Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

ДӘРСА 5

Гәмийа Нӧһ

Гәмийа Нӧһ

Ԝәʹдә шунда сәр әʹрде мәрьв зедә бун. Гәләк жь ԝан мәрьва хьраб бун. Ӧса жи һьнә мәләкед сәр әʹзмана хьраб бун. Әԝана мала хԝә демәк әʹзман һиштьн у һатьнә сәр әʹрде. Ле тӧ зани чьрʹа ԝана ӧса кьр? Ԝана хԝә кьрә мәри, ԝәки бьзәԝьщьн.

Ԝан мәләкарʹа зарʹ һатьнә буйине. Әԝ зарʹ мәзьн дьбун у ԛәԝата ԝан зедә дьбу у әԝана дьбунә мәрьвед тәрʹьки. Ԝана зийан дьданә мәрьва. Йаһоԝа ида нькарьбу изьн бьда, ԝәки әԝ йәк ӧса бәрдәԝам бә. Ләма жи әԝи сафи кьр, ԝәки ԝан мәрьвед зӧлм селаведа кʹӧта кә.

Ле мәрьвәк һәбу, йе кӧ жь ԝан щӧдә дьбу. Әԝи Йаһоԝа һʹьз дькьр. Наве ԝи Нӧһ бу. Жьн у се кӧрʹед ԝи һәбун, Сәм, Һам у Йафәт, һәрсек кӧрʹед ԝи зәԝьщи бун. Йаһоԝа готә Нӧһ, ԝәки әԝ гәрәке гәмикә мәзьн ава кә, сәва кӧ әԝ у малбәта ԝи жь Селаве бенә хԝәйкьрьне. Әԝ гәми гәрәке мина ԛӧтийа мәзьн буйа у сәр аве кʹәта. Ӧса жи Йаһоԝа готә Нӧһ, ԝәки әԝ гәрәке һʹәйԝана тʹәви хԝә бькә гәмийе, сәва кӧ әԝана жи сах бьминьн.

Нӧһ перʹа-перʹа дәстпекьр гәмийе ава кә. Ԝәкә 50 сала Нӧһ у малбәта ԝи гәми ава дькьрьн. Әԝана гәми ӧса ава кьрьн, чаԝа кӧ Йаһоԝа ԝанарʹа гот. Ԝи чахи Нӧһ һьн жи мәрьварʹа дәрһәԛа Селаве гьли дькьр. Ле тʹӧ кәси гӧһ нәдьда ԝи.

Ахьрийе ԝәʹдә ида гьһишт, ԝәки бькʹәвьнә гәмийе. Ԝәрен бьньһерʹьн паше чь ԛәԝьми.

«Чаԝа кӧ рʹожед Нӧһда ԛәԝьми, һатьна Кӧрʹе Инсан жи ԝе ӧса бьԛәԝьмә» (Мәтта 24:37).