Ль Гора Луԛа 5:1-39

  • Гьртьна мәʹсийа бь кʹәрәмәти; шагьртед пешьн (1-11)

  • Мәрьвәк жь кʹотибуне ԛәнщ дьбә (12-16)

  • Иса мәрьвәки шьлушәʹт ԛәнщ дькә (17-26)

  • Иса гази Леԝи дькә, ԝәки әԝ пәй ԝи һәрʹә (27-32)

  • Пьрса дәрһәԛа рʹожигьртьне (33-39)

5  Щарәке, гава Иса бәр гола Щенисарте* хәбәра Хԝәде һин дькьр, гәләк мәрьв һатьн у дәр-доре ԝи тәнг дькьрьн, ԝәки гӧһ бьдьнә ԝи.  Әԝи дӧ ԛәйикед гьредайи бәр голе дитьн, мәʹсигьр жь ԝан дәркʹәтьбун у тʹорʹед хԝә дьшуштьн.  Иса кʹәтә йәк жь ԝан ԛәйика, кӧ йа Шьмһʹун бу, у жь ԝи хԝәст кӧ ԛәйике һьнәки жь дәве голе дур хә. Паше әԝ рʹуньшт у жь ԛәйике дәстпекьр әʹлаләте һин кә.  Әԝи гава хәбәрдана хԝә хьлаз кьр, Шьмһʹунрʹа гот: «Ԛәйике бьвә щики кʹур, у тʹорʹед хԝә бавежьнә аве».  Ле Шьмһʹун гот: «Дәрсдар, мә тʹәмамийа шәве кьр-нәкьр тьштәк нәгьрт. Ле ԝәки тӧ дьбежи, әзе тʹорʹа бавежьмә аве».  Гава ԝана ӧса кьр, һаԛас мәʹси гьртьн кӧ тʹорʹед ԝан ида дьԛәтийан.  Һьнге ԝана бь нишана гази һәвалед хԝәйи ԛәйика дьнда кьрьн, ԝәки бен у али ԝан бькьн. Әԝана һатьн һәр дӧ ԛәйик тʹьжи мәʹси кьрьн, у һьнәк мабу ԛәйик нӧԛ буна.  Гава Шьмһʹун Пәтрус әв йәк дит, хԝә бәр Иса авитә сәр чока у гот: «Жь мьн дур кʹәвә, Хӧдан, әз мәрьвәки гӧнәкʹар ьм».  Әԝи ӧса гот, чьмки әԝ у һʹәмуйед кӧ тʹәви ԝи бун, гәләк әʹщебмайи ман кӧ һаԛас мәʹси гьртьбун, 10  ӧса жи кӧрʹед Зәбәди Аԛуб у Йуһʹәнна, йед кӧ һәвалкʹаред Шьмһʹун бун, әʹщебмайи ман. Ле Иса Шьмһʹунрʹа гот: «Нәтьрсә. Жь вьр шунда тӧйе мәрьва мина мәʹсийа бьгьри». 11  Ԝана ԛәйикед хԝә кʹьшандьнә бәр дәве бәʹре, һәр тьшт һиштьн у пәй ԝи чун. 12  Щарәкә дьн гава Иса ль бажарәки бу, ԝедәре мәрьвәки сәрдапеда кʹоти һәбу. Гава әԝи Иса дит, хԝә авитә әʹрде у жь ԝи рʹәща кьр: «Хӧдан, һәрге тӧ тʹәне бьхԝази, тӧ дькари мьн ԛәнщ ки».* 13  Иса жи дәсте хԝә дайе у готе: «Әз дьхԝазьм! Ԛәнщ бә». Дәрберʹа кʹотибун же чу. 14  Иса тʹәми да ԝи, ԝәки ве йәке тʹӧ кәсирʹа нәбежә, у гот: «Ле һәрʹә хԝә нишани кʹаһин кә, у чаԝа Муса тʹәми дайә, бона паԛьжбуна хԝә ԛӧрбане бьдә, ԝәки әԝ бона ԝан бьбә избатийа ԛәнщкьрьна тә».* 15  Ле нав-дәнге Иса һе зедә бәла дьбу у гәләк мәрьв тʹоп дьбун, ԝәки гӧһ бьдьнә ԝи у жь нәхԝәшийед хԝә бенә ԛәнщкьрьне. 16  Ле Иса гәләк щара дьчу щийед хәԝлә, ԝәки дӧа бькә. 17  Рʹожәке, чахе әԝи маләкеда һин дькьр, Ферьси у дәрсдаред Ԛануне, йед кӧ жь һәр гӧнде Щәлиле, Щьһустане у жь Оршәлиме һатьбун, ԝедәре рʹуньшти бун. Йаһоԝа ԛәԝат да Иса, кӧ мәрьва ԛәнщ кә. 18  Һьнге һьнә мәрьва, йәки шьлушәʹт нав ньвинада* анин. Ԝана дьхԝәст ԝи бьвьнә һьндӧрʹе мале у бәр Иса дайньн. 