Imarisai

Sooq Jehovap Nalunaa­jaasui juul­lisiorneq ajorpat?

Sooq Jehovap Nalunaa­jaasui juul­lisiorneq ajorpat?

Kukkusumik isummernerit nalinginnaasut

Kukkusoq: Jehovap Nalunaajaasuisa Jiisusi up­perin­ngin­namik­ku juul­lisior­neq ajor­put.

Eqqortoq: Kristumiuuvugut. Taamaal­laat Jiisusi Kristusi aq­qutigalugu an­nat­toqarsin­naasoq up­peraar­put. – Apustilit Suliaat 4:12.

Kukkusoq: Ilaasor­tasi juul­lisioq­qun­ngin­nerisigut ilaqutariit avis­saar­tuutsit­tar­pasi.

Eqqortoq: Ilaqut­tavut asangaar­pavut, aam­ma Biibili atorlugu ilaqutariit ineriar­tor­tit­tar­pavut.

Kukkusoq: ‘Juul­lip nuan­nersui’, tuk­kor­neq, nunarsuarmi eq­qis­sineq inoqatinul­lu ajun­ngitsulior­neq, misigin­ngitsoor­tar­pasi.

Eqqortoq: Ul­lut tamaasa sapin­ngisatsin­nik tuk­kor­tuuniarlutalu eq­qis­seqateqar­tuunis­saq sulis­sutigisar­par­put. (Ussatit 11:25; Romamiut 12:18) As­sersuutigalugu ataatsimiin­nermut tun­ngatil­lugu ingerlatseriaaser­put oqaluus­seriaaser­pul­lu Jiisusip ilitsersuutaanut naaper­tuup­put: “Akeqan­ngitsumik tunineqar­pusi, akeqan­ngitsumik tunisigitsi!” (Mat­thæusi 10:8) Tamatuma saniatigut Guutip naalagaaf­fia kisimi nunarsuarmi eq­qis­sineqalersitsisin­naasoq oqaluus­sis­sutigisar­par­put. – Matthæusi 10:7.

Sooq Jehovap Nalunaajaasui juullisiorneq ajorpat?

  • Jiisusip peq­quaatigut inun­ngor­nini pin­nagu toquninili nal­lius­sisas­sagip­put. – Lukasi 22:19, 20.

  • Jiisusip apustilii ajoqersugaalu siul­liit juul­lisior­neq ajor­put. Qinerlerfis­siami New Catholic Encyclopedia-mi al­las­simavoq ‘Jiisusip inun­ngor­neranik nal­lius­sisar­neq aatsaat 243-mi [Kr.in.king.] pilersin­neqar­toq’ – apustilip kingul­liup toqunerata kingor­na ukiut 100-t sin­nerlugit qaangiutereersut.

  • Decembarip 24-an­ni 25-an­niluun­niit Jiisusip inun­ngor­neranut up­per­narsaatis­saqan­ngilaq; ul­loq inun­ngorfia Biibilimi al­las­siman­ngilaq.

  • Juul­li Guutimik nalusut ileq­qulersuutaan­nit aal­laaveqarmat Guutimit iluarineqan­ngin­nera up­peraar­put. – 2 Korinthimiut 6:17.

Sooq juullisiunnginnissigut nuannarineqarunnaarnissassinnut kajumissuseqarpisi?

Inup­pas­suit juul­lip Guutimik nalusunit aal­laaveqar­nera Biibilimil­lu tun­ngavis­saqan­ngin­nera nalun­ngik­kaluarlugu juul­lisior­tar­put. Juul­lisior­tar­tut ima aperisin­naap­put: Sooq kristumiut taamatut nuan­narineqan­ngitsumik aalajangis­sap­pat? Sooq ajor­nar­torsiutin­ngor­tin­neqas­sava?

Biibilimi eq­qarsarsin­naas­sutsitsin­nik, ‘siuneqas­sutsitsin­nik’, atuinis­satsin­nut kajumis­saar­neqar­pugut. (Romamiut 12:1, 21936) Tamatumani sal­lusuis­sum­mik pingaar­titsinis­satsin­nik ilin­niar­tin­neqar­pugut. (Johan­nesi 4:23, 24) Al­lanit qanoq isumaqarfigineqar­nersugut soqutigigaluarlutigu Biibilimi najoq­qutas­sianik aalajangiusiman­nin­ner­put nuan­narineqarun­naas­sutigisin­naagaluarlugu taamaalior­nis­sar­put aalajangiusimavar­put.

Juul­lisior­tar­niar­nata aalajangersimagaluarluta inuit tamatumun­nga tun­ngatil­lugu nam­min­neq aalajangiisin­naanerat ataq­qivar­put. Al­lat juul­lisior­niarlutik aalajanger­neran­nut akuliun­neq ajor­pugut.