Siirte iwe tuguk che biitu

Siirte iwe menu alak

Baorinikab Jehovah

Kalenjin

Drama che bo Bibilia

Inemu drama che bo kanetutik che tiengei atindonikab Bibilia si inetgei agobo bik ak tuguk che kiyaak che bo kamanut che mi Bibilia. Bitunatin kora vidio che bo bik che magasei.

Lewen kutit eng’ ole mi kutuswek, ye ibata ichiil Cheeng’ si igeer drama che bitunatin eng’ kutinoto. Sir metitab drama si kobiit igeer drama che namegei ak metoto.

 

Mutyo, ma bitunat nito eng' kutini nguni.

Bitunat nito eng' kutini eng' pechit ne rubei: