Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Де-бав бь мәсәла хԝә, зарʹед хԝә һине һʹьзкьрьне дькьн

РʹЕБӘРИ БОНА САФИКЬРЬНА ЧӘТЬНАЙА

Һинбуна Керһати

Һинбуна Керһати

Щарәк ль Канадайе, шагьртед мәкʹтәбәкә нав-дәнг дәркʹәтьнә рʹевитийе. Ԝи чахи, чәнд хортед ве мәкʹтәбе, бь дәсте зоре тʹәви гәдәки бенамуси кьрьн. Паши ԝе ԛәԝьмандьне, Леонардо Стерн ль рʹожнәмайа «Ottawa Citizen» ньвиси: «Һинбуна бьльнд, һәбук у нав-дәнги, жь кьред хьраб щаһьла надә паш».

Стерн бәрдәԝам дькә: «Бь тʹәбийәти әм заньн ԝәки рола фәрз йа де-бава әԝ ә, кӧ зарʹед хԝә һин кьн, ԝәки фәʹм кьн чьнә кьред рʹаст у чь йе нәрʹаст. Ле иро кʹьфш ә ԝәки гәләк де-бав дьфькьрьн, кӧ бона зарʹед ԝан фәрз ә рʹьнд һин бьн у хәбатәкә баш бьвиньн, кӧ гәләк пʹәра чекьн».

Һәмьки һинбун фәрз ә. Ле һәла һе һинбуна бьльнд жи нькарә али бәндә бькә, ԝәки әԝ нетед хԝәйә нәрʹаст бьдә һьлдане у бе гӧһастьне. Ԝәки ӧса нә кʹидәре әм дькарьн бьстиньн һинбунәкә ӧса, кʹижан кӧ рʹебәрийа керһати дьдә бона жийине?

ҺИНБУНА ЛАПӘ БАШ

Кʹьтеба Пироз ԝәк нәйник ә. Чахе әм Кʹьтеба Пироз дьхуньн әм рʹьнд дьвиньн кемаси у сьстбунед хԝә (Аԛуб 1:23-25). Кʹьтеба Пироз алийе дьнда жи керһати йә. Әв али мә дькә гӧһастьнед лазьм нав хԝәда бькьн, у хәйсәтед ӧса нав хԝәда пешда биньн чь кӧ әʹдьлайи у рʹьһʹәтийева гьредайи нә. Дькʹәвә нава ԝан хәйсәта, ԛәнщи, сәбьр, хԝәгьртьн, у һʹьзкьрьн. Сәр һʹьзкьрьне, дьбежьн ԝәки әԝ «йәктийа т′ам һәвва гьредьдә» (Колоси 3:14). Гәло чьма һʹьзкьрьн ӧса фәрз ә? Дина хԝә бьде Кʹьтеба Пироз дәрһәԛа ве хәйсәте чь дьбежә.

  • «Һ′ьзкьрьн думькдьреж у ширьн ә, һ′ьзкьрьн һ′әвсудийе накә, һ′ьзкьрьн к′ӧбар набә, п′ьшька хԝәда наԝәрьмә, беп′әргал нинә, йа хԝә нагәр′ә, зу һерс нак′әвә, к′ине нажо, дьле хԝә ль нәһәԛийе ша накә, ле р′астийер′а ша дьбә. Һ′ьзкьрьн һәр гав дадьхә, . . .  һәр гав сәбьр дькә. Һ′ьзкьрьн т′ӧ щар к′ӧта набә» (1 Корьнтʹи 13:4-8).

  • «Һ′ьзкьрьн хьрабийе ль һәвале хԝә накә» (Рʹомайи 13:10).

  • «Бәри һәр тьшти, һ′ьзкьрьна ԝә һьндава һәвда бь дьл у щан бә, чьмки һ′ьзкьрьн гәләк гӧна дьньхемә» (1 Пәтрус 4:8).

Чахе тӧ нав ԝан мәрийада ни, кʹижан тә һʹьз дькьн, тӧ рʹьһʹәтийе у бехофийе тʹәхмин дьки. Бәле, чьмки тӧ зани ԝәки әԝана ԛәнщийа тә дьхԝазьн у ԝе тʹӧ зийане нәдьнә тә.

Һʹьзкьрьн ӧса жи дькарә мәрийа һелан кә тьштәки алийе хԝәда ԛӧрбан кьн, сәва һʹалхԝашийа мәрьве дьн. Мәсәлә мерәк чахе бу кальк, һьзрәт бу гәләк ԝәʹдә тʹәви нәбийе хԝә дәрбаз кә. Ле пробләмәк һәбу. Әв кальк гәләк щьхарә дькʹьшанд, у зәʹве ԝи нәдьхԝәст ԝәки әԝ бәр зарʹе бькʹьшинә. Гәло әԝи кальки чь кьр? Рʹаст ә әԝи 50 сала щьхарә дькʹьшанд, ле сәва һʹалхԝәшийа нәбийе хԝә, әԝи щьхарә тʹәрьканд. Бь рʹасти жи ԛәԝата һʹьзкьрьне чьԛас мәзьн ә!

Кʹьтеба Пироз али мә дькә, кӧ бал хԝә пешда биньн хәйсәтед ӧса баш, ча ԛәнщи, бәрбьһери, у һʹьзкьрьн

Һʹьзкьрьн әв хәйсәт ә, кʹижан кӧ әм һин дьбьн бьдьнә хәбате. Де-бав тьштәки мӧһим дькьн, чахе зарʹед хԝә һин дькьн, кӧ чаԝа һʹьзкьрьне бьдьнә кʹьфше. Де-бав зарʹед хԝә тʹер дькьн, хԝәйи дькьн у гава әԝана зийане дьстиньн йан нәхԝаш дькʹәвьн, дәрбера али ԝан дькьн. Де-бавед баш тʹәви зарʹед хԝә хәбәр дьдьн у ԝана һин дькьн. Әԝана зарʹед хԝә ширәт дькьн у принсипед керһати дәрһәԛа рʹасти у нәрʹастийе ԝана һин дькьн. У һәмьки де-бавед баш, дьбьнә мәсәла баш сәва зарʹед хԝә.

Йазьх, ле һьнә де-бав щабдарийа хԝә найиньн сери. Гәло әв те һʹәсабе кӧ зарʹед ԝан ԝе тʹӧ щар нькарьбьн бьбьнә мәрьвед баш? Һәмьки на! Һәла һе гәләк мәрьвед әʹмьрда мәзьн жи, йед кӧ малбәта нәщайизда мәзьн дьбун, карьбун жийина хԝә бьгӧһезьн у бьбьнә мәрьвнә рʹәʹм у дьлшәԝат. Готара дьнда әме бьвиньн мәсәла ԝан мәрийа, дәрһәԛа кʹижана дьфькьрин ԝәки әԝана ԝе тʹӧ щар, нәйенә гӧһастьне!