Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Әԝана бь Рʹәзәдьли Хьзмәт Дькьн: Мйанмареда

Әԝана бь Рʹәзәдьли Хьзмәт Дькьн: Мйанмареда

«НАНДЬРУН гәләк ә, ле пʹалә һьндьк ьн. Аԝа һиви жь хԝәйе нандьруне бькьн, ԝәки пʹала нандьруна хԝәрʹа бьшинә» (Луԛа 10:2). Әԝ гьлийед Иса кӧ әԝи ԝәкә 2 000 сал пешда гот, рʹьнд дьдьнә кʹьфше рʹожа иройин дәрәща Мйанмареда. Чьрʹа? Мйанмареда 55 милйон мәрьв һәнә у нава ԝанда тʹәне ԝәкә 4 200 мьзгинван һәнә, йед кӧ мьзгинийе бәла дькьн.

Ле «хԝәйе нандьруне», демәк Йаһоԝа, бь сәда хушк-бьра жь щурʹә-щурʹә ԝәлата һелан кьр, ԝәки бенә Асйа башура-рʹоһьлате, сәва нандьруна рʹӧһʹанида аликʹарийе бьдьн. Ле ча ԝана сафи кьр ԝәки ԝәлатед хԝә бьһельн? Чь али ԝан кьр кӧ дәрбази ԝәлате хәриб бьн? У әԝана чь кʹәрәма дьстиньн? Ԝәрә әм пебьһʹәсьн.

«ԜӘРЕН, МӘРʹА ПЕШӘНГ ЛАЗЬМ ЬН!»

Чәнд сал пешда, щарәке пешәнгәки жь Жапонйайе наве кʹижани Казуһиро йә, ԛолайи кʹәт, һʹьше хԝә ӧнда кьр у кʹәтә нәхԝәшхане. Һʹәким жерʹа гот, ԝәки әԝ гәрәке дӧ сала автойе нәжо. Казуһиро әʹщебмайи ма. Әԝи пьрс дьда хԝә: «Әзе ча шьхӧле хԝә бәрдәԝам кьм кʹижан кӧ әз гәләк һʹьз дькьм, демәк пешәнгти?» Әԝи гәләк Йаһоԝарʹа дӧа дькьр у лава дькьр, ԝәки жерʹа чʹарәке бькә сәва әԝ пешәнгтийа хԝә нәдә сәкьнандьне.

Казуһиро у Мари

Казуһиро гьли дькә: «Мәһәк шунда, һәвале мьн кӧ Мйанмареда хьзмәт дькьр, бьһист кӧ әз ԛолайи кʹәтьмә. Әԝи мьнрʹа тʹеле хьст у гот: ‹Мйанмареда һʹәчʹи зәʹф мәрьв пе отобуса дьчьн-тен. Һәрге тӧ бейи вьра, тӧйе бе авто жи хьзмәтийа хԝә бәрдәԝам ки!›. Мьн жь һʹәкиме хԝә пьрси кӧ мьнрʹа изьн ә әз һәрʹьм Мйанмаре. Әз әʹщебмайи мам гава әԝи мьнрʹа гот: ‹Ньһа һʹәкимәк жь Мйанмаре һатийә вьра Жапонйайе. Әзе тә тʹәви ԝи бькьмә нас, у һәрге тӧ ԝедәре диса ԛолайи би, әԝе али тә бькә›. Мьн әԝ гьлийед һʹәким, хԝәрʹа һʹәсаб кьр ча щаба жь Йаһоԝа».

Казуһиро дәрберʹа нәʹмә филиала Мйанмарерʹа шанд, у ньвиси кӧ әԝ жьна хԝәва дьхԝазьн ԝедәре ча пешәнг хьзмәт кьн. Пенщ рʹож шунда, филиале щаб ӧса да: «Ԝәрен, мәрʹа пешәнг лазьм ьн!». Казуһиро тʹәви жьна хԝә Мари, автед хԝә фьротьн, визә чекьрьн у билетед тәйаре кʹьрʹин. Иро әԝана шабунәкә мәзьн дьстиньн кӧ Мандалайеда, кʹома кәрʹ-лалада хьзмәт дькьн. Казуһиро дьбежә: «Әм дьвиньн кӧ әԝ ԛәԝьмандьн баԝәрийа мә һьндава созе Хԝәде кӧ Зәбур 37:5-да ньвисар ә, ԛәԝи кьр: ‹Рʹийа хԝә жь ԝирʹа бьһелә хԝә бьсперә Хӧдан, Әԝе бинә щиһ һʹәму пеԝьстийан, (ИМ)›».

