Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

БЬРЩА QӘРӘWЬЛИЙЕ № 1, 2022 | Чаԝа Нәфрʹәтийе жь Дьле Хԝә Дәрхьн?

Әва дьнйа бь нәфрʹәтийе тʹьжә йә. Мәрьв һьндава һәвда нәфрʹәтийе бь гәләк щурʹа дьдьнә кʹьфше. Мәсәлә, һәв беһӧрмәт дькьн, фьрԛийе дькьнә ортʹа һәв у һәла һе һʹьщуми сәр һәв жи дькьн. Гәло нәфрʹәти дькарә бе һьлдане? Готаред ве журнале дьдьнә кʹьфше, кӧ чаԝа әм дькарьн бь аликʹарийа Кʹьтеба Пироз нәфрʹәтийе жь дьле хԝә дәрхьн.

 

Әм Дькарьн Нәфрʹәтийе жь Дьле Хԝә Дәрхьн!

Һʹиме нәфрʹәтийе чь йә? Әв чаԝа әʹйан дьбә?

Чьма Мәрьв Һәв Нәфрʹәт Дькьн?

Кʹьтеба Пироз мәʹнийа нәфрʹәтийе әʹйан дькә, мәсәлә кӧ чьма нав мәрийада нәфрʹәти һәйә у чьрʹа әв иро ӧса бәлабуйи йә.

Чаԝа Нәфрʹәтийе жь Дьле Хԝә Дәрхьн?

Принсипед Кʹьтеба Пироз ида али гәләк мәрьва кьрьнә, ԝәки алийе башда бенә гӧһастьне.

ЧАԜА НӘФРʹӘТИЙЕ ЖЬ ДЬЛЕ ХԜӘ ДӘРХЬН?

1 | Фьрԛийе Нәкә Ортʹа Мәрьва

Чʹәʹв бьдә Хԝәде кӧ фьрԛийе накә ортʹа мәрьва у нәфрʹәтийе кʹокева жь дьле хԝә дәрхә.

ЧАԜА НӘФРʹӘТИЙЕ ЖЬ ДЬЛЕ ХԜӘ ДӘРХЬН?

2 | Һʹәйфе Һьлнәдә

Баԝәр бьн ԝәки Хԝәде ԝе бь щурʹе дьһа баш проблемед ԝә сафи кә у жь хԝәстьна һʹәйфһьлдане аза бьн.

ЧАԜА НӘФРʹӘТИЙЕ ЖЬ ДЬЛЕ ХԜӘ ДӘРХЬН?

3 | Нәфрʹәтийе жь Һʹьше Хԝә Дәрхә

Бь аликʹарийа Хәбәра Хԝәде һʹәму һәст у фькьред нәфрʹәтийева гьредайи, дәрберʹа жь һʹьше хԝә дәрхьн.

ЧАԜА НӘФРʹӘТИЙЕ ЖЬ ДЬЛЕ ХԜӘ ДӘРХЬН?

4 | Бь Аликʹарийа Хԝәде Нәфрʹәтийе Алт Дькьн

Рʹӧһʹе Хԝәдейи Пироз дькарә нав ԝәда һʹӧнӧред ӧса пешда бинә, кʹижан кӧ ԝе али ԝә бькьн нәфрʹәти жь дьле хԝә дәрхьн.

Нәфрʹәти ԝе сәр Дьнйайе Бе Һьлдане!

Гәло, кʹи дькарә нәфрʹәтийе сәр дьнйайе бьдә һьлдане?

Һʹәму Щийа Мәрьв жь бо Нәфрʹәтийе Дьчәрчьрьн

Нәфрʹәти дькарә чь щурʹәйи бе һьлдане? Әв гӧһастьн ида ньһада һʹәмдьнйайеда нав мәрьвада те сери.