Naamik. Jehovap Nalunaajaasui kristumiuugaluarlutik naaggaar­tuun­ngil­lat. Sooq?

Naaggaar­tuuneq “katuul­linut Romalerisunut up­perisarsior­nik­kut akerliunis­samik eqeersar­neqar­ner­tut” al­laatigineqarsimavoq. Ilagiit katuul­lit ilin­niar­titsis­sutaan­nut tun­ngatil­lugu Jehovap Nalunaajaasuisa isumaqataan­ngin­nerat ilumooraluar­toq naaggaar­tuun­ngilagut mak­ku pis­sutigalugit:

  1. Naaggaartut upperisaat amerlasuut Biibilimi ajoqersuutigineqartunut akerliupput. As­sersuutigalugu Biibilimi ataasiul­lunilu pingasuus­suseq ajoqersuutigineqan­ngilaq, ‘ataasiin­narmil­li Guuteqar­nera’ ajoqersuutigineqarluni. (1 Timotheusi 2:5; Johan­nesi 14:28) Aam­ma Guutip ajor­tunik an­niarfim­mi ikualasumi pil­laasar­nera ajoqersuutigineqan­ngilaq, paatsuugas­saan­ngitsumil­li ajoqersuutigineqarluni ajor­tut naas­saan­ngitsumik suujun­naarsin­nerisigut pil­lar­tarai. – Tus­siaat 37:9; 2 Thes­salonikamiut 1:9.

  2. Ilagiit katuullit upperisarsioqatigiilluunniit allat akerlerinagillu allannguisitsinissaat sulissutigineq ajorparput. Paarlat­tuanik Guutip naalagaaf­fia pil­lugu nutaarsias­saq nuan­nersoq oqaluus­sis­sutigisar­par­put inuil­lu al­lat nutaarsias­samik nuan­nersumik tamatumin­nga up­perin­niler­nis­saat anguniagarisarlutigu. (Mat­thæusi 24:14; 28:19, 20) Up­perisarsioqatigiit al­lat al­lan­nguisitsinis­saasa sulis­sutiginis­saa anguniagarinagu inuit ataasiak­kaat Guuti taas­sumalu oqaasia, Biibili, pil­lugit ilumoor­tunik ilin­niar­tin­nis­saat anguniagaraar­put. – Kolos­semiut 1:9, 10; 2 Timotheusi 2:24, 25.