Ku bokona mu madisá

Ku bokona mu madisá

Éye u Sola Kyebhi Kya-nda Kala o Mwenyu we ku Hádya!

Éye u Sola Kyebhi Kya-nda Kala o Mwenyu we ku Hádya!

O KWILA EYE U TENA KUSOLA KYEBHI KYA-NDA KALA O MWENYU WÉ KU HÁDYA? Sayi athu a xikina kwila ene ka tena kusola kima, yoso i bhita ku myenyu yá, a i xindi kyá ukulu. Se a lweza mu kubhanga o kima kya xinganekene ku ki bhanga, ene ka bhanga ding nguzu. Amba kwila “a ki xindi kyá kwila nga-nda lweza!”

A mukwá a divwa kya ibha kyoso kya mona kwila sé-ku kidyelelu phala o mundu yú wa ibha mu twala. Ene a bhanga yoso phala kukala ni mwenyu wambote, maji hadi ngó, mukonda o ita, milonga, mavuwa ni ma-uhaxi a zanga o ima yoso ya mesenene o kubhanga. Ene a dibhwidisa ‘Tu bhanga dingi kyebhi?’

Kidi, o ima i bhita ku mwenyu wetu, i tena kufidisa o ima i twa mesenene o kubhanga. (Ndongixi 9:11) Maji ya lungu n’eye kukala ni mwenyu wa kalela-ku, éye wa tokala o kusola. Mu kidi o Bibidya i tu londekesa kwila se twa-nda tambula o mwenyu wa kalela-ku ku hádya mba kana, étu tu sola. Tala yamba o Bibidya.

Mozé, wa kexile ku pholo ya mundu wa Izalayele m’ukulu, wa tangela o mundu kyoso kya kexile kyá phala kubokona mu Ixi ya a Kanene Nzambi: “kuma nga ku tudila lelu o mwenyu ni kufwa; nga ku tudila we ku zediwa ni kuxixima, sola-phe mwenyu, nda u laye, n’eye ni mbutu yé, kale-phe u zola Jihova Nzambi yé, u mu naminina ngó Mwene.”Matendelelu 30:15, 19, 20.

“Kuma nga ku tudila lelu o mwenyu ni kufwa; nga ku tudila we ku zediwa ni kuxixima, sola-phe mwenyu.” Matendelelu 30:19

Kyene mwene! Nzambi wa bhulwile akwa Izalayele ku ubhika mu ixi ya Ijitu, yu wa tele ku pholo yâ o kidyelelu kya kukala ni ufolo ni mwenyu wambote mu Ixi ya a Kanene kwa a bhana. Maji ene a tokalele kubhanga kima, phala a tene kutambula o dibesá dyodyo. Phala kutambula o mabesá enyó, ene a tokalele ‘kusola o mwenyu.’ Kyebhi? ‘Mu kuzola Jihova Nzambi yâ, ni ku mu naminina ngó Mwene.’

Kyene kimoxi we lelu, etu tu sola, se twa-ndala o mwenyu mba-phe o kufwa, o ima i tu sola o kubhanga yene ya-nda londekesa kyebhi kya-nda kala o mwenyu wetu ku hádya. Mu kusola kuzola Nzambi, kwivwa o dízwi dyê ni kudikwatenena kwa mwene, wa-nda londekesa kwila wa mu sola o mwenyu—mwenyu wa kalela-ku mu Palayizu mu ixi. Maji kyebhi ki twa tokala o kubhanga?

SOLA KUZOLA NZAMBI

O henda o kidifwa kya dyanga kya Nzambi. Poxolo Nzwá ni kikwatekesu kya nzumbi ikola, wa soneka kwila “henda ya Nzambi.” (1 Nzwá 4:8) Mukonda dya kiki, kyoso Jezú kya mwibhudisa se kyebhi o kijila kya dikota mu ijila yoso, mwene wa tambwisa: “Zola Ngana, Nzambi iê, ni muxima ué uoso, ni muenhu ué uoso, ni kilunji kié kioso.” (Matesu 22:37) Ki tu tokala kumesena kukala makamba a Jihova Nzambi mukonda twa mu kwatela wôma mba-phe ku mu belesela sé ku mu xinganeka, kana. Maji mukonda dya henda. Mukonda dyahi-phe twa tokala kusola ku mu zola?

O henda ya Jihova ku athu ya difwangana ni henda ya jitata ku twana twê. Né mwene akwa ituxi, o jitata ja henda ji longa, ji kwatekesa ni kutendelesa an’â mukonda a mesena kwila ene a sanguluka ni kuzediwa. Ihi i kingila o jitata ku twana? O jitata ji mesena kwila o twana tu a zola, a belesela yoso ya longo ene phala o mbote yâ. O kwila kima kya ibha Tat’etu ya dyulu kumesena kwila tu mu zola mukonda  dya ima yoso yene mu bhanga phala o mbote yetu?

IVWA O DÍZWI DYÊ

Mu dízwi dya dyanga mwa sonekena o Bibidya, o kizwelu “kwivwa” kilombolola “kubelesela.” Ki kyene ki tu mesena kyoso ki tu tangela mona-ndende kwila, “wa tokala kwivwa o jitata jê kya zwela”? Mu kiki, o kwivwa o dízwi dya Nzambi kulombolola kwijiya o izwelu ya Nzambi ni ku i belesela. Kuma ki tu tena kwivwa o dízwi dya Nzambi ni matwi metu a xitu, tu bhanga kiki mu kutanga ni kukumbidila i tu sanga mu Maka mê, o Bibidya.—1Nzwá 5:3.

Phala kulondekesa o valolo ya kwivwa o dízwi dya Nzambi, sayi kithangana Jezú wa zwela: “O muthu ki ku mbolo ngó kua muena o muenhu, maji ku maka moso ma tunda ku dikanu dia Nzambi.” (Matesu 4:4) O kúdya kwala ni valolo phala etu, maji o kwijiya Nzambi kwala dingi kota kúdya ndenge. Mukonda dyahi? O njimu Sobha Solomá, wa zwela: “Mukonda o kuijiia kuvungina o muthu kala kilembeketa, mukuâ ni kitadi ue, ki vungina kala kilembeketa; maji o kuijiia kua tundu dingi, kuma kubhana muenhu kua uoso uala na-ku.” (Ndongixi 7:12) O kwijiya ni unjimu u tunda kwa Nzambi u tu langa mu izuwa yiyi, u tu kwatekesa kusola ima yambote i tu kwatekesa kunganyala o mwenyu wa kalela-ku ku hádya.

KUDIKWATENENA KWA MWENE

Xinganeka o kifika kya Jezú ki twa tange ku mbandu ya bhiti, Jezu wexi: “O kadibhitu-phe katolo, ni kanjila kòfele, kaia ku muenhu; athu k’a kidi a ka sanga.” (Matesu 7:13, 14) Phala kwenda mu njila yiyi, mu kidi twa bhingi kwenda ni muthu wejiya kyambote o njila yiyi phala ku tu kwatekesa kubhixila bhwoso bhu twa mesena—ku mwenyu wa kalela-ku. Mu kiki, kima kyambote kukala kumoxi ni Nzambi. (Sálamu 16:8) Kiebhi-phe ki tu tena kubhanga kiki?

Kizuwa ni kizuwa, tu kala ni ima yavulu i twa tokala o kubhanga ni ima ya nzungule i twa xinganekene o kubhanga. Ima yiyi i tu xina kyavulu, i tu landukisa, sayi bhabha tu xala sé kithangana kya kuxinganeka ku ima ya mesena Nzambi kwila tu i bhanga. Kyene ki bhangesa o Bibidya ku tu tangela kwila: “alukenu-phe kyambote kyoso ki mwenda. Kana kala mu yôwa, maji mu kala mu jinjimu, kumbidilenu o kithangana, kuma o izuwa yiyi yayibha!” (Efezo 5:15, 16) Tu zukama dingi kwa Nzambi mu kuta ku pholo o ukamba wetu ni mwene kwila kyene o kima kyala dingi ni valolo.—Matesu 6:33.

ÉYE U SOLA

Eye ku tena kubhanga kima phala kulungulula o ima ya bhiti m’ukulu maji kwala ima i u tena o kubhanga phala eye ni mwiji we mu tene kukala ni mwenyu wambote ku hádya. O Bibidya i tu tangela kwila o Tat’etu ya dyulu, Jihova Nzambi, wa tu zolo kyavulu mukonda dya kiki u tu tangela ihi ya-ndala mwene kwila tu i bhanga. Tanga ya soneka polofeta Mikeya:

“Mwene ka kwambela kyá, eye u muthu wa-kimi, kyoso kya wabha, kya fwama, kya solo Ngana kuma kyene ki u bhanga, kwila ubhanga jinga kuyuka ni kubatula mu kidi, uzola kubhanga o mbote, ukala jinga mu kwenda bhu pholo ya Nzambi yé ni ku di tululula?”—Mikeya 6:8.

U xikina o kixanu kya Jihova kya kwenda ni mwene ni u tambule o mabesa a kalela-ku a-nda tambula yó a xikina kwenda ni mwene? Éye u sola!