Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Гәло Хԝәде Дьлшәԝат ә?

Гәло Хԝәде Дьлшәԝат ә?

ӘМ ЧЬ ҺИН ДЬБЬН ЖЬ ӘʹФЬРИНА

Һатийә шьровәкьрьне кӧ дьлшәԝати, әԝ «фәрәсәт ә кӧ бькарьби һәст у дәрде мәрьва фәʹм бьки у хԝә дайни дәԝса ԝи». Зандар у дохдьр Рик Һансен дьбежә, кӧ «дьлшәԝати нав мәда һәйә».

ШЕԜЬР КЬН: Гәло чьма дьлшәԝати нав мәда һәйә, у әԝ хәйсәтәки пʹьр баш ә? Кʹьтеба Пироз дьбежә кӧ Хԝәде инсанәт дьлԛе хԝәда әʹфьрандийә (Дәстпебун 1:26). Әм дьлԛе Хԝәдеда һатьнә әʹфьрандьне, ләма жи әм мина ԝи дькарьн хәйсәтед ԝийи баш бьдьнә кʹьфше. Дьлшәԝати мәрийа һелан дькә али йед дьнена бькьн, у бь ве йәкә әԝана дьлшәԝатийа Әʹфьрандаре хԝә Йаһоԝа Хԝәде, дьдьнә кʹьфше (Мәтʹәлок 14:31).

КʹЬТЕБА ПИРОЗ ЧЬ ДЬБЕЖӘ ДӘРҺӘԚА ДЬЛШӘԜАТИЙА ХԜӘДЕ

Дьле Хԝәде сәр мә дьшәԝьтә у дешә, гава әԝ дьвинә кӧ әм дьчәрчьрьн. Щьмәʹта Исраелейә бәре тәйах кьрьн дилтийа Мьсьреда, у паше жи 40 сала дь бәрийеда рʹасти чәтьнайа һатьн. Кʹьтеба Пироз дәрһәԛа Хԝәде ӧса дьбежә: «Дь тәнгасийа ԝан һʹәмуйанда әԝ ащьз бу» (Ишайа 63:9). Дина хԝә бьдьне, Хԝәде нә тʹәне тәнгасийа ԝан дьдит, ле әʹщьз дьбу, чьмки дәрд у еше ԝан фәʹм дькьр. Әԝ дьбежә: «Чьмки әз һаш жь тәнгасийа ԝан һәмә» (Дәркʹәтьн 3:7, ПКʹМ). Хԝәде зедә дькә: «Йе дәсте хԝә ль ԝә бьхә ԝәки ль бибокен чʹәʹвен ԝи хьстийә дьбә» (Зәкәрйа 2:8). Демәк чахе кәсәк дьле мә дешинә, дьле Йаһоԝа жи тʹәви мә дешә.

Кʹьтеба Пироз дьбежә кӧ һәрге әм хԝә нәһәԛ дькьн у дьфькьрьн кӧ һежайи дьлшәԝатийа Хԝәде ниньн, «Хԝәде жь дьле мә мәстьр ә у һәр тьшти занә» (1 Йуһʹәнна 3:19, 20). Хԝәде мә һе рʹьнд нас дькә. Әԝ бь тʹәмами һʹале мә, фькьрен мә у һәстед мә фәʹм дькә. У һьм жи дьле ԝи сәр мә дьшәԝьтә.

Әм дькарьн бәрдьлийе, биланийе у аликʹарийе жь Хԝәде бьхԝазьн, чьмки әм заньн ԝәки әԝе али ԝан һʹәмуйа дькә, кʹижан кӧ рʹасти кӧл-дәрда у тәнгасийа тен

Әԝ Рʹезед Кʹьтеба Пироз мә ԛәԝи дькьн

  • «Тӧйе банги аликʹарийе бьки; ԝе ХӦДАН бәрсьве бьдә у тӧйе бьԛери у ԝе: А вай, әз ль вьр ьм! бьбежә» (ИШАЙА 58:9).

  • «‹Әз рʹьнд заньм әԝ, чь кӧ мьн сәва ԝә ԛьрар кьрийә› Йаһоԝа дьбежә. ‹Мьн әʹдьлайи сәва ԝә ԛьрар кьрийә, нә кӧ хәзәба, сәва кӧ һевийе у ахьрийа баш бьдьмә ԝә. У һуне гази мьн бькьн у бен мьнрʹа дӧа бькьн у әзе ԝә бьбьһем›» (ЙЕРӘМЙА 29:11, 12 ДТʹ).

  • «Һесьред мьн Тӧ бькә мәшке Хԝә. Гәло әԝ нә кʹьтеба Тәда нә?» (ЗӘБУР 56:8).

 ХԜӘДЕ ҺАШ ЖЬ МӘ ҺӘЙӘ, МӘ ФӘʹМ ДЬКӘ У ДЬЛЕ ԜИ СӘР МӘ ДЬШӘԜЬТӘ

Чахе әм заньн кӧ дьле Хԝәде ль сәр мә дьшәԝьтә, әв йәк дькарә нава чәтьнайада али мә бькә? Ԝәрен әм мәсәла Марийайе шеԝьр кьн:

«Кӧрʹе мьни 18 сали нава 2 салада пʹьрʹ зәһмәт дькʹьшанд у дьчәрчьри жь бо кʹансәре. Чахе әԝ мьр, мьнрʹа чәтьн бу бьжим, у мьн тʹьре ԝәки әв һʹәму тьшт нәрʹаст бу. Әз һерс дькʹәтьм чьмки дьфькьрим ԝәки чьма Йәһоԝа али кӧрʹе мьн нәкьр, кӧ әԝ ԛәнщ буйа!

«Шәш сал шунда, һәваләкә мьнә щьвате бь дьлшәԝати у һʹьзкьрьн гӧһ да мьн, чахе мьн дьлә хԝә жерʹа вәкьр у готе, кӧ Йаһоԝа мьн һʹьз накә. Әԝе чәнд сьһʹәта гӧһ дьда мьн, у хәбәрдана мьн нәдьбьри. Паши ԝе йәке әԝе рʹезәк жь Кʹьтеба Пироз мьнрʹа хԝәнд чь кӧ әз гәләк шьдандьм. Әв рʹеза жь 1 Йуһʹәннайе 3:19, 20 бу, кʹидәре ӧса те готьне: «Хԝәде жь дьле мә мәстьр ә у һәр тьшти занә». Әԝе мьнрʹа шьроԝәкьр, кӧ Йаһоԝа һаш дәрд-кӧле мә һәйә у бона мә хәм дькә.

«Йәкә мьнрʹа диса жи чәтьн бу, һерса хԝә дахьм! Паше мьн хԝәнд Зәбур 94:19, кʹижан кӧ дьбежә: «Дәма дәрд-кӧл дьле мьнда зедә дьбьн, барьстанийед Тә нәфса мьн ша дькьн». Мьнрʹа ӧса һатә кʹьфше те бежи әв рʹез хут бона мьн һатьнә ньвисаре! Һьнә ԝәʹдә шунда мьн карьбу дьле хԝә Йаһоԝарʹа жи вәкьм у ԝирʹа хәбәр дьм бона хәмгинийа хԝә, чьмки мьн заньбу кӧ әԝ гӧһ дьдә мьн у мьн фәʹм дькә».

Бь рʹасти жи әм чьԛас дьлрʹьһʹәт дьбьн, чахе заньн кӧ Хԝәде мә фәʹм дькә у ԝәки дьле ԝи ль сәр мә дьшәԝьтә! Ле ԝәки ӧса нә, чьма һаԛас кӧл-дәрд у тәнгаси һәнә? Дьбә кӧ Хԝәде бона кьред мәйи нәрʹаст, мә щәза дькә? Гәло Хԝәде ԝе тьштәк бькә, сәва кӧ һʹәму кӧл-дәрда бьдә һьлдане? Әв пьрс ԝе готаред дьнда бенә шеԝьркьрьне.