ЙАҺОԜА РʹЕ ВӘДЬКӘ

Сала 2014-да, Шәʹдед Йаһоԝа Мйанмареда щьвата мәзьнә мәхсус саз кьрьн. Гәләк хушк-бьра жь ԝәлатед хәриб һатьн сәр ве щьвате. Жь ԝана хушкәк ԝәкә 30 сали бу наве кʹижане Моника йә, йа кӧ жь Дәԝләтед Йәкбуйи йә. Моника гьли дькә: «Чахе әз жь щьвата мәзьн вәгәрʹийам, мьн Йаһоԝарʹа дӧа дькьр, ԝәки али мьн бькә әз нета хԝә биньм сери. Ӧса жи мьн де-баве хԝәрʹа дәрһәԛа нетед хԝә гьли кьр. Әм гьшк дьфькьрин ԝәки әз гәрәке вәгәрʹьм Мйанмаре, ле һʹәта нета мьн һатә сери, ԝәʹдә лазьм бу у мьн гәләк дӧа дькьр». Моника шьровәдькә чьрʹа.

Моника у Ли

«Иса ширәт да шагьртед хԝә, ԝәки хәрщед хԝә һʹәсаб кьн. Ләма жи мьн пьрс дьда хԝә: ‹Әзе бькарьбьм дәрбаз бьм? Әзе бькарьбьм әʹбура хԝә бькьм, ӧса ԝәки гәләк нәхәбьтьм?›». Әԝ тинә сәр хԝә: «Ле алийе пʹәрәда проблема мьн һәбу у әз нькарьбум дәрбази ԝәлате хәриб бума». Ле әԝе ча нета хԝә ани сери? (Луԛа 14:28).

Моника гьли дькә: «Рʹожәке мәзьна хәбате гази мьн кьр. Әз һьнәки тьрсийам, чьмки мьн тʹьре әԝ дьхԝазә мьн жь хәбате дәрхә. Ле дәԝсе әԝе мьнрʹа гот, ԝәки хәбата мьн дьшекьринә у паше гот, кӧ дьхԝазә мьнрʹа пʹәра пʹешкʹеш бьдә. Әԝ пʹәрә һәма һаԛас бу, чьԛас мьнрʹа лазьм бу, ԝәки жь дәйне хԝә аза бьм».

Моника жь сала 2014 мәһа Кануна Пешьн, Мйанмареда хьзмәт дькә. Әԝ дәрһәԛа хьзмәтийа хԝә, щийе кӧ һʹәԝщәти һәйә, гьли дькә. «Әз ӧса ша мә ԝәки әз вьра мә. Әз тʹәви се мәрьва һинбуна Кʹьтеба Пироз дәрбаз дькьм. Йәк жь ԝана жьнькәкә 67 сали йә. Әԝ тʹьме бь дьл у щан мьн ԛәбул дькә у һʹәмез дькә. Чахе әԝ жьньк пеһʹәсийа ԝәки наве Хԝәде Йаһоԝа йә, әԝ гьрийа. Әԝе готә мьн: ‹Әва щара пешьнә әз педьһʹәсьм, ԝәки наве Хԝәде Йаһоԝа йә. Мьн дӧ әʹмьре тә дәрбаз кьрийә, ле тьште лапи фәрз кӧ әз әʹмьре хԝәда пеһʹәсийам, тә мьн һин кьр›. Рʹаст бежьм, әз жи гьрийам. Ԛәԝьмандьнед ԝи щурʹәйи шабунәкә гәләк мәзьн дьдә ԝан, йед кӧ хьзмәт дькьн щийед кӧ һʹәԝщәти һәйә». Чәндәк пешда, Моника Мәкʹтәба сәва Мьзгинванед Пʹадшатийе дәрбаз бу.

