Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Пешхәбәр

Пешхәбәр

ГӘЛО КʹАРА ХԜӘНДЬНА КʹЬТЕБА ПИРОЗ ҺӘЙӘ?

Иро бь сайа текноложийайе, гәләк информасийа те дәстхьстьне. Ле ча һун дьфькьрьн Кʹьтеба Пироз сәва рʹожед мә керһати йә? Кʹьтеба Пироз дьбежә:

«Тʹәмамийа ньвисаре жь бина бәр Хԝәде йә у керһати йә» (2 Тимотʹейо 3:16).

Әва журнала «Бьрща Ԛәрәԝьлийе» шьроԝәдькә, кӧ чаԝа Кʹьтеба Пироз дькарә һʹәму алийава рʹебәрийа мә бькә.