19  Ле жь бо әʹлаләте, ԝана нькарьбу ԝи бьвьнә һьндӧрʹ. Ләма әԝана һьлкʹьшийанә сәр бани, кʹәрмид рʹакьрьн у әԝ дахьстьнә жере бәр Иса. 20  Гава әԝи баԝәрийа ԝан дит, йе шьлушәʹтрʹа гот: «Гӧнед тә һатьнә бахшандьне». 21  Һьнге ԛанунзан у Ферьси фькьрин у готьн: «Әԝ кʹи йә ван кʹьфьрийа дькә? Хенщи Хԝәде кʹи дькарә гӧна бьбахшинә?» 22  Фькьред ԝан Исарʹа әʹйан бун у әԝи ԝанрʹа гот: «Һун дьле хԝәда чь дьфькьрьн? 23  Чь дьһа һеса йә бежьн? ‹Гӧнед тә һатьнә бахшандьне›, йан ‹Рʹабә у рʹе һәрʹә›? 24  Ле сәва һун бьзаньбьн кӧ һʹӧкӧме Кӧрʹе инсен сәр әʹрде һәйә, ԝәки гӧна бьбахшинә . . .» У әԝи готә йе шьлушәʹт: «Әз тәрʹа дьбежьм, рʹабә, ньвина хԝә һьлдә у һәрʹә мала хԝә». 25  Һьнге әԝ бәр ԝан рʹабу, ньвина кӧ сәр пʹалдайи бу, һьлда чу мала хԝә у шькьри дьда Хԝәде. 26  Һʹәмушк һʹәйр-һʹӧжмәкʹар ман у шькьри дьданә Хԝәде. Ԝана бь хоф дьгот: «Мә иро тьштед әʹщеб дитьн!» 27  Паши ве йәке, Иса дәркʹәтә дәрва у хәрщгьрәки бь наве Леԝи дит, йе кӧ ль щийе тʹопкьрьна хәрща рʹуньшти бу, у ԝирʹа гот: «Пәй мьн ԝәрә». 28  Әԝи жи һәр тьшт һишт, рʹабу у пәй ԝи чу. 29  Паше, Леԝи мала хԝәда бона Иса сьфрәкә мәзьн вәкьр. Ԝедәре гәләк хәрщгьр у кәсед дьн жи тʹәви ԝан бәр сьфре рʹуньштьбун. 30  Һьнге Ферьсийа у ԛанунзанед ԝан дәстпекьрьн газьна бькьн у шагьртед ԝирʹа готьн: «Һун чьрʹа тʹәви хәрщгьр у гӧнәкʹара дьхԝьн у вәдьхԝьн?» 31  Иса щаба ԝан да у гот: «Нә кӧ йед сьһʹәт-ԛәԝат һʹәԝще һʹәким ьн, ле йед нәхԝәш. 32  Әз һатьмә нә кӧ гази йед рʹаст кьм, ле гази гӧнәкʹара кьм, ԝәки әԝана тʹобә кьн». 33  Ԝана ԝирʹа гот: «Шагьртед Йуһʹәнна гәләк щар рʹожи дьгьрьн у дӧа-дьрозга дькьн, у шагьртед Ферьсийа жи ӧса дькьн, ле шагьртед тә дьхԝьн у вәдьхԝьн». 34  Иса щаба ԝан да: «Ԛә һун дькарьн зоре һәвалед зәʹва бькьн, ԝәки әԝана рʹожи бьгьрьн, һʹәта зәʹва тʹәви ԝан ә? 35  Ле ԝәхт ԝе бе, гава бь рʹасти зәʹва жь ԝан бе һьлдане, у ԝан рʹожада әԝана ԝе рʹожи бьгьрьн». 36  Әԝи мәсәләк жи ԝанрʹа ани: «Тʹӧ кәс пʹәрчʹәки жь кʹьнщәкә тʹәзә набьрʹә у кʹьнщәкә кәвьнва надьру. Һәрге кәсәк ӧса бькә, һьнге пʹәрчʹе тʹәзә ԝе кʹьнща кәвьн бьԛәльшинә, у һьм жи пʹәрчʹе кʹьнща тʹәзә у йе кәвьн һәв найен. 37  Ӧса жи тʹӧ кәс шәрава тʹәзә накә мәшкед* кәвьн. Һәрге кәсәк ӧса бькә, шәрава тʹәзә ԝе мәшка бьтʹәԛинә у бьрʹьжә, мәшк жи ԝе хьраб бьн. 38  Ле гәрәке шәрава тʹәзә бькьнә мәшкед тʹәзә. 39  У кәсәк пәй шәрава кәвьнрʹа нахԝазә йа тʹәзә вәхԝә, чьмки әԝе бежә: ‹Йа кәвьн хԝәш ә›».

Спартьн

Демәк бәр Бәʹра Щәлиле.
Рʹастә-рʹаст «паԛьж ки».
Рʹастә-рʹаст «сәва кӧ ԝанрʹа бьбә шәʹдәти».
Демәк ньвина бона һьлгьртьна кәсед нәхԝәш.
Демәк тʹорбә, кʹижан кӧ жь чʹәрме һʹәйԝана дьһатә чекьрьне.