Ле гәләк хушк-бьра паши хԝәндьна кʹьтеба «Һәрсали йа сала 2013» дәрһәԛа Мйанмаре, һелан бунә дәрбази Мйанмаре бьн. Хушкәк бь наве Ли кӧ ԝәкә 30 сали йә, Асйайеда дьжи. Әԝ гәләк дьхәбьти, ле чахе әԝе кʹьтеба «Һәрсали» хԝәнд, әԝ һелан бу ԝәки нете дайнә пешийа хԝә кӧ дәрбази Мйанмаре бә. Әԝ дьбежә: «Сала 2014 әз чумә Йангоне сәр щьвата мәзьнә мәхсус. Ԝедәре әз рʹасти жьн-мерәки һатьм, йед кӧ Мйанмареда дәшта Чинайида хьзмәт дькьн. Әз зьмане Чинайи заньм, у мьн сафи кьр ԝәки Мйанмареда аликʹарийе бьдьмә кʹома Чинайи. Мьн у Моникайе тʹәвайи сафи кьр, у әм дәрбази Мандалайе бун. Йаһоԝа ӧса әм кʹәрәм кьрьн, ԝәки мә незики щийе хԝә хәбат дит. Мәкʹтәбеда әм дәрсдар ьн, ле нә тʹәмамийа һʹәфте дьхәбьтьн. Рʹаст ә вьра һәԝа гәрм ә, у һьнә тьшт һәнә кӧ гәрәке һини ве йәке бьм, йәкә әз жь хьзмәтийа хԝә шабунәкә мәзьн дьстиньм. Щьмәʹт Мйанмареда нәдәԝләти дьжин, ле әԝана гәләк бь ԛәдьр ьн у ԝәʹдә дьвиньн кӧ гӧһ бьдьнә мьзгинийе. Әз ӧса дьлгәрм дьбьм чахе дьвиньм кӧ Йаһоԝа ча әԝи шьхӧли ләз дьхә. Әз баԝәр дькьм ԝәки Йаһоԝа дьхԝәст әз һәма вьра Мандалайеда хьзмәт кьм».

ЙАҺОԜА ДӦА ДЬБЬҺЕ

Гәләк хушк-бьред кӧ дәрбази ԝан щийа бунә кʹидәре һʹәԝщәти һәйә, дитьнә кӧ ԛәԝата дӧа чьԛас мәзьн ә. Мәсәлә, Щумпа у жьна ԝи Нао кӧ ԝәкә 30 сали нә, Жапонйайеда хьзмәт дькьрьн щьвата кәрʹ-лалада. Чьрʹа әԝана дәрбази Мйанмаре бун? Щумпа гьли дькә: «Мьн у жьна мьн мә тʹьме дьхԝәст дәрбази ԝәлате хәриб бьн, кʹидәре һʹәԝщәти һәйә. Бьраки жь щьвата мәйә кәрʹ-лала, дәрбази Мйанмаре бу. Рʹаст ә пʹәре мә һьндьк бу, ле әм жи сала 2010 мәһа Гӧлане дәрбази ԝедәре бун. Хушк-бьред ԝедәре бь дьл у щан әм ԛәбул кьрьн». Щумпа дәрһәԛа хьзмәтийа Мйанмареда гьли дькә. «Гәләк мәрьв гӧһ дьдьнә мә. Чахе әм ԝанрʹа сәр зьмане кәрʹ-лала видео нишан дькьн, әԝана зәндәгьрти дьминьн. Әм ӧса ша нә ԝәки мә сафи кьр кӧ бенә вьра Йаһоԝарʹа хьзмәт кьн!».

Нао у Щумпа

Ле чаԝа Щумпа у Нао чәтьнайа алийе пʹәрада сафи кьрьн? «Паши се сала, мә пʹәре хԝә ниве зәʹф хәрщ кьр у чь мабу тʹере нәдькьр сәва саләке пʹәре кʹьрʹе бьдьн. Мьн у жьна хԝә гәләк дӧа дькьр. Ньшкева, мә нәʹмә жь филиале станд, кӧ мә тʹәглиф дькьн ԝәки ԝәʹдәлу хьзмәт кьн ча пешәнгед мәхсус! Мә итʹбарийа хԝә Йаһоԝа ани, у паше мә дит ԝәки әԝи әм нәһиштьн. Әԝ һʹәму алийада бона мә хәм дькә». Ԝан пашԝәхтийада, Щумпа у Нао Мәкʹтәба сәва Мьзгинванед Пʹадшатийе дәрбаз бун.

