Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

2 | «Готьнед Ньвисарада кӧ Бине Дьдьнә Бәр Мә»

2 | «Готьнед Ньвисарада кӧ Бине Дьдьнә Бәр Мә»

КЬТЕБА ПИРОЗ ДЬБЕЖӘ: «Чь кӧ пешда кʹьтебада һатә ньвисаре, бона һинбуна мә һатә ньвисаре, ԝәки әм бь сәбьре у ԝан готьнед ньвисарада кӧ бине дьдьнә бәр мә, хԝәйигӧман бьн» (РʹОМАЙИ 15:4).

Әв Чь Те Һʹәсабе

Ширәтед жь Кʹьтеба Пироз бәрдьлийе у ԛәԝате дьдьнә мә у али мә дькьн, чахе фькьред негатив дькʹәвьнә һʹьше мә. Ӧса жи Хәбәра Хԝәде һевийе дьдә мә, ԝәки зутьрәке нәхԝәшийед емосийали ԝе ида тʹӧнә бьн.

Әв Йәк Ча Дькарә Аликʹарийе Бьдә

Әм һʹәму жи щарна хәмгин дьбьн; ле әԝ мәрьвед кӧ депресийеда ньн у һәртʹьм бәрхԝә дькʹәвьн, әԝана һәррʹож һьмбәри фькьред негатив шәрʹ дькьн. Чаԝа Кʹьтеба Пироз дькарә али ԝан бькә?

  • Кʹьтеба Пирозда гәләк фькьред позитив у дьлгәрм һәнә (Филипи 4:8). Әԝ фькьр дькарьн бәрдьлийе бьдьнә мә у али мә бькьн емосийед хԝә контрол кьн (Зәбур 94:18, 19).

  • Кʹьтеба Пироз дькарә ӧса жи али мә бькә, ԝәки әм нәфькьрьн кӧ әм бекер ьн (Луԛа 12:6, 7).

  • Гәләк рʹезед жь Кʹьтеба Пироз мә дьдьнә баԝәркьрьне, кӧ әм тʹәне ниньн у ԝәки Хԝәде, Әʹфьрандаре мә, бь тʹәмами һәстед фәʹм дькә (Зәбур 34:18; 1 Йуһʹәнна 3:19, 20).

  • Кʹьтеба Пирозда те готьне, ԝәки Хԝәде ԝе биранинед кӧ мәрʹа еше тиньн, кʹӧта кә (Ишайа 65:17; Әʹйанти 21:4). Һәрге әм рʹийе фькьр у емосийед хԝәда дьчәрчьрьн, әв һеви ԝе ԛәԝате бьдә мә кӧ тәйах кьн.