Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Һ′ЬШЙАР БЬН! № 2, 2021 | Техноложи Кʹаре Дьдә Тә йан Зьраре?

Техноложи кʹаре дьдә тә йан зьраре? Гәләк мәрьв баԝәр ьн, ԝәки әԝана хәбьтандьна һащәтед әләктроникда хԝә контрол дькьн. Ле техноложи ӧса дькарә сәр мәрьва һʹӧкӧм кә, кӧ әԝ ԛә тедәрнәхьн жи.

Техноложи Чь Щурʹәйи Дькарә Һʹӧкӧм бә Сәр Һәвалтийа Тә?

Техноложи дькарә али тә бькә дьһа незики һәвалед хԝә би.

Техноложи Чь Щурʹәйи Дькарә Һʹӧкӧм бә Сәр Зарʹед Тә?

Рʹаст ә зарʹ дькарьн һеса у бь һостәти техноложийе бьдьнә хәбате, ле диса жи ԝанрʹа аликʹари у рʹебәри лазьм ә.

Техноложи Чь Щурʹәйи Дькарә Һʹӧкӧм бә Сәр Зәԝаща Тә?

Техноложи дькарә зәԝаща тә ԛәԝи кә, һәгәр тӧ рʹаст бьди хәбате.

Техноложи Чь Щурʹәйи Дькарә Һʹӧкӧм бә Сәр Фькьред Тә?

Мәрьвед кӧ тʹьме техноложийе дьдьнә хәбате, нькарьн ча лазьм ә дина хԝә бьдьнә хԝәндьне, гава тʹәне дьминьн дәрберʹа һʹәԝаса ԝан дькʹәвә, у нькарьн ча лазьм ә дина хԝә бьдьнә сәр шьхӧләки. Се ширәт дькарьн фәрәсәте тәйи һинбуне дьһа баш кьн.

Һе Зедә жь JW.ORG Пебьһʹәсьн

Кʹижан тʹема тәйе бьхԝәста леколин кьра?

Ве Журналеда

Дина хԝә бьде кӧ ча техноложи дькарә һеди-һеди зийане бьдә һәвалти, зәԝащ у һәла һе фькьред тә жи.