ЙАҺОԜА ДЬЛ ДЬДӘ ГӘЛӘКА

Бьраки мә бь наве Симон кӧ 43 сали йә жь Италйайе, у жьна ԝи Анна кӧ 37 сали йә жь Зәланда Ну, дәрбази Мйанмаре бунә. Гәло чь ԝана һелан кьр кӧ дәрбаз бьн? Анна дьбежә: «Әԝ кʹьтеба ‹Һәрсали› бу, йа сала 2013 дәрһәԛа Мйанмаре, кӧ мә һелан кьр дәрбаз бьн!». Симон жи дьбежә: «Әԝ ԛәдьрәки мәзьн ә бона мә кӧ Мйанмареда хьзмәт кьн. Жийина вьра сьвьк ә, у әз дькарьм һе зедә шьхӧле Йаһоԝа бькьм. Чахе әм дьвиньн, кӧ Йаһоԝа ча бона мә хәм дькә чахе әм хьзмәт дькьн щийе кӧ һʹәԝщәти һәйә, әԝ йәк мә гәләк дьшьдинә» (Зәб. 121:5). Анна дьбежә: «Әз тʹӧ щар ӧса бәхтәԝар нибумә. Әм бь жийина сьвьк дьжин у ләма һе зәʹф дькарьм тʹәви мере хԝә ԝәʹде хԝә дәрбаз кьм. Әм бь рʹасти һе незики һәв бунә. Мә ӧса жи һәвалед тʹәзә хԝәрʹа дитьн. Щьмәʹта вьра һьндава Шәʹдед Йаһоԝада һʹәйф ьн, у һʹәԝаса ԝана те тʹәви мә хәбәр дьн».

Симон у Анна

Анна гьли дькә: «Рʹожәке, мьн дькʹанеда ԛизькәкерʹа шәʹдәти да кʹижан кӧ университетеда һин дьбу. Хьлазийе мә һәврʹа соз да ԝәки диса рʹасти һәв бен. Чахе әм рʹасти һәв һатьн, әԝ тʹәви һәваләкә хԝә һат. Щарәкә дьн жи, әԝе диса чәнд һәвалед хԝә тʹәви хԝә ани. Паше, диса һе зедә һәвалед хԝә ани. Ньһа әз жь ԝана тʹәви пенща һинбуна Кʹьтеба Пироз дәрбаз дькьм». Симон дьбежә: «Щьмәʹта ве дәштеда һәвалһʹьз ьн у һʹьз дькьн тьштед тʹәзә пебьһʹәсьн. Гәләк мәрьв дьхԝазьн мьзгинийе пебьһʹәсьн, ле ԝәʹде мә һаԛас тʹӧнә ԝәки тʹәви һʹәмушка хәбәр дьн».

Сачио у Мәзуһо

Һьнәка чь гав авитьн сәва дәрбази Мйанмаре бьн? Мәзуһо кӧ жь Жапонйайе йә, гьли дькә: «Әз у мере мьн Сачио, мә тʹьме дьхԝәст хьзмәт кьн ԝәлате ӧсада, кʹидәре һʹәԝщәтийа мьзгинвана һәйә. Ле мә ньзаньбу һәрʹьн кʹӧ. Чахе мә кʹьтеба «Һәрсали йа сала 2013» дәрһәԛа Мйанмаре хԝәнд, ԛәԝьмандьнед ԝедәре ӧса дьле мә гьртьн, кӧ мә хԝәрʹа нет дани, ԝәки ԝедәре хьзмәт кьн һәрге бькарьбьн». Сачио дьбежә: «Мә сафи кьр ԝәки сәр һʹәфтеки һәрʹьнә Йангоне, шәһәре Мйанмарейи сәрәкә, сәва бьньһерʹьн һәла әԝ чь щи йә. Чахе әм чун, мә баԝәр кьр ԝәки әм гәрәке дәрбази ԝи щийи бьн».

