Siirte iwe tuguk che biitu

Siirte iwe menu alak

Baorinikab Jehovah

Kalenjin

Kasetisiekab Mnara wa Mlinzi ak Amkeni!

Kasetisiekyok che tiengei Bibilia, ko bitunotin kinem eng’ kutuswek che siirei 200, koboto kutitab bik che magasei. Iboorwech kasetitab Mnara wa Mlinzi amu nee si koyaaksei tuguk che yaaksei eng’ ng’ony rani kosubgei ak maoinatosiekab Bibilia. Igaigaee bik logoiywek che miach che bo Bounatetab Kamuktaindet ak kogimiti kayanet eng’ Jesu Kristo. Ibooru Amkeni! ole kitertertoi kaimutikab betusiechu ak kogimiti kamang’unet eng’ arorutietab Yaindet ne bo ng’ony ne leel ne riibot ak ko mi kalyet.

Lewen kutit eng’ ole mi kutuswek, ak ichiil Cheng’ si igeer kasetisiek eng’ kutinoto.

 

Mutyo, ma bitunat nito eng' kutini nguni.

Bitunat nito eng' kutini eng' pechit ne rubei: