Ku bokona mu madisá

Ku bokona mu madisá

Ujitu—Ihi i Twa Tokala Kubhanga Phala Kukala ni Kidifwa Kiki?

Ujitu—Ihi i Twa Tokala Kubhanga Phala Kukala ni Kidifwa Kiki?

ETWENYOSO twa mesena kuma athu a tu mona kwila tu akwa ujitu. Kubhonza kulondekesa o kifwa kiki mu izuwa ya lelu. Kiki ki bhita mukonda athu ‘a di zembe ni ima yambote.’ (2 Tim. 3:3) Ene a dituna o itumu ya Jihova. Ene, “o kuzanga a ku ixana mbote, o mbote a’ixana kuzanga.” (Iza. 5:20) Kubhonza we kulondekesa o kifiwa kiki mukonda mu undenge wetu nange twa di bhana ni ima yayibha ni kwila twa akwa ituxi. Mu kiki, nange tu tena kudivwa kala phange Ane * wa mu sidivila kyá Jihova mu mivu yavulu. Mwene wambe, “ku ngi bhonza kyavulu kuxikina kwila ngi tena kukala ngi mukwa ujitu mba muthu wambote.”

O njimbu yambote yeniyi, etwenyoso tu tena kubhanga mbote! O kulondekesa o ujitu mba kubhanga o mbote kibundu kima o nzumbi ya Nzambi, o kutena kwa nzumbi yê ikôla kwa beta kota o ibhidi i tu dibhana na-yu ndenge. Tu mone se o ujitu mba kubhanga o mbote ihi ni kyebhi ki tu tena kulondekesa o kidifwa kiki.

O UJITU IHI?

O ujitu a u londekesa bhu kaxi ka ibhangelu, wendelu wambote, ni kudituna kubhanga ima yayibha. O muthu wambote mba mukwa ujitu, ithangana yoso u sota ndunge ya kukwatekesa akwá, ku a bhangela ima yambote.

Nange eye wene mu mona athu kubhanga ima yavulu yambote phala o miji ni makamba mâ. Maji o kwila kyene ngó kibhanga o mukwa ujitu mba mukwa kubhanga o mbote? Mu kidi ki kwala muthu u tena kukala mukwa ujitu ithangana yoso. O Bibidya yamba: “Mu ngongo kana-mu muthu wa yuka, u bhanga ngó mbote mu mbote anga u kamba ku ta kituxi.” (Ndo. 7:20) Poxolo Phawulu wa xikina ni kidi kyoso: “Nga k’ijiya kwila moxi dyami, ngambe mu xitu yami, ki mu tungu kima kya wabha.” (Loma 7:18) Se twa mesena kulondekesa o kidifwa kiki, twa bhingi kudilonga ni Jihova o Fixi ya kulondekesa ujitu.

‘JIHOVA MUTHU WAMBOTE’

Jihova Nzambi mwéne u sola o ima yambote. Ya lungu ni Jihova, o Bibidya yamba: ‘Eye, u muthu wambote, u bhanga o mbote yene; ngi longe o kayula ka jingonge jé.’ (Jisá. 119:68) Tu mone ima yadi ya lungu ni ukexilu wa Jihova wa kulondekesa ujitu, yó tumbule mu velusu yiyi.

Jihova muthu wambote. O kulondekesa ujitu kidifwa kya Jihova. Xinganeka ya bhiti kyoso Jihova kyambela Mozé: ‘Nga-nda kubhangesa kwila kuwabha kwami kwoso ku kubhita ku pholo.’ Jihova wa londekesa kwa Mozé o kijingu kyê kyoso kumoxi ni ujitu wê. Mozé wevu dízwi dya kexile mu jimbulula Jihova mu ukexilu yú: “Jihova, Nzambi ya jihenda ni kyadi, wa lenduka, u kokoloka mu kuthathamana, u kôla mu kukwatela henda, ufiyele u vula. Jihenda jê ji nangenena ku jimidi ja miji, hé u loloka o kubhukumuka, ni kuxibhaka, ni ituxi, maji ka xikina-phe kweha mwedi ni ku mu ila walungu.” (Mak. 33:19; 34:6, 7) Tu tena kutendela kwila, Jihova mukwa ujitu mba muthu wambote mu mawukexilu oso. Sumbala Jezú wexile muthu wambote, mwene wambe: “Kana-ku dingi muthu wambote, kikale umoxi ngó, mwène Nzambi.”—Luka 18:19.

Tu mona o ujitu wa Jihova mu ibhangelu yê

Jihova u bhanga o mbote yene. Yoso i bhanga Jihova ima yambote. “Jihova ene oso u a bhanga mwene mbote, ikalakalu yê yoso u i tambula konda mu henda yê.” (Jisá. 145:9) Kuma Jihova muthu wambote  mba mukwa ujitu, mwene u bhana o mwenyu ni ima ya bhingi o athu phala kukala ku mwenyu. (Ika. 14:17) Mwene u londekesa we o ujitu mba o mbote yê kyoso kya tu loloka. O mukwa jisálamu mba ka jisámulu wa soneka: ‘Eye Jihova, u muthu wambote, u lenguluka kuloloka.’ (Jisá. 86:5) Tu tena kudyelela kwila, “Jihova u tu bhana kyadi ni ujitu; kana kima kyemina, athu enda ni muxima wazele.”—Jisá. 84:11.

