Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Һевийа Баш бона Рʹожа Сьбе

Һевийа Баш бона Рʹожа Сьбе

 Һун ча дьфькьрьн һале дьнйайе ԝе баш бә? Рʹаст ә мәрьв иро рʹасти гәләк чәтьнайа тен, ле диса жи әԝана ньһерʹандьна позитив хԝәй дькьн. Ле гәло әм дькарьн һивийа рʹожед баш бьн? Әре. Кʹьтеба Пироз соз дьдә, ԝәки әԝ йәк ԝе әʹсә бе сери.

 Кʹьтеба Пироз чь һеви дьдә?

 Рʹожа иройин, мәрьв ль сәр тʹәмамийа дьнйайе рʹасти щурʹә-щурʹә проблема тен. Ле Кʹьтеба Пироз соз дьдә, кӧ әԝ проблем ԝе дьреж нәкʹьшиньн. Ԝәрен чәнд мәсәла шеԝьр кьн.

 •   Проблем: Бе щи у сьтʹар

   Кʹьтеба Пироз чь дьбежә: «У ԝе ханийан ава бькьн у рʹунен у рʹәзан дайньн у меԝа ԝе бьхԝьн» (Ишайа 65:21).

   Әԝ чь те һʹәсабе: Мала һәр кәси ԝе һәбә.

 •   Проблем: Кʹәсиббун у бехәбати

   Кʹьтеба Пироз чь дьбежә: «Йед кӧ бьжартьмә, ԝе кʹаред дәстед хԝә кәвьн бькьн» (Ишайа 65:22).

   Әԝ чь те һʹәсабе: Хәбата һʹәму мәрьва ԝе һәбә у хәбата ԝан ԝе бе ԛимәткьрьне.

 •   Проблем: Нәһәԛи

   Кʹьтеба Пироз чь дьбежә: «Сәрок жи бь дадийе ԝе сәрԝәрийе бькьн» (Ишайа 32:1).

   Әԝ чь те һʹәсабе: Жь бо кʹәсиббуне, култур у фьрԛийа ортʹа мьләта, мәрьв ԝе нәйенә беһʹӧрмәткьрьне. Мәрьв һьндава һәв ԝе бь мәʹрифәт бьн у ԛәдьре һәв бьгьрьн.

 •   Проблем: Кемасийа хԝарьне у бьрчибун

   Кʹьтеба Пироз чь дьбежә: «Ль сәр рʹуйе әʹрде гәньм зедә бьбә у бьльндийа ԝе ль сәр сәре чʹийа бавежә» (Зәбур 72:16).

   Әԝ чь те һʹәсабе: Хԝарьн ԝе тʹер-тʹьжә һәбә. Тʹӧ кәс ԝе бьрʹчи нәминә.

 •   Проблем: Ԛачахти у зорбәти

   Кʹьтеба Пироз чь дьбежә: «Ԝе һәр кәс дь бьн меԝа хԝәда у дь бьн даре хԝәйи һежиреда рʹунен у йе кӧ ԝан бьтьрсинә тʹӧнә бә» (Миха 4:4).

   Әԝ чь те һʹәсабе: Һәр кәс ԝе бехофийеда бьжи, чьмки мәрьвед хьраб ԝе тʹӧнә бьн у «рʹасте ль әʹрде ԝар бьн» (Зәбур 37:10, 29).

 •   Проблем: Шәрʹ

   Кʹьтеба Пироз чь дьбежә: «Мьләт ԝе шур һьлнәкʹьшинә сәр мьләт, у әԝана тʹӧ щар ԝе һин нәбьн кӧ шәрʹ кьн» (Ишайа 2:4, ДТʹ).

   Әԝ чь те һʹәсабе: Сәр тʹәмамийа әʹрде ԝе әʹдьлайи һәбә (Зәбур 72:7). Тʹӧ кәс ве мәрьве хԝәйе незик ӧнда нәкә у шина ԝан нәкә, чьмки шәрʹ ԝе ида тʹӧнә бьн.

 •   Проблем: Нәхԝәши

   Кʹьтеба Пироз чь дьбежә: «У йе кӧ ль ԝьр рʹудьне ԝе нәбежә: ‹Әз нәхԝәш ьм›» (Ишайа 33:24).

   Әԝ чь те һʹәсабе: Мәрьв ԝе ида нәчәрчьрьн у нәхԝәш нәкʹәвьн (Ишайа 35:5, 6). Кʹьтеба Пироз ӧса жи соз дьдә, кӧ «иди мьрьне тʹӧнәбә» (Әʹйанти 21:4).

 •   Проблем: Хьрабкьрьна әʹрде

   Кʹьтеба Пироз чь дьбежә: «Ԝе чол у щийе шорәх кʹефхԝәш бьбьн у бәйар кʹефхԝәш бьбә у мина нергьзе ԝе чʹичʹәг бьбә» (Ишайа 35:1).

   Әԝ чь те һʹәсабе: Хԝәде чь кӧ сәре-серида бона мәрьва ԛьрар кьрьбу, ԝе бинә сери у әʹрд ԝе бь тʹәмами бьбә щьнәт (Дәстпебун 2:15; Ишайа 45:18).

 Гәло созед жь Кʹьтеба Пироз бь рʹасти реали нә?

 Дьԛәԝьмә һеса нинә баԝәр кьн, кӧ созед жь Кʹьтеба Пироз бь рʹасти дькарьн бенә сери. Ле әм ԝә һелан дькьн дәрһәԛа ԝан созед жь Кʹьтеба Пироз һе кʹур леколин кьн. Гәло чьма? Созед кӧ Кʹьтеба Пирозда ньвисар ьн, щӧдә дьбьн жь созед кӧ мәрьв дьдьн, чьмки әԝ соз жь Хԝәде нә. Дина хԝә бьдьне, чь фьрԛийа мәзьн ве йәкеда һәйә:

 •   Әм дькарьн итʹбарийа хԝә Хԝәде биньн. Кʹьтеба Пирозда те готьне, ԝәки Хԝәде «хԝәйе готьна хԝә» йә (Тито 1:2). Тʹәне Хԝәде занә ахьрийеда ԝе чь бьԛәԝьмә (Ишайа 46:10). Кʹьтеба Пирозда гәләк пʹехәмбәрти һәнә, кʹижан кӧ ида һатьнә сери у әԝана избат дькьн, кӧ Хԝәде чь пешда дьбежә, әԝ йәк те сери. Сәва кӧ һе зедә информасийайе бьстиньн, бьньһерʹьн видео «Ча Әм Дькарьн Баԝәр Бькьн, кӧ Кʹьтеба Пироз жь Хԝәде йә?»

 •   Ԛәԝата Хԝәде һәйә кӧ проблемед мә сафи кә. Кʹьтеба Пирозда те готьне, кӧ ԛәԝата Хԝәде һәйә у әԝ «ча дьхԝазә ӧса дькә» (Зәбур 135:5, 6). Тʹӧ тьшт нькарә рʹийа Йаһоԝа бьгьрә, кӧ әԝ созед хԝә бинә сери. Хенщи ве йәке, Йаһоԝа дьхԝазә али мә бькә, чьмки әԝ мә һʹьз дькә (Йуһʹәнна 3:16).

 Ле дьԛәԝьмә щәм ԝә пьрс пешда те: «Һәрге ԛәԝат у хԝәстьна Хԝәде һәйә кӧ али мә бькә, чьма әм һʹәта ньһа рʹасти һаԛас чәтьнайа тен?» Щаба ве пьрсе һун дькарьн жь ве видеойе бьвиньн «Чьма Хԝәде Дьһелә Ԝәки Әм Бьчәрчьрьн?»

 Чь щурʹәйи әԝ созед жь Кʹьтеба Пироз ԝе бенә сери?

 Хԝәде бь сайа Пʹадшатийа хԝә, йа кӧ сәр әʹзмен ә, созед хԝә ԝе бинә сери. Әԝи Иса Мәсиһ ча Сәрԝере ве Пʹадшатийе кʹьфш кьрийә у һʹӧкӧмәти дайә дәсте ԝи, ԝәки әԝ бона әʹрде у мәрийа хәм бькә. Чахе Иса сәр әʹрде бу, әԝи нәхԝәша ԛәнщ дькьр, бьрʹчийа тʹер дькьр, һәԝайе контрол дькьр, у һәла һе мьрийа жи жь мьрьне сах дькьр (Марԛос 4:39; 6:41-44; Луԛа 4:40; Йуһʹәнна 11:43, 44). Бь ве йәке әԝи нишан кьр, кӧ ԝе чь бькә, чахе бьбә Пʹадше Пʹадшатийа Хԝәде.

 Сәва кӧ һе зедә пебьһʹәсьн, ԝәки Пʹадшатийа Хԝәде ԝе чь кʹаре ԝәрʹа бинә, бьньһерʹьн видео «Чь йә Пʹадшатийа Хԝәде?»

 Кʹәнге әԝ соз ԝе бенә сери?

 Зутьрәке! Әм жь кʹӧ ве йәке заньн? Кʹьтеба Пирозда һатьбу пʹехәмбәртикьрьне дәрһәԛа ԛәԝьмандьнед ӧса, кʹижан кӧ гәрәке бьбьнә нишана ве йәке, кӧ Пʹадшатийа Хԝәде ԝе зутьрәке дәстпекә сәр әʹрдерʹа сәрԝертийе бькә (Луԛа 21:10, 11). Чь кӧ иро ве дьнйайеда дьԛәԝьмә, избат дькә ԝәки әԝ пʹехәмбәртийед жь Кʹьтеба Пироз тенә сери.

 Сәва кӧ һе зедә пебьһʹәсьн, бьхуньн әв готар «Пʹадшатийа Хԝәде ԝе Чь Чах ль сәр Әʹрдерʹа Сәрԝертийе Бькә?»

 Ча һевийа жь Кʹьтеба Пироз ида ньһа дькарә али ԝә бькә?

 Ньвискʹарәки Кʹьтеба Пироз, һевийа жь Кʹьтеба Пироз, бәрамбәри «ләнгәрәкә һʹимгьрти» кьр (Ибрани 6:19). Чаԝа кӧ ләнгәр али гәмийе дькә, ԝәки әԝ ԝәʹде фьртоне хԝәйкьри бә, ӧса жи һевийа жь Кʹьтеба Пироз али мә дькә чәтьнайада тәйах кьн. Әԝ һеви али мә дькә, ԝәки ида ньһада бәхтәԝар бьн у һәла һе сьһʹәт-ԛәԝат бьн жи (1 Тʹесалоники 5:8).