Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Ахьрийа Баш жь Ԛәнщикә Мәсиһи

Ахьрийа Баш жь Ԛәнщикә Мәсиһи

ҺЬНДЬСТАНЕДА шәһәрики бьчʹук Гущаратида, ԝәкә 60 сал пешда баве гәдәки бь наве Щон һатә ньхӧмандьне. Щон тʹәви се хушкед хԝә, дӧ бьред хԝә у дийа хԝә, Католикед Ромайи бун. Ләма әԝана мьԛабьли баԝәрийа баве хԝә дьчун.

Щарәке баве Щон жерʹа гот ԝәки нәʹме бьвә бьдә һәвале ԝийи жь щьвате. Ве шәбәԛе пешийа кӧ Щон нәʹмә бьвьра, тʹьлийа ԝи кʹур һатә бьрине чахе кодькәкә һʹәсьн вәдькьр. Ле әԝи дьхԝәст хԝәстьна баве хԝә бинә сери у ләма пʹинәк тʹьлийа хԝәйә бьриндар аланд у нәʹмә һьлда чу.

Чахе Щон чу мала һәвале баве хԝә, әԝ малда нибу, жьна ԝи мал бу у жь ԝи нәʹмә һьлда. Әԝ жи Шәʹде Йаһоԝа бу. Әԝе дит кӧ дәсте ԝи бьриндар ә у гот кӧ дьхԝазә али ԝи бькә. Әԝе тʹьлийа ԝи пе дәрман тʹәмьз кьр у гьреда. Паше әԝе чайәкә гәрм да бәр у бь нәрми дәрһәԛа Кʹьтеба Пироз тʹәв ԝи хәбәр да.

Әв ԛәнщийа ԝе ӧса сәр ԝи һʹӧкӧм бу, кӧ әԝ нәрм бу һьндава Шәʹдед Йаһоԝа. Әԝи дӧ пьрс да ԝе дәрһәԛа баԝәрийа Шәʹдед Йаһоԝа кʹижан кӧ жь Дера Католики щӧдә дьбу. Әԝи же пьрси гәло Иса Хԝәде йә, у гәло лазьм ә Мәсиһи Мәрйәме бьһʹәбиньн у жерʹа дӧа бькьн. Әԝ хушк зьмане ԝи Гужарати заньбу, ләма сәр зьмане ԝи щаба пьрсед ԝи жь Кʹьтеба Пироз да. Әԝе ӧса жи сәр зьмане ԝи бәлавок да бь наве «Мьзгинийа Пʹадшатийа Хԝәде» (This Good Nеԝs of thе Kingdom).

Чахе әԝи әв бәлавок хԝәнд, фәʹм кьр кӧ әԝ щара пешьн рʹастийа Кʹьтеба Пироз дьбьһе. Әԝ чу бал кʹәшишәки хԝә у әв дӧ пьрс да ԝи жи. Әв кʹәшиш ӧса һерс кʹәт кӧ Кʹьтеба Пироз авитә ԝи, у кьрә ԛажини: «Тӧ буйи Шәйтʹан! Һәла нишани мьн кә кʹидәре Кʹьтеба Пирозда те готьне ԝәки Иса Хԝәде нинә у кӧ тӧ гәрәке Мәрйәме нәһʹәбини. Һәла нишани мьн кә!». Щон зәндәгьрти ма кӧ әв кʹәшиш ӧса ԛайим һерс кʹәт, у жерʹа гот: «Ида ньгед мьн ве дера Католики накʹәвә». У ӧса жи бу!

Щон һинбуна Кʹьтеба Пироз дәстпекьр, рʹасти ԛәбул кьр у бу хьзмәткʹаре Йаһоԝа. Ԝәʹдә шунда, чәнд нәфәред ԝи жи һатьнә сәр рʹийа рʹаст. Ида 60 сал дәрбаз буйә, у һʹәта иро әв дәхмә һе сәр тʹьлийа Щон ә. Тʹьме дькʹәвә бира ԝи кӧ ԛәнщикә Мәсиһи ча ԝи ани сәр рʹийа рʹастийе (2 Корн. 6:4, 6).