Naagga. Ilaasor­tat­ta suut ingalas­simas­saneraat aalajanger­niarlugu peqatigiif­fit­ta filmit, atuak­kat erinarsuutil­lu aalajangersimasut misis­sor­neq ajor­pai. Sooq?

Biibilimi inuit ataasiak­kaat “ajun­ngitsumik ajor­tumil­lu” im­mik­koor­titsisin­naaler­nis­saq siuner­taralugu paasin­nis­sin­naas­sutsimik ineriar­tor­titseq­qul­lugit kajumis­saar­neqar­put. – Hebræerit 5:14.

Biibilimi tun­ngaviusunik najoq­qutas­siaqar­poq kristumiup aliik­kutas­saminik toq­qaaniar­nermini eq­qarsaatigisarsin­naasaanik. * Inuunitsin­ni sutigut tamatigut anguniagaraar­put Naalak­kamut suut iluarinar­tuunersut qulak­keer­tuar­tar­nis­saat. – Efesosimiut 5:10.

Ilaqutariin­ni it­tuusut oqar­tus­saas­suseqar­nerat Biibilimi ajoqersuutigineqar­poq, taamaat­tumik aliik­kutas­sat aalajangersimasut inoqutimin­ni sam­mineqar­tan­ngin­nis­saat aalajangersin­naavaat. (1 Korinthimiut 11:3; Efesosimiut 6:1-4) Kialuun­niil­li filmit, erinarsuutit erinarsor­tar­tul­lu aalajangersimasut ilagiin­niit­tunut, ilaqutarin­ngisaminut, iner­teq­qutigisin­naan­ngilai. – Galatiamiut 6:5.

^ par. 4 As­sersuutigalugu anersaarsior­nermik, kinguaas­siuutitigut inuunerlun­nermik nakuuser­nermil­lu siuarsaasut suul­luun­niit Biibilimi as­suarineqar­put. – 5 Mosesi 18:10-13; Efesosimiut 5:3; Kolossemiut 3:8.