧ бьжин ль әʹзмана? Әԝ фәʹмкьрьн, «Бьрща Ԛәрәԝьлийеда» йа 15 Сьбате, сала 1913 дьһатә шьровәкьрьне. Фәʹмдари йә, Леколинкʹаред Кʹьтеба Пироз ӧса дьфькьрин, чьмки дӧ фькьред ԝанә нәрʹаст һәбун. Йәк әԝ бу,  кӧ 1) әʹлаләта мәзьн ԝе һәрʹә ль әʹзмана у 2) нава ве әʹлаләта мәзьнда ԝе Мәсиһийед ӧса бьн, йед кӧ нә бь тʹәмами амьн ьн.

12-13. Мәсиһийед бьжарти у әʹлаләта мәзьн сәр хәлата хԝә ча дьньһерʹьн?

12 Ча мә дит, сала 1935-да Шәʹдед Йаһоԝа ида зәлал фәʹм кьрьн, ԝәки мәрьвед кӧ ԝе Һармәгәдонеда хьлаз бьн, әԝ ьн әʹлаләта мәзьн кӧ Йуһʹәнна хәԝн-хәйаледа дит. Әԝана ԝе сәр әʹрде жь «тәнгасийа мәзьн» дәрен, у ԝе «бь дәнгәки бьльнд» бькьн гази: «Хьлазбун жь дәсте Хԝәдейе мә йә, Йе кӧ ль сәр тʹәхт рʹуньшти йә у жь дәсте ԝи Бәрхи йә» (Әʹйан. 7:10, 14). Һьн жи Кʹьтеба Пироз һин дькә, ԝәки әԝед кӧ жь мьрьне рʹабьн сәва сәр әʹзмана һʹәта-һʹәтайе бьжин, ԝе «һе тьштәки ԛәнщ» бьстиньн, демәк һевийа һе баш, нә кӧ мәрьвед бәрейә амьн (Ибрн. 11:40). Ләма жи паши ве йәке ча әԝ фәʹмкьрьн зәлал бу, хушк-бьра ида дәстпекьрьн һе бь хирәт мәрьва тʹәглиф кьн, кӧ Йаһоԝарʹа хьзмәт кьн, сәва жийина һʹәта-һʹәтайе сәр әʹрде бьстиньн.

13 Әԝед кӧ дькʹәвьнә нава әʹлаләта мәзьн, һевийа хԝәрʹа ша дьбьн. Әԝана фәʹм дькьн, ԝәки Йаһоԝа сафи дькә, кӧ хьзмәткʹаред ԝийи амьн кʹидәре жерʹа хьзмәт кьн, сәр әʹрде йан сәр әʹзмана. Мәсиһийед бьжарти у әʹлаләта мәзьн фәʹм дькьн, ԝәки әԝана хәлата хԝә дьстиньн жь рʹәʹм у ԛәнщийа Йаһоԝайә мәзьн, бь сайа ԛӧрбана Иса Мәсиһ (Рʹом. 3:24).

ҺӘЖМАРА МӘЗЬН

14. Паши сала 1935, чьрʹа гәләк дьфькьрин кӧ ча пʹехәмбәрти дәрһәԛа әʹлаләта мәзьн ԝе бе сери?

14 Паши ве йәке чахе сала 1935 фәʹмкьрьна щьмәʹта Йаһоԝа зәлал бу, йәкә гәләк жь ԝана дьфькьрин, кӧ мәрьвед һевийа кʹижана жийина сәр әʹрде бу, ԝе ча бькарьбьн бьбьнә әʹлаләта мәзьн. Мәсәлә, чахе фәʹмкьрьна дәрһәԛа әʹлаләта мәзьн зәлал бу, Роналд Паркин 12 сали бу. Әԝ тинә бира хԝә: «Һьнге, нав тʹәмамийа дьнйайе ԝәкә 56 000 мьзгинван һәбун, у гәләк жь ԝана, дьԛәԝьмә һʹәчʹи зәʹф жи, Мәсиһийед бьжарти бун. Ләма жи ӧса дьһатә кʹьфше, кӧ әʹлаләта мәзьн, нә ӧса мәзьн бу».

15. Чаԝа әʹлаләта мәзьн һе зедә дьбә?

