Ku bokona mu madisá

Ku bokona mu madisá

 MILONGI YA 5

‘Twandaya ni Enu’

‘Twandaya ni Enu’

‘Twa mesena kuya ni enu, mukonda twevu kwila o Nzambi wala ni enu.’—ZAK. 8:23.

MWIMBU 26 Mwa ki Bhangel’eme

I TWANDA DILONGA *

O jimbudi jamukwá o (‘kwinyi dya mayala’) ala ni ujitu wa kubheza Jihova kumoxi ni Jikidistá a a undu o (“Judé imoxi”) (Tala o kaxi ka 1-2)

1. Ihi yeji bhita mu izuwa yetu, kala kyambe Jihova?

JIHOVA wambe kwila, mu izuwa yetu “kwinyi dya muthu a tokala ku madimi m’engi ma miji yoso mu ngongo, a kà naminina, ni kidi-ze mwene, a kà naminina ku muxiku wa kizwatu kya Judé imoxi, anga a mwambela, exi: Twa-nda kuya ni enu, mukonda twene mu kwívwa kwila o Nzambi wala ni enu.” (Zak. 8:23) O “Judé,” ilombolola yó a a undu kwala Nzambi ni nzumbi ikôla. A exana wê Izalayele ya “Nzambi!” (Nga. 6:16) O ‘kwinyi dya mayala,’ alombolola oso ala ni kidyelelu kya kutambula o mwenyu wa kalelaku mu ixi. Ene ejiya kwila, Jihova wene mu besowala o kibuka kya Jikidistá a a undu, a mona wé kwila, ujitu wadikota kubheza Nzambi kumoxi ni ene.

2. O “kwinyi dya mayala” ene mu ‘kwenda’ kyebhi ni Jikidistá a undu?

2 Sumbala kindala ki twejiya o majina a Jikidista joso a undu, * oso ala ni kidyelelu kya kutunga mu ixi, atena “kwenda” kumoxi ni Jikidistá a a undu. Kyebhi? O Bibidya yamba kwila, o ‘kwinyi dya mayala’ a kà naminina “ku muxiku wa kizwatu kya Judé imoxi, anga a mwambela, exi: Twa-nda kuya ni enu, mukonda twene mu kwívwa kwila o Nzambi wala ni enu.” O velusu yiyi ya Bibidya, itumbula Judé imoxi. Maji o kizwelu “enu,” kilombolola athu avulu. Kiki kilombolola kwila, o Judé ki ilombolola ngó muthu umoxi, maji o kibuka kyoso kya Jikidistá a a undu. O jimbudi jamukwá a sidivila Jihova, kumoxi ni Jikidistá a a undu. Maji, ene ka mono o Jiphange a a undu kala atwameny’â. Ene ejiya kwila, Jezú mwéne Ngana.—Mat. 23:10.

3. O milongi yiyi yanda tambwijila ibhwidisu yebhi?

3 Lelu, bhu kaxi ka mundu wa Nzambi, mwala hanji Jikidista a a undu. Kyenyiki-phe, amoxi atena kudibhwidisa: (1) Kyebhi  kya tokala ku di tala o Kidista a mu undu? (2) Kyebhi ki twa tokala kutalatala yó ene mu dya o mbolo ni kunwa o vinyu mu Lembalasa? (3) O kwila twa tokala ku tandanganya se o athu adya o mbolo ni kunwa o vinyu mu Lembalasa adibandekesa jinga? O milongi yiyi yanda tambwijila ibhwidisu yoso yiyi.

KYEBHI O JIKIDISTÁ A A UNDU KYA TOKALA KUDIMONA?

4. Kidimwinu kyahi kyala mu mukanda 1 Kolindu 11:27-29 kya tokala kuxinganeka o Jikidistá a a undu, ni mukonda dyahi?

4 O Jikidistá a a undu a tokala kuxinganeka kyambote mu kidimwinu kyala mu mukanda wa 1 Kolindu 11:27-29. (Tanga.) Mu ukexilu webhi nange o Kidistá a mu undu ‘ka fwama’ kudya o mbolo ni kúnwa o vinyu mu mu kizuwa kya Lembalasa? Kiki kibhita se mwéne kale ni ukamba wambote ni Jihova, u kamba ufiyele mu kithangana kya dya o mbolo ni kúnwa o vinyu. (Jihe. 6:4-6; 10:26-29) O Jikidistá a a undu ejiya kwila, a tokala kukolokota mu ufiyele wâ, se a mesena kutambula o dilawu dya exanena “ku dyulu kwala Nzambi, mwa Kidistu Jezú.”—Fil. 3:13-16.

