Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Әм Дькарьн Бәхтәԝар бьн

Әм Дькарьн Бәхтәԝар бьн

АХЬРИЙА пʹьрʹ баш һивийа мә йә, кʹидәре кӧ ԝе нәхԝаши, калбун-пирбун у мьрьн тʹӧнә бә. Йазьх, иро жийина мә бь проблема тʹьжә йә. Чь дькарә али тә бькә бәхтәԝар би у жийинеда ләзәте бьстини? Ве йәкеда ширәтед Кʹьтеба Пироз дькарьн али тә бькьн. Ԝәрен әм шеԝьр кьн дәрһәԛа һьнә проблемед жийине у пебьһʹәсьн, кӧ Кʹьтеба Пироз ча ван дәрәщада аликʹарийе дьдә.

ЧА ЛӘЗӘТЕ БЬВИНЬН?

Ширәта Кʹьтеба Пироз: «П′әрәһ′ьзи бьра нава жийина ԝәда щи нәгьрә у дәстед ԝәда чьԛас һәйә, р′ази бьн» (Ибрани 13:5).

Иро әва дьнйа, мәрийа һелан дькә гәләк тьшт ԛазанщ кьн у ԝана дьдә баԝәркьрне кӧ бе ԝан тьшта ԝе бәхтәԝар нибьн. Кʹьтеба Пироз дьбежә: «Дәстед ԝәда чьԛас һәйә, р′ази бьн». Чь щурʹәйи?

Жь пʹәрәһʹьзийе, хԝә дур бьгьрьн. Гәләк мәрьв ӧса пʹәра һʹьз дькьн, ԝәки һазьр ьн сьһʹәт-ԛәԝата хԝә, мәлбәта хԝә, һәвалед хԝә, нав-намусийа хԝә жи бьдьн сәва ве йәке, һәла һе хԝә жи ԛӧрбан дькьн (1 Тимотʹейо 6:10). Бь рʹасти әԝана гәләк тьштед ԛимәт ӧнда дькьн. Кʹьтеба Пироз дьбежә, ԝәки бь ԝе йәке жи чʹәʹве ԝан тʹер набә (Ԝаиз 5:10).

Мәрьва жь тьшта зедәтьр ԛимәт кә. Һәмьки һьнә тьштед материали дькарьн керһати бьн, ле әв нькарьн мә һʹьз кьн у ԛимәт кьн; тʹәне мәрьв дькарьн әве йәке бькьн. Һʹәвалед амьн дькарьн баш ль сәр мә һʹӧкӧм бьн, ԝәки әм жь жийине ләзәте бьстиньн (Мәтʹәлок 17:17).

ӘМ ДЬКАРЬН ИРОДА ЖИЙИНА ХԜӘ БӘХТӘԜАР КЬН, ҺӘРГЕ Р′ЕБӘРИЙА К′ЬТЕБА ПИРОЗ ҺЬЛДЬН Һ′ӘСАБ

ЧА БӘР НӘХԜАШИЙА ТӘЙАХ КЬН?

Ширәта Кʹьтеба Пироз: «Дьле ша мина дәрмане керһати йә» (Мәтʹәлок 17:22).

Мина «дәрманәки баш» шабун дькарә али мә бькә, кӧ сьһʹәт-ԛәԝата хьрабда ԛӧдум нәкʹәвьн. Ле чаԝа әм дькарьн ша бьн, гава нәхԝәш ьн?

Рʹази бьн. Һәрге «һәр рʹож» дина мә тʹәне сәр проблемед мә бә, һʹале мә ԝе хьраб бә (Мәтʹәлок 15:15). Кʹьтеба Пироз дьбежә, «шекьрдар бьн» (Колоси 3:15). Һин бә кӧ һәла һе сәва һәр тьштед бьчʹук жи рʹази би. Жийина мә гәләк бәдәԝ дькьн тьштед ӧса, гава рʹо дьчә ава, кʹәне хԝәш йа мәрьве мәйи һʹьзкьри у гәләк тьштед дьн.

Бона мәрьва хәм бькә. Һәла һәрге сьһʹәт-ԛәԝата мә нә баш ә, ԝи чахи жи әм бәхтәԝар ьн чьмки ньвисар ә: «Хԝәзи ль дайийа, нә кӧ ль стандийа» (К′аред Шандийа 20:35). Чахе мәрьв р′азибуна хԝә мәр′а дьдьнә к′ьфше сәва тьштед кӧ мә бона ԝан кьрийә, әм дьһа бәхтәԝар дьбьн у ида проблемед хԝә бир дькьн. Әме һьнге жийина хԝә һе баш кьн, гава али мәрийа бькьн жийина ԝан баш бә.

 ЧА ЗӘԜАЩА ХԜӘ ԚӘԜИ КЬН?

Ширәта К′ьтеба Пироз: «Кʹижан һәрә ԛәнщ ә, һун ԝе бьбьжерьн» (Филипи 1:10).

Һәвалзәԝащед кӧ һьндьк ԝә′дә т′әви һәв дәрбаз дькьн, һәләԛәтийа хԝә дькьн бьн ԛәзийе. Мер у жьн гәрәке зәԝаща хԝә һ′әсаб кьн, ча тьштәки зә′ф ԛимәт жийина хԝәда.

Т′әвайи тьштава мьжул бьн. Пешда сафи кьн, кӧ т′әвайи тьштәки бькьн. К′ьтеба Пироз дьбежә, ԝәки гава дӧ мәрьв тʹәвайи нә, әв һе баш ә, нә кӧ йәк т′әне бә (Ԝаиз 4:9). Тʹәвайи хԝарьне һазьр кьн, һеса бьн, йан щикида һәрʹьн.

Һʹәвалзәԝаще хԝәрʹа нишан кә, ԝәки тӧ ԝи (ԝе) һʹьз дьки. Кʹьтеба Пироз мер-жьна һелан дькә һʹәв һʹьз бькьн у ԛәдьре һәв бьгьрьн (Әфәси 5:28, 33). Бешәра хԝәш, һʹәмезкьрьна гәрм, йан пʹешкʹешәкә бьчʹук дькарә зәԝаща ԝә гәләк ԛәԝи кә. Һәләԛәтийа сексуал гәрәке тʹәне ортʹа ԝан жьн-мерада бә, зәԝаща кʹижана кӧ бь ԛануни йә (Ибрани 13:4).