Дәрбази һондоре буйин

Дәрбази навәроке буйин

Тотькед бона Кучʹькед Мьн

Тотькед бона Кучʹькед Мьн

НИК, мерәки кӧ Орәгонеда (Дәԝләтед Йәкбуйи) дьжи, ӧса ньвиси: «Бьһаре сала 2014-да, мьн дәстпекьр дӧ кучʹькед хԝә нав шәһәрда бьгәрʹиньм. Нав шәһәрда Шәʹдед Йаһоԝа тʹьме бәр стендед әʹдәбйәта дьсәкьнин. Кʹьнщед ԝан тʹьме маԛул бун у ԝана бь дьлгәрми сьлав дьда һәр кәси.

Шәʹдед Йаһоԝа нә тʹәне һьндава мәрьва ӧса һʹәйф бун, ле һьндава кучʹькед мьн жи. Рʹожәке, Әлене, йа кӧ кʹеләка стенде сәкьнибу, тотьк да дӧ кучʹькед мьн. Паши ве йәке, гава әм нав шәһәрда дьгәрʹийан у кучʹькед мьн стенд дьдитьн, ԝана әз ԝи алида кʹаш дькьрьм, ԝәки диса тотька бьстиньн.

Гәләк мәһа, кучʹькед мьн ван тотькарʹа ша дьбун, у мьн жи хԝәш дьһат тʹәви Шәʹдед Йаһоԝа хәбәр дьм. Ле мьн нәдьхԝәст тʹәви ԝан зәʹф хәбәр дьм. Әз зедәтьри 70 сали бум у мьн рʹьнд ньзаньбу кӧ Шәʹдед Йаһоԝа чь баԝәр дькьрьн. Дьле мьн ида сәр деред Протестанта сар бьбу, ләма мьн сафи кьр хԝәха Кʹьтеба Пироз леколин бькьм.

Ԝе дәме, мьн щурʹә-щурʹә щийа гәләк Шәʹдед дьн дьдитьн, йед кӧ бәр стендед әʹдәбйәта дьсәкьнин. Әԝана жи гәләк дьлгәрм бун. Ԝана һәртʹьм бь сайа Кʹьтеба Пироз щабед пьрсед мьн дьдан у бь сайа ве йәке мьн һеди-һеди дәстпекьр итʹбарийа хԝә ԝана биньм.

Рʹожәке, Әлене жь мьн пьрси: ‹Һун баԝәр дькьн кӧ һʹәйԝан пʹешкʹешед жь Хԝәде нә?› Мьн гот: ‹Әре!› Паше, Әлене Ишайа 11:6-9 нишани мьн кьр. Һьнгеда, мьн сафи кьр кӧ дәрһәԛа Кʹьтеба Пироз һе зедә пебьһʹәсьм. Ле мьн диса жи нәдьхԝәст әʹдәбйәтед Шәʹдед Йаһоԝа бьхуньм.

Паши ве йәке, мьн чәнд щара тʹәви Әлене у мере ԝе Брент, хәбәр да. Хәбәрданед мә кьн бун, ле гәләк һʹәԝас бун. Ԝана мьнрʹа гот ԝәки әз кʹьтебед жь Мәтта һʹәта Кʹаред Шандийа бьхуньм, ԝәки фәʹм кьм кӧ гәрәке Мәсиһи мәрьвнә ча бьн, у мьн ӧса жи кьр. Һьнә ԝәʹдә шунда, һавине сала 2016 әз ԛайил бум кӧ Брент у Әлене тʹәви мьн һинбуна Кʹьтеба Пироз дәрбаз кьн.

Әз һьм һивийа һинбуна хԝә бун, һьм жи һивийа щьвинед Ода Щьватеда. Әз гәләк бәхтәԝар бум, ԝәки әз пеһʹәсийам кӧ Кʹьтеба Пироз бь рʹасти чь һин дькә. Саләк шунда, әз һатьмә ньхӧмандьне у бумә Шәʹде Йаһоԝа. Ньһа әз 79 сали мә у әз ша мә кӧ мьн рʹийа рʹаст дитийә. Йаһоԝа әз кʹәрәм кьрьм у әз кьрьм пʹарәкә малбәта хԝәйә мәзьн».