Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

БЬРЩА QӘРӘWЬЛИЙЕ № 1, 2018 | Гәло Кʹара Хԝәндьна Кʹьтеба Пироз Һәйә

ГӘЛО КʹАРА ХԜӘНДЬНА КʹЬТЕБА ПИРОЗ ҺӘЙӘ?

Иро бь сайа текноложийайе, гәләк информасийа те дәстхьстьне. Ле ча һун дьфькьрьн Кʹьтеба Пироз сәва рʹожед мә керһати йә? Кʹьтеба Пироз дьбежә:

«Тʹәмамийа ньвисаре жь бина бәр Хԝәде йә у керһати йә» (2 Тимотʹейо 3:16).

Әва журнала «Бьрща Ԛәрәԝьлийе» шьроԝәдькә, кӧ чаԝа Кʹьтеба Пироз дькарә һʹәму алийава рʹебәрийа мә бькә.

 

Гәло Рʹебәрийа Кʹьтеба Пироз Иро Кʹаре Тинә?

Иро гәләк информасийа те дәстхьстьне, ле чьма әм гәрәке дина хԝә бьдьнә кʹьтебе, кʹижани кӧ 2 000 сал ә?

Һинкьрьнед Кʹьтеба Пироз Сәрԝахти Ԝәхтда

Һьмбәри занәбуна модерн, һинкьрьнед Кʹьтеба Пироз ль сәр һʹиме принсипа нә, чь кӧ һьм ԝәхтда ньн, һьм жи керһати нә.

Кәвьн ә Йан Ахьрийе Әʹйан Дькә?

Кʹьтеба Пироз нә кʹьтеба зандарийе йә, ле тьштед кӧ теда дәрһәԛа зандарийе ньвисар ьн, дькарьн ԝә әʹщебмайи кьн.

1 Аликʹари, кӧ жь Проблема, Хԝә Дур Бьгьрьн

Дина хԝә бьдьн, кӧ чаԝа биланийа Хԝәде али мәрийа кьрийә, жь һьнә проблемед чәтьн хԝә дур бьгьрьн.

2 Аликʹари кӧ Проблема Сафи кьн

Кʹьтеба Пироз биланийа ӧса дьдә кӧ али мә дькә жь проблема хԝә хԝәй кьн, мәсәлә зедә хәмгини, тʹәмбәли у тәнәбун.

3 Аликʹари кӧ Проблемада Тәйах кьн

Ле чь әм дькарьн бежьн дәрһәԛа проблемед кӧ найенә сафикьрьне, мәсәлә нәхԝәшийед кӧ найенә ԛәнщкьрьне у мьрьн?

Кʹьтеба Пироз у Ахьрийа Тә

Хәбәра Хԝәде дькарә али мә бькә, проблемен һәр рʹожида тәйах кьн, йед кӧ дь ве дьнйа зӧлмда пешда тен. Ле Кʹьтеба Пироз һе зедә дькә. Әв ӧса жи һевийа баш бона ахьрийе дьдә мә.

Һун Чь Дьфькьрьн?

Шеԝьр кьн, кӧ һьнә мәрьв чь баԝәр дькьн у Кʹьтеба Пироз дәрһәԛа ве пьрсе чь дьбежә.