“DILONGYENU KUBHANGA O MBOTE”

Etu a tu bhange mu kidifwanganu kya Nzambi, kyenyiki, tu tena kukala tu athu ambote ni kubhanga o mbote. (Dim. 1:27) Phala kukala tu athu ambote, kwa bhingi tu bhanga kima, o kifwa kiki ki kizé ngó. Jihova u tu tangela: “Dilongyenu kubhanga o mbote.” (Iza. 1:17) Ihi i twa tokala kubhanga phala ni twijiya o kubhanga o mbote mba kulondekesa ujitu? Tala ima itatu i twa tokala kubhanga.

Kya dyanga, twa tokala kubhinga o nzumbi ikôla mu musambu, yene i tena kukwatekesa o Jikidistá kulondekesa o ujitu wa kidi. (Nga. 5:22) Kyene mwene! O nzumbi ya Nzambi, i tena ku tu kwatekesa kuzola o ima yambote ni kudituna o ima yayibha. (Loma 12:9) O Bibidya ilondekesa kwila Jihova utena ku tu ‘swinisa kuzwela ni kubhanga o ima yoso yambote.’—2 Tes. 2:16, 17.

Kayadi, twa bhingi kutanga o Mak’â Nzambi. Kyoso ki tuya ni kubhanga kiki Jihova wa-nda tu longa mu “jinjila joso ja fwama,” ni ku tu sokejeka phala o ‘midimu mba ikalakalu yoso yambote.’ (Jisa. 2:9; 2 Tim. 3:17) O muxima wetu wa difu ni kitutu kya kubhaka tezolu mba jimbongo. Kyoso ki tu tanga ni kuxinganeka mu ima i twa tange, kifwa twa mu zalesa o muxima wetu ni ima yambote ya lungu ni Nzambi ni vondadi yê. Kya difwangana kwila, twa mu ta ima ya valolo mu kitutu kyetu kya tezolu mba jimbongo ya-nda tu kwatekesa kupholo.—Luka 6:45; Efe. 5:9.

Katatu, etu tu bhanga nguzu phala ‘kukayela o ima yambote.’ (3 Nzwá 11) Mu Bibidya tu sanga-mu phangu ya athu ambote phala kukayela. Sé phata o phangu ya beta o kota ya Jihova ni Jezú. Maji tu tena we kuxinganeka athu engi a ejidile kala akwa ujitu. Tu tena kuxinganeka mu phangu jiyadi, ya Tabita ni Barnabé. (Ika. 9:36; 11:22-24) Eye u tena kukatula mbote mu phangu yâ ya katunda se u dilonga ihi i zwela o Bibidya ya lungu ni ene. Kyoso ki uya ni kudilonga tala ihi ya bhange ene phala kukwatekesa akwá. Xinganeka ihi i u tena kubhanga phala kukwatekesa athu ku mwiji ni mu kilunga kyé. Xinganeka we mu ima yambote ya bhiti ku mwenyu wa Tabita ni Barnabé, mukonda dya kulondekesa ujitu ku akwá. Eye u tena kukatula mbote.

Tu tena we kuxinganeka ku athu éne mu londekesa o ujitu mba kubhanga o mbote mu izuwa ya lelu. Mu kifika, xinganeka mu kikalakalu kya nguzu, kyene mu bhanga o tufunga mu kilunga ‘a wabhela kubhanga o mbote.’ Xinganeka we ku jiphange jetu ja fiyele, ja ahatu ene mu londekesa bhu kaxi ka izwelu ni  ibhangelu kwila ‘alongexi a ima yambote.’ (Titu 1:8; 2:3) Phange ya muhatu a mwixana Lozeline wambe: “Kamba dyami wa bhange nguzu ya dikota phala kukwatekesa ni kuswinisa akwá mu kilunga. Mwene wa xinganeka mu ibhindamu yâ, wa a bhana mawujitu ofele, yú wa a kwatekesa dingi mu mawukexilu amukwá. Mu kidi, ngi mona kwila, mwene mukwa ujitu.”

Jihova u swinisa o mundu wê phala ‘kusota o mbote.’ (Amo. 5:14) Kubhanga kiki kwa-nda tu kwatekesa kuzola o ima i zwela Jihova kwila yambote; kwa-nda tu kwatekesa we kumesena kubhanga o mbote.

Etu tu bhanga yoso phala kukala tu athu ambote, ni kukala tu athu a ujitu

Phala kukala tu akwa ujitu ki kwa bhingi kubhana ima ya katunda mba kubhana ima ya te kalu yavulu ku akwetu. Mu kifika, xinganeka o mukwa kulamba o funji, o kwila o ngwiku u i bhilulé ngó luyadi fuji ibhyé kyá? Mu veji dya kiki, mwene u i bhilula lwavulu phala kubhanga o funji ya mesena. O kwila o mukwa kumpindala o piselu u i bhitisa ngó luyadi o kimbamba ki di pindalé kyá? Mu veji dya kiki, mwene u bhitisa jipiselu javulu ja tinda mu kimbamba kya mu pindala. Kyene kimoxi we n’etu, se tu bhanga ima yavulu yofele phala kukwatekesa akwetu, twa-nda londekesa kwila twa akwa ujitu.

O Bibidya i tu swinisa ‘ku di pelepalala’ ni ‘kukala polondo’ phala kubhanga o mbote. (2 Tim. 2:21; Titu 3:1) Se tu tonginina o ima i bhita na-yu akwetu, twa-nda sota jindunge phala ku a kwatekesa ni “ima yambote i bhekela o kutungiwa mu kuxikana.” (Loma 15:2) Kiki kya lungu ni kubhana kima ki twala na-kyu. (Jisa. 3:27) Etu tu tena kwixana muthu phala kúdya kubhata dyetu mba kutonoka kumoxi phala ku di swinisa. Se twejiya muthu wa mu kata tu tena kuya mu mu kunda, ku mu xinda mu mutelembe mba ku mu tumikisa njimbu. Mu kidi tu tena kusanga ithangana phala kukumbidila o izwelu yiyi: “O kuzwela kwenu ku kale kwa kukwatekesa akwenu kukula mu kuxikana ni a mone kyoso kya bhindamena, phala kuzwela kwenu ku bhange mbote kwa oso evwa.”—Efe. 4:29.

Kala Jihova, etu tu sota kubhanga o mbote ku athu oso. Mu kiki tu talatala akwetu sé katungu. O ukexilu wa beta o kota wa kutalatala akwetu sé katungu kala ki bhanga Jihova, o kubokela o njimbu yambote ku athu oso. Kala kya tendelesa Jezú, tu sota kubhanga o mbote katé mwene kwa yó a tu zembe. (Luka 6:27) Ki kima kya yibha kukala muthu wambote phala kulondekesa o ujitu ku akwetu. “O ima kala yiyi, kana-ku kitumu kya ku i kidika.” (Nga. 5:22, 23) Kyoso ki tu bhanga o mbote né mwene kyoso kya tu talatala kyayibha mba kyoso ki tu kala ni maka, tu tena kukwatekesa o athu kwijiya o kidi, ni kuximana Nzambi.—1 Phe. 3:16, 17.

MABESÁ EJILA MU KUBHANGA O MBOTE

“O muthu wambote-phe, ka xikina ku wabhela o ífwa yê.” (Jisa. 14:14) Mabesá ebhi u tu tambula? Se tu talatala kyambote akwetu, ene we a-nda ku tu talatala kyambote. (Jisa. 14:22) Né mwene se akwetu a kamba ku tu vutwila o mbote i twa bhangela, twa tokala kusuluka ni ku a bhangela o mbote. Se tu bhanga kiki, ene a-nda lungulula o ixinganeku yâ, hé a mateka we ku tu talatala kyambote.—Loma 12:20.

Kyoso ki tu bhanga o mbote anga tu xisa o ima yayibha, etu we tu katula mbote. Phange javulu amba kwila, kiki kya a bhitile kyá. Tala kya bhiti ni phange Nasi. Mwene wambe: “Mu unzangala eme ngexile ngi kilalu, ngexile ni wendelu wayibha, ki ngexile mu xila muthu. Maji kyoso ki nga mateka kudilonga ni kutumaka o milongi ya Nzambi ya lungu ni ima yambote, kusanguluka kwami kwa dibandekesa dingi. Kindala kiki, nga wabhela dingi o ukexilu wami.”

O kima kya beta kota ki tu bhangesa kulondekesa o ujitu, o kwijiya kwila kubhanga kiki kusangulukisa Jihova. Né mwene se athu avulu kya mono yoso i tu bhanga, Jihova u i mona. Mu ithangana yoso, mwene u mona kyoso ki tu bhanga o mbote ni kyoso ki tu kala ni ixinganeku yambote. (Efe. 6:7, 8) Mabesá ebhi a-nda tu bhana mwene? ‘Muthu wambote wenda jinga ni kavumbi mba a mu xikina kwa Jihova.’ (Jisa. 12:2) Kyenyiki-phe, tu sulukyenu ni kulondekesa o ujitu. Jihova wambe kwila, “wa ká bhana o fuma ni ujitu, ni kutululuka kwa woso mukwa kubhanga kyambote.”—Loma 2:10.

^ kax. 2 Sayi majina a a lungulula.