Ku bokona mu madisá

Ku bokona mu madisá

 MILONGI YA 18

Zubha o Dikanga Dya ku Xindi

Zubha o Dikanga Dya ku Xindi

“Dikanga dya ngi xindile nga di zubha.”—2 TIM. 4:7.

MWIMBU 129 Twa-nda Kolokota

I TWANDA DILONGA *

1. Ihi itwa tokala kubhanga etwenyoso?

O KWILA weji mesena kulenga mu ulengelu u wejiya kwila wabhonzo, benge-benge se u divwa kwila wa kate mba wabhwila? Nange kana. Poxolo Phawulu wambe kuma o Jikidistá joso ja kidi a mu lenga. (Jihe. 12:1) Etwenyoso kikale se tu minzangala mba tu adyakime, se twa swina mba twa bhwila twa tokala kukolokota kate kudisukilu phala kutambula o kikowe kya tukanena Jihova.—Mat. 24:13.

2. Kala kilondekesa 2 Timote 4:7, 8, mukonda dyahi Phawulu wa tenene kuzwela kiki?

2 Phawulu wa tenene kuzwela kwila, o “dikanga dya ngi xindile [o kulenga] nga di zubha,” mukonda mwene wa lenge katé kudisukilu. (Tanga 2 Timote 4:7, 8.) Maji mu kidi, dikanga dyebhi dya lenge Phawulu?

IHI ILOMBOLOLA O KULENGA?

3. O kulenga kwa zwela Phawulu kwalungu ni ihi?

3 Sayi kithangana Phawulu wa soneka yalungu ni ima yexile mu bhita mu jijoko jokulu mu Ngelesya phala kutulonga disá dya katunda. (1 Kol. 9:25-27; 2 Tim. 2:5) Mu jiveji javulu mwene wa sokesa o mwenyu wa Kidistá ni kulenga. (1 Kol. 9:24; Fil. 2:16; 3:14) O muthu u mateka o “ulengelu” yú, kyoso kya dibhakula kwa Jihova ni kudibatizala. (1 Phe. 3:21) Mwene u bhixila kudisukilu dya mbambe, kyoso Jihova kya mu bhana o kikowe kya mwenyu wa kalelaku.—Mat. 25:31-34, 46; 2 Tim. 4:8.

4. Ihi i twanda dilonga mu milongi yiyi?

4 Mu mawukexilu ebhi, o kulenga mu xitu kwadifu ni ukexilu wa mwenyu wa Ukidistá? Kwala ima yavulu yadifu. Twanda mona-ku ima itatu. Kyadyanga, twa bhingi kulengela mu njila  ya tokala, kayadi, twa tokala kulungila o mesu metu ku disukilu dya mbambe, katatu, twa tokala kutolola o ibhidi imoneka mu njila.

LENGELA MU NJILA YA TOKALA

Etwenyoso twa tokala kukayela o njila ya mwenyu wa Ukidistá (Tala o kaxi 5-7) *

5. Njila yebhi i twa tokala kukayela ni mukonda dyahi?

5 Phala muthu kutambula o kikowe mu kulenga mu xitu wa bhingi kulengela mu njila ya tokola. Kyene kimoxi we, se twa mesena kutambula o kikowe kya mwenyu wa kalelaku, etu twa tokala kukayela o njila ya mwenyu. (Ika. 20:24; 1 Phe. 2:21) Maji, Satanaji ni yó kayela o phangu yê kamesena kwila tu kayela o njila ya mwenyu, ene a mesena kuma tu “dibunda-nâ.” (1 Phe. 4:4) Ene a xongwena o ukexilu wetu wa mwenyu amba kwila o ukexilu wâ wa mwenyu wa betakota, wanda kwa ambata ku ufolo. Maji izwelu yâ makutu.—2 Phe. 2:19.

6. Ihi i wadilongo mu phangu ya Brian?

6 Oso alenga kumoxi ni athu ene mwa funyisa kwolo mundu wa Satanaji, kalaleka kutonginina kwila o njila yasolo ki ibhekela ufolo, kana. Mu veji dya kiki ene a kituka abhika a Satanji ni jihânji jê. (Loma 6:16) Tala o kifika kya Brian. O jitata jê a mu swinisa kukayela o njila ya mwenyu wa Jikidistá. Maji kyoso kya bhixila mu kitala kya kikumbi, wa mateka kukala ni jiphata, wadibhwidisa se o mwenyu wa Ukdista weji mu bhekela mwene kusanguluka. Brian wasolo kulenga ni yó akayela o vondadi ya Satanaji, ku mwenyu wá. Mwene wambe: “Mu kithangana kyofele nga tonginina kwila o ufolo u nga mesenene weji nge bhangesa kuwabhela ima yayibha. Mu kubhita kithangana, nga mateka kunwa jidroga, uholwa, kubhanga ufusa. Mu mivu yavulu ya kayeleku, ngayi ni kunwa dingi jidroga, nga kituka ngi mubhika wa jidroga javulu. . . . Nga mateka kusumbisa jidroga phala kudikila o mwenyu.” Kudisukilu, Brian wasolo kukayela o itumu Jihova. Mu 2001 Brian walungulula o njila anga wa dibatizala. Kindala mwene wasanguluka kyavulu mu kukayela o njila ya mwenyu wa Ukidistá. *

7. Kala kilondekesa Matesu 7:13, 14, njila jebhi jiyadi ji twa tokala kusola?

7 Kima kyambote kusola o njila ya tokala phala kukayela! Satanaji wamesena kwila tu bwila mu kulenga mu kanjila kòfele “kaya ku mwenyu” ni kukayela o njila yazanze mwa mu kwendela o athu avulu wa mundu yú. Avulu awabhela o njila yiyi mwala ki ki bhozwe kwendelamu. Maji o njila yiyi yambata “ku’alunga.” (Tanga Matesu 7:13, 14.) Phala kukayela jinga o njila ya tokala, sé kulanduka, twa tokala kudyelela kwa Jihova ni ku mwivwa.

 LUNGA O MESU KU MBAMBE PHALA KI U DIBHALE

Twa bhingi kulunga o mesu ku mbambe, ni kubhanga yoso phala ki tu bhangese akwetu dibhale (Tala o kaxi 8-12) *

8. Se o mulengi u dibhala ihi ya bhanga?

8 Mu kulenga, o alengi alunga o mesu kupholo dya njila phala kadibhale. Maji, utena kudiphupha ni mukwa wa mu lenga we mba kudyota mu dikungu. Kiki kitena ku mu bhangesa kudibhala. Se adibhala, ene abalumuka anga a suluka ni kulenga. O kima kya betakota kya xinganeka, ko ima itena ku abhangesa kudibhala, kana. Maji o kubhixila kudisukilu ni kutambula o futu ya kingila kunganyala.

9. Ihi i twa tokala kubhanga se twa dibhale?

9 Mu kulenga kwetu mu nzumbi, etu nange tu tena kudibhala veji javulu, tu tonda mu kuzwela mba mu ibhangelu. Mba o alengi ni akwetu nange atena kubhanga kima ki tu luwalesa. Ki twa tokala kudiwana se kiki ki bhita. Mukonda etwenyoso twa akwa ituxi, twa mu lengela mu njila imoxi yatolo yambata ku mwenyu. Kyenyiki, twejiya kwila sayi ithangana twanda “diphupha” jinga mudyetu. Phawulu wejidile kwila sayi ithagana twanda bhanga kima kyanda bhangesa mukwetu ku di “kwata” ni mukwá. (Kol. 3:13) Maji mu veji dya kulunga o mesu mu kima ki tu bhangesa kudibhala, twanda lungila o mesu ku kikowe kyala kupholo. Se tu dibhala, twanda bhanga yoso phala kubalumuka ni kusuluka o kulenga. Se tu luwala, tu bhaka phonzo, anga tu xikama kya mwene bhoxi, ki twanda bhixila kudisukilu dya mbambe, ki twanda tambula o kikowe. Kumbandu yengi, nange twanda xita o njila, twanda fidisa akwetu a mu bhanga yoso phala kusuluka ni kulengela o mwenyu.

10. Kyebhi ki tu tena kulenga kukala “kidibhukanu mu njila” phala akwetu?

10 O ukexilu wengi wa kulenga kukala “kidibhukanu mu njila” phala o jiphange jetu, o kuta kupholo o jivondadi jâ, se kibhana, mu veji dya kujijila ithangana yoso kwila, o ima a ibhanga kala ki twa mesena. (Loma 14:13, 19-21; 1 Kol. 8:9, 13) Mu ukexilu yu wa katundam etu ki twa difu ni akwa kulenga mu jijoko. Ene ka di kwatekesa mudya, kala mulengi ubhanga nguzu phala kungayala o kikowe ubheka wê. O alengi ya dyanga kuta kupholo o jivondadi jâ. Kyenyiki, nange ene sota kulutula akwa phala n’a somboka, n’a bhite kupholo, n’a nganyala. Maji, etu tu dikwatekesa, ki twa mu bhânga mudyetu, kana. (Nga. 5:26; 6:4) Etu twa mesena  kukwatekesa athu avulu phala n’a bhixila we kudisukilu dya mbambe kumoxi n’etu, phala n’a kutambula we o kikowe kya mwenyu. Kyenyiki-phe, tu sote kukumbidila o kitendelesu kya Phawulu, kyoso kyambe: “Ki bhu kale we muthu a xinganeke ngó ima yê-mwène, maji enu oso mu xinganeka we ima ya akwenu.”—Fil. 2:4.

11. O alengi alungila kwebhi o kixinganeku ni mukonda dyahi?

11 O alengi mu jijoko ka lungila ngó o mesu ku njila yala kupholo dyâ, maji a lunga kudisukilu dya mbambe. Né mwene se katena kumona o disukilu dya mbambe ku mesu me, maji ene atena kuxinganeka kala abhixila ni kutambula kya o kikowe. Ene a swina dingi kyoso kya xinganeka jinga mu kikowe.

12. Jihova mu henda yê wa tu kanena ihi?

12 Mu kulenga kwetu mu nzumbi, Jihova mu henda yê, wa kanena futu se tu lenga katé ku disukilu. O futu yiyi, o mwenyu wa kalelaku, kikale kudyulu mba mu palayízu mu ixi. O Bibidya ijimbulula kyambote o futu yiyi. Kyenyiki, tutena kuxinganeka o kuwabha kwa mwenyu u twanda tambula. Se tu suluka ni kuxinganeka mu kikanenu kya Jihova kyalungu ni hádya, twanda kolokota jinga katé kudisukilu.

SULUKA MU KULENGA NÉ MWENE NI IBHIDI

Etu twa mesena kusuluka ni kulenga mu njila ya mwenyu sumbala ni ibhidi (Tala o kaxi 13-20) *

13. Ki kwatekesu kyahi ki twala nakyu o alengi mu jijoko kala nakyu?

13 O alengi mu jijoko ja Ngelesya, a tokalele kutolola o ibhidi kala o kubhwila ni ndolo. Maji enyoso a dyelele mu ima ya dilongele ni mu nguzu ya. Kala o alengi yó, etu we ene mu tu longa kyebhi ki twa tokala kulenga. Maji etu twala ni kikwatekesu, o alengi mu jijoko kala nakyu. Etu tu tena kutambula kutena kwa Jihova, o kikwatekesu kya tu bhana ki kyene ni disukilu. Jihova ka kanena ngó ku tu longa, maji wa kanena we ku tu kolokotesa, se tu mu dyelela!—1 Phe. 5:10.

14. O mukanda wa 2 Kolindu 12:9, 10, i tu kwatekesa kyebhi kudibhana ni ibhidi?

14 Phawulu wa dibhanene ni ibhidi yavulu. Katuku, o ixongwenu ni izukutisu ya athu, sayi kithangana mwene wa bhwidile, wa bhingile kudibhana ni ‘mwinya mu xitu.’ (2 Kol. 12:7) Maji mwene ka mono kwila o ibhidi yiyi yeji mu fidisa kusidivila Jihova, mu veji dya kiki mwene wa imono kala kithangana kya kudyelela kwa Jihova. (Tanga 2 Kolindu 12:9, 10.) Mukonda dya Phawulu kukala ni ukexilu yú, Jihova wa mu kwatekesa mu ibhidi yé yoso.

15. Se tu kayela o phangu ya Phawulu ihi i twanda tambula?

15 Etu we atena ku tu xongwena ni ku tu zukutisa mukonda dya kixikanu kyetu. Nange twa mu dibhana ni uhaxi wabhonzo mba kubhwila. Maji se tu kayela o phangu ya Phawulu, o kibhidi yoso i twanda dibana nakyu twanda imona kala kithagana kya kutambula o kikwatekesu kya henda ya Jihova.

16. Né mwene se uhaxi ihi i utena kubhanga?

16 O kwila eye wala mu hama mba mu dikalu dya malola? O kwila ki wala dingi ni unguzu mu jiphuna inga wafu o mesu? Se kyene, o kwila utena kulenga kumoxi ni mizangala ni yó ala ni sawidi yambote? Mu kidi eye u tena! Adyakimi avulu ni jihaxi ja mulenga mu njila yiyi phala kutambula o mwenyu. Ene katena kubhanga o kikalakalu kiki mu nguzu yawu. Mu veji dya kiki, ene a tambula o nguzu kwa Jihova mu kwivwa o yônge yetu yo ngalavale, bhu kaxi ka televizá, mu internete, ni jividyu mu streaming. Ene adikwatenena mu kikalakalu kya kubhanga maxibulu, mu kubokela o jidotolo, asaki ni jindadu jâ.

17. Kyebhi Jihova kya mona o jihaxi?

17 Se ki u tena kubhanga yoso i wamesena  kubhanga phala Jihova, kana kuzoza mu kuxinganeka kwila ki wanda tena kukolokota katé kudisukilu dya mundu yú. Jihova wa kuzolo mukonda eye wa mu xikana, ni yoso i wa bhange mu kilunga kyé ku mwenyu we woso. Kindala eye wabhindamena dingi o kikwatekesu kyê m’ukulu ndenge. Mwene kanda kuxisa. (Jisá. 9:10) Mu veji dya kiki, mwene wanda kuzukama dingi. Tala o izwelu ya phange ya muhatu, wa dibhana ni ibhidi ya uhaxi. Mwene wambe: “Kuma o uhaxi wami wexile mu dibandekesa dingi kizuwa ni kizuwa, nga tonginina kwila o kithangana ki ngexile muboka o kidi ku akwetu kyexile musosoloka. Maji ngejidile kwila, katé mwene o ngunzu yofole i ngi bhanga, yexile mu sangulukisa o muxima wa Jihova. Kiki kya ngi sangulukisa we.” Kyoso ki u divwa kala wa bhwila, lembalala kwila ki wala ubheka. Xinganeka mu phangu ya tu xila Phawulu, kulembalala o izwelu yê iswinisa: “Nga sanguluka mwene mu kubhwila, . . . kuma kithangana ki nga mu bhwila, kyene kya mu ng’iza o nguzu.”—2 Kol. 12:10.

18. Sayi ya adibhana ni ibhidi yebhi yabhonzo?

18 Sayi yâ a mu lenga mu njila ya mwenyu, a mu dibhana ni kibhidi kyengi. Ene a dibhana ni ibhidi akwa katena kumona ne kutendela. Mu kifika, ene adibhana ni kikote kya muxima mba héle yavulu. Mukonda dyahi o jiselevende ja kazola ja Jiihova jiji, adibhana ni kibhidi kyabhonzo? Mukonda kyoso o muthu kya bukuka o lukwaku mba ukala mu dikalu dya malola, athu oso atena kumona o ibhidi yê, a mu kwatela henda, a sota ku mu kwatekesa. Maji o yó amu dibhana ni kikote kya muxima mba yó asandanganya o kilunji, nange o athu ka mono ni lusolo kwila a mu dibhana ni ibhidi. O ibhidi yâ ya bhonzo we, ya difwe ngó ni ya muthu wa bukuka o idyandu. Kuma o athu ka mu mona o hadi ya mu tala, nange kanda mu kwatela henda ni ku mu suwa kala kya bhindama.

19. Ihi i twa dilongo mu phangu ya Mefi-bozete?

19 Se ki wa mu tena dingi kubhanga ima yavulu, anga udivwa kwila, o athu ka mu kutendela, o phangu ya Mefi-bozete itena ku kuswinisa. (2 Sam. 4:4) Mefi-bozete wexile kinema, o Sobha Davidi wa mu fundisa kyayibha. Mefi-bozete ki mwene wa dibhekela o malamba ya. Né kiki mwene ka kituka muthu wa luwala. Mwene wa londekesa kisakidilu ku ima yambote yexile nayu ku mwenyu. Wa sakidila o henda ya mu londekesele Sobha Davidi m’ukulu. (2 Sam. 9:6-10) Kyenyiki, kyoso Davidi kya mu fundisa mu ukuxilu wayibha, Mefi-bozete wa soto kumona o ima mu ukexilu wengi. Mwene kehela o itondalu ya Davidi ku mu bhekela kuluwala kwa muxima, ka tatela Jihova mu ima ya bhange Davidi. Mefi-bozete wa lungila o kixinganeku kyê mu ima yexi  bhanga phala kukwatekesa o sobha a mu solo kwala Jihova. (2 Sam. 16:1-4; 19:24-30) Jihova wate mu Mak’â Mê, o phangu ya Mifi-bozete phala o mbote yetu.—Loma 15:4.

20. Kyebhi o héle i tena kuluwalesa muthu, maji mwene u tena kukala ni kidyelelu kyahi?

20 Mukonda dya kuvula o héle, sayi jiphange a tandangaya a lalamana, katé mu ima yofele, ya kizuwa ni kizuwa. Nange kya abhonza kukala bhwala o mundu wavulu. Né kiki, ene a kolokota ni kuya mu yônge ya ilunga, yônge makota ni yônge yonene. Ki tena kwa bhonza kuzwela ni athu, maji né kiki ene a zwela ni akwa mu ukunji. Se kiki kya mu bibhita n’eye, ejiya kwila ki wala ubheka. Athu avulu a mu dibhana we ni ibhididi yiyi. Lembalala kuma Jihova u sanguluka kyavulu ni ngunzu yoso i u bhanga phala ku mu sangulukisa. O kukolokota kwê, kulombola kwila o mwene wa mu ku besowala, ni ku ku bhana o nguzu u wa bhindama. * (Fil. 4:6, 7; 1 Phe. 5:7) Se eye wa mu sidivila Jihova sumbala ni ibhidi ya uhaxi, mba kikote kya muxima, u tena kwijiya kwila eye wa mu sangulukisa Jihova.

21. Ni kikwatekesu kya Jihova, etwenyoso twanda tena kubhanga ihi?

21 Tu sakidila kyavulu, mu kwijiya kwila sayi ima ki yadifu ni kulenga mu xitu ni ulengelu wa zwela Phawulu. Mu jijoko ja kulenga m’ukulu, muthu umoxi ngó wexile mu tambula o kikowe. Maji mu kulenga kwetu mu nzumbi, oso a kolokota mu ufiyele wâ mu njila wa mwenyu wa Jikidistá, a tambula o kikowe wa mwenyu wa kalelaku. (Nzwá 3:16) Mu kulenga mu xitu, oso a bhanga mbandu mu kulenga atokala a disanza. Se ka disanze kanda kulenga phala kutambula o futu kya kulenga. Maji, avulu mudyetu kala ni sawidi yambote, maji né kiki a mu kolokota. (2 Kol. 4:16) Ni kikwatekesu kya Jihova, etwenyoso twanda lenga jinga katé kudisukilu dya mbambe!

MWIMBU 144 Banza mu Kikowe!

^ kax. 5 Jiselevende javulu ja Jihova lelu, a mu dibhana ni ibhidi mukonda dya ku kuka mba uhaxi wa bhangesa kukamba nguzu ku mukutu. Sayi kithangana, etwenyoso tu divwa kwila twa bhwila. Kyenyiki-phe, o kibanzelu kya kulenga ki tena kumoneka kala kima kya bhonzo kyavulu. O milongi yiyi yanda zwela kyebhi ki tu tena kulenga ni kuswina, phala kubhixila mu mbambe ni kutambula o mwenyu wa zwela poxolo Phawulu.

^ kax. 6 Tala o milongi “O Bibidya i Lungulula o Ukexilu wa Athu”, mu milongi ya Mulangidi wa katatu, wa 2013.

^ kax. 20 Phala kwijiya dingi jindunge jalungu ni héle, mba misoso ya athu a tolola o héle, tala o milongi ya Broadcasting ya mbeji ya Kasambwadi ya 2019 mu jw.org®. Bweta kumbandu BIBLIOTECA > JW BROADCASTING®.

^ kax. 63 KILOMBOLWELU KYA JIFOTO: Phange, mwadyakimi kyá, wa mu suluka mu njila ya tokala ya Jikidistá mu kubhanga o sidivisu ya kuboka.

^ kax. 65 KILOMBOLWELU KYA JIFOTO: Tu tena kubhangesa o akwetu kudibhala, se twa jijidika kunwa dingi uholuwa, mba tu kamba mbambe kyoso ki tu nwa.

^ kax. 67 KILOMBOLWELU KYA JIFOTO: Né mwene mu hama mu inzo ya kusaka, phange wa mu lenga jinga mu njila ya tokala, mu kolokota mu kubhana umbangi ku athu a mu mu langa.