Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Кʹьтеба Пироз у Ахьрийа Тә

Кʹьтеба Пироз у Ахьрийа Тә

БЬДӘ БӘР ЧʹӘʹВЕ ХԜӘ, кӧ тӧ шәв, тәрʹийеда рʹе дьчи. Тӧ натьрси кӧ ӧндаби, чьмки дәсте тәда фәнәр ә. Чахе тӧ әве фәнәре бәржер дьки, зәлал дьвини тьштед дәр-дора хԝә. Ле чахе тӧ фәнәр пешийа хԝә дьгьри, шәԝԛа лусе тәрʹа зәлал дькә рʹийа кӧ пешийа тә йә.

Әм дькарьн бежьн, ԝәки Кʹьтеба Пироз жи ԝәк фәнәр ә. Чаԝа мә ида дит, Хәбәра Хԝәде дькарә али мә бькә, кӧ бькарьбьн дәрбера дәрбаз кьн тьштед кӧ пешийа мә нә. Мәсәлә проблемед һәр рʹожи, йед кӧ ве дьнйа тәʹрида, рʹасти мә тен. Ле Кʹьтеба Пироз һе зедә дькә. Демәк әв ахьрийе мәрʹа зәлал дькә. Әԝ ӧса жи али мә дькә бьвиньн рʹийа кӧ дьбә бәрбь бәхтәԝарийа һәрһәйи у ләзәте (Зәбур 119:105). Чь щурʹәйи?

Ԝәрен әм шеԝьр кьн дӧ дәрәща, кʹидәре кӧ Кʹьтеба Пироз һевийа керһати дьдә бона ахьрийе: 1 Әв али мә дькә нета жийине бьвиньн, у 2 мә һин дькә, кӧ чаԝа достийа һәрһәйи тʹәви Әʹфьрандаре хԝә чекьн.

1 НЕТА ЖИЙИНЕ

Кʹьтеба Пироз ширәтед лазьм дьдә, кӧ әм бькарьбьн проблемед хԝәда тәйах кьн. Әв кʹьтеб һе зедә дькә. Дәԝса кӧ мә һелан кә тʹәне дина хԝә бьдьнә проблем у хәмгинийа хԝә, әԝ кʹьтеб мә һин дькә, кӧ бона мәрьвед дьн хәм бькьн. Тʹәне ԝи чахи нета жийина мә бь рʹасти ԝе һәбә.

Һәла дина хԝә бьдә ве принсипа жь Кʹьтеба Пироз: «Хԝәзи ль дайийа, нә кӧ ль стандийа» (Кʹаред Шандийа 20:35). Дькари бьки бира хԝә әԝ ԝәʹдә, чахе тӧ алийе материалида али мәрьве дәстәнг кьр? Йан дьбә кӧ, тә бь дьл гӧһ да һәвале хԝә, чахе әԝ дьле хԝә тәрʹа вәдькьр? Йан дькари бьки бира хԝә шабуна кӧ тә станд, чахе али кәсәк кьр шабуна хԝә ӧнда нәкә?

Әм бь рʹасти жи шабунәкә мәзьн дьстиньн, чахе тьштәки дьдьнә кәсәк у дәԝсе һивийе ньньн, кӧ әԝ мәрʹа тьштәк бькьн. Ньвискʹарәк гот: «Бь рʹасти чахе тӧ хԝә дьди кӧ тьштәки сәва кәсәки  бьки, дәԝсе жь ве һе зедә дьстини; бь дайине тӧ һивийе нини хәлате бьстини». Бәле чахе әм аликʹарийе дьдьнә кәсәки, хут ԝан мәрийарʹа мәщала кʹижана кӧ тʹӧнә йә дәԝсе тьштәк бона тә бькьн, һьнге әм хәлатәкә баш дьстиньн. Ӧса әм рʹастә-рʹаст тʹәви Әʹфьрандар һәвкʹарийе дькьн. У Хԝәде сәр кьред мәйә ԛәнщ дьньһерʹә ча сәр дәйна, кӧ әм ԝирʹа вәдьгәрʹиньн (Мәтʹәлок 19:17). Әԝ гәләк ԛимәт дькә чахе әм аликʹарийе дьдьнә бәләнгаза у шкәстийа. Әԝ соз дьдә мә хәлат кә бь жийина һәрһәйи ль сәр әʹрде щьнәте. Әв бь рʹасти жи һевийа пʹьрʹ баш ә бона ахьрийе! (Зәбур 37:29; Луԛа 14:12-14). *

