Дәрбази һондоре буйин

Баԝәрийе Нӧһ Һелан кьр Гӧһдар бә

Пебьһʹәсьн чаԝа Һӧһ бь сайа баԝәрийе у гӧһдарийа һьндава Йаһоԝа жь кʹӧтакьрьна дьнйа зӧлм хьлаз бу. Сәр һʹиме кʹьтеба Дәстпебун 6:1-8:22; 9:8-16.

Дьбәкә Wәрʹа Һʹәwас бә

ПЬРСЕД К′ЬТЕБА ПИРОЗВА ГЬРЕДАЙИ

Сәрһатийа Нӧһ у Селава Дьнйайе; Ч′ирок ә йан Реали йә?

К′ьтеба Пироз дьбежә, ԝәки Хԝәде Селава Дьнйайе р′акьр сәва кӧ мәрьвед зӧлм к′ӧта кә. К′ьтеба Пироз чь избати тинә, сәва кӧ бьдә к′ьфше ԝәки әԝ р′асти йә?

БЬРЩА QӘРӘWЬЛИЙЕ

Һәнох: «Әԝ ль Хԝәде Хԝәш Һатьбу»

Һәрге тӧ жи алийе материйалида дәрһәԛа малбәта хԝә хәм дьки, йан ԛәԝате дьди хәбате сәва кӧ хԝә ль рʹастийе бьгьри, тӧ дькари гәләк тьшт һин би жь баԝәрийа Һәнох.

ПЬРСЕД К′ЬТЕБА ПИРОЗВА ГЬРЕДАЙИ

Кʹе бун Нәфил?

Кʹьтеба Пироз сәр ԝана ӧса дьбежә: «Әԝ мерхас бун, кӧ бәреда бь нав у дәнг бун». Әм дәрһәԛа ԝан чь заньн?

Дәрсед Ԛимәт жь Хәбәра Хԝәде

Гәмийа Нӧһ

Гава мәләк зәԝьщин сәр ԝан жьна йе кӧ сәр әʹрде дьжитьн, зарʹед зӧлм у тәрʹьки ԝанарʹа һатьнә буйине. Зӧлми һәр щийа бәла бьбу. Ле Нӧһ жь һәр кәса щӧдә дьбу, әԝ Хԝәде һʹьз дькьр у гӧрʹа ԝи дькьр.