Ku bokona mu madisá

Ku bokona mu madisá

Eye u Tena Kukala ni Mwenyu wa Kalela-ku mu Ixi

Eye u Tena Kukala ni Mwenyu wa Kalela-ku mu Ixi

KIKI KIDYELELU KYAMBOTE! O Mubhangi wetu wa tu kanena ku tu bhana mwenyu wa kalela-ku, mu ngongo mumu. Maji avulu ka xikina mu kidi kiki. Ene amba kiki: ‘Kwa-nda bhixila kizuwa etu enoso twa-nda fwa. Kyene kya tu bhange.’ A mukwá amba kwila athu a tena kukala ni mwenyu wa kalela-ku maji mu ixi mumu kana. Amba kwila muthu u tambula ngo o mwenyu wa kalela-ku kyoso kya fwa anga uya ku dyulu. Mudyé, o kwila kidi?

Ande dya kutambwijila o kibhwidisu kiki, ijiya hanji o kitambwijilu kya ibhwidisu itatu yiyi: Mu kutala ku ukexilu a bhange na-u o muthu, mivu ikuxi ya tokalele o muthu kukala ku mwenyu? Kyoso Nzambi kya bhange o ixi ni athu, ihi ya-ndalele Nzambi? Kyebhi kya moneka o kufwa mu ngongo?

O UKALELU WA MUTHU

Ku ima yoso ya bhange Nzambi mu ngongo, o athu a difu kyengi. Kiki ki bhita kyebhi? O Bibidya i tu tangela kwamba o athu a bhange mu “kidifwanganu” kya Nzambi. (Dimatekenu 1:26, 27) Kiki kilombolola kima kyahi? Kilombolola kwila o athu a tambula o ukexilu mba idifwa ya Nzambi, mu kifika o henda ni kufundisa mu kidi.

Kima kya mukwá, athu a a bhange ni kutena kwa kuxinganeka, ni uhete wa kwijiya kyoso kya wabha ni kyoso kya ibha. A a bhange we ni vondadi ya kwijiya ni kuzola Nzambi. Kiki kyene ki tu bhangesa kwijiya o unene wa ngongo ni yoso yene-mu, ni kuzola we ima kala kupindala, ni kwimba. O kima kya beta o kota, o athu éne ngó a tena kubheza o Mubhangi. O idifwa yiyi yala na-yu o athu, i bhangesa o athu kuditungula mu’axaxi ka yama mu ngongo.

Mu kiki xinganeka: O kwila Nzambi weji bhana ku athu o idifwa yoso yiyi ya yuka, ni kutena kwa kubhanga ima yavulu maji phala kuvivela ngó tu izuwa mba mivu? Mu kidi, Nzambi wa tu bhana o kutena kwoso kuku, phala tu tene kusanguluka ku mwenyu mu ngongo mumu.

VONDADI YA NZAMBI

Amoxi amba kwila Nzambi ka bhange athu phala a kale ni mwenyu wa kalela-ku mu ngongo, kana. A xikina kwila o ixi a i bhange phala athu kukala-mu ngó tu ithangana, kifwa kididi phala Nzambi kutena kumona nanyi wa fwama kuya mu tunga ku dyulu phala a kale ku mbandu ya Nzambi. Maji se kiki kidi, ki twa-nda zwela kwila Nzambi mwéne wa mu bheka o kwibha kwoso mi jiphaxi mu ngongo? Maji kiki ki kyene ki bhanga Nzambi. O Bibidya yamba kiki: “O wendelu wê woso watetuluka. Nzambi mwene o Kidi, o mwa mwene ki mwene mangonya; izuwa yoso  mwene ngó wayuka, o ku tetuluka we mwene ngó.”—Matendelelu 32:4.

O Bibidya ni kidi kyoso i tu tangela ihi ya mesenene Nzambi phala o ixi, ixi kiki: “Dyulu, dyulu dya ngene dya Jihova, maji o ixi-phe, wa i bhana an’a athu.” (Jisálamu 115:16) Kyene, Nzambi wa bhange o ixi phala i kale dibhata dya yuka phala o athu, mwene wa te-mu yoso ya bhindamena o athu phala a sanguluke ni kuzediwa.—Dimatekenu 2:8, 9.

“Dyulu, dyulu dya ngene dya Jihova, maji o ixi-phe, wa i bhana an’a athu.”—Sálamu 115:16

O Bibidya i tu tangela we o vondadi ya Nzambi ku athu. Mwene wa tumina o dikaza dya dyanga, kwila “mu izalese ixi ioso, mu i tolole. . . ni yama yoso ya mwenyu yendela ku mavu.” (Dimatekenu 1:28) Ujitu wa dikota wa kexile na-u, kulanga ni kusanzuma o Palayizu phala i kale kididi kya dikota! Mu kidi, Adá ni Eva ni mwiji wâ ku pholo, akexile ni kidyelelu kya kukala ni mwenyu wa kalela-ku mu ngongo mumu, ki mu dyulu kana.

TWENE MU FILA-HI?

Twene mu fila-hi-phe? O Bibidya i tu londekesa kwila anju imoxi, a mwila Satana mba Dyabhu, wa bhukumuka, wa mesenene kufidisa o vondadi ya Nzambi mu Edene. Kyebhy?

Satana wa bhangesa o jitata jetu ja dyanga, Adá ni Eva kubhukumukina we Nzambi. Kyoso Satana kya tange kwila Nzambi wa kexile mwa swekela kima kya dikota—o uhete wa kusola ene mudyá o ima ya yuka mu yiyi ya ibha. Ene a dyelela kwa Satana yá a bhana dikunda kwa Nzambi. Ihi ya bhiti? Mu kubhita thembu, afu kála kya tangele Nzambi. Mu kiki, ene a texi o kidyelelu kyá kya kukala ni mwenyu wa kalela-ku mu Palayizu mu ixi.—Dimatekenu 2:17; 3:1-6; 5:5.

Tundé mu kizuwa kyenyokyo, o kubhukumuka kwa Adá ni Eva kwa bhekesa ibhidi ku athu oso. O Maka ma Nzambi, amba kiki: “Mukwâ ni kya bokona o ituxi mu ngongo ku muthu umoxi [Adá], o kufwa kù kwejila mu ituxi; kyene we kya bhiti o kufwa ku thandu dya athu oso.” (Loma 5:12) Twene mu fwa mukonda twa lundula o kituxi ku jitata jetu ja dyanga, ki mukonda dya kwila kyene kyá kya xindile Nzambi tundé ukulu.

EYE U TENA KUKALA NI MWENYU WA KALELA-KU MU IXI

O kubhukumuka kwa bhiti mu Edene, ki ku fidisa o vondadi ya Nzambi ku athu mu ixi. O henda ni kuyuka kwa Nzambi kwa mu bhangesa kubhanga kima phala ku tu bhulula ku ituxi ni kufwa. Poxolo Phaulu, wa jimbulula kiki: “O futu ya ituxi kufwa. Maji o ujitu-phe wa Nzambi mwenyu ki wabhwa, mwa Kristu Jezú, Ngana yetu.” (Loma 6:23) Ni henda yoso Nzambi wa “bhana Mon’ê umoxi-èlele, phala woso u mu xikana mwène, káfwe, maji a kale ni mwenyu ki wábhwa.” (Nzwá 3:16) Mu kubhana o mwenyu we phala ku tu kula, Jezú wa bhulula yoso ya texile Adá. *

Kwa kambe ngó bhofele, yoso ya tange Nzambi ya-nda dikumbidila. U tena kukala ni mwenyu wambote ku hádya se u lunda ku muxima, o izwelu ya Jezú: “Bokwenenu bhu dibhitu dya tolo, mbata o dibhitu dya kulu ni njila yazanze iya ku’alunga; o athu a di bokona avulu. O kadibhitu-phe katolo, ni kanjila kòfele, kaya ku mwenyu; athu k’a kidi a ka sanga.” (Matesu 7:13, 14) Eie u sola kyebhi kya-nda kala o mwenyu we ku hádya. Ihi-phe i wa-nda bhanga?

^ kax. 17 Phala kwijiya dingi ya lungu ni jimbote ji tena ku ku bhekela o kukula, tanga o kibatulu 5 kya divulu, Ihi i tu Longa o Bibidya? A di bhange ku Jimbangi ja Jihova, dyala we mu www.jw.org/kmb.