Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

ТʹЕМА РʹУЙЕ ЖУРНАЛЕ | КʹАРЕ ӘМЕ БЬСТИНЬН ЖЬ ХԜӘНДЬНА КʹЬТЕБА ПИРОЗ?

Чаԝа Кʹьтеба Пироз Дькарә Жийина мьн Алийе Башда Бьгӧһезә?

Чаԝа Кʹьтеба Пироз Дькарә Жийина мьн Алийе Башда Бьгӧһезә?

Кʹьтеба Пироз нә мина һʹәму кʹьтеба йә. Дь ве кʹьтебеда ширәт тенә дайине, йед кӧ жь Әʹфьрандаре мә нә (2 Тимотʹейо 3:16). Әʹламәтийа ԝе кʹьтебе дькарә ԛайим ль сәр мә һʹӧкӧм бә. Кʹьтеба Пироз дьбежә: «Хәбәра Хԝәде сах у зор ә» (Ибрани 4:12). Ԛәԝата ԝе кʹьтебе һәйә кӧ жийина мә бәхтәԝар кә. Мәсәлә, әԝ ида ньһа рʹебәрийе дьдә мә сәва жийина мәйә һәррʹожи, у али мә дькә һе рʹьнд бьзаньбьн дәрһәԛа Хԝәде у созед ԝи (1 Тимотʹейо 4:8; Аԛуб 4:8).

Ида ньһа жийина тә бәхтәԝар дькә. Кʹьтеба Пироз дькарә алькʹарийе бьдә һәла һе пьрсед шехсида жи. Әԝ ширәтед керһати дьдә дәрһәԛа:

  • Һәләԛәтийа мә тʹәви йед дьнена (Әфәси 4:31, 32; 5:22, 25, 28, 33).

  • Сьһʹәт-ԛәԝата мәйә емосийали у физики (Зәбур 37:8; Мәтʹәлок 17:22).

  • Нав-намусийе (1 Корьнтʹи 6:9, 10).

  • Аборийе (Мәтʹәлок 10:4; 28:19; Әфәси 4:28). *

Щоте зәԝьщи жь Асйайе гәләк ԛимәт кьрьн ширәта Кʹьтеба Пироз. Әԝана анәгори гәләк щотед тʹәзә зәԝьщи, дьхәбьтин кӧ хәйсәт-һӧнӧред һәв рʹаст кьн. У сәва ԝе йәке ԝана тʹьме дьле хԝә һәврʹа вәдькьр. Ԝана дәстпекьр бьдьнә хәбате әԝ, чь кӧ жь Кʹьтеба Пироз дьхԝәндьн. Әԝе йәке чь кʹар ани? Әԝ мере жь Асйайе, бь наве Висент дьбежә: «Чь кӧ мьн жь Кʹьтеба Пироз дьхԝанд али мьн кьр чәтьнайед зәԝаще бь һʹьзкьрьн сафи кьм. Хәбьтандьна принсипед Кʹьтеба Пироз али мә кьрьн кӧ тʹәвай бәхтәԝарийеда бьжин». Жьна ԝи Аналоу дьбежә: «Хԝәндьна мәсәлед жь Кʹьтеба Пироз али мә кьрьн. Ньһа әз бәхтәԝар ьм у ләзәте дьстиньм ча жь зәԝаща хԝә ӧса жи жь ԝан нета кӧ мә данийә пешийа хԝә».

Хԝәде һе рʹьнд нас бьки. Дәрһәԛа зәԝаща хԝә Висәнт зедә дькә: «Ньһа чахе Кʹьтеба Пироз дьхуньм, әз тʹәхмин дькьм кӧ чаԝа әз һе незики Йаһоԝа дьбьм». Жь гьлийе Висәнт тьштәки фәрз һатә кʹьфше. Демәк Кʹьтеба Пироз дькарә али тә бькә, кӧ Хԝәде һе рʹьнд нас бьки. Чахе Кʹьтеба Пироз дьхуни, нә кӧ тʹәне кʹаре дьстини жь ширәтед ԝе, ле ӧса жи тʹәхмин дьки ԝәки Хԝәде тәрʹа дьбә дост. У те бьвини ԝәки Кʹьтеба Пироз һәла һе тьштед һур бь һур жи дәрһәԛа ахьрийа баш әʹйан дькә. Әв бь рʹасти жи ахьрийа баш ә, кʹидәре кӧ тӧйе ләзәте бьвини жь «жийина кӧ рʹасти жийин ә» у йе кӧ ԝе һәрһәйи бькʹьшинә (1 Тимотʹейо 6:19). Тʹӧ кʹьтебәкә дьн ахьрикә ӧса баш соз надә.

Һәрге тӧ дәстпеки Кʹьтеба Пироз бьхуни у ль гора принсипед ԝе бьжийи, те ида ньһа кʹаре бьстини, жийина хԝә бәхтәԝар ки у Хԝәде һе рʹьнд нас ки. Һәмьки чахе тӧ Кʹьтеба Пироз бьхуни, дьбәкә һьнә пьрс щәм тә пешда бен. Ле тʹьме бира хԝәда хԝәй кә мәсәла баш йе ԝәзире Әтйупйе, йе кӧ 2 000 сал пешда дьжит. Гәләк пьрсед ԝи һәбун Ньвисаред Пирозва гьредайи. Чахе жь ԝи пьрсин һәла әԝ фәʹм дькә әԝе йәке чь кӧ дьхунә, әԝи гот: «Әзе чаԝа бькарьбьм фәʹм бькьм, һәгәр йәк мьнрʹа шьровәнәкә?» * Паше әԝи бь дьл у щан ԛәбул кьр аликʹарийе жь мәрьве кӧ дәрсдаре Ньвисаред Пирозә щерʹьбанди бу. Наве ԝи Филипо бу у әԝ шагьрте Иса бу (Кʹаред Шандийа 8:30, 31, 34). Һәрге тӧ жи дьхԝази һе зедә дәрһәԛа Кʹьтеба Пироз пебьһʹәси әм тә тʹәглиф дькьн бькʹәви малпәра www.jw.org. Ль сәр ве малпәре те бькарьби хԝәстьна хԝә бь купоне тʹьжә ки йан жи бьньвиси сәр адреса кӧ дь ве журналеда ньвисар ьн. Тӧ ӧса жи дькари тʹәви Шәʹдед Йаһоԝа текли би йан жи һәрʹи Ода Щьвата ԝан. Ида ньһа һинбуна Кʹьтеба Пироз дәстпекә у бьһелә кӧ әԝ рʹебәрийа тә бькә у жийина тә бәхтәԝар кә.

Һәрге тӧ һьнәки дӧдьли дьби һәла бь рʹасти тӧ дькари педа итʹбарийа хԝә Кʹьтеба Пироз бини йан на, жь кʹәрәма хԝә бьньһерʹә видеойа кьн бь наве «Ча Әм Дькарьн Баԝәр Бькьн, кӧ Кʹьтеба Пироз жь Хԝәде йә?» Сәва ве йәке бькʹәвә jԝ.org, бьтькинә «Легәрʹин» у бьньвисә нав.

^ абз. 8 Һәрге дьхԝази һе зедә пебьһʹәси, кӧ чьда Кʹьтеба Пироз диса керһати йә, бьньһерʹә малпәра мә jԝ.org. Бькʹәвә ҺИНКЬРЬНЕД КʹЬТЕБА ПИРОЗ > ПЬРСЕД КʹЬТЕБА ПИРОЗВА ГЬРЕДАЙИ.

^ абз. 11 Бьньһерә готара ве журнале бь наве «Чьма Нәрʹаст Фәʹм Дькьн?»