Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

3 | Кʹаре Бьстиньн жь Мәсәлед Кʹьтеба Пироз

3 | Кʹаре Бьстиньн жь Мәсәлед Кʹьтеба Пироз

КʹЬТЕБА ПИРОЗДА ТЕ ШЬРОВӘКЬРЬНЕ . . . Кәсед амьн йед кӧ «мина мә» бун (АԚУБ 5:17).

Әв Чь Те Һʹәсабе

Кʹьтеба Пирозда һәнә сәрһатийед мәрьвед амьн, йед кӧ щурʹә-щурʹә емосийа сәр хԝә тʹәхмин дькьрьн. Ԝәʹде хԝәндьна Кʹьтеба Пироз әм дькарьн пебьһʹәсьн, кӧ һәстед ԝан жи мина йед мә нә.

Әв Йәк Ча Дькарә Аликʹарийе Бьдә

Әм һʹәму жи һʹәԝще ве йәке нә, кӧ мә фәʹм бькьн. Ле илаһи ԝи чахи гава әм жь бо нәхԝәшийа емосийали дьчәрчьрьн. Чахе әм сәрһатийед хьзмәткʹаред ԝәʹде бәре дьхуньн, әм дькарьн бьвиньн, кӧ һәст у фькьред ԝан жи мина йед мә нә. Ве дәме әм фәʹм дькьн, кӧ нә тʹәне әм һьмбәри бәрхԝәкʹәтьне у емосийа шәрʹ дькьн.

  • Кʹьтеба Пирозда ньвисар ә гьлийед ԝан мәрьва, йед кӧ хԝә тʹәне у бечʹарә тʹәхмин дькьрьн. Тә ԛә мина Муса, Елйас у Даԝьд хԝә тʹәхмин кьрийә, кӧ готийә: «Әз ида нькарьм тәйах кьм»? (Жьмар 11:14; 1 Пʹадшати 19:4; Зәбур 55:4).

  • Кʹьтеба Пирозда те готьне дәрһәԛа кʹӧлфәтәкә бь наве Һанна. «Еша дьле» ԝе гәләк гьран бу, чьмки әԝ безӧрʹәт бу у һәԝийа ԝе пе дькʹәнийа (1 Самуйел 1:6, 10).

  • Кʹьтеба Пирозда те гьликьрьне дәрһәԛа мерәки бь наве Ибо. Рʹаст ә баԝәрийа ԝи ԛәԝи бу, ле диса жи әԝ алийе емосийалида ӧса дьчәрчьри, кӧ гот: «Әз жь жийана хԝәва дькʹәрьһьм: һʹәта-һʹәтайе жийане нахԝазьм» (Ибо 7:16).

Чахе әм педьһʹәсьн, кӧ чаԝа хьзмәткʹаред ԝәʹде бәре дькарьбун һьмбәри фькьред хԝәйә негатив шәрʹ кьн, әԝ йәк мә дьдә баԝәркьрьне, кӧ әм жи дькарьн ԝәʹде стресе тәйах кьн.