15 Паше, нава бь дәһа сала, гәләк ԝәлатада мисйонер һатьнә шандьне, у һәжмара Шәʹдед Йаһоԝа мәзьн дьбу. Паше, сала 1968-да, ԝана дәстпекьр пе кʹьтеба «Рʹастийа кӧ Дьбә бәрбь Жийина Һʹәта-Һʹәтайе» тʹәви мәрьва һинбуна Кʹьтеба Пироз дәрбаз кьн. Ве кʹьтебеда рʹастийа Кʹьтеба Пироз ӧса зәлал дьһатә шьровәкьрьне, кӧ гәләк мәрьвед мьлук незики Йаһоԝа бун. Нава 4 салада, нив милйон зедәтьр мәрьв һатьнә ньхӧмандьне. Хенщи ве йәке, һʹӧкӧме Дера  Католики ида сәр Амәрикайа Латини у ԝәлатед майин сьст бьбу, у ӧса жи ԛәдәхәкьрьна шьхӧле мә Әԝропайа Рʹоһьлате у Африкайеда һатә һьлдане, ләма диса бь милйона мәрьв һатьнә ньхӧмандьне (Иша. 60:22). Ле ԝан пашԝәхтийада тʹәшкиләта Йаһоԝа һащәтед ӧса дәрдьхә, кʹижан кӧ али мәрьва дькьн пебьһʹәсьн кӧ Кʹьтеба Пироз чь һин дькә. Әшкәрә йә, кӧ әʹлаләта мәзьн рʹасти жи һе зедә дьбә, у иро һәжмара ԝе әʹлаләте һʹәйшт милйона зедәтьр ә.

ӘʹЛАЛӘТА МӘЗЬН КӦ ЖЬ ЩУРʹӘ-ЩУРʹӘ МЬЛӘТА ЙӘ

16. Әʹлаләта мәзьн жь кʹидәре те тʹопкьрьне?

16 Хәԝн-хәйаледа Йуһʹәнна дәрһәԛа әʹлаләта мәзьн дьбежә, ԝәки ԝе «жь һәр мьләти, жь һәр бәрәке, жь һәр щьмәʹте у жь һәр зьмани» бә. Зәкәрйа пʹехәмбәр дәрһәԛа ве йәке пешда гот: «Ԝан рʹожада дәһ мәрьв жь һʹәму зьманед мьләта, ԝе хԝә рʹишийе кʹьнще Щьһукива бьгьрьн, у бежьн: ‹Әм дьхԝазьн тʹәви ԝә бен, чьмки мә бьһистийә Хԝәде тʹәви ԝә йә›» (Зәкәр. 8:23, ДТʹ).

17. Чь шьхӧл те кьрьне бона мәрьвед жь һʹәму мьләта у зьмана?

17 Шәʹдед Йаһоԝа фәʹм дькьн, кӧ сәва мәрьв жь һʹәму зьмана бенә тʹопкьрьне, мьзгини гәрәке сәр гәләк зьмана бе бәлакьрьне. Мә әʹдәбйәтед сәр һʹиме Кʹьтеба Пироз сәр 130 зьмана зедәтьр ԝәлдьгәрʹанд, ле иро әм нава тʹәрихийеда  шьхӧле ԝәлгәрʹандьнейә мәзьн дькьн, кӧ ида сәр 900 зьмана зедәтьр те ԝәлгәрʹандьне. Әʹйан ә, рʹасти жи Йаһоԝа иро кʹәрәмәте дькә, кӧ жь һʹәму мьләта әʹлаләта мәзьн тʹоп дькә. Әм гәләк рʹази нә кӧ хԝарьна рʹӧһʹани сәр һе зедә у зедә зьмана һәйә. Фьрԛийа зьмана ортʹа хьзмәткʹаред Йаһоԝа нав тʹәмамийа дьнйайеда, нә кӧ ԝана щӧдә дькә, ле дькә йәктийе. У әԝана әʹйан ьн пе ве йәке, кӧ бь хирәт мьзгинийе бәла дькьн у һʹьзкьрьна бьрати һьндава һәвда нишан дькьн. Рʹасти жи, әԝ йәк кӧ әм пе чʹәʹве хԝә дьвиньн ча әв пʹехәмбәрти те сери, баԝәрийа мә гәләк дьшьдинә! (Мәт. 24:14; Йуһʹн. 13:35).

ӘԜ ХӘԜН-ХӘЙАЛ БОНА ТӘ ЧЬ ТЕ ҺʹӘСАБЕ?

