Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Һ′ЬШЙАР БЬН! № 1, 2022 | Дьнйа Һʹаләки Гьранда нә; Ча Ԛәԝате Бьстиньн

Һʹале дьнйайе чьԛас дьчә һаԛас хьраб дьбә. Ләма жи әм рʹасти гәләк чәтьнайа тен, мәсәлә тʹәшԛәлед тʹәбийәте у проблемед кӧ мәрьв пешда тиньн. Пебьһʹәсә һәла ча тӧ дькари ԝан чәтьнайада тәйах ки у чь бьки, ԝәки хԝә у малбәта хԝә бьпарези.

 

Дьнйа Һʹаләки Гьранда нә; Ча Ԛәԝате Бьстиньн

Чахе тӧ рʹасти кӧл-дәрда тейи, һазьр бә тьштәки бьки, кӧ хԝә у малбәта хԝә бьпарези.

1 | Сьһʹәт-Ԛәԝате Хԝәй кьн

Чьԛас һе баш тӧ сьһʹәт-ԛәԝата хԝә баш хԝәй ки, һаԛас һе рʹьнд у һеса тӧ бәр дәрәщед гьран тәйах ки.

2 | Пʹәрә у Һәбуне Хԝәй кьн

Тӧ пʹәре хԝә чьԛас һе рʹаст хәрщ ки, һаԛас һе баш тӧйе бькарьби кризиседа әʹбура хԝә бьки.

3 | Һәләԛәтийа Баш Хԝәй кьн

Дина хԝә бьдә ширәтед керһати, йед кӧ дькарьн зәԝаща тә, һәвалтийа тә у һәләԛәтийа тәйә тʹәви зарʹа бьпарезьн.

4 | Һевийа Хԝә Хԝәй кьн

Кʹьтеба Пироз али мә дькә, кӧ бәр проблемед жийине тәйах кьн у ԛәԝате бьстиньн. Әԝ ӧса жи һевийа баш бона ахьрийе дьдә.

Ве Журналеда

Бьхунә готара, йед кӧ дькарьн али тә у малбәта тә бькьн, кӧ бәр чәтьнайа тәйах ки.