O MULANGIDI N.° 1 2019 | Nzambi Nanyi?

Ijiya o itambwijilu ya samanu ya ibhwidisu ya-nda ku kwatekesa kuzukama kwa Nzambi.

Nzambi Nanyi?

O kwijiya Nzambi kyene o kima kya dyanga phala o muthu kutena kukala ni ukamba ni mwene. Kyebhi ki u tena kubhanga kiki?

Dijina Dya Nzambi Nanyi?

Eye wejiya kwila Nzambi wala ni dijina dya tokala ngo kwa mwene, di tanga yoso ya lungu ni mwene?

Idifwa Yebhi Yala Na-yu Nzambi?

Yebhi o idifwa ya beta dingi kota yala na-yu Nzambi?

Ihi ya Bhange Nzambi?

Wa-nda diwana kyavulu mu kwijiya o ima ya bhange Nzambi phala kubhangesa kwila athu oso mu ngongo a kala ni mwenyu wambote ku hádya.

Ihi Ya-nda Bhanga Nzambi?

Ijiya kyebhi kya-nda kala o ixi kyoso o unguvulu wa Nzambi ki wa-nda tumina o ixi.

O Kwijiya Nzambi Kulombolola Ihi Phala Eye?

Mabesá ebhi a-nda tambula oso yó a kala ni ukamba wambote ni Nzambi?

Eye u Tena Kuzukama Kwa Nzambi

Ijiya ima i wana i tena ku ku kwatekesa kuzukama kwa Nzambi.