Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Һәвале Баш бә Һәвалтийа Хԝә Ӧнда Нәкә

Һәвале Баш бә Һәвалтийа Хԝә Ӧнда Нәкә

Щиани у Маурисйо ида 50 сал ә һәвалед һәв ьн. Ле щарәке ӧса ԛәԝьми, ԝәки һәвалтийа ԝан кʹәтә бьн ԛәзийе. Маурисйо гьли дькә: «Ԝәʹде чәтьнайа, мьн һьнә шашийед мәзьн бәрда, у әԝ бу мәʹни кӧ ортʹа мә хьраб бу». Щиани зедә дькә: «Чахе әз рʹастийе пеһʹәсийам, һьнге Маурисйо Кʹьтеба Пироз мьн һин дькьр. Әԝ бона мьн ширәткʹаре рʹӧһʹани бу. Ләма жи әз зәндәгьрти мам кӧ әԝи ча әԝ шаши бәрдан. Чахе мьн фәʹм кьр ԝәки әз ида хԝәрʹа бьм, әԝ жи хԝәрʹа, те бежи дьнйа сәр мьнда һьлшийа. Мьн хԝә гәләк тʹәне тʹәхмин дькьр».

ҺӘВАЛЕД баш гәләк ԛимәт ьн, чьмки һәвалтийа ԛәԝи ньшкева найе. Ле һәрге әм тʹәхмин дькьн ԝәки һәвале хԝә ӧнда дькьн, әм чь бькьн сәва һәвалтийа хԝә хԝәй кьн? Ԝәрә жь Кʹьтеба Пироз чәнд сәрһатийед мәрьва шеԝьр кьн, у пебьһʹәсьн кӧ ча ԝана һәвалтийа хԝә хԝәй кьрьнә у чь дәрсе әм дькарьн жь ԝана һин бьн.

ЧАХЕ ҺӘВАЛ ШАШИЙЕ ДЬКӘ

Даԝьде шьван у пʹадша, хԝәйе һәвалһогьред баш бу. Һәваләки ԝи Йонатʹан бу (1 Сам. 18:1). Ле диса һәвалед Даԝьд һәбун, мәсәлә Натʹане пʹехәмбәр. Кʹьтеба Пирозда найе готьне ча у кʹәнге ԝана дәстпекьр һәвалтийе бькьн, ле ԝәхтәки Даԝьд дәстпекьр итʹбарийа хԝә Натʹан бинә ча һәвале хԝә. Мәсәлә, чахе Даԝьд дьхԝәст Йаһоԝарʹа пʹарьстгәһе ава кә, әԝи нета дьле хԝә Натʹанрʹа вәкьр. Бәле, Натʹан бона Даԝьд һәвал бу у ча мәрьвәки кӧ рʹӧһʹе Йаһоԝайи пироз сәр бу (2 Сам. 7:2, 3).

Ле щарәке тьште ӧса ԛәԝьми, сәва чь жи һәвалтийа ԝан кʹәтә бьн ԛәзийе. Даԝьд Пʹадша тʹәви Бәт-Шәбайе бенамуси кьр, у һьн жи паше мере ԝе Урийа кӧшт (2 Сам. 11:2-21). Рʹаст ә Даԝьд гәләк сала Йаһоԝарʹа амьн бу у һәԛи дькьр, ле паше әԝи гӧне гьран кьр! Гәло чьрʹа тʹәви пʹадшаки ӧса ԛәнщ тьште ӧса ԛәԝьми? Гәло әԝ һаш пе тʹӧнә бу ԝәки гӧнәки гәләк гьран кьрийә? Гәло әԝ  дьфькьри ԝәки әԝ ԝе бькарьбә гӧне хԝә жь Хԝәде вәшерә?

Хенщи Натʹан дәрһәԛа гӧне Даԝьд мәрьвед дьн жи заньбун. Ле гәло Натʹан чь кьр? Гәло әԝ һивийе бу ԝәки кәсәки дьн пʹадшарʹа дәрһәԛа гӧне ԝи бежә? Гәло чьрʹа Натʹан кʹәтә нав шьхӧле Даԝьд, нә әԝи дькарьбу һәвалтийа хԝәйә ԛәԝи тʹәви ԝи ӧнда кьра? Натʹан заньбу ԝәки Даԝьд, мәрьвәки нәнәһәԛ Урийа кӧшт, у әԝ дькарә ԝи жи бькӧжә һәрге әԝ гӧне Даԝьд әшкәрә бькә.

