Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

4 | Кʹьтеба Пироз Ширәтед Керһати Дьдә

4 | Кʹьтеба Пироз Ширәтед Керһати Дьдә

КʹЬТЕБА ПИРОЗ ДЬБЕЖӘ: «Тʹәмамийа ньвисаре . . . керһати йә» (2 ТИМОТʹЕЙО 3:16).

Әв Чь Те Һʹәсабе

Рʹаст ә Кʹьтеба Пироз кʹьтеба медисинайе нинә, ле диса жи теда ширәтед керһати һәнә. Әԝ ширәт дькарьн али ԝан мәрьва бькьн, йед кӧ рʹасти нәхԝәшийед емосийали тен. Бьньһерʹьн чәнд ширәта.

Әв Йәк Ча Дькарә Аликʹарийе Бьдә

«Сахләм нә һʹәԝще һʹәким ьн, ле нәхԝәш» (МӘТТА 9:12).

Кʹьтеба Пирозда те готьне, кӧ дьԛәԝьмә мәрʹа аликʹарийа медисинайе лазьм бә. Гәләк мәрьвед кӧ жь бо нәхԝәшийа емосийали дьчәрчьрьн, аликʹарийа мәзьн стандьн, чахе чунә щәм һʹәким у дәрһәԛа нәхԝәшийа хԝә пеһʹәсийан.

«Мьста тʹьжә йа бь рʹьһʹәти, жь кʹӧлма тʹьжә йа бь зәһмәти . . . четьр ә» (ԜАИЗ 4:6, ИМ).

Һәрге тӧ ԝәʹдә у ԛәԝате бона сьһʹәт-ԛәԝата хԝәйә физики хәрщ дьки, әԝ йәк дькарә баш һʹӧкӧм кә сәр сьһʹәт-ԛәԝата тәйә емосийали. Хԝәрʹа бькә хәйсәт кӧ спортева мьжул би, хԝарьна керһати бьхԝи у хәԝа хԝә бьстини.

«Дьле ша мина дәрмане керһати йә, ле дьле хәм у хәйал һʹьшкбуна һәстуйа йә» (МӘТʹӘЛОК 17:22).

Сева кӧ тӧ шабуне бьстини, рʹезед дьлгәрм жь Кʹьтеба Пироз бьхунә у ӧса жи нетед бьчʹук дайнә пешийа хԝә. Ньһерʹандьна позитив у фькьрандьна сәр тьштед баш ԝе али тә бькә, емосийед хԝә контрол ки у бәр чәтьнайед емосийалива гьредайи сәбьр ки.

«Ле сәрԝахти тʹәви шкәстийа йә» (МӘТʹӘЛОК 11:2).

Дьԛәԝьмә ԛәԝата тә нагьһижә һәр тьшти хԝәха бьки, ләма жи һазьр бә аликʹарийе жь кәсед дьн ԛәбул ки. Дьбәкә һәвал у малбәта тә дьхԝазьн али тә бькьн, ле дьԛәԝьмә әԝана ньзаньн чьда али тә бькьн. Ләма жи ԝе баш бә, ԝәки тӧ хԝәха ԝанрʹа бежи, кӧ чьда әԝана дькарьн али тә бькьн. Һивийе нибә кӧ әԝана ԝе бькарьбьн һәр тьштида али тә бькьн. Ле бона һәр щәфа у аликʹарийа ԝан рʹазибуне әʹйан кә.

Ширәтед жь Кʹьтеба Пироз Али Ԝан Дькьн Кʹе Кӧл-Дәрда Дькʹьшинә

«Чахе мьн тедәрхьст кӧ әз хԝә хьраб тʹәхмин дькьм, әз чумә щәм һʹәким. Әԝи готә мьн, кӧ мәʹнийа ве йәке чьда нә. Әв йәк али мьн кьр фәʹм бькьм, кӧ чьрʹа әз ӧса хԝә тʹәхмин дькьм у пебьһʹәсьм, кӧ кʹижан щурʹә ԛәнщкьрьн ԝе бона мьн баш бә»—Никол, a йа кӧ жь нәхԝәшийа биполйари дьчәрчьрә.

«Мьн тедәрхьст кӧ чахе әз тʹәви кʹӧлфәта хԝә һәррʹож Кʹьтеба Пироз дьхуньм, әв йәк али мьн дькә бь фькьред позитив рʹожа хԝә дәстпекьм. Гәләк щар гава мьнрʹа чәтьн ә тәйах кьм, әз һьнә рʹеза дьхуньм йед кӧ дьле мьн дьгьрьн»—Пәтрус, йе кӧ жь депресийайе дьчәрчьрә.

«Мьнрʹа гәләк чәтьн ә мәрьварʹа дәрһәԛа нәхԝәшийа хԝә гьли кьм, чьмки әз шәрм дькьм. Ле һәваләкә мьнә незик тʹьме гӧһ дьда мьн у һәстед мьн фәʹм дькьр. Әԝе али мьн дькьр хԝә дьһа баш тʹәхмин кьм у хԝә тʹәне тʹәхмин нәкьм»—Щи-йу, жь ԝе йәке дьчәрчьрә, кӧ мәʹде ԝе тʹӧнә хԝарьне бьхԝә.

«Кʹьтеба Пироз али мьн кьр сәрԝахтийе бьдьмә кʹьфше һьндава хәбате у һесабуне. Ӧса жи биланийа ԝе али мьн кьр, бәр нәхԝәшийа хԝәйә емосийали тәйах кьм»—Тимотʹейо, йе кӧ жь нәхԝәшийа психики дьчәрчьрә.

a Һьнә нав һатьнә гӧһастьне.