18. а) Ль гора Ишайа 46:10, 11, чьрʹа әм әʹщебмайи наминьн, кӧ Йаһоԝа әԝ пʹехәмбәртийа дәрһәԛа әʹлаләта мәзьн тинә сери? б) Чьрʹа әԝ мәрьв, һевийа кʹижана жийина сәр әʹрде йә, нафькьрьн кӧ әԝана бәләнгаз ьн?

18 Мәʹнийа мә мәзьн ә, кӧ ша бьн бона ве пʹехәмбәртийе дәрһәԛа әʹлаләта мәзьн! Әм әʹщебмайи наминьн кӧ Йаһоԝа әԝе пʹехәмбәртийе бь ԝи щурʹе мәхсус тинә сери! (Бьхунә Ишайа 46:10, 11.) Әԝед кӧ дькʹәвьнә нава әʹлаләта мәзьн, гәләк рʹази нә бона ве һевийе, кӧ Йаһоԝа дьдә ԝан. Әԝана нафькьрьн кӧ әԝана бәләнгаз ьн, кӧ пе рʹӧһʹе пироз бьжарти ниньн сәва тʹәви Иса сәр әʹзмана сәрԝертийе бькьн. Кʹьтеба Пирозда әм дьхуньн дәрһәԛа ԝан жьн у меред амьн, рʹебәрийа кʹижана рʹӧһʹе пироз дькьр, ле йәкә нав 144 000-да нибун. Мәсәлә, Йуһʹәннайе Ньхӧмдар (Мәт. 11:11). Диса мәсәләк әԝ һәйә Даԝьд (Кʹар. Шанд. 2:34). Әԝана у диса йед майин, ԝе жь мьрьне рʹабьн, сәва щьнәтеда сәр әʹрде бьжин. Әԝана гьшк тʹәви әʹлаләта мәзьн, ԝе бькарьбьн амьнийа хԝә һьндава Йаһоԝа у сәрԝертийа ԝи бьдьнә кʹьфше.

19. Ча хәԝн-хәйала Йуһʹәнна дәрһәԛа әʹлаләта мәзьн нишан дькә, кӧ әм чь ԝәʹдәйида дьжин?

19 Тʹӧ щар нава тʹәрихийа инсанәтеда Хԝәде ӧса бь милйона мәрьв жь һʹәму мьләта нәкьрийә йәктийе. Фьрԛи тʹӧнә һевийа мә жийина сәр әʹрде йә йан сәр әʹзмана, әм гәрәке чьԛас дәсте мә те али мәрьва бькьн, сәва әԝана бьбьн пʹара әʹлаләта мәзьн (Йуһʹн. 10:16). Зутьрәке, Йаһоԝа ԝе тәнгасийа мәзьн бинә сәр әʹрде, дәрһәԛа кʹижани пешда һатьбу пʹехәмбәртикьрьне. Әԝ тәнгасийа мәзьн ԝе һʹәму сәрԝертийед мәрьва у религийа, йед кӧ кӧл-дәрд мәрьварʹа анинә, бьдә һьлдане. Әԝ ԛәдьрәки чьԛас мәзьн ә, ԝәки һʹәмуйед кӧ дькʹәвьнә нава әʹлаләта мәзьн, ԝе һʹәта-һʹәтайе сәр әʹрде Йаһоԝарʹа хьзмәт кьн! (Әʹйан. 7:14).

КʹЬЛАМА 139 Һәр Тьштед Ну Бьдьн Бәр Чʹәʹве Хԝә

^ абз. 5 Ве готареда әме шеԝьр кьн хәԝн-хәйала пʹехәмбәртийе, кʹижан кӧ Йуһʹәнна дит дәрһәԛа щьвандьна «әʹлаләтәкә . . . мәзьн». Бешьк, әԝ йәк ԝе баԝәрийа ԝан һʹәмуйа бьшьдинә, йед кӧ дькʹәвьнә нава ԝе әʹлаләте.

^ абз. 4 Һьнге Шәʹдед Йаһоԝа ӧса дьһатьнә навкьрьне.

^ абз. 8 Бьньһерʹә кʹьтеба «Шәʹдед Йаһоԝа: Әʹламәтчийед Пʹадшатийа Хԝәде», рʹупʹ. 159-163.