Хенщи ԝе йәке, Кʹьтеба Пироз дьбежә, кӧ әм дькарьн нета жийине бьвиньн, һәрге Хԝәдайе рʹаст, демәк Йаһоԝа бьһʹәбиньн. Хәбәра ԝи мә һелан дькә пәсна, рʹумәте бьдьнә ԝи, у гӧрʹа ԝида бьн (Ԝаиз 12:13; Әʹйанти 4:11). Чахе әм ӧса дькьн, әм тьштәкә баш ԛәзанч дькьн: Демәк ԛәбулкьрьна Әʹфьрандар. Әԝ мәрʹа дьбежә: «Сәрԝахт бә у дьле мьн ша кә» (Мәтʹәлок 27:11, ДТʹ). Һәла бьфькьрьн, чахе әм бь сәрԝахтийе, ль сәр һʹиме Кʹьтеба Пироз тьштәки сафи дькьн, ӧса әм дьле Баве хԝәйи әʹзмана ша дькьн. Чьма? Чьмки әԝ бона мә хәм дькә у дьхԝазә кӧ әм жь рʹебәрийа ԝи кʹаре бьстиньн (Ишайа 48:17, 18). Бь рʹасти жи нетәкә чьԛас баш дькарә щәм мә һәбә, кӧ бьһʹәбиньн Әʹфьрандаре гәрдуне у бьжин ӧса, кӧ ԝи хԝәш бен.

2 ДОСТИЙА ТʹӘВИ ӘʹФЬРАНДАРЕ МӘ

Кʹьтеба Пироз ӧса жи мә һин дькә, ԝәки достийа хԝә тʹәви Әʹфьрандар чекьн. Ньвисаре Пироз дьбежә: «Хԝә ль Хԝәде бьгьрьн, Хԝәде жи ԝе хԝә ль ԝә бьгьрә» (Аԛуб 4:8). Щарна дьбә кӧ әм дӧдьли дьбьн у дьфькьрьн ԝәки әме нькарьбьн бьбьнә досте Әʹфьрандаре Һʹьмзор. Ле Кʹьтеба Пироз мә дьдә баԝәркьрьне, кӧ һәрге Хԝәде «бьгәрʹьн», әме ԝи «бьбиньн», чьмки «Хԝәде жь мә һәр кәси нә дур ә» (Кʹаред Шандийа 17:27). Чаԝа те кʹьфше, Кʹьтеба Пироз мә һелан дькә бьбьнә достед Хԝәде, у әв ахьрийа пʹьрʹ баш мәрʹа вәдькә. Гәло чь щурʹәйи?

Ԝәрен кʹур бьфькьрьн: Чь жи әм бькьн, тʹӧ кәс жь мә нькарә жь дьжмьне гәләк хоф хԝә хьлаз кә. Әв дьжмьн мьрьн ә (1 Корьнтʹи 15:26). Дәстпек у хьлазийа Хԝәде тʹӧнә. Әԝ Хԝәдайе һәрһәйи йә у дьхԝазә, кӧ достед ԝи жи һәрһәйи бьжин. Бь гьлийед бәдәԝ Кʹьтеба Пироз нета Йаһоԝа һьндава инсанәтеда ӧса әʹйан дькә: «Дьле ԝә бьра бьжи һʹәта-һʹәтайе» (Зәбур 22:26).

Ле чаԝа тӧ дькари һәвалтийа һәрһәйи тʹәви Хԝәде ԛәзанч ки? Бәрдәԝам кә дәрһәԛа Ԝи пебьһʹәсә жь рʹупʹелед Кʹьтеба Пироз (Йуһʹәнна 17:3; 2 Тимотʹейо 3:16). Аликʹарийа ԝи бьгәрʹә, кӧ бькарьби Ньвисаред Пироз фәʹм бьки. Кʹьтеба Пироз мә дьдә баԝәркьрьне, кӧ һәрге әм бь дьл у щан «һиви жь Хԝәде» бькьн, кӧ сәрԝахтийе бьдә мә, әԝе әʹсәйи бьдә * (Аԛуб 1:5). Паше жи бьхәбьтә кӧ бьди хәбате тьштед кӧ һин дьби. Бьра Хәбәра Хԝәде мәрʹа бьбә «чʹьра» бона гавед мә у «рʹонайа» рʹийа мә, чаԝа иро ӧса жи һʹәта-һʹәтайе (Зәбур 119:105).

^ абз. 8 Бона һе зедә әʹламәти дәрһәԛа жийина һәрһәйи дь Щьнәтеда, бьньһерʹьн кʹьтеба «Чь Дькарә Кʹьтеба Пироз Мә Һин кә?» сәре 3, йе кӧ Шәʹдед Йаһоԝа нәшьр кьрьнә.

^ абз. 13 Шәʹдед Йаһоԝа мәрийа тʹәглиф дькьн кӧ бәпʹәрә тʹәви ԝан һинбуна Кʹьтеба Пироз дәрбаз кьн у али ԝан бькьн Ньвисаред Пироз рʹьнд фәʹм бькьн. Сәва кӧ һе зедә дәрһәԛа һинбуне пебьһʹәси, жь кʹәрәма хԝә ль сәр ԝԝԝ.jԝ.org бьньһерʹә видео «Ча Дәрбаз Дьбә Һинбуна Кʹьтеба Пироз?» (Бьньһерʹә НӘШЬРКЬРЬН > ВИДЕО)

Дәстпебун у хьлазийа Хԝәде тʹӧнә, у әԝ дьхԝазә ԝәки достед ԝи һәрһәйи бьжин