ЛЕ ҺУН ДЬКАРЬН ДӘРБАЗ БЬН?

Щейн, Даника, Родней у Щордан

Родней у жьна ԝи Щейн кӧ жь Австралйайе нә, у ԝәкә 50 сали нә, тʹәви кӧрʹе хԝә Щордан у ԛиза хԝә Даника, жь сала 2010 Мйанмареда хьзмәт дькьн. Родней дьбежә: «Әм әʹщебмайи ман кӧ щьмәʹта вьра рʹӧһʹанида чьԛас бьрчи йә. Әз малбәтарʹа ширәте дьдьм ԝәки хьзмәт кьн щийе мина Мйанмаре». Чьрʹа? «Хьзмәтийа вьра малбәта мә алийе рʹӧһʹанида гәләк ԛәԝи кьр! Гәләк щаһьл пәй тʹела, авта, хәбате у диса тьштед дьн дькʹәвьн. Ле зарʹед мә ԝәʹде хԝә хәрщ дькьн кӧ зьмане тʹәзә һин бьн, ԝәки хьзмәт кьн. Әԝана һин дьбьн кӧ чаԝа хәбәр дьн тʹәви ԝан мәрьва, йед кӧ дәрһәԛа Кʹьтеба Пироз ньзаньн, ӧса жи чаԝа щаба хԝә бьдьн щьватеда, у диса шьхӧлед рʹӧһʹанива мьжул дьбьн».

Оливер у Анна

Оливер, бьра кӧ ԝәкә 30 сали йә у жь Дәԝләтед Йәкбуйи йә, әԝ ширәте дьдә ԝәки хьзмәтийа ԝи щурʹәйи бьжберьн у шьровәдькә чьрʹа: «Әԝ йәк кӧ әз щийе хәрибда Йаһоԝарʹа хьзмәт дькьм, гәләк кʹаре дьдә мьн. Әз кӧ жь мала хԝә дур чумә, әԝе йәке баԝәрийа мьн һе ԛәԝи кьрийә у әз һе зәʹф итʹбарийа хԝә Йаһоԝа тиньм, фьрԛи тʹӧнә әзе рʹасти чь дәрәща бем. Әз хьзмәт дькьм тʹәви ԝан, кʹижана мьн бәре нас нәдькьрьн, ле баԝәрийа ԝан жи мина йа мьн ә. Әԝ йәк али мьн дькә ԝәки дӧдьли нәбьм кӧ ве дьнйайеда жь Пʹадшатийа Хԝәде фәрзтьр тʹӧ тьшт тʹӧнә». Иро Оливер тʹәви жьна хԝә Аннайе бәрдәԝам дькә бь хирәт хьзмәт кә дәшта зьмане Чинайида.

Трезел

Трезел, хушкәкә жь Австралйайе кӧ ԝәкә 50 сали йә, жь сала 2004 Мйанмареда хьзмәт дькә. Әԝ дьбежә: «Әԝед кӧ дәрәща ԝан ӧса нә кӧ дькарьн дәрбаз бьн, әз ԝанрʹа дьбежьм ԝәки хьзмәт кьн щийе кӧ һʹәԝщәти һәйә. Мьн хԝәха сәр хԝә тʹәхмин кьр кӧ һәрге кәсәк дьхԝазә хьзмәт кә, Йаһоԝа ԝе ԝи кʹәрәм кә ԝәки нета хԝә бинә сери. Мьн нә жи дькарьбу бьда бәр чʹәʹве хԝә ԝәки әзе ԝи щурʹәйи бьжим. Әԝ әʹмьрәки бь кʹәрәма у шабуне тʹьжә йә».

Бьра әԝ гьлийед ԝан хушк-бьра, ԝә һелан кьн кӧ нете дайньн пешийа хԝә, ԝәки хьзмәт кьн ԝан щийа, кʹидәре мьзгинван лазьм ьн, у али мәрьвед дьлсах бькьн. Әԝ хушк-бьра кӧ дәрбаз бунә, гази йед дьн дькьн, дьбежьн: «Кʹәрәма хԝә, ԝәрен Мйанмаре у али мә бькьн»!.