Ле Натʹан пʹехәмбәр мәрьве Хԝәде бу. Әԝи заньбу кӧ һәрге әԝ хԝә кәр кә, һәләԛәтийа ԝи тʹәви Даԝьд ида ԝе мина бәре нибә, у һьн жи исафа ԝи ԝе тʹәмьз нибә. Натʹан фәʹм дькьр ԝәки һәвале ԝи Даԝьд жь рʹийа Йаһоԝа дәркʹәт у жерʹа аликʹари лазьм ә сәва диса вәгәрʹә сәр рʹийа рʹаст. Бәле, ԝи ԝәʹдәйи Даԝьд һʹәԝще һәвале рʹаст бу у Натʹан һәма әԝ һәвал бу. Натʹан сафи кьр ԝәки хәбәрдана хԝә бь мәсәләке дәстпекә, кʹижан кӧ ԝе дьле Даԝьд бьгьрә. Әԝи мәсәла шьван ани, чьмки Даԝьд бәре хԝәха шьван бу. Бь ви авайи, Натʹан гьлийед Хԝәде ӧса дәрбази Даԝьд кьр, кӧ әԝ пʹошман бу. Әԝи фәʹм кьр кӧ әԝи гӧнед гәләк гьран кьрийә у әве йәке ԝи һелан кьр гӧне хԝә бинә рʹуйе хԝә у тʹобә бькә (2 Сам. 12:1-14).

Ле тәйе чь бькьра һәрге һәвале тә шашикә мәзьн бькьра, йан жи гӧне гьран? Дьԛәԝьмә тӧ бьфькьри кӧ һәрге тӧ жерʹа шашийа ԝи бежи, тӧйе ԝи ӧнда ки. Йан жи дьбәкә тӧ бьфькьри кӧ һәрге дәрһәԛа гӧне ԝи рʹуспийарʹа бежи сәва рʹӧһʹанида али ԝи бькьн, әв те һʹәсабе тӧ жерʹа мьхәнәтийе дьки. Гәло тәйе чь бькьра ве дәрәщеда?

Щиани дәрһәԛа кʹе жи мә жоре гот, тинә бира хԝә: «Мьн фәʹм кьр ԝәки тьштәк ԛәԝьми, чьмки Маурисйо ида ча бәре ӧса тʹәви мьн незик нибу. Мьнрʹа гәләк чәтьн бу, ле йәкә мьн сафи кьр ԝәки бона ве йәке тʹәви ԝи хәбәр дьм. Мьн дьле хԝәда дьгот: ‹Ижа әз чь жерʹа бежьм? Нә әԝ хԝәха жи занә чь гәрәке бькә. Һәрге әз жерʹа хәбәр дьм, әԝ дькарә гәләк һерс кʹәвә!› Ле әԝ һʹәму тьшт чь кӧ әԝи мьн һин дькьр, бира мьнда бу, у әԝе йәке әз һелан кьрьм тʹәви ԝи хәбәр дьм. Чахе мьнрʹа аликʹари лазьм бу, әԝи жи тʹәви мьн хәбәр дьда. Мьн нәдьхԝәст һәвалтийа хԝә тʹәви ԝи бьбьрʹьм, ле мьн дьхԝәст али ԝи бькьм, чьмки мьн ԝи һʹьз дькьр».

Маурисйо зедә дькә: «Щиани бь дьле сах незики мьн бу, у чь кӧ мьнрʹа дьгот гьшк рʹаст бу. Мьн фәʹм дькьр ԝәки ахьрийа кьред мьни хьрабда нә Щиани нәһәԛ ә, нә жи Йаһоԝа. Ләма мьн ширәткьрьна рʹуспийа ԛәбул кьр у ԝәʹдә дәрбаз бу әз диса рʹӧһʹанида ԛәнщ бум».

ЧАХЕ ҺӘВАЛ ЧӘТЬНАЙЕДА НӘ

Диса һәвалед Даԝьд һәбун, йед кӧ ԝәʹде чәтьнайа бь амьни кʹеләка ԝи бун. Мәсәлә, Кʹьтеба Пироз Һуша нав дькә «һәвалбәнде Даԝьд» (2 Сам. 16:16; 1 Дир. 27:33). Дьԛәԝьмә әԝ ԝәзир бу, йе кӧ һәвале пʹадшайи незик бу. У щара Һуша фәрманед ӧса дьани сери, йед кӧ конфиденсийал бун.

Чахе кӧрʹе Даԝьд Абшалом тʹәхте пʹадшатийе зәфт кьр, гәләк Исраели алийе ԝи гьртьн. Ле Һуша тʹәви Даԝьд ма. Чахе Даԝьд рʹәвийа кӧ хԝә хьлаз кә, Һуша һьнге жи тʹәви ԝи чу. Дьле Даԝьд гәләк дешийа, чьмки кӧрʹе ԝи тʹәви мәрьвед кӧ Даԝьд итʹбарийа хԝә ԝан дьани, мьԛабьли ԝи дәркʹәтьбун. Ле Һуша Даԝьдрʹа амьн ма, әԝ һәла һе жи һазьр бу бона ԝи әʹмьре хԝә бькә бьн ԛәзийе. Чаԝа Даԝьд жерʹа готьбу, әԝ чу бал дьжмьна у нәһишт ԝәки нета ԝан бе сери. Һуша әԝ йәк кьр нә жь бо борщдарийа хԝә чаԝа ԝәзир, ле чьмки әԝ һәвале амьн бу (2 Сам. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16).

Дьле мә дьлгәрм дьбә чахе әм дьвиньн, кӧ нава хушк-бьред мәда һәвалтийа рʹаст һәйә. Әм нафькьрьн ԝәки сәва шьхӧлед мәйи щьватеда йан сәва борщед мә, әм  гәрәке тʹәви ԝан һәвалтийе бькьн. Ле әм бь кьред хԝә ԝанрʹа нишан дькьн ԝәки әм ԝана һʹьз дькьн у ләма тʹәви ԝан һәвалтийе дькьн.

Ԝәрә бьньһерʹьн ԛәԝьмандьна бьре мә Федерико. Федерико бь аликʹарийа һәвале хԝә Антонио, чәтьнайед гьранда тәйах кьрийә. Әԝ гьли дькә: «Чахе Антонио дәрбази щьвата мә бу, зутьрәке әм бунә һәвал. Әм һәрдӧ жи бәрдәстийе щьвате бун, у мә һʹьз дькьр тʹәвайи һәвкʹарийе бькьн. Һьнә ԝәʹдә шунда Антонио һатә кʹьфшкьрьне ча рʹуспи. Әԝ нә кӧ тʹәне һәвале мьн бу, ле әԝ ӧса жи алийе рʹӧһʹанида бона мьн мәсәлә бу». Паше ӧса ԛәԝьми кӧ Федерико гавәкә нәрʹаст кьр. Әԝи дәрберʹа аликʹарийе жь рʹуспийа хԝәст, ле ида нькарьбу ча пешәнг йан бәрдәстийе щьвате хьзмәт кьра. Ле гәло Антонио чь кьр?

Чахе Федерико чәтьнайеда бу, һәвале ԝи Антонио гӧһ да ԝи у бәр дьле ԝида һат

Федерико тинә бира хԝә: «Мьн дьдит кӧ дьле Антонио сәр мьн дьшәԝьти. Әԝи чьԛас дькарьбу али мьн дькьр ԝәки әз бәрхԝә нәкʹәвьм. Әԝи тʹӧ щар әз нәдьһиштьм у гәләк хәм дькьр ԝәки әз зу рʹӧһʹанида ԛәнщ бьм. Әԝи дьл дьда мьн ԝәки әз рʹӧһʹанида ԛәԝи бьм у сьст нәбьм». Антонио шьровәдькә: «Мьн гәләк ԝәдә хәрщ дькьр тʹәв Федерико, чьмки мьн дьхԝәст ԝәки әԝ дьле хԝә мьнрʹа вәкә у кӧла хԝә мьнрʹа гьли кә». Ԝәʹдә дәрбаз бу у Федерико рʹӧһʹанида ԛәԝи бу у диса һатә кʹьфшкьрьне ча пешәнг у бәрдәстийе щьвате. Антонио дьбежә: «Рʹаст ә ньһа әм щурʹә-щурʹә щьватада хьзмәт дькьн, ле ньһа әм һәврʹа һе незик ьн».

ҺӘВАЛЕ ХԜӘ ӦНДА НӘКӘ

Тәйе ча хԝә тʹәхмин кьра һәрге һәвале тәйи незик пьшта хԝә бьда тә чахе тӧ гәләк һʹәԝще ԝи буйайи? Фәʹмдари йә ԝәки ԝе гәләк дьле тә бьешийа. Гәло тәйе бьбахшанда ԝи? Тәйе хԝә диса незики ԝи бьгьрта ча бәре?

Бьфькьрьн кӧ чь ԛәԝьми тʹәви Иса чахе әԝ сәр әʹрде бу. Иса гәләк ԝәхт хәрщ дькьр тʹәви шандийед хԝәйи амьн, у әԝана һәврʹа гәләк незик бун. Ләма әԝи ԝана нав дькьр ча достед хԝә (Йуһʹн. 15:15). Ле чахе Иса гьртьн у ԝи гәрәке бькӧштана, шанди  рʹәвин. Пешийа ԝе ԛәԝьмандьне Пәтрус бәр шандийа готә Иса кӧ тʹӧ щар ԝи наһелә, ле һәма ԝе шәва кӧ Иса ԝе бьмьра, Пәтрус гот ԝәки Иса нас накә (Мәт. 26:31-33, 56, 69-75).

Иса заньбу ԝәки ԝе щерʹьбандьна хԝәйә хьлазийеда тʹәне бьминә. Мәʹнийа ԝи һәбу ԝәки дьлтәнг бә у бьхәйидә жи. Ле чәнд рʹож паши сахбуна хԝә, жь хәбәрдана ԝи тʹәви шагьрта ԛә нәдьһатә кʹьфше ԝәки әԝ сәр ԝана һерс бу, хәйиди бу, йан жи бәр хԝә дькʹәт кӧ ԝана чьрʹа ӧса кьр. Иса шашийед ԝан нәда рʹуйе ԝан у нә жи ԝана нәһәԛ кьр кӧ чьрʹа чахе әԝ һатә гьртьне, ԝана әԝ тʹәне һиштьн.

Дәԝсе, Иса бәр дьле Пәтрус у шандийед дьнда һат. Бона Иса шанди диса жи һәвале ԝи бун у әԝи итʹбарийа хԝә ԝан дьани. Иса тʹәми да ԝан ԝәки шьхӧләки фәрз у мәзьн бькьн кӧ тʹәрихийеда ԛә нәԛәԝьмибу. Әԝи һʹьзкьрьна ӧса мәзьн ԝанарʹа да кʹьфше, кӧ гәләк ԝәхт бира ԝана нәдьчу. Әԝана сәр хԝә дьхәбьтин ԝәки ида тьштед ӧса нәкьн. Бь рʹастийе жи, әԝ шьхӧле кӧ Иса дабу ԝан, ԝана гәләк баш ани сери (Кар. Шанд. 1:8; Колс. 1:23).

Хушкәк бь наве Елвира гьли дькә ԝәки щарәке әԝе һәвала хԝә Гйулиана да хәйидандьне. Елвира тинә бира хԝә: «Чахе әԝе мьнрʹа гот ԝәки мьн бь кьре хԝә дьле ԝе ешандийә, әз гәләк дьлтәнг бум. Изьна ԝе һәбу сәр мьн һерскʹәвә жи, ле әз зәндәгьрти мам кӧ әԝ дьһа зәʹф бона мьн бәр хԝә дькʹәт. Әԝ нәдьхԝәст ԝәки бона кьред хԝә әз ахьрийа хьраб бьстиньм. Әзе тʹьме жь ԝе рʹази бьм, чьмки әԝе дина хԝә нәда сәр нәрʹастийа мьн һьндава ԝе, у әԝе нәдьхԝәст кӧ әз бона кьред хԝә зийане бьстиньм. Әз жь Йаһоԝа рʹази бум ԝәки әԝи һәваләкә ӧса да мьн, йа кӧ һалхԝәшийа мьн сәр йа хԝәрʹа дьгьрт».

Демәк мә ве готареда дит кӧ һәвале баш ԝе чь бькә чахе һәвалти бьн ԛәзийеда нә. Әԝ ԝе әʹсә тʹәв һәвале хԝә бь нәрми хәбәр дә у чахе лазьм бә ԝе әшкәрә жерʹа бежә дәрһәԛа шашийа ԝи. Әԝ мина Һуша у Натʹан, ԝәʹде чәтьнайа бь амьни кʹеләка ԝи бә у мина Иса һазьр бә бьбахшинә ԝи. Ле гәло тӧ һәваләки ӧса ни?