KIMWACHIN Kristianik koyai Kabwatet ne bo meetab Kristo. Kiguure kabwatanito kora “Igortab Kiptaiyat.” (1 Korintoek 11:20) Tos nee kamanutietab kabwatanito? Tos nyolu keyai au ago eng’ or nee?

Kiinaam Jesu Kristo kabwatanito eng’ kemoutab betut ne kiyae Yahudik Pasaka eng’ kenyitab 33 Kogagoit Betusiekab Jesu. Kigiyae Pasaka konyil agenge eng’ kenyit, eng’ betutab 14 ne bo arawetab Yahudik ne kigiguure Nisan. Kitaugei arawetab Nisan betut ne kiimuchi kogeer bik arawet ne leel betusiek tutigin ko kagosiirto wigit ne tai ne bo arawetab Somok. Ye kagobata noto, konaam koiit Yahudik betusiek 14, ak koyai anyun Pasaka ko kagorekto asista.

Kiyai Jesu Pasaka ak alamalaikyik, ye ibata, koon Judas Iskariot ak konaam Igortab Kiptaiyat. Kiginaam keyai igorito bo kiptaiyat ne kata Pasaka ne bo Yahudik, ago amu noto, ko nyolu keyai konyil agenge kityo eng’ kenyit.

Mwae bukuitab Matayo kole: “Konam Jesu makatiat ak koberur, ak kobutul, ak kogochi alamalyet, kole, Onam, oam; ni ko bortannyu. Ak kinam kikombet ak komwa kongoi, ak kogochi ichek, ak kolenji, Oee okwek tugul chuto; amu chuto korotikyuk che bo arorutiet, che kitumdoi agobo che chang’ che bo nyoetab kaat ne bo tengekwogik.”—Matayo 26:26-28.

Iyani bik alak kole kiwal Jesu magatiat koek bortanyi ak divaik koek korotikyik. Nga u noto, ko kitomo kome Jesu kingogochin alamalaikyik magatiat. Tos ki amei iman alamalaikab Jesu bortanyi ak koee korotikyik? Achicha, amu ndo ki kaam bortab Jesu, ko ki butei ng’atutikab Kamuktaindet. (Taunet 9:3, 4; Atebetab Lawik 17:10) Kosubgei ak bukuitab Luka 22:20, ko kimwa Jesu kole: “Arorutiet ne leel kikombani eng’ korotikyuk, che kitumdoi agobo okwek.” Tos kiek kikombanato eng’ iman “arorutiet ne leel”? Ki ma komugaksei noto amu arorutiet ko kosyinet, ma kit ne kimuchi kenam.

Magatiat ak divaik

Amu noto, magatiat ak divaik ko kaborunoik kityo. Magatiat koboru bortab Kristo ne ititaat. Kiboisiee Jesu magatiat ne king’etune igortab Pasaka. Ki ma kinde magatiandanoto mermerek. (Komong’u 12:8) Boisiee Bibilia mermerek koek kaborunetab tengekto anan ko ng’emisiet. Ko u noto, magatiat koboru bortab Jesu ne ititaat ne kigon koek tiseywot. Ki ma kotinye tengek.—Matayo 16:11, 12; 1 Korintoek 5:6, 7; 1 Petero 2:22; 1 Johana 2:1, 2.

Divaik che biriren koboru korotikab Jesu. Korotichoto koyae kobois arorutiet ne leel. Kimwa Jesu kole kigitumda korotikyik si konyor bik “nyoetab kaat ne bo tengekwogik.” Ara anyun, imuchi kotililitu bik eng’ taitab Kamuktaindet ak komuchi kochut arorutiet ne leel ak Jehovah. (Hebranik 9:14; 10:16, 17) Yaei arorutionito komugak koba kipsengwet Kristianik 144,000 che iyanotin. Tun boisie ko bounik ak tiisik ye kiberuri bik tugul.—Taunet 22:18; Jeremia 31:31-33; 1 Petero 2:9; Ng’ang’utiet 20:6; 14:1-3.

Ng’o ne nyolu koam magatiat ak koee divaik? Bik che mitei arorutiet ne leel, choto ko bik che tinyei kamang’unet koba kipsengwet kityo che nyolu koam magatiat ak koee divaik. Toreti tamirmiriet ne tilil bichoto konai kole, kigelewen icheget koba koek laitorinik eng’ kipsengwet. (Romanik 8:16) Mitei icheget Bounatet ak Jesu kora.—Luka 22:29.

Tos u nee eng’ bik che tinyei kamang’unet komeng’is koigeny eng’ ng’ony ne Paradiso? Kasei it icheget ng’atutietab Jesu ak koba Igortab Kiptaiyat, nga bendi koboru konyit ma amei magatiat ama eei divaik. Konyil agenge eng’ kenyit eng’ Nisan 14, kobwati Baorinikab Jehovah Igortab Kiptaiyat. Nga mwae bik alfusiek che ng’ering’ kityo eng’ ng’ony komugul kole tinyei kamang’unet koba kipsengwet, ko bo kamanut kabwatanito eng’ Kristianik tugul. Nito ko kasarta ne imuchi kobwat bik tugul chamnyet ne o mising’ ne bo Jehovah Kamuktaindet ak Jesu Kristo.—Johana 3:16.

← Keer somanet ne ng’alale ng’alechu