5. Kyebhi o Jikidistá a a undu kya tokala kudimona?

5 O nzumbi ikôla ya Jihova, i kwatekesa o jiselevende jê kukala athu a lenduka, mu veji  dya ku di zangeleka. (Efe. 4:1-3; Kol. 3:10, 12) Mu kiki, o Jikidistá a a undu ka banze kwila, ene a beta-kota akwâ ndenge. Ene ejiya kwila, Jihova ka beta kubhana nzumbi ikôla ku Jikidistá a a undu, o jiselevende jamukwá ndenge. Ene ka banze we kwila, a tendela dingi kyambote o kidi kya Bibidya, akwâ ndenge. Ene ka swinisa muthu phala kudya we o mbolo ni kúnwa o vinyu ya Lembalasa. Mu veji dya kiki, ene a lenduka, ejiya kwila, Jihova ngó usola o athu phala kuya ku dyulu.

6. Kala kilondekesa 1 Kolindu 4:7, 8, o Jikidistá a a undu ka kingila ihi?

6 O Jikidistá a a undu ejiya kwila, kuya ku dyulu ujitu wadikota. Né kiki, ene ka kingila kwila, akwá a talatala mu ukexilu wa katunda. (Fil. 2:2, 3) Ene we ejiya kwila, kyoso Jihova kya a a undu, mwéne ka kijidisa athu engi. Mu kiki, o Kidistá a mu undu ka sasumuka se kukala muthu ukamba kuxikina kwila mwéne a mu undu kwala Nzambi. Mwéne wejiya kwila, o Bibidya i tu tangela kuma, ki tu tokala kuxikina ni lusolo muthu woso-woso, uzwela kwila, Nzambi wa mu bhana kikalakalu kya katunda. (Dij. 2:2) Kuma ka mesena kwila a mu talatala mu ukexilu wa katunda, o Kidistá a mu undu ka soto kutangela muthu woso-woso kwila, a mu undu kwala Nzambi. Mu kidi, mwéne kanda zwela o maka yá ni athu mu ukexilu wa kudizangeleka.—Tanga 1 Kolindu 4:7, 8.

7. O Jikidista a a undu anda dilanga phala ka bhange ihi ni mukonda dyahi?

7 O Jikidistá a a undu ka divu kwila, a tokala kukala ngó ni Jikidistá jamukwá a a undu, mu kuxinganeka kuma, ene kibuka kyengi kya dikexidila. Ene ka soto jiphange ja mukwá a a undu phala kuzwela yalungu ni ujitu wâ, mba kubhanga ibuka phala kudilonga kumoxi o Bibidya. (Nga. 1:15-17) Se abhanga kiki, o kilunga ki kyeji kala ni muxima umoxi. Kifwa, eji bhukumukina o kitendelesu kya Nzambi bhu kaxi ka nzumbi ikôla, ki kwatekesa o mundu wê kukala ni kutululuka ni ukamba wambote mudyâ.—Loma 16:17, 18.

KYEBHI KI TWA TOKALA KUTALATALA O JIKIDISTÁ A A UNDU?

Ki tu tokala kutalatala o Jikidistá a a undu mba phange yoso wala kupholo kala athu a katunda (Tala o kaxi ka 8) *

8. Mukonda dyahi wa tokala kudilanga, kyoso ki u dibhana ni athu a dya o mbolo, a nwa o vinyu mu Lembalasa? (Tala we o nota kulwiji.)

8 Kyebhi ki twa tokala kutalatala o jiphange a a undu? Kyeji kala kilwezu kya dikota kuximana mba ku jingisa kyavulu muthu woso-woso, né mwéne se a mu undu phala kukala phange ya Kidistu. (Mat. 23:8-12) O Bibidya i tu swínisa kukayela o kixikanu kya tufunga,  maji ki i tu tangela kwila, muthu woso-woso wa tokala kukala ngana yetu. (Jihe. 13:7) Mu kidi, o Bibidya izwela kwila, sayi athu “a fwama o ujitu wâ.” Maji ene ka fwama o ujitu, mukonda a a undu. Mu veji dya kiki, ene a fwama o ujitu, mukonda “a tumina ni kukalakala kyambote,” ni kwila, “a kalakala mu kuboka o Njimbu Yambote ni kulonga.” (1 Tim. 5:17) Se tu ximana kyavulu o jiphange a a undu, ni ku a talatala kala athu a katunda, ene a-nda divwa kyayibha. * O kubhanga kiki, kutena ku a bhangesa kudizangeleka. (Loma 12:3) Mu kidi, ki tu mesena kubhanga kima kyoso-kyoso, ki tena kubhangesa o Jikidistá a a undu ku ta kituxi.—Luka 17:2.

9. Kyebhi ki tulondekesa kwila, tu xila o athu a a undu kwala Jihova?

9 Kyebhi ki tu tena kulondekesa kwila, tu xila o athu a a undu kwala Jihova? Etu ki twa tokala ku a ebhwidisa se kyebhi kya a undu. O maka yá, a tokala kwa ene, ki tu bhingi ku a ejiya. (1 Tes. 4:11; 2 Tes. 3:11) Ki tu tokala kuxinganeka kwila o makaza mâ, jitata, mba athu engi a tokala ku miji yâ, a a undu wâ kwala Nzambi. O muthu ka tena kulundula o kidyelelu kya mwiji wê. O kixanu kitunda kwa Nzambi. (1 Tes. 2:12) Ki tu tokala wé kwibhwidisa ima itena kubhangesa akwetu ku divwa kyayibha. Mu kifika, ki tu tokala kwibhwidisa o muhatu wa phange a mu solo phala kuya ku dyulu, se kyebhi ki divwa mu kwijiya kwila, wa-nda kala mu ixi katé ku hádya ni hádya, sé o munumi’ê. Mu kidi, etu twejiya kwila, ku mundu wobhe, Jihova wanda bhangesa kwila, o “myenyu yoso i dya, ikuta ni ima yambote.”—Jisá. 145:16.

10. Kukamba kuzangeleka o Jikidistá a a undu mu ukexilu wa katunda, ku tu langa kyebhi?

10 O kukamba ku talatala o Jikidistá a a undu mu ukexilu wa katunda, ku tu langa. Kyebhi? O Bibidya izwela kwila, sayi Jikidistá a a undu, nange ka-nda kolokota mu ufiyele wâ. (Mat. 25:10-12; 2 Phe. 2:20, 21) Mu kiki, se ki tu “kala ni kathombo k’athu,” ki twa-nda kayela akwetu, né mwene se Kidistá a mu undu, mba muthu u sidivila kyá Jihova tundé ukulu. (Juda 16) Mu kiki, se athu enyá a xisa o kilunga, o ukamba wetu ni Jihova ki wa-nda zoza, ki twa-nda lembwa wé kusidivila Jihova.

TWA TOKALA KUTANDANGANYA SE ANWA O VINYU NI KUDYA O MBOLO MU LEMBALASA A DIBANDEKESA DINGI?

11. Ihi ya mu bhita ni muxinda wa athu adya o mbolo anwa o vinyu mu Lembalasa?

11 Mu mivu yavulu ku dima, o athu akexile kudya o mbolo, ni kúnwa o vinyu mu kizuwa kya Lembalasa, a tolele. Maji mu mivu yiyi, o athu a mu dibandekesa dingi. O kwila twa tokala kuthandanganya ni maka enyá? Kana. Tu mone se mukonda dyahi ki tu bhingi kuthandanganya.

12. Mukonda dyahi ki tu bhingi kuthandanganya ni athu a dya o mbolo, anwa o vinyu mu kizuwa kya Lembalasa?

12 Jihova “wejiya oso a mu tokala.” (2 Tim. 2:19) O jiphange ene mu kondala o athu adya o mbolo ni kúnwa o vinyu mu Lembalasa, kejiya ni kidi kyoso se nanyi a mu solo kwala JIhova phala kuya ku dyulu. Mu kiki, mu kizuwa kya Lembalasa, o jiphange a kondala katé mwene yó abanza kwila a a undu, maji mu kidi ka a undu. Mu kifika, amoxi akexile mudya o mbolo ni kúnwa o vinyu ya Lembalasa, mu kubhita thembu a palala. A mukwá nange ala ni masambisambi, mu kiki, a dyelela kwila, anda tumina kumoxi ni Kidistu ku  dyulu. Mu kidi, etu ki twejiya se mu ixi mwala Jikidistá jikuxi a a undu.

13. O kwila o Bibidya izwela se kwanda subhuka Jikidistá jikuxi, kyoso kyanda mateka o hadi ya dikota?

13 Kyoso Jezú kyanda kwíza phala kwa ambata, mu ngôngo yoso mwanda kala hanji Jikidistá a a undu. (Mat. 24:31) O Bibidya ilondekesa kwila, mu izuwa isukidila-ku, mu ixi mwanda kala hanji Jikidistá jofele a a undu. (Dij. 12:17) Maji ki izwela se kwanda subhuka Jikidistá jikuxi, kyoso kyanda mateka o hadi ya dikota.

Kyebhi ki twa tokala kudivwa ni athu yó ene mudya o mbolo ni kunwa o vinyu mu Lembalasa? (Tala o kaxi ka 14)

14. Kala kilondekesa Loma 9:11, 16, ihi i twa tokala kutendela yalungu ni a athu a a undu?

14 Jihova mwéne wejiya o kithangana kya tokala phala kusola muthu. (Loma 8:28- 30) Jihova wamateka kusola o Jikidistá a a undu kyoso Jezú kya mu fukununa. Nange ku hama yadyanga o Jikidistá joso ja kidi, a asolele phala kuya ku dyulu. Mu hama ni hama ja mivu, kyoso kya bhiti o izulukutu yiyi, athu avulu akexile mu zwela kwila Jikidistá, ka kexile mu kayela o milongi ya Kidistu ni kidi kyoso. Sumbala mu mivu yenyoyó o Jikidistá ja kidi a tolele, maji né kiki, Jihova wa a undu. Ene exile kala o jimbutu jambote ja mbele Jezú kwila, jeji kula bhu kaxi ka jimbundu ja yangu. (Mat. 13:24-30) Tundé kya mateka o izuwa ya sukidilaku, Jihova wene mu suluka ni kusola athu anda bhanga mbandu ku kibuka kya 144.000. * Mu kiki, se Nzambi usola athu a mukwá ande dya kwiza o dizubhilu, ki tu tokala kukala ni phata, mukonda twejiya ni kidi kyoso kwila, mwene wanda bhanga o kima kya tokala. (Tanga Loma 9: 11, 16.) * Twa tokala kudilanga, phala ki tu bhange kala o mayala a kifika Kya Jezú. Ene a divu kyayibha mukonda ngana yâ wa asokelesa ni yó a kalakala ngó ola imoxi.—Mat. 20:8-15.

15. O kwila o Jikidistá joso a a undu abhanga we mbandu ku ‘kimbadi kya fiyele’ kyo tumbule mu Matesu 24:45-47? Jimbulula.

15 Ko athu oso ala ni kidyelelu kya kuya ku dyulu a bhanga mbandu mu kibuka kya ‘kimbadi kya fiyele.’ (Tanga Matesu 24:45-47.) Kala kya bhitile ku hama ya dyanga, lelu Jihova ni Jezú a mu disa mba kulonga mundu wavulu bhu kaxi ka athu a tolo. Ku hama yadyanga, o Jikidistá a a undu asonekene o Mikanda ya Ngeleku, a tolele. Lelu wé o Jikidistá a a undu ala ni kikalakalu kya kubhana o kúdya ku mundu wa Nzambi mu “ola joso ja tokala,” a tolo.

16. Ihi i wadilongo mu milongi yiyi?

16 Ihi i twa di longo mu milongi yiyi? Jihova wa kanena mwenyu wa kalelaku mu ixi ku athu avulu a tokala ku mundu wê, maji a mukwá anda kala ni ujitu wa kutumina kumoxi ni Jezú ku dyulu. Jihova u besowala o jiselevende jê joso, kikale o “Judé” ni “kwinyi dya muthu.” Mwene wa mesena kwila, o ibuka iyadi a belesela o itumu yê ni kukolokota mu ufiyele wâ. Oso a tokala kukala athu a lenduka. Enyoso a tokala ku mu bheza kumoxi, ni kukala ni ukamba wambote. Enyoso a tokala kubhanga yoso, phala mu kilunga mu kale kutululuka. Mu kwijiya kwila o dizubhilu dya zukama, tu kolokotyenu mu kusidivila Jihova ni kukayela Kidistu, mukonda tu kilunga kimoxi ngó.—Nzwá 10:16.

^ kax. 5 Muvu yú, o Lembalasá ya kufwa kwa Kidistu yanda bhita mu kizuwa kya 7, mu mbeji ya Kasamnu, kya Tersa. Kyebhi ki twa tokala kudivwa ni athu yó ene mudya o mbolo ni kunwa o vinyu mu Lembalasa? O kwila twa tokala kutandanganya se o athu anwa o vinyu ni kudya o mbolo mu Lembalasa a mu dibandekesa dingi? Twanda mona o itambwijilu mu milongi yiyi, yo katule mu Mulangidi wa Katatu, wa 2016.

^ kax. 2 Kala kilondekesa o Sálamu 87:5, 6, ku hádya, Nzambi utena kujimbulula o majina a athu a mu tumina ni Kidistu ku dyulu.—Loma 8:19.

^ kax. 8 Tala o kaxa O Henda ‘ki Yene mu Bhanga Ima Yayibha’, mu Mulangidi wa Katatu wa 2016.

^ kax. 14 Sumbala o divulu dya Ikalakalu 2:33 dilondekesa kwila o nzumbi ikôla a ibhana bhu kaxi ka Jezú, Jihova mwene wixana o athu phala kuya ku dyulu.

^ kax. 14 Phala kwijia dingi, tala o mbandu “Perguntas dos Leitores”, A Sentinela 1 de Maio de 2007.

MWIMBU 34 Nga-nda Kwenda mu Ufiyele Wami

^ kax. 56 KILOMBOLWELU KYA JIFOTO: Xinganeka dikaza dya tundu ku mbonge yetu, ku Estados Unidos, ala mu kyônge kya dikota. Anga kumoneka athu a mesena ku katula jifoto, a a ta bhu kaxi. O kwila kuku kuxila?