Ль Гора Луԛа 7:1-50

  • Баԝәрийа сәрсәдәки (1-10)

  • Бажаре Найинда Иса кӧрʹе жьнәбике жь мьрьне рʹадькә (11-17)

  • Иса пʹайе Йуһʹәннайе Ньхӧмдар дьдә (18-30)

  • Ньсьләки бетʹалаш те сущдаркьрьне (31-35)

  • Кʹӧлфәтәкә гӧнәкʹаррʹа те бахшандьне (36-50)

    • Мәсәлә кәсед дәйндар (41-43)

7  Гава Иса готьнед хԝә хәлԛерʹа гот у хьлаз кьр, әԝ кʹәтә Кәпәрнаһуме.  Ԝедәре, хӧламе сәрсәдәки* һәбу, йе кӧ гәләк нәхԝәш бу у бәр мьрьне бу. Сәрсәд әԝ хӧлам гәләк һʹәз дькьр.  Гава әԝи дәрһәԛа Иса бьһист, чәнд рʹуспийед Щьһуйа шандьнә бал ԝи, ԝәки жь ԝи һиви кьн кӧ әԝ бе у хӧламе ԝи ԛәнщ кә.  Әԝана һатьнә щәм Иса, лавайа ԝи кьрьн у готьн: «Әԝ һежа йә ԝәки тӧ ве йәке бона ԝи бьки,  чьмки әԝ мьләте мә һʹәз дькә у әԝи хԝәха бона мә кʹьништ* ава кьрийә».  Һьнге Иса тʹәви ԝан чу. Ле гава әԝ незики мале бу, сәрсәд һәвалед хԝә шандьнә пешийа ԝи, ԝәки ԝирʹа бежьн: «Хӧдан, зәʹмәте нәкʹьшинә, чьмки әз нәһежа мә кӧ тӧ бейи мала мьн.  Ләма мьн хԝә һежа һʹәсаб нәкьр, кӧ бьһатама щәм тә. Ле тʹәне хәбәрәке бежә, у хӧламе мьне ԛәнщ бә.  Чьмки әз жи бьн һʹӧкӧме кәсед дьнда мә, у бьн дәсте мьнда жи әскәр һәнә. Гава әз йәкирʹа дьбежьм ‹Һәрʹә!›, әԝ дьчә, йәки дьнрʹа дьбежьм ‹Ԝәрә!›, әԝ те, у гава әз хӧламе хԝәрʹа дьбежьм ‹Ви тьшти бькә!›, әԝ дькә».  Чахе Иса әв йәк бьһист, сәр ԝи әʹщебмайи ма. Әԝи бәре хԝә да әʹлаләте, йа кӧ пәй ԝи дьчу у гот: «Әз ԝәрʹа дьбежьм, ԛә Исраеледа жи мьн баԝәрикә һаԛас ԛәԝи нәдитийә». 10  У гава йед кӧ һатьбунә шандьне вәгәрʹийанә мале, ԝана дит кӧ хӧлам ԛәнщ буйә. 11  Һьнә ԝәхт шунда, Иса чу бажарәки бь наве Найин. Шагьртед ԝи у гәләк мәрьв жи тʹәви ԝи дьчун. 12  Гава әԝ незики дәргәһе бажер бу, дит кӧ щьнйазе гәдәки жь бажер дәрдьхьн. Әԝ кӧрʹе жьнәбике тайе тʹәне бу. Гәләк мәрьв жи тʹәви дийа ԝи дьчун. 13  Гава Хӧдан ле дит, дьле ԝи сәр ԝе шәԝьти, у жерʹа гот: «Нәгьри». 14  Паше әԝ незик бу, дәсте хԝә да дарбәсте, у йед кӧ әԝ дьбьрьн, сәкьнин. Һьнге әԝи гот: «Хорто, әз тәрʹа дьбежьм: Рʹабә!» 15  У йе мьри рʹуньшт у дәстпекьр хәбәр дә, у Иса әԝ да дийа ԝи. 16  Саԝ кʹәтә сәр һʹәмуйа, ԝана дәстпекьр шькьрийе бьдьнә Хԝәде, у дьготьн: «Нав мәда пʹехәмбәрәки мәзьн әʹйан буйә», у «Хԝәде дина хԝә дайә щьмәʹта хԝә». 17  У нав-дәнге ԝи ль тʹәмамийа Щьһустане у дәр-доре ԝе бәла бу. 18  Шагьртед Йуһʹәнна дәрһәԛа ван һʹәму тьшта жерʹа гьли кьрьн. 19  Һьнге Йуһʹәнна дӧ шагьртед хԝә шандьн, ԝәки жь Хӧдан бьпьрсьн: «Гәло йе кӧ гәрәке бьһата тӧ йи, йан гәрәке әм һивийа кәсәки дьн бьн?» 20  Гава әԝана һатьнә бал Иса, готьн: «Йуһʹәннайе Ньхӧмдар* әм шандьн бал тә, ԝәки жь тә бьпьрсьн: ‹Гәло йе кӧ гәрәке бьһата тӧ йи, йан гәрәке әм һивийа кәсәки дьн бьн?›» 21  Ԝе дәме Иса гәләк мәрьв жь нәхԝәши у ешед гьран ԛәнщ кьрьн, щьн дәрхьстьн, у чʹәʹвед гәләк кора вәкьрьн. 22  Иса щаба ԝан да: «Һәрʹьн у тьштед кӧ ԝә бьһистьнә у дитьнә Йуһʹәннарʹа бежьн: Йед кор ньһа дьвиньн, йед сәԛәт дьгәрʹьн, йед кʹоти ԛәнщ дьбьн*, йед кәрʹ дьбьһен, мьри рʹадьбьн у кʹәсибарʹа мьзгини те дайине. 23  Чьԛас бәхтәԝар ә әԝ кәс, йе кӧ мьнда накʹәвә шьке». 24  Гава шагьртед Йуһʹәнна чун, Иса дәстпекьр әʹлаләтерʹа дәрһәԛа Йуһʹәнна хәбәр дә: «Гава һун чун бәрʹийе, ԝә чь дьхԝәст бьдита? Ԝә дьхԝәст ԛамишәки кӧ жь ба дьһʹәжә, бьдита? 25  Йан ԝә дьхԝәст ԝедәре чь бьдита? Һун чун ԝәки мәрьвәки кʹьнщед бьһа ль хԝә кьри бьвиньн? Нә кәсед кӧ кʹьнщед бьһа ль хԝә дькьн у дәԝләти дьжин, ԛәсьред пʹадшада ньн? 26  Дә бежьн, һун чун чь бьвиньн? Пʹехәмбәрәки? Бәле, әз ԝәрʹа дьбежьм, әԝ пʹехәмбәр ә, ле жь пʹехәмбәрәки зедәтьр ә жи. 27  Әва әԝ кәс ә, дәрһәԛа кʹижани ньвисар ә: ‹Әз ԛасьде хԝә ль пешийа тә дьшиньм. Әԝе ль пешийа тә рʹе һазьр кә›. 28  Әз ԝәрʹа дьбежьм, жь нав һʹәму мәрьвед кӧ һатьнә буйине, кәсәк жь Йуһʹәнна мәзьнтьр, тʹӧнә йә. Ле Пʹадшатийа Хԝәдеда, йе һәри бьчʹук жь ԝи мәзьнтьр ә». 29  (Гава тʹәмамийа щьмәʹте у хәрщгьра әв йәк бьһист, ԝана ԛәбул кьр кӧ Хԝәде рʹаст ә, чьмки әԝана бь дәсте Йуһʹәнна һатьбунә ньхӧмандьне. 30  Ле Ферьси у йед кӧ Ԛанун рʹьнд заньбун, рʹебәрийа кӧ Хԝәде дабу ԝан ԛәбул нәкьрьн, чьмки әԝана бь дәсте Йуһʹәнна нәһатьбун ньхӧмандьне.) 31  Иса хәбәрдана хԝә бәрдәԝам кьр: «Әз мәрьвед ви ньсьли бәрамбәри кʹе бькьм, әԝана мина кʹе нә? 32  Әԝана мина ԝан зарʹа нә, йед кӧ базареда рʹуньшти нә, гази һәвдӧ дькьн у дьбежьн: ‹Мә бона ԝә бьлуре дьхьст, ле һун нәдьрʹәԛьсин. Мә шин дькьр, ле һун нәдьгьрийан›. 33  Мина ве йәке, Йуһʹәннайе Ньхӧмдар һат, нә нан дьхԝә у нә жи шәраве вәдьхԝә, ле һун дьбежьн: ‹Щьн ԝида һәйә›. 34  Кӧрʹе инсен һатийә, дьхԝә у вәдьхԝә, ле һун дьбежьн: ‹Һәла бьньһерʹьн! Әԝ йәки пәй хԝарьн у вәхԝарьне кʹәти йә, у һәвале хәрщгьр у гӧнәкʹара йә!› 35  Ле билани пе кьред хԝәйи рʹаст* избат дьбә». 36  Йәки Ферьси чәнд щара Иса тʹәглифи сәр хԝарьне дькьр. Әԝ жи чу мала ԝи у бәр сьфре рʹуньшт. 37  Ԝи бажарида жьнәк һәбу, йа кӧ ча гӧнәкʹар нас дькьрьн. Гава әԝ пеһʹәсийа кӧ Иса мала Ферьсида шиве дьхԝә, әԝ һатә ԝедәре у рʹуне бинхԝәш дәрданәкә жь кәвьрә мәрмәрда ани. 38  Әԝ бәр ньгед ԝи кʹәтә сәр чока, дьгьрийа, бь һесьред хԝә ньгед ԝи шьл дькьрьн у бь пʹорʹе хԝә әԝ зьһа дькьрьн. Әԝе ӧса жи ньгед ԝи бь нәрми пачʹ дькьр у рʹуне бинхԝәш ледьхьст. 39  Ферьсийе кӧ әԝ тʹәглифи мала хԝә кьрьбу, әв йәк дит у дьле хԝәда гот: «Һәрге әв мәрьв бь рʹасти пʹехәмбәр буйа, ԝе бьзаньбуйа кӧ әв кʹи йә у йәкә чаԝа йә кӧ дәсте хԝә дьдә ԝи, чьмки әԝ йәкә гӧнәкʹар ә». 40  Ле Иса ԝирʹа гот: «Шьмһʹун, әз дьхԝазьм тьштәки тәрʹа бежьм». Әԝи гот: «Кʹәрәм кә, Дәрсдар!» 41  Иса гот: «Дӧ мәрьв дәйндаред кәсәки бун. Йәк 500 динари, ле йе дьн 50 динари дәйндаре ԝи бу. 42  Ле чьмки тьштәки ԝан тʹӧнә бу кӧ дәйне хԝә бьдьн, әԝи бь мәрʹдани дәйне һәрда бахшандә ԝан. Ижа жь ԝан һәрда, кʹижане гәләк ԝи һʹәз бькә?» 43  Шьмһʹун гот: «Бь тʹәхмина мьн, кʹижанирʹа гәләк һатә бахшандьне». Иса ԝирʹа гот: «Тә рʹаст тедәрхьст». 44  Паше әԝи дина хԝә да жьньке у Шьмһʹунрʹа гот: «Тӧ ве жьньке дьвини? Әз һатьмә мала тә, ле тә бона шуштьна ньгед мьн ав нәда. Ле әԝе ньгед мьн бь һесьред хԝә шьл кьрьн у бь пʹорʹе хԝә зьһа кьрьн. 45  Тә әз пачʹ нәкьрьм, ле әве жьньке жь һьнгева кӧ әз һатьмә, һʹәта ньһа дәст жь пачʹкьрьна ньгед мьн нәкʹьшандийә. 46  Тә рʹун нәрʹетә сәр сәре мьн, ле әве жьньке рʹуне бинхԝәш ньгед мьн хьст. 47  Ләма әз тәрʹа дьбежьм, гӧнед ве жьньке чьԛас гәләк ьн* жи, һатьнә бахшандьне, чьмки әԝе һʹәзкьрьнәкә мәзьн да кʹьфше. Ле кʹерʹа кем те бахшандьне, әԝ кем һʹәзкьрьне дьдә кʹьфше». 48  Паше ԝерʹа гот: «Гӧнед тә һатьнә бахшандьне». 49  Йед кӧ тʹәви ԝи бәр сьфре рʹуньштьбун, һәвдӧрʹа дьготьн: «Гәло әв мәрьв кʹи йә, кӧ һәла һе гӧна жи дьбахшинә?» 50  Ле әԝи жьнькерʹа гот: «Баԝәрийа тә тӧ хьлаз кьри. Бь сьламәти һәрʹә».

Спартьн

Йан «сентурийон», демәк ордийа Рʹомайада сәроке 100 әскәра бу.
Йан «синагог», демәк щийе һʹәбандьна Щьһуйа.
Демәк әԝе кӧ мәрийа бь аве дьньхӧминә. Ньхӧмандьн әʹдәтәкә религи йә, кӧ мәрьва педа дькьнә бьн аве у дәрдьхьн.
Рʹастә-рʹаст «паԛьж дьбьн».
Рʹастә-рʹаст «пе зарʹед хԝә».